Analiza Media despre persoanele LGBTQ

Description
Analiza Media despre persoanele LGBTQ

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 2

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  Enoriașii au stopat Marșul “ Fără Frică ”   organizat de persoanele LGBTQ Duminica aceasta, Chișinăul a fost prins de un val incendiar de pancarde cu inscripții semnificative în direcția persoanelor LGBT. “Să nu învingă minoritățile” - scrie ziarul Timpul.md, un cotidian de limbă română a cărui redactor  - șef și fondator este Constantin   Tănase.  Ziarul Timpul, fondat în 2001, este unicul cotidian de limbă română  în Basarabia, astfel intră în topul celor mai citite ziare de pe teritoriul Moldovei și Tra nsnistriei, având cinci apariții pe săptămână, timpărit  în mai bine de 20.000 de exemplare. Suma de achiziționare a acestui ziar este de 5 lei moldovenești (1 ron), fiind foarte popular pr  intre rândurile persoanelor învârstă . Marșul “Fără Frică” organizat de homosexuali a fost atacat de către biserică și preoțimea care a ținut discurs în   centrul “ Pieții Mării Adunări”  contra pe rsoanelor cu viață sexuală   netradițională.   Deși marșul a fost bine apărat de către polițiști, reprezentanții Mișcării  Na ț ional- Creștine Noua Dreaptă au    blocat strada, iar participanții marșului au fost nevoiți să pună punct manifestației și să plece acasă în autobuzele polițiștilor. Totuși enoriașii nu au scăpat ocazia de a arunca cu ouă și “agheazmă” în jurnaliști, polițiști si  participanții rămași. Știrea este suplinită cu părerea personal a președintelui Republicii Moldova care a afirmat că este total contra acestui marș condamnând evenimentul: “  De aceea, condamn acest marș și este regretabil că aceste acțiuni sunt susținute de unii din actuala  guvernare și unele ambasade”, a declarat acesta , menționând că nu este președintele gay - ilor, chiar dacă a promis anterior că va fi președintele tuturor.   Materialul scris de Diana Popa, are dimensiuni medii conținând cinci fotografii. În trei fotografii este reprezentat marșul în sine cu adepții mișcării “Fără Frică” , iar în următoarele două, descoperim persoanele care și - au făcut prezența în centrul capitalei  pentru a- și demonstra nemulțumirea acestui eveniment. Acest material poate fi găsit cât  pe paginile ziarului care poate fi achiziționat de la orice chioșc din oraș, cât și pe pagina de facebook: Timpul.md și pe site - ul oficial, iar mesajul titlului și articolului poate fi răsmândit ușor în mediul online unui grup mare de oameni.   În materialul ales sunt prezentate stereotipuri precum: “organizații religioase”, “biserică”, “preotime”, “anti - gay” “non - libertate” “frică ”, “ familie ” . Sinecdota  gineralizat ă “ura pentru LGBTQ” având un rol extreme de important în conștiința și formarea gândirii libere al poporului moldovenesc. Termenii bine definiți în acest articol sunt: “tineri”, “anti - gay”, “biserica”, “familie tradițională”, “anormal”, “Dumnezeu”, iar    cuvântul “frică” fiind evidențiat în mai multe discu rsuri ai participanților. Aceștia explică faptul că necontenit la faptul că Marșul  poartă denumirea “Fără Frică”, este o înșelare tristă, deoarece lumea înconjurătoare îi îndeamnă să le fie    frică   deaorece ei sunt diferiți  de restul. Mesajul ideologic a acestui articol este unul extreme de popular în toată Europa , de a accepta persoana necontenit la credință, rasă, sex sau preferință sexuală  necontenit la faptul că sunt respinși de biserica . Aces t material este de natură mainstream, abordând o problemă majoră pe teritoriul Republicii Moldova și a țărilor post -sovietice. Ansamblul problemei este una homofobă, încitând la ură și discriminare, evidențiindu -se fenomenul de frame-bridging deoarece persoanele LGBTQ sunt preluate drept o  problem ă ș i un fenomen de neoprit în secolul XXI. Consider că ziarul Timpul.md a scris articolul intr  - o maniera personală, având drept scop manipularea cetățenilor din cauza evidențierii mai multor cuvinte care pot fi considerate denigratorii în direcia persoanelor LGBTQ.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks