Алгоритм жазу түрі. блок схема

Description
1. Сабақтың мақсаты: Оқушылар берілген есептерге алгоритмнің жазуылу түрі мен блок- схемада…

Please download to get full document.

View again

of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 4 | Pages: 32

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Сабақтың мақсаты: Оқушылар берілген есептерге алгоритмнің жазуылу түрі мен блок- схемада бейнелеу тәсілдерін үйрету
 • 2. Білімділігі: Оқушыларға алгоритмнің жазуылу түрімен, блок-схема түрде бейнелеу тәсілдерімен таныстыру. Дамытушылығы: Оқушылардың алгоритм құруда логикалық ойлау қабілеттерін арттыру, дамыту. Тәрбиелігі: Оқушыларды еңбексүйгіштікке, сауатты азамат болуға тәрбиелеу. Құрал-жабдықтар: компьютер, интерактивті тақта, презентация, тапсырмалары бар карточка,,ребус.
 • 3. Сабақтың барысы І. Ұйымдастыру кезеңі: А) Сыныпты сабаққа дайындау. Б) Оқушыларды түгелдеу.
 • 4. Сабақ жоспары: ІІ. Үй тапсырмасын сұрау ІІІ. Жаңа сабақтың барысы ІV . Тапсырма V. Сабақты қорытындылау Бағалау Үй тапсырмасын беру
 • 5. Алгоритм дегеніміз не? Алгоритм- нәтижеге жету мақсатында атқарушыға қандай әркеттерді жасау қажеттігін түсінікті әрі дәл етіп көрсететін нұсқаулар реті.
 • 6. Алгоритм атауының шығу тарихы? Алгоритм атауы атақты араб математигі Әбу Жафар Мұхаммед ибн әл- Хорезми (763-850) есімінің латынша Algorithmi (Алгоритм) жазуылуынан шыққан.
 • 7. Алгоритм атқарушы деген не, оны кім атқара алады? Алгорит атқарушы – бұл алгоритмде жазылған командарды орындай алатын адам немесе техникалық құрылғы.
 • 8. Алгоритм қасиеттері деген не? Алгоритмнің жалпы сипаттамасын алгоритм қасиеттері деп атайды.
 • 9. Алгоритм қасиеттерін анықтамасымен ата? 1. Түсініктілік- 2. Дискреттілік- 3. Анықтылық- 4. Нәтижелілік- 5. Жалпылық-
 • 10. алгоритмді атқарушысы оны орындайтынын білуі керек.
 • 11. алгоритм нақты әрекеттерден тұрады, келесі қадамы тәртіппен жүзеге асады.
 • 12. алгоритмнің әрбір ережесі анық, мағыналы болу керек.
 • 13. орындалатын қадамдардың соңында алгоритм нәтижеге жетуі керек.
 • 14. қандай да алгоритмді түрлі бастапқы мәліметтермен бірнеше рет қолдануға болады.
 • 15. Блок – схема - бұл алгоритмнің графикалық түрде жазылу түрі.
 • 16. Алгоритмнің басы мен соңы Әрекеттерді орындау үрдісі Әрекетті орындау шарттары Мәліметтерді енгізу немесе шығару. Өту сызықтары
 • 17. Алгоритмнің жазылу түрі: Сөздік-алгоритмнің табиғи тілде жазылып, берілу тәсілі. 1. Компьютерге тік төртбұрыштың а қабырғасының мәнін енгіз. 2. Тік төртбұрыштың b қабырғасының мәнін енгіз. 3. S= a*b 4. Компьютерлік экранында S тік төртбұрыштыңауданын мәнін жазу.
 • 18. Кестелік- алгоритмнің кесте, түрінде жазылу тәсілі. № Әрекет Нәтиже a = 2.2 b =3 S = 6.6
 • 19. Графикалық – алгоритмнің графикалық бөліктерден құралған блок-схема түрінде бейнелеу тәсілі. S=a*b Басы Соңы шығару S Енгізу a, b
 • 20. Программалық – алгоритмді компьютер тіліне түсінікті түрде жазылу тәсілі. Программа Program Esep; Var s, a,b: real; Begin Writeln(а және b үшін мәліметтерін енгізу ); Readln (a,b); S = a*b Writeln (Тік төртбұрыштың ауданы S=S.3:2)
 • 21. Алгоритм құр.
 • 22. «Өту» алгоритм Қасқырды өткізу. 1 Өзі қайту. 2 Ешкіні өткізу. 3 Қырықбатты өткізу. 4 Өзі қайту. 5 Ешкімен қайту. 6 Ешкімен өту. 7
 • 23. Гүлге су құй Әрекет Әрекеттің дұрыс орындаулы 1. Гүлге су құятын ыдысты алам. 1 - 1 2.Ыдысты орнына апарып қоям 2 - 3 3. Ыдысқа су құямын. 3 - 4 4. Гүлдің жанына барамын. 4 - 6 5. Су құйып болдым. 5 - 5 6. Гүлге суды құямын. 6 - 2
 • 24. Үй салу Басы Соңы Қолыңа қара, сары, қызыл, көк, жасыл түсті қарындаштар ал Үйдің суретін сал Шатырын қызыл түске боя Қабырғасын сары түске боя Терезесін көк түске боя Есігін жасыл түске боя
 • 25. 1.Алгоритм бұл белгілі бір нәтижеге жеткізетін тізбектей орындалатын нұсаулар жиыны. иә 2.Алгоритм дискретті болу керек (қадам) иә 3.«Алгоритм сөзі» ұлы ағартушы Ш.Уәлихановпен байланысты. жоқ 4.Блок- схема геометриялық фигурадан тұрады. иә 5.Сөздік алгоритм тізбегін компьютер орындайды. жоқ
 • 26. Алдар көсе тәтті конфетті дұрыс жеді ме? (егер төменгі алгоритмде қате болса түзе) 1. Конфетті ал. 2.Конфетті жу. 3. Конфетті аш. 4. Конфетті же. 5. Сыртқы қағазын арнай қалдықтар шелегіне сал.
 • 27. Ребусты шешіңдер:  ʼʼʼʼ ʼʼʼ ʼʼ ЬЮ ʼʼʼʼ ʼ
 • 28. § 3.2 29-31 бет «Көшені қиып өту» алгоритмінің блок-схемасын сыз.
 • 29. Бүгінгі сабақ бойынша көңіл күйінді көрсетіңдер
 • Related Search
  Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks