96317859-Probleme-Macroeconomie-Conspecte-md.pdf

Description
PROBLEME 1. În anul curent economia s-a caracterizat prin următorii parametri: impozitele nete 10 mil.u.m., cheltuielile de consum 30 mil.u.m., cheltuielile administraţiilor publice 12 mil.u.m., investiţiile 15 mil.u.m. şi exporturile nete 3 mil.u.m.. Determinaţi : 1. Cheltuielile globale; 2. Venitul global; 3. PIB. A: Cheltuielile globale (E)= C + I + G + Xn =

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
   PROBLEME  1.  În anul curent economia s-a caracterizat prin următorii parametri: impozitele nete 10 mil.u.m., cheltuielile de consum 30 mil.u.m., cheltuielile administraţiilor publice 12 mil.u.m., investiţiile 15 mil.u.m. i e!porturile nete 3 mil.u.m.. eterminaţi : 1.#heltuielile $lobale% 2.&enitul $lobal%3.'().  A: Cheltuielile globale (E)= C + I + G + Xn = 30+15+12+3=60 B: enitul global = C + !(e ono#ii=in$e%titii)+&n(ta'e nete)=30+ 15 + 10=55 C: IB = (E ) = Con% + In$e%t + G + Xn = 60 (#toa heltuielilo*) 2.  *abelul de mai +os cuprinde unele date din conturile naţionale ale unei ţări:  IndicatoriMlrd.u.m. alarii i alte venituri din muncă 52#heltuieli de consum01(mpozite indirecte 13 ob/nzi 'roituri corporative 1&enituri n $ospodăriile ţărăneti i ntreprinderile individuale4mortizarea 15(nvestiţii nete2246!port net 5  eterminaţi: 1.&aloarea '()% 2. #e metodă de calcul poate i utilizată: a lu!ului de cheltuieli sau a lu!ului de venituri73.6valuaţi cheltuielile $uvernamentale7 ,n%: A:#et $enitu*ilo*IB=-+A#+&',!e-=%ala*iu+i$i+*enta+*o-it$en in go% ta*ane%ti /i int* ini$i= 52++1+=62IB=62+156+13=115 B:G=IB,C,Ib,Xn=115,601,22,5=203.  În economia naţională a ost creat un '() n valoare de 000 u.m.. #heltuielile de consum au constituit 200 u.m., cheltuielile $uvernamentale 00 u.m., e!portul net -0 u.m., e!portul 20 u.m., amortizarea 140 u.m. eterminaţi: 1. '(8% 2.&olumul importului% 3.(nvestiţiile nete% .(nvestiţiile brute.  A: I4= IB  A= 6000,10=530 B:olu#ul i#o*tului=E  Xn= 260  (,0) = 30In$e%tiiile nete= Ib,A=20,10=2310 In$e%tiiile b*ute.= IB C,G,Xn=6000,200,00+0=20 .  În economie a ost creat un '8) n valoare de 5000 u.m.. #heltuielile de consum au alcătuit 3000 u.m., cheltuielile $uvernamentale 0 u.m., investiţiile brute 1000 u.m., investiţiile nete 00 u.m.. eterminaţi: 1.'88% 2.6!portul net% 3.mortizarea% 44 = 4B,A=5000,A= 5000,200=00E'o*tul net=IB,C,G,Ib=5000,3000,60,1000=0 A#o*ti7a*ea= Ib,In=1000,00=200 5.  (ntr-o economie a ost creat un '() n valoare de 000 u.m.. #heltuielile de consum au constituit 00 u.m., cheltuielile $uvernamentale 2100 u.m., e!portul net 125 u.m., e!portul 540 u.m., amortizarea 240 u.m.  eterminaţi: 1.9ărimea investiţiilor% 2.&olumul importului% 3.'(8. 89*i#ea in$e%tiiilo*.= IB C,G,Xn=000,600,2100,125=215 olu#ul i#o*tului=E,Xn=50,125=5 I4.=IB,A=000,20=306.   economie nchisă se caracterizează prin următoarele date: cheltuielile de consum 1500 u.m., investiţii private brute 00 u.m., impozite colectate 00 u.m., cheltuieli publice 20 u.m., din ele 0 u.m. iind ndreptate la plătirea pensiilor i burselor. ă se calculeze valoarea '.(.). IB= Con% + In$e%t + G + Xn = 1500+00+(20,0)=220.  e cunosc următoarele date cu reerinţă la mena+e: salarii 100 u.m.% plăţi de transer 300 u.m.% impozite directe 200 u.m.% cheltuieli de consum 1200 u.m. ă se calculeze mărimea economiilor mena+elor.  =C+! !=,C =,i#,lati nei#o7abile =1600,200,300=1100 !=1100,1200=(,100)  e7e ono#ii  .  ;ie că o economie produce numai  bunuri. În tabel sunt prezentate cantitatea i preţul iecăruia din ele  pentru 2 perioade de timp:  BunurileAnul „n-1”Anul „n”CantitateaPreţulCantitateaPreţul  151201)512#10211 110210  eterminaţi: 1. '() nominal pentru ambele perioade% 2. '() real pentru anul <n=% 3. (ndicele de delaţie . A: IB no#inal e*ioaa n,1 = o;o = 15 <1+ 5<1 + 10<2 + 1<10 = 15+5+20+10=50IB no#inal e*ioaa n = 1;1 = 20<1+<2+11<+2<10=20+16++20=100B: IB *eal ent*u anul n>= IB n? I = 100?1@5=66.6I= 1;o ? o;o = (1 < 15 + 2<5 + < 10 + 10 < 1) ? (15 <1+ 5<1 + 10<2 + 1<10 =15+5+20+10) = 5?50 =1@5C:   Ini ele e e-laie = IBn? IB*< 100 = 100? 66.6 < 100 = 1@. ;ie că o economie produce numai 3 bunuri. În tabel sunt prezentate cantitatea i preţul iecăruia din ele  pentru două perioade de timp:  BunurileAnul 2008Anul 2005 Preţul CantitateaPreţul Cantitatea 101015)2424#553255  eterminaţi: 1. (ndicele >aspe?res%2.(ndicele 'aasche%3.(ndicele ;ischer. Ini ele a%e*e% = 1;o ? o;o = (10< + 2< + 655<5)? (15<+2<+25<5)= (0+1+325) ? (120+16+2125)=35?213=1@Ini ele aa% he= 1;1 ? o;1= 222?156=1@2 Ini ele i% he*= *ai al in(1@<1@2) = 1@10. 'opulaţia totală a unei ţări este de 15 mil. cetăţeni, din care  mil. sunt apţi de muncă. 'opulaţia ocupată reprezintă  mil. persoane. in populaţia neocupată 3@ caută un loc de muncă i sunt dispui să se an$a+eze imediat. eterminaţi: 1. Aradul de ocupare a orţei de muncă%2. Bata oma+ului real. G*aul e o ua*e a -o*ei e #un 9 a= o uata? tot <100D=6?15<100= 0D ata o#aFului *eal = !o#e*i ? o ata a*e auta e #un a < 100 = 1@5 ? @5 <100=20D!o#e*i = (,6)< 3 ?  = 1@5 o ata a*e auta e #un a =  + != 6 + 1@5 =@5 11. Crmătoarele date caracterizează situaţia de pe piaţa muncii Dmii persoaneE: 20002007    ;orţa de muncă D>E553n$a+aţi D6E04452 eterminaţi: 1. 8umărul omerilor i rata oma+ului n 2000 i 2004.2. #um poate i e!plicată creterea simultană a numărului celor an$a+aţi i omerilor73. e poate de airmat, că anul 2004 se caracterizează printr-o ocupare deplină a orţei de muncă7  A: H  nu#9*ul o#e*ilo* 2000: Ho=o  Eo=  06=03 *u(*ata o#aFului)=Ho?o<100D=(03?)<100D=@2D 200: H1=553  52= 2 *u=(2?553)<100D=@31D B: *ete*ea nu#a*ului lou*ilo* e #un a@ *ete*ea ne e%it9ii e *e ali-i a*e@ *ete*ea ni$elului e ono#iei@ et . C: nu@ eoa*e e@ @31DJ5,6D@ *o entul a#i% al ni$elului o#aFului Knt*,o a*9 u e ono#ie e ia9. 12.  (niţial numărul celor an$a+aţi constituia 0 mil. persoane, iar numărul omerilor 10 mil. persoane. upă o lună, din numărul celor an$a+aţi 0,5 mil. persoane au ost eliberate, iar un 1mil omeri nre$istraţi au ncetat să caute un loc de muncă.  eterminaţi: 1. Bata oma+ului pentru condiţiile iniţiale%2. 8umărul celor an$a+aţi rămai peste 1lună% 3. 8umărul omerilor peste 1 lună% . Bata oma+ului după schimbările intervenite pe piaţa muncii.  A: *uo=Ho?o<100D=L10 #il?(0 #il+10 #il)M<100=10D B: 4* elo* angaFati *a#ai = 0 #il  0@5 #il=@5 #il e*% C: H1= Ho  1 #il+0@5 #il=10#il  1 #il+0@5 #il=@5 #il e*% N: *u1= H1?1<100D=L@5 #il?(@5+@5)M<100D=@6D  13. Într-o economie rata oma+ului a evoluat n elul următor: , F n 2005, 5,3 F n 200, 5,0 F n 2004 i , F n 200, '() real n 200 constituind 14,  mil.u.m.  eterminaţi: 1. evierea '() real de la cel potenţial pentru iecare an% 2. '() potenţial pentru anul 200. A: egea lui un  e$ie*ea int*e o#aFul *eal (H*) i o#aFul natu*al (Hn) $a u e la e$ie*ea IBHn (Kn oniii no*#ale)=5,6Degea lui un: L(*,)?M<100D= O P<(H* , Hn)Hne: *=IB*  e$ie*ea e la IB =IB  *ou ia obinut9 Kn a7ul -olo%i*ii eline a *e%u*%elo* P  oe-i ient e %en%ibilitate ( oe- lui un) Q3Q2@5 2005: , 3<(6@6D , 6D)= , 3<0@6D=0@01@ e i R H i Hn u 0@6D@ u e la S IB u 1@D(0@01<100D) Hn=H-+H%=6D (H no*#al , a#i%) H*=H +Hn@ une H-  o#aF -*i ional@ H%  o#aF %t*u tu*al@ Hn  o#aF natu*al@H  o#aF i li 2006: ,3<(5@3D , 6D)= ,3<(,0@)=+2@1D , S H u 0@ i R IB u 2@1D200: , 3<(5@0D , 6D)= ,3<(,1)=+3D200: ,3<(@D , 6D)= ,3<(,1@2)=+3@6D B: (IB*  IB)?IB=3@6D IB*?IB  IB?IB =3@6D/ IB*?IB  1=3@6D/ IB*?IB=@6D IB=IB*?@6D=1@ #il?0@06=32160@ #il !au: (IB*  IB)?IB = O P<(H* , Hn) L(1@ , IB)?IBM<100D= , 3<(@ , 6)/ IB=12@ #il 1.  În tabel sunt prezentate date reeritoare la '() eectiv i potenţial. În 200 economia activa n condiţiile ocupării depline, nivelul oma+ului alcătuind F.mlrd.u.m.  AnulPIB potenţialPIB eecti! 2003000 30002004300 3405200125 3412,1  eterminaţi cu reerinţă la datele pentru anul 2004: ierenţa absolută i relativă dintre '() eectiv i potenţial%Bata oma+ului.  A: i-e*ena ab%oluta: IBe-  IB=305  300= ,5#l* Ni-e*ena *elati$9: IBe-?IB<100D=305?300<100D=@5D B: (IB*,IB)?IB= O P<(H* , Hn)@ une Hn=6D (305,300)?300=,3<(H*,6D)/ ,5?300=,3<(H*,6D)   ,0@025=,3(H*,6D) H*,6D=0@003/ H*=6@003D 15.  8ivelul oma+ului natural a alcătuit, n anul curent ,  F iar nivelul oma+ului eectiv 10F. eterminaţi: 1. 9ărimea decala+ului dintre '() real i cel potenţial, dacă coeicientul de sensibilitate a '() aţă de oma+ul ciclic este 2%2. acă '() real a constituit 00 mil.u.m., care vor i pierderile provocate de oma+ul ciclic7 A: P=2/ e alaFul= , P(H*,Hn)@ une Hn=6D Ne alaFul= , 2<(10,6)=,D Abate*ile IB* e la IB =DB: IB*=600#il H =H*,Hn,10,6=D   16.  În tabel sunt prezentate datele ce ţin de ('# n anii 2005 G 2004:  AniiIPC  2005225200242004310 eterminaţi: 1. Bata inlaţiei pentru anul 200%2. Bata inlaţie pentru anul 2004%3. 8ivelul preţurilor n 2004 a crescut sau a scăzut7. Bata inlaţiei n 2004 a crescut sau a scăzut7 A: In-laia  *ete*ea #ai *ai9 a banilo* Kn i* ulaie e Kt *ete*ea bunu*ilo* -ab*i ate *i=L(I1 , Io)?IoM<100D *i=IC,100D IC=T1<;o?To<;o *i(2006)=L(I(2006)  I(2005))?I(2005)M<100D=L(2,225)?225M<100D=21@DB: *i(200)=L(I(200)  I(2006))?I(2006)M<100D=L(310,2)?2M<100D=13@1DC: 4i$elul *eu*ilo* a *e ut u a*o'i#ati$ 36 (310,2)N: *ata in-laiei (*i) a % 97ut u a*o'i#ati$ @D (21@  13@1)  1.  În baza datelor din tabel:  Anul IPC  Bata inlaţiei, F  Inlaţie de#inlaţie$ata nominal% a do&'n#ii( ) $ata real% a do&'n#ii( ) 1100 1In-laie 2112 1@12In-laie 12 10@ 313 1@3In-laie 14 15@66 120 1@20Ne7in-laie 15 13@ 5150 1@50in-laie 1 16@5 eterminaţi:1.Bata inlaţiei pentru iecare an Dn baza ('#E%2.#are din situaţii se caracterizează prin inlaţie i care G prin dezinlaţie%3.Bata reală a dob/nzii pentru anii indicaţi..  A: *ata in-laiei (*i)=IC?100D B: in-laia  *ete*ea *eu*ilo* Kn gene*al Ne7in-laie  *eu e*ea *eu*ilo* C: U*=Un *i Un=U*+*i(V   ),E-e tul i%he* Un,*ata obKn77ii no#inale/ U*  *ata obKn7ii *eale *i(V   ),*ata in-laiei1.  6conomia se caracterizează prin următoarele date: rata eectivă a oma+ului 3.F, oma+ul natural 5,F, rata inlaţiei anticipate F, coeicientul reacţiei inlaţiei la oma+ 0,5. În baza ecuaţiei curbei lui 'hillips, calculaţi rata reală al inlaţiei.  ,n%: Cu*ba lui hilli%  legatu*a int*e ni$elul in-laiei i ni$elul o#aFului: V=V  G  P(H,Hn)We Hne: V  *it#ul *eal al in-laiei@ V   , *it#ul in-laiei atetate/ H  ni$elul o#aFului *eal/ Hn  ni$elul o#aFului natu*al@ P  oe-@ ini a *ea ia i la H @ e, % hi#b9*ile e o ale i e=0/ V=V  G  P(H,Hn) V=,0@5<(3@6,5@)=+0@=@D   1.   economie este descrisă de curba lui 'hillips: H 1  I H -1  G 0,4 DC-0,05E.  eterminaţi:1. Bata naturală a oma+ului%2. #u c/t va crete rata oma+ului dacă rata inlaţiei se va reduce cu  puncte73. Beprezentaţi $raic dependenţa dintre inlaţie i oma+ n perioada scurtă i lun$ă de timp. A: Hn=0@05=5D B: V(2)= V(1)  / V ,1/ H  on%tant@ e i  V ,1/ Hn =0   V(1)== V ,1   0@<(H,0@05) ,=,0@<(H,0@05)/ ,=,0@<H H=5@ un te@ e i % ae*ea V $a u e la #aFo*a*ea o#aFului u 5@ un te *o entuale20.  #onsumul autonom alcătuiete 100 u.m., venitul disponibil al mena+elor constituie 400 u.m., iar nclinaţia mar$inală spre consum 0,. eterminaţi:1.#heltuielile destinate consumului n baza uncţiei consumului. 2. Cu# %e $o* #oi-i a ele Kn a7ul uno* t*an%-e*u*i %uli#enta*e in a*tea %tatului ( u 50 u.#.)Y C=Ca+C I <C I = C?  1. C=Ca+C I < =100+0.<00=6602.t*an%-e*u*i = 50u.#. e i =0+50=50u.#.C=100+0.<50=00u.#.Ne i on%u#ul %e $a #aFo*a u 0u.#. (00,660=0u.#.)21.  #heltuielile unei amilii pentru procurarea bunurilor i serviciilor necesare sunt descrise prin uncţia # I 123J0,DK-*E. eterminaţi valoarea economiilor private dacă venitul disponibil este e$al cu 1220 u.m.  C=123+0.(Z,&) =1220u.#. =C+! =Z,&=123+0.(Z,&)+!=Z,&=1220u.#.1=,123,0.=1220,123,0.<1220=121u.#.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks