Administrarea Manitolului.docx

Description
NURSING IN OFTALMOLOGIE ADMINISTRAREA MANITOLULUI Manitol 20%, solutie injectabila,indicat in edemul cerebral cu hipertensiune intracraniana,hipertensiune intracelulara,se gaseste sub forma de saci PVC a 250 ml solutie perfuzabila manitol 20% sau saci PVC a 500 ml solutie perfuzabila manitol 20% Solutia hipertonica de manitol este un diuretic osmotic nemetabolizabil de organism, eliminat prin filtrare glomerulara. Creste osmolaritatea plasmei putand stabili un gradient osmotic ce grabeste d

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 2

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  1  NURSING IN OFTALMOLOGIE ADMINISTRAREA MANITOLULUI Manitol 20%, solutie injectabila,indicat in edemul cerebral cu hipertensiune intracraniana,hipertensiune intracelulara,se gaseste sub forma de saci PVC a 250 ml solutie perfuzabila manitol 20% sau saci PVC a 500 ml solutie perfuzabila manitol 20% Solutia hipertonica de manitol este un  diuretic osmotic  nemetabolizabil de organism, eliminat prin filtrare glomerulara. Creste osmolaritatea plasmei putand stabili un gradient osmotic ce grabeste difuziunea apei catre spatiile extracelulare si plasma. Contribuie astfel la scaderea presiunii intracraniene  si intraoculare,  in iminenta edemului cerebral  si cresterea  presiunii umorii apoase. Mod de administrare: intravenos sub forma de perfuzie. Scop    Introducerea de o manieră sigură și simplă a unei doze prescrise de medicament    Obţinerea unui efect terapeutic rapid   Materiale şi instrumente necesare Medicamentul prescris Eticheta pe care se noteaza data, ora administrarii, medicamentul adaugat, doza, ritmul de administrare  Perfuzor Tampoane cu solu ţ ie dezinfectant ă  Tavita renala Branula Garou Pregătirea bolnavului   Se identifică pacientul şi prescripţia medicală.   Se anunţă bolnavul şi se explică tehnica, necesitatea şi importanţa ei. Se informează pacientul despre medicamentul prescris pentru administrarea prin perfuzie Se obţine consimțământul pacientului (familiei sau aparţinătorului)   Precauţii universale   Au c a scop prevenirea transmiterii infecţiilor pe cale sanguină.   Toţi pacienţii sunt consideraţi  potenţial infectaţi  . Sângele sau alte fluide biologice sunt  potenţial contaminate . Acele şi alte obiecte utilizate în tehnica injecţiilor sunt contaminate după execuţia tehnică.   În caz de tăiere accidentală rana se protejează cu pansament oclusiv, iar tratamentul se continuă numai după îmbrăcarea altor mănuşi curate.   După folosire mănuşile se aruncă.    2 Execuţie Se spală şi se dezinfectează mâinile, se îmbracă mănuşi de protecţie.  Se monteaza branula ,se fixeaza prin lipire cu leucoplast. Se ataseaza perfuzorul la branula (dupa ce a fost eliminat tot aerul). Se fixează debitul de curgere al perfuziei . Se supraveghează funcţiile vitale ale pacientului şi se observă starea generală   Se verifică periodic debitul perfuziei   Se evaluează răspunsul pacientului la medicament   Se colectează selectiv deşeurilor conform precauţilor universale   Se notează tehnica în foaia de observaţii → data, ora administrării, medicamentul adăugat, doza, soluţia perfuzabilă, ritmul de administrare   Atentie!  Preparatul se administreaza sub controlul diurezei si al electrolitilor serici. Se impune prudenta la bolnavii cu insuficienta cardiaca. Este necesara incalzirea sacului cu manitol 20% pana la disparitia cristalelor (solutia este suprasaturata). Contraindicatii  Hiperosmolaritate plasmatica preexistenta, deshidratare predominant intracelulara.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks