Alcoi Fullet Ovidi 15x15

Description
Ovidi Montllor

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 2

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
      a     l    c    o      i     t    u    r      i    s    m    e  .    c    o    m RUTA OVIDI MONTLLOR  VALENCIÀ ESPAÑOL TOURIST INFO ALCOI Plaça d’Espanya, 1403801 Alcoi (Alicante)Tel. +34 965 537 155Fax. +34 965 537 153 www.alcoiturisme.com OVIDI MONTLLOR i MENGUAL  va nàixer a Alcoi l’any 1942. Fill de Josep Montllor i Isabel Mengual, va estudiar a l’Escola de Ribera i al Col·legi Salesians i va començar a treballar als dotze anys.  Va viure entre Alcoi i Barcelona. Cantant, poeta, actor, i moltes altres coses, li va plantar cara a la vida fins al 10 de març de 1995. Ovidi Montllor és una referència bàsica per a la cultura. Va rebre l’Alta Distinció de la Generalitat Valenciana (1994), el Miquelet d’Honor (1994) i la Medalla d’Or  Alcoi (1994).  Va cantar per primera vegada l’any 1968 i posteriorment va enregistrar diferents discos. La seua carrera com a cantant es va consolidar any rere any amb la companyia del guitarrista Toti Soler. S’inicia en la poesia a partir de la lectura de La cançó de Mariola (1947) de l’alcoià Joan Valls i Jordà. Va cantar, recitar i llegir de forma magistral poemes propis i d’altres.  Va debutar en el cinema l’any 1974. Va rodar quaranta-tres pel·lícules i cinc curtmetratges entre 1974 i 1992.  Al llarg de la seua carrera d’actor de cinema va estar a les ordres de grans directors, actors i actrius tant a l’àmbit del cinema com al de la televisió.Es va iniciar en el teatre amb la tasca d’apuntador i va debutar amb la companyia alcoiana La Cassola l’any 1961. Va formar part de diferents grups de teatre i del Centre Dramàtic Nacional. També va fer teatre radiofònic i televisiu. OVIDI MONTLLOR y MENGUAL nació en Alcoy en 1942. Hijo de José Montllor y Isabel Mengual, estudió en la Escuela de Ribera y en el Colegio Salesianos y comenzó a trabajar a los doce años. Vivió entre Alcoy y Barcelona. Cantante, poeta, actor, y muchas otras cosas, le plantó cara a la vida hasta el 10 de marzo de 1995.Ovidi Montllor es una referencia básica para la cultura. Recibió la Alta Distinción de la Generalitat (1994), el Miquelet d’Honor (1994) y la Medalla de Oro de  Alcoy (1994).Cantó por primera vez en 1968 y posteriormente grabó diferentes discos. Su carrera como cantante se consolidó año tras año con la compañía del guitarrista Toti Soler.Se inicia en la poesía a partir de la lectura de La cançó de Mariola (1947) del alcoyano Joan Valls i Jordà. Cantó, recitó y leyó de forma magistral poemas propios y de otros.Debutó en el cine en 1974. Rodó cuarenta y tres películas y cinco cortometrajes entre 1974 y 1992. A lo largo de su carrera de actor de cine estuvo a las órdenes de grandes directores, actores y actrices tanto en el ámbito del cine como en el de la televisión.Se inició en el teatro con la tarea de apuntador y debutó con la compañía alcoyana La Cazuela en 1961. Formó parte de diferentes grupos de teatro y del Centro Dramático Nacional. También hizo teatro radiofónico y televisivo. No me’n vaig, sóc qui torna  VA ES (Bon vent... i barca nova!, 1979) Fotos: Pilar AymerichPep FusterPaco Grau Fuente: Arxiu Ovidi Monllor  La Ruta Ovidi Montllor te permitirá conocer la vida y la obra de Ovidi Montllor a través de un recorrido urbano por el centro histórico de  Alcoy y basándose en los textos de cinco de sus canciones. Passeig Ovidi Montllor: Faré vacances i Espai Ovidi Fragment La cançó del cansat:“Em va tocar tocant Mediterrani.Per barret Pirineus, i una llesqueta.Per sabata Oriola d'estranquis.I per cor duc a Alcoi, la terreta” 1 Sant Joan de Ribera 15 Fragment La cançó del cansat:“I torne a repetir: sóc alcoià.Tinc senyera on blau no hi ha.Dic ben alt que parle català.i ho faig a la manera de  València.i ho faig a la manera de  València” 2 Policia Local Fragment de L’Escola de Ribera:“La classe era a les nou.El mestre era a les deu.El wàter era al fons.La merda era a l'entrada.Els amics érem tots.Els diplomes eren grocs.Els diplomats eren verds.El Crist era de fusta.Els cristians de cartó.Els pupitres eren bruts.Els que sèiem érem pobres.La regla era per la mà.La mà era per tancar-la” 3 Tossals i Molins Fragment El meu poble  Alcoi:“Allí fan ser un riuaigües brutes de fàbriques;allí fan nàixer boiradel fum brut sense ales.Eiximeneres trauenen prova de treballd'un poble que l'ofegueni que no mataran: 4 Església de Santa Maria Fragment El meu poble  Alcoi:“Allí hi ha un campanarque en guerra el van tombari que després l'han fetcalcat com era abans.Per vergonya de totsi beneït pel clero;la vergonya de fer-teanar al teu enterro” 5 Casal de Sant Jordi Fragment El meu poble  Alcoi:“Allí fan unes festesque a molts els dura un anyi que altres les esperensense pensar en el sant.Són moros i cristiansque el cafè els fa germans;sempre perden els morosi guanyen els cristians”el meu poble Alcoi” 6 Pont de Sant Jordi Fragment El meu poble  Alcoi:“Té costeres i ponts,música de telers;té muntanyes que el volteni li donen fondor”Fragment Les meues vacances:“Porteu-me a Alcoi, que és el meu poble I allà on comença el Barranc del Cinc , prop d'un romer deixeu-me ja.  Així tindré l'aroma bo. I a prop també del rierol.  Així a les nits, amb la quietud vindrà la música” 7 Cantó Pinyó “Amb un Cantó Pinyó,lloc de cita amb tothom;amb el Barranc del Cinccom dos braços oberts” 8 La Glorieta Fragment El meu poble Alcoi:“Allí hi ha una glorietaque ensenyen als infantsi que els dóna cabudaquan s'han cansat d'anar;i els té fins que se'n vanal món millor que ens diuen;rient pels qui li vénen,plorant pels qui se'n vanva coneixent-t'ho totel meu poble Alcoi”“Hi ha també un raconetque només el sé jo,ple de flors a l'estiu,ple de flors a l'hivern.El meu poble Alcoi” 9 Refugi Cervantes Fragment Homenatge a Teresa:“Com un record d'infantesa sempre recordaré a la Teresa, ballant el vals. Potser fos l'últim fet amb algú que estimés abans que un bombardeig la tornés boja” 10 21345678910 La Ruta Ovidi Montllor et permetrà conèixer la vida i l’obra d’Ovidi Montllor a través d’un recorregut urbà pel centre històric d’Alcoi i basant-te en els textos de cinc de les seues cançons. “Poeta i cantant, i mim poderós, i pallasso; també. Intèrpret d’ell mateix, d’allò que sentia, de les coses que escrivia, intèrpret dels versos que deia en escena, actor que ens obsequiava gestos de poeta.”   (Ximo Llorens) ruta ovidi montllor  VA ES
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks