Activitatea 1 - Introducere.docx

Description
Proiect educaţional Stop Bullying-ului (Spune NU hărţuirii) ACTIVITATEA 1 - Informarea şi conştientizarea bullying-ului şi cyberbullying-ului Obiectiv: Identificarea şi conştientizarea factorilor care pot determina comportamente de tip bullying Nivel de vârstă: clasele VII-XII Durata: 1 oră Desfăşurare-metode/ strategii:  Pentru captarea atenţiei si identificarea comportamentelor de tip bullying elevii vor viziona filmul scurt din anexă „STOP BULLYIN

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 2

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
    1 Proiect educaţional Stop Bullying - ului (Spune NU hărţuirii)   ACTIVITATEA 1 - I nformarea şi conştienti zarea bullying- ului şi c yberbullying-ului Obiectiv: Identificarea şi conştienti zarea factorilor care pot determina comportamente de tip bullying Nivel de vârstă:  clasele VII-XII Durata : 1 oră   Desfăşurare -metode/ strategii:    Pentru captarea atenţiei si identificarea comportamentelor de tip bullying elevii vor viziona filmul scurt din anexă „ STOP BULLYING! a short Film” Durata filmului: 4 min. 21. sec. Sursa:  https://www.youtube.com/watch?v=AcZmrp-3yCs Filmul prezintă comportamente ostile/de excludere și de luare în derâdere   a cuiva, de umilire. O adolescentă este etichetată, tachinată, batjocorită în cercul său de cunoștințe şi de către colegi.   Filmul trage un semnal de alarmă asupra gravităţii acestui fenomen care afectează copiii și adolescenții, atât din punct de vedere emoțional, cât și fizic și social.      În acelaşi scop se pot folosi şi filmele scurte “Scufiţa Roşie” - (animaţie, 1,21 min) - în care se prezintă apare conceptul de cyberbullying (hărţuirea în mediul online) şi „Just being me –   A short film on anti-  bullying”  (11 min);    După finalizarea proiecţiei, se discută cu elevii subiectul filmului, dându -le acestora posibilitatea de a identific a ei înşişi  caracteristicile comportamentelor de tip bullying şi de a puncta aspectele pe care le consideră importante.      În vederea identific ă r  ii comportamentelor de acest tip şi a trecerii de la cele prezentate în film la viaţa de zi cu zi se po t utiliza întrebări de genul : o    Ai asistat vreodată la astfel de comportamente de bullying (de hărţuire, batjocorire)?   o   Ţi s - a întâmplat să fii ameninţat, poreclit sau jignit de colegii de şcoală/ clasă?   o   S- a întâmplat să fii chiar tu cel care a hărţuit pe cineva ? * Ca sugestie, nu încercaţi să obţineţi neapărat un răspuns de la un elev anume, chiar dacă ştiţi că acesta este victimă sau agresor într- un caz de bullying. Mulţi elevi nu se simt confortabil să discute aceste aspecte în faţa clasei.    Opţional, în etapa următoare se va realiza împreună cu elevii caracterizarea comportamentelor de tip  bullying prin metoda ciorchinelui;    Informaţiile vor fi completate şi discutate pe baza prezentării PowerPoint anexate;    Înainte de începerea prezentării elevii primesc fişa cu „ Fenomenul bullying  –   mit sau realitate ”, pe care o completează lucrând pe perechi. În timpul prezentării PPT aceştia vor fi   rugaţi să îşi verifice şi revizuiască răspunsurile, dacă este necesar.    2 *  Fişă de lucru   Fenomenul bullying - mit sau realitate Marcaţi cu  Adevărat sau Fals următoarele afirmaţii despre fenomenul de bullying:   1.   Elevii au nevoie de intervenția adulților în fiecare conflict pe care îl au.  A F 2.   Fenomenul bullying SE DEZVOLTĂ dacă este susținut și lăsat nesupravegheat. A F   3.   Fenomenul bullying NU este inofesiv sau inevitabil. A F   4.   Elevii trebuie să se răzbune pe cei care i -au agresat. A F   5.   Fenomenul bullying ESTE învățat, rănește și poate fi controlat.  A F   6.   Fenomenul bullying dezvoltă caracterul.  A F   7.   Fenomenul bullying IMPLICĂ pe oricine.  A F   8.   Fenomenul bullying POATE fi stopat și prevenit.  A F   9.   Bâtele și pietrele te pot răni, dar cuvintele nu te rănesc niciodată.  A F   10.   Agresorii sunt întotdeauna mai puternici decât cei pe care îi agresează.  A F   11.   Întotdeauna au fost agresori și întotdeauna vor fi.  A F     12.   Copiii sunt copii, astfel de conflicte sunt normale între ei. A F  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks