7. Catulo

Description
Poemas de catulo

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 4 | Pages: 13

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  C. V ALERII  C ATULLI Carmina 1 [falecio] Cui dono lepidum novum libellumarida modo pumice explolitum?Corneli, tibi: namque tu solebasmeas esse aliquid putare nugasiam tum, cum ausus es unus Italorumomne aevuum tribus explicare cartisdoctis, Iuppiter, et laboriosis.Quare habe tibi quidquid hoc libelliqualecumque quod, patrona virgo,  plus uno maneat perenne saeclo. 3 [falecio] !ugete, o eneres Cupidinesque,#t quantum est hominum venustiorum: passer mortuus est meae puellae, passer, deliciae mea puellae,quem plus illa oculis suis amabat,nam mellitus erat suamque noratipsam tam bene quam puella matrem,nec sese a gremio illius movebat,sed circumsiliens modo huc modo illucad solam dominam usque pipiabatqui nunc it per iter tenebricosumillud, unde negant redire quemquamat vobis male sit, malae tenebrae$rci, quae omnia bella devoratis: % 51015202530  !iteratura !atina ICatulo,  Poemas tam bellum mihi passerem abstulistis.$ factum male& $ miselle passer&tua nunc opera meae puella flendo turgiduli rubent ocelli. 4 [senario '(mbico] )haselus ille, quem videtis, hospites,ait fuisse navium celerrimus,neque ullius natantis impetum trabisnequisse praeterire, sive palmulisopus foret volare sive linteo.#t hoc negat minacis hadriaticinegare litus insulasve C'cladas*hodumque nobilem horridamque +hraciam)ropontida trucemve )onticum sinum,ubi iste post phaselus antea fuitcomata silva nam C'torio in iugoloquente saepe sibilum edidit coma.mastri )ontica et C'tore buxifer,tibi haec fuisse et esse cognitissimaait phaselus, ultima ex srcinetuo stetisse dicit in cacumine,tuo imbuisse palmulas in aequore,et inde tot per impotentia fretaerum tulisse, laeva sive dexteravocaret aura, sive utrumque Iuppiter simul secundus incidisset in pedemneque ulla vota litoralibus deissibi esse facta, cum veniret a marinovissimo hunc ad usque limpidum lacum.-ed haec prius fuere nunc recondita 22 2  22 535404550556065  !iteratura !atina ICatulo,  Poemas senet quiete seque dedicat tibi,gemelle Castor et gemelle Castoris. 5 [falecio] ivamus, mea !esbia, atque amemus,rumoresque senum severiorumomnes unius aestimemus assis&soles occidere et redire possunt:nobis cum semel occidit brevis lux,nox est perpetua una dormienda./a mihi basia mille, deinde centumdein mille altera, dein secunda centumdeinde usque altera mille, deinde centumdein, cum milia multa fecerimus,conturbabimus illa, ne sciamus,aut ne quis malus invidere possint,cum tantum sciat esse basiorum. 7 [falecio] Quaeris quot mihi basiationestuae, !esbia, sint satis superquequam magnus numerus !ib'ssae harenaelasarpiciferis iacet C'renisoraclum Iovis inter aestuosiet 0atti veteris sacrum sepulcrumaut quam sidera multa, cum tacet noxfurtivos hominum vident amores :tam te basia multa basiarevesano satis et super Catullo est,quae nec pernumerare curiosi 33 3  33 10707580859095100  !iteratura !atina ICatulo,  Poemas  possint nec mala fascinare lingua. 8 [coliambo] 1iser Catulle, desinas ineptire,et quod vides perisse perditum ducas.2ulsere quondam candidi tibi soles,cum ventitabas quo puella ducebatamata nobis quantum amabitur nulla.Ibi illa multa cum iocosa fiebant,quae tu volebas nec puella nolebat,fulsere vere candidi tibi soles. 3unc iam illa non vult: tu quoque impotens noli,nec quae fugit sectare, nec miser vive,sed obstinata mente perfer, obdura. ale puella, iam Catullus obdurat,nec te requiret nec rogabit invitam.t tu dolebis, cum rogaberis nulla.-celesta, uae te, quae tibi manet uita?Quis nunc te adibit? cui videberis bella?Quem nunc amabis? Cuius esse diceris?Quem basiabis? Cui labella mordebis?t tu, Catulle, destinatus obdura. 16 [falecio] )edicabo ego vos et irrumabo,ureli pathice et cinaede 2uri,qui me ex versiculis meis putastis,quod sunt molliculi, parum pudicum. 44 4  44 15105110115120125130
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks