6-Ε-178_ΔΕΙΓΜΑ_Ηλεκτρικά & Ηλεκτρονικά Συστήματα Οχημάτων (Μηχανοτρονική Οχημάτων 3) _ΙΩΝ

Description
56116 BαΣικΗ ΗλεκΤρολογια και ΗλεκΤρονικΗ Ο ηλεκτρισμός είναι μια μορφή ενέργειας. Σε σύγκριση…

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Magazine

Publish on:

Views: 91 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 2

Share
Transcript
56116 BαΣικΗ ΗλεκΤρολογια και ΗλεκΤρονικΗ Ο ηλεκτρισμός είναι μια μορφή ενέργειας. Σε σύγκριση με άλλες μορφές ενέργειας όπως η θερμότητα, το φώς, η μηχανική και η χημική ενέργεια, έχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα: • Υψηλές ποσότητες ενέργειας μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις μέσω των ηλεκτροφόρων καλωδίων και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. • Μπορεί να μετατραπεί εύκολα σε άλλες μορφές ενέργειας, π.χ. θερμότητα σε συστήματα θέρμανσης, φώς σε λαμπτήρες πυράκτωσης, μηχανική ενέργεια σε ηλεκτροκινητήρες και σε χημική ενέργεια όταν φορτίζουμε συσσωρευτές εκκίνησης. • Η μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας σε άλλες μορφές ενέργειας, είναι σε ένα μεγάλο βαθμό μη ρυπογόνος. Η γενική αρχή για την κατανόηση των ηλεκτρολογικών διαδικασιών είναι το μοντέλο του ατόμου του Bohr (Σχ. 1). Το άτομο είναι το μικρότερο, χημικά αδιαίρετο σωματίδιο ενός στοιχείου. HLiCΔιδακτικό Πεδίο 11Τα ηλεκτρόνια μετακινούνται με μεγάλη ταχύτητα (περίπου 2,200 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο) σε κυκλικές ή ελλειπτικές τροχιές γύρω από τον πυρήνα του ατόμου (Σχ. 2). Οι φυγόκεντρες δυνάμεις που ασκούνται με αυτό τον τρόπο από τα αρνητικά φορτισμένα ηλεκτρόνια, αντισταθμίζονται από την ελκτική δύναμη των θετικά φορτισμένων πρωτονίων. Τα σωματίδια της ύλης με διαφορετικά ηλεκτρικά φορτία έλκονται μεταξύ τους, ενώ τα σωματίδια με το ίδια ηλεκτρικά φορτία απωθούν το ένα το άλλο.Στην περίπτωση που ο πυρήνας του ατόμου περιέχει τον ίδιο αριθμό πρωτονίων με τον αριθμό ηλεκτρονίων που περιφέρονται γύρω του, τότε το άτομο είναι ηλεκτρικά ουδέτερο προς το εξωτερικό περιβάλλον. ΗλεκτρόνιοO ΠυρήναςΗλεκτρόνιο Πρωτόνιο ΝετρόνιοHeBeΗλεκτρόνιο (–)NNeΠυρήνας ατόμου (+)Σχήμα 1: Δομή των ατόμωνΤα θεμελιώδη συστατικά του ατόμου είναι ο πυρήνας του ατόμου και τα ηλεκτρόνια. Ο πυρήνας του ατόμου αποτελείται από πρωτόνια και νετρόνια . Τα πρωτόνια είναι σωματίδια της ύλης με θετικό φορτίο. Ένας πυρήνας υδρογόνου για παράδειγμα, αποτελείται από μόνο ένα πρωτόνιο. Έχει τη μικρότερη ποσότητα θετικού φορτίου, το στοιχειώδες φορτίο (θετικό). Τα νετρόνια είναι σωματίδια της ύλης που δεν έχουν καθόλου ηλεκτρικό φορτίο. Τα ηλεκτρόνια είναι σωματίδια της ύλης με αρνητικό φορτίο. Ένα ηλεκτρόνιο έχει τη μικρότερη ποσότητα αρνητικού φορτίου, το στοιχειώδες φορτίο (αρνητικό). Τα ηλεκτρόνια είναι οι φορείς των αρνητικών στοιχειωδών φορτίων, τα πρωτόνια είναι φορείς των θετικών στοιχειωδών φορτίων. Τα αντίστοιχα στοιχειώδη φορτία έχουν το ίδιο μέγεθος.Σχήμα 2: Η δομή ενός ατόμου λιθίουΕκτός από τα ηλεκτρόνια που είναι δεσμευμένα στον πυρήνα του ατόμου, σε κάθε ύλη υπάρχουν και εκείνα τα ηλεκτρόνια που προσωρινά αποχωρίζονται από την τροχιά τους και είναι σε θέση να κυκλοφορούν ελεύθερα μεταξύ των ατόμων. Τα ηλεκτρόνια αυτά είναι γνωστά ως «ελεύθερα» ηλεκτρόνια. Εφόσον καμία εξωτερική ενέργεια δεν εφαρμόζεται στην ύλη, τα ελεύθερα ηλεκτρόνια μετακινούνται τυχαία, δηλαδή δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί μία συγκεκριμένη κατεύθυνση κίνησης (Σχ. 3).Ελεύθερο ηλεκτρόνιοΈνωση ατόμουΣχήμα 3: Τυχαία κίνηση των ελεύθερων ηλεκτρονίων.Οι ηλεκτρικές διεργασίες εξαρτώνται από την ύπαρξη και την κινητικότητα των ελεύθερων ηλεκτρονίων. Ο ηλεκτρισμός δεν δημιουργείται, αλλά είναι παρών σε κάθε υλικό.56216 Βασική ηλεκτρολογία και ηλεκτρονική16.1 Ηλεκτρική Τάση (Διαφορά δυναμικού)16.2 Ηλεκτρικό ρεύμαΗ τάση υπάρχει όταν υπάρχει διαφορά στην ποσότητα των ηλεκτρονίων μεταξύ δύο σημείων, π.χ. στους πόλους ενός συσσωρευτή. Το ποσό της τάσης εξαρτάται από το μέγεθος της διαφοράς της ποσότητας των ηλεκτρονίων. Η τάση παράγεται από το διαχωρισμό του φορτίου στους δύο πόλους της πηγής (Σχ. 1).Το αίτιο παραγωγής του ηλεκτρικού ρεύματος είναι η ηλεκτρική τάση.Ηλεκτρική γραμμήΠηγή τάσηςΗλεκτρική γραμμήΤο ηλεκτρικό ρεύμα είναι η κατευθυνόμενη κίνηση των ελεύθερων ηλεκτρονίων.Ηλεκτρικό κύκλωμα (Σχ. 3). Το ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να ρέει μόνο σε ένα κλειστό ηλεκτρικό κύκλωμα. Ένα ηλεκτρικό κύκλωμα αποτελείται τουλάχιστον από τη πηγή τάσης, τον καταναλωτή και τις ηλεκτρικές γραμμές (αγωγοί). Το ηλεκτρικό κύκλωμα μπορεί να κλείσει ή να ανοίξει με ένα διακόπτη. Οι διακόπτες συνήθως εμφανίζονται σε ανενεργή κατάσταση (ανοικτοί) στα διαγράμματα κυκλωμάτων. Κατεύθυνση ρεύματος ΔιακόπτηςΣχήμα 1: Παραγωγή τάσης από διαχωρισμό φορτίουΣτον αρνητικό ακροδέκτη υπάρχει πλεόνασμα ηλεκτρονίων, στον θετικό ακροδέκτη έλλειμμα ηλεκτρονίων.ΚαταναλωτήςΠηγή τάσηςΗλεκτρική γραμμή (αγωγός) Κίνηση ηλεκτρονίωνΣχήμα 3: Ηλεκτρικό κύκλωμαΜεταξύ του αρνητικού και του θετικού ακροδέκτη, υπάρχει μια τάση εξισορρόπησης των ηλεκτρονίων, δηλαδή, όταν οι δύο πόλοι συνδεθούν (εξωτερικά), τα ηλεκτρόνια ρέουν από τον αρνητικό πόλο μέσω του καταναλωτή προς τον θετικό πόλο παράγοντας με τον τρόπο αυτό ηλεκτρικό έργο (ΣΧ. 2).ασφάλειες (Σχ. 4). Αυτές συνδέονται στο ηλεκτρικό κύκλωμα. Οι ηλεκτρικές ασφάλειες γραμμής προστατεύουν τις ηλεκτρικές γραμμές από υπερφόρτωση και βραχυκυκλώματα. Οι ασφάλειες εξοπλισμού προστατεύουν μεμονωμένα είδη εξοπλισμού π.χ. ΕCUs (μονάδες ηλεκτρικού ελέγχου), ραδιόφωνα σε περίπτωση βλάβης. 15 AΠηγή τάσηςΚαταναλωτής 10 AΡοή ηλεκτρονίων Συμβατική φορά του ρεύματοςΣχήμα 2: Η ροή ηλεκτρονίων στο ηλεκτρικό κύκλωμα.Η τάση είναι η προσπάθεια εξισορρόπησης των διαφορετικών ποσοτήτων φορτίου. Δηλαδή, αποτελεί την αιτία για τη ροή ηλεκτρικού ρεύματος.Οι ακροδέκτες ενός εναλλακτήρα, δηλαδή μιας γεννήτριας παραγωγής εναλλασσόμενου ρεύματος, δεν έχουν καθόλου τάση όταν αυτός είναι εκτός λειτουργίας, δηλαδή τα ελεύθερα ηλεκτρόνια είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα στις περιελίξεις, ώστε αυτές (οι περιελίξεις) να είναι ηλεκτρικά ουδέτερες. Εάν ο εναλλακτήρας ενεργοποιηθεί, τότε τα ελεύθερα ηλεκτρόνια μετακινούνται στον αρνητικό πόλο με αποτέλεσμα να προκύπτει ένα πλεόνασμα ηλεκτρονίων σε σύγκριση με το θετικό πόλο και έτσι να παράγεται τάση. Η μονάδα της τάσης (U) είναι το βολτ (V).Σχήμα 4: ασφάλειες τήξης σε αυτοκίνητα.αγωγιμότητα ηλεκτρονίων (Σχ. 5). Εμφανίζεται σε όλους τους ηλεκτρικούς αγωγούς που είναι κατασκευασμένοι από μεταλλικό υλικό. Τα άτομα του μετάλλου απελευθερώνουν ηλεκτρόνια. Αυτά τα «ελεύθερα» ηλεκτρόνια μπορούν να μετακινηθούν εύκολα, μεταξύ των σταθερών ατόμων του μεταλλικού αγωγού (καλωδίου). Εάν το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι κλειστό, όλα τα ελεύθερα ηλεκτρόνια του αγωγού και του καταναλωτή ωθούνται σε κατευθυνόμενη κίνηση, ως αποτέλεσμα της τάσης που εφαρμόζεται. Έτσι το ηλεκτρικό ρεύμα ρέει.Σχήμα 5: κατευθυντήρια κίνηση ελεύθερων ηλεκτρονίων.16 Βασική ηλεκτρολογία και ηλεκτρονική563αγωγιμότητα ιόντων (Σχ. 1). Αυτή επιτρέπει στο ρεύμα να μεταφέρεται από την κατευθυνόμενη κίνηση των φορτισμένων σωματιδίων της ύλης (ιόντα). Τα θετικά ιόντα αναφέρονται ως κατιόντα, επειδή κινούνται προς το αρνητικό ηλεκτρόδιο, τη κάθοδο. Τα αρνητικά ιόντα αναφέρονται ως ανιόντα, επειδή κινούνται προς το θετικό ηλεκτρόδιο, την άνοδο. Οι αγωγοί ιόντων είναι χημικές ενώσεις που διαχωρίζονται σε θετικά και αρνητικά στοιχεία.O διαχωρισμός των αερίων, σε αρνητικά και θετικά σωματίδια της ύλης, αναφέρεται ως ιονισμός. Μπορεί να προκληθεί από ακτινοβολία, θέρμανση ή ηλεκτρικά πεδία. Εάν το μίγμα αέρα-καυσίμου ιονιστεί από το ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο στο κενό μεταξύ των ηλεκτροδίων ενός αναφλεκτήρα, τότε γίνεται ηλεκτρικά αγώγιμο και ο σπινθήρας περνάει από πάνω (Σχ. 1). Ηλεκτρόδιο γείωσηςΚατιόν ΑνιόνΈνταση ρεύματος I. Είναι ο αριθμός των ηλεκτρονίων που ρέουν μέσω του εμβαδού της διατομής του αγωγού ανά δευτερόλεπτο. Η μονάδα της έντασης ρεύματος I είναι τα αμπέρ (Α).Πυκνότητα ρεύματος J. Αυτή είναι το ρεύμα Ι που ρέει ανά τετραγωνικό χιλιοστό του εμβαδού της διατομής ενός αγωγού A ή S.J=H μονάδα της πυκνότητας ρεύματος J είναι το αμπέρ ανά τετραγωνικό χιλιοστό (A/mm2)I AΗ επιτρεπόμενη πυκνότητα ρεύματος στις ηλεκτρικές γραμμές εξαρτάται ιδίως από την ψυκτική ικανότητα της επιφάνειας του αγωγού (Πίνακας 1). Οι λεπτοί αγωγοί έχουν μεγαλύτερη επιφάνεια σε σχέση με το εμβαδόν της διατομής του αγωγού, απ’ ότι οι χοντροί αγωγοί και επομένως μπορούν να μεταφέρουν περισσότερο ρεύμα ανά mm2 του εμβαδού διατομής του αγωγού. Πίνακας 1: Χωρητικότητα των ηλεκτρικών γραμμών χαλκού (μονόκλωνοι στους 30 °C) J σε A/mm21,0Ιmax σε Α 192,53212,86,0549,016,0986,1A σε mm2 Κεντρικό ηλεκτρόδιοΣχήμα 1: ιονισμός στο μπουζίΗ φορά της ροής των ηλεκτρονίων. Στην πηγή της τάσης υπάρχει πλεόνασμα ηλεκτρονίων στον αρνητικό ακροδέκτη και έλλειμα ηλεκτρονίων στον θετικό ακροδέκτη. Εάν ο αρνητικός ακροδέκτης δια μέσου ενός καταναλωτή συνδέεται με το θετικό ακροδέκτη της πηγής τάσεως, τότε τα ηλεκτρόνια από τον αρνητικό πόλο, ρέουν στο εξωτερικό ηλεκτρικό κύκλωμα μέσω του καταναλωτή, στο θετικό πόλο της πηγής τάσης (Σχ. 2).A Συμβατική φορά του ρεύματος16.2.2 Τύποι ρεύματος Συνεχές ρεύμα (DC, Σύμβολο –). Σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, στο οποίο η τάση και η αντίσταση είναι σταθερές, ρέει συνεχές ρεύμα, όταν ο ίδιος αριθμός ηλεκτρονίων κινείται προς την ίδια κατεύθυνση ανά δευτερόλεπτο (Σχ. 3).Ρεύμα I16.2.1 Φορά ρεύματος19,0Χρόνος tΣχήμα 3: Συνεχές ρεύμαεναλλασσόμενο ρεύμα (AC, Σύμβολο ~). Σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, στο οποίο η τάση και η αντίσταση είναι σταθερές, το εναλλασσόμενο ρεύμα ρέει, όταν τα ελεύθερα ηλεκτρόνια κινούνται συνεχώς στην ίδια απόσταση, προς και από τις δύο κατευθύνσεις (Σχ. 4).Ροή ηλεκτρονίων Κίνηση ηλεκτρονίωνΣυμβατική φορά του ρεύματος. Λόγω του ότι παλαιότερα δεν ήταν γνωστή η παραγματική φορά της ροής των ηλεκτρονίων, αποφασίστηκε στην ηλεκτρολογία ότι η κατεύθυνση του ρεύματος να είναι από το θετικό προς το αρνητικό (Σχ. 2).Ρεύμα IΣχήμα 2: Συσσωρευτής ως αντλία ηλεκτρονίωνΧρόνος t Κίνηση ηλεκτρονίων ΠερίοδοςΣχήμα 4: εναλλασσόμενο ρεύμα56416 Βασική ηλεκτρολογία και ηλεκτρονική16.3 Ηλεκτρική αντίσταση Είναι χρήσιμο να ξεχωρίσουμε τους δύο συναφείς όρους, σε αυτόν τον τομέα της ηλεκτρολογίας. • «Ηλεκτρική αντίσταση», η οποία παραπέμπει στις φυσικές ιδιότητες για την αγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, στην ύλη. • «Ηλεκτρικός αντιστάτης», ο οποίος παραπέμπει σε ένα ηλεκτρικό εξάρτημα της ηλεκτρολογίας και της ηλεκτρονικής.μοκρασία η τιμή της αντίστασης μπορεί να αυξηθεί (PTC αντιστάτης) ή να μειωθεί (NTC αντιστάτης), ανάλογα με την εφαρμογή της. αντιστάτες PTC. Αυτοί άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα καλύτερα σε μια ψυχρή κατάσταση από ό,τι σε μια θερμή κατάσταση, δηλαδή αυξάνεται η αντίσταση τους όταν αυξάνεται η θερμοκρασία. Αυτά τα υλικά είναι γνωστά ως αντιστάτες PTC1), δεδομένου ότι έχουν ένα θετικό συντελεστή θερμοκρασίας (Σχ. 1). Αντιστάτες PTC είναι τα περισσότερα μέταλλα.16.3.1 H ηλεκτρική αντίσταση της ύλης Όταν εφαρμόζεται μια τάση σε ένα ηλεκτρικό αγωγό, τα ηλεκτρόνια δεν μπορούν πλέον να ρέουν χωρίς αντίσταση. Ο περιορισμός της ροής των ηλεκτρονίων είναι γνωστός ως ηλεκτρική αντίσταση R. Η ηλεκτρική αντίσταση R είναι η παρεμπόδιση της ροής του ηλεκτρικού ρεύματος σε έναν αγωγό και εκφράζεται σε ohms (ομ) (Ω).ειδική ηλεκτρική αντίσταση ρ. Κάθε αγώγιμο υλικό έχει τη δική του χαρακτηριστική ειδική ηλεκτρική αντίσταση ρ. Για παράδειγμα, ο χαλκός έχει μία αντίσταση 0,01789 Ω για ένα μήκος αγωγού 1 m και εμβαδό διατομής αγωγού 1mm2.Η αντίσταση των αντιστατών PTC αυξάνεται όσο αυξάνεται και η θερμοκρασία.Η αυξημένη αντίσταση στους PTC αντιστάτες προκαλείται από την αύξηση της θερμικής ταλάντωσης των ατόμων και των μορίων, στο υλικό του αγωγού. Αυτή μειώνει την αγωγιμότητα του υλικού, δηλαδή εμποδίζει την ροή των ηλεκτρονίων. αντιστάτες NTC. Μεταφέρουν το ηλεκτρικό ρεύμα καλύτερα καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία, παρά όταν πέφτει. Αυτά τα υλικά είναι γνωστά ως αντιστάτες NTC2), δεδομένου ότι έχουν αρνητικό συντελεστή θερμοκρασίας (Σχ. 1). Αντιστάτες NTC είναι ο άνθρακας, μερικά κράματα μετάλλων, όπως και τα περισσότερα υλικά ημιαγωγών.H ειδική ηλεκτρική αντίσταση ρ είναι η αντίσταση ενός αγωγού, με εμβαδόν διατομής 1 mm2 και μήκος 1m.l=1 tΜονάδα:mX # mm 2Έτσι η αριθμητική τιμή της ηλεκτρικής αγωγιμότητας του χαλκού είναι 56, και του αλουμινίου 36. Αυτό σημαίνει ότι για αγωγούς με τις ίδιες διαστάσεις, ο χαλκός άγει το ηλεκτρικό ρεύμα περίπου 1,5 φορές καλύτερα από το αλουμίνιο ( 56:36  1.5). αντίσταση αγωγού R. Η αντίσταση R ενός αγωγού είναι υψηλότερη, όσο μεγαλύτερη είναι η ειδική ηλεκτρική αντίσταση και το μήκος του αγωγού, και όσο πιο μικρό είναι το εμβαδόν της διατομής του αγωγού Α. t#l R= AΗ μείωση της αντίστασης των NTC αντιστατών, προκαλείται από την αποκόλληση των ηλεκτρονίων από τους δεσμούς τους, στα άτομα και μόρια, με αποτέλεσμα να υπάρχουν περισσότερα ελεύθερα ηλεκτρόνια διαθέσιμα για τη ροή ηλεκτρικού ρεύματος. Έτσι αυξάνεται η αγωγιμότητα των υλικών, δηλαδή η ροή των ηλεκτρονίων παρεμποδίζεται σε μικρότερο βαθμό. Σύμβολο Αντιστάτης (NTC) Αντιστάτης RΣτην ηλεκτρολογία, δηλώνεται πιο συχνά η ηλεκτρική αγωγιμότητα κ αντί της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης ρ. Είναι η αντίστροφη τιμή της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης.Η αντίσταση των αντιστατών με NTC μειώνεται όταν αυξάνεται η θερμοκρασία.NTCPTCΘΑντιστάτης (PTC)ΘΗ μονάδα της αντίστασης R είναι το Ωμ (Ω).αντίσταση και θερμοκρασία Η τιμή της αντίστασης του υλικού ενός αγωγού εξαρτάται από τη θερμοκρασία. Καθώς αυξάνεται η θερ-Θερμοκρασία Θ (παλιό θ)Σχήμα 1: Τιμή αντίστασης ανάλογα με την θερμοκρασιακή μεταβολή 1) 2)PTC = Positive Temperature Coefficient = Θετικός Συντελεστής Θερμοκρασίας NTC = Negative Temperature Coefficient= Αρνητικός Συντελεστής Θερμοκρασίας16 Βασική ηλεκτρολογία και ηλεκτρονική573Στοιχεία ελέγχου ενός παλμογράφου Οι όροι χρήσης που αναφέρονται πάνω στον πίνακα ελέγχου του παλμογράφου είναι συνήθως στη αγγλική γλώσσα και είναι τυποποιημένοι σε μεγάλο βαθμό, ανεξάρτητα της χώρας που εφαρμόζεται η χρήση του (Σχ. 1).1Στο παρακάτω παράδειγμα παρουσιάζεται ένας δικάναλος παλμογράφος που στον πίνακα ελέγχου του έχει όλες τις απαραίτητες ρυθμιστικές διατάξεις και δυνατότητες σύνδεσης που απαιτούνται.23POWER 04 INTENSI5 FOCUSAUTOSET7STOR MODE ON OFFTimebase and informations display100 906AV READ OUTRFR SGL RCL ENV AVMY-POS. IIY-POS. IVOLTS/DIV 100 VCH I CH II EXT100 V1 mV90 100 CH IDUALRESETHOLDRECALL EXITX-POS.TRIG MODETIME/DIV 100 sAC DC HF LF TVL TVFCH II50 nsSEA/DEL DEL/TRIG ON OFFINPUT CH IIAC DCSAVE SETChannel and volt indicationsINPUT CH IREPTRLEVELVOLTS/DIV1 mV8TRIG. EXT.AC DCON OFFGD910 11 12 13GD1415 1617Σχήμα 1: Παλμογράφος ταυτόχρονης παρακολούθησης δύο διαδικασιών (δικάναλος).1 2 3 4 5 6 7 8 9AUTO SET POWER Y-POS:I INTENS FOCUS STORE MODE LEVEL X-POS VOLTS/DIVΑυτόματη ρύθμιση Διακόπτης έναρξης Κάθετη μετατόπιση κανάλι Ι Ρύθμιση φωτεινότητας Ρύθμιση εστίασης Αποθήκευση δεδομένων Ρύθμιση σημείου σκανδαλισμού Οριζόντια μετατόπιση Ρύθμιση πλάτους τάσης στο κανάλι ΙΜετρήσεις με παλμογράφο Ο παλμογράφος κυρίως μετράει μόνο τάσεις.Οταν πραγματοποιούνται μετρήσεις με τον παλμογράφο πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής : • Για τη λήψη μετρήσεων θα πρέπει το μετρούμενο αντικείμενο να συνδεθεί με την υποδοχή γείωσης και την υποδοχή του σήματος εισόδου ενός από τα δύο κανάλια. • Ο άξονας συμμετρίας της οθόνης ρυθμίζεται με περιστροφικό κομβίο (επιλογέας) (Σχ. 1, εξάρτημα 3) σύμφωνα με τις ενδείξεις σήματος, ώστε όλο το σήμα να εμφανίζεται στην οθόνη.Για να πραγματοποιηθεί η ρύθμιση θα πρέπει ο διακόπτης επιλογής εισόδου να είναι γυρισμένος στην γείωση( GD ).10 11 12 13 14INP.CH I CH I AC/DC GD DUAL15 TRIG.MODE 16 AC/DC 17 TIME/DIVΕίσοδος σήματος κανάλι Ι Διακόπτης σκανδαλισμού κανάλι Ι Σύνδεση σήματος εισόδου κανάλι Ι Σύνδεση γείωσης Λειτουργία του ένος ή και των δύο καναλιών Τύπος σκανδαλισμού Σύνδεση σήματος εισόδου κανάλι ΙΙ Ρύθμιση τιμής οριζόντιας χρονικής σάρωσης• Στη συνέχεια θα πρέπει να ρυθμιστεί ο συντελεστής σάρωσης στην υψηλότερη τιμή πλάτους τάσης π.χ. 100V/cm (Σχ. 1, εξάρτημα 9). • Κατόπιν, θα πρέπει να ρυθμιστεί και η ταχύτητα της οριζόντιας χρονικής σάρωσης τόσο όσο χρειάζεται, ώστε η προβολή του σήματος να είναι στατική (Σχ. 1, εξάρτημα 17). Σε πολλούς τύπους παλμογράφων το εξωτερικό περίβλημα είναι γειωμένο μέσω της κεντρικής παροχής ισχύος. Σε αυτή την περίπτωση όταν το μετρούμενο αντικείμενο χρειάζεται για να λειτουργήσει εναλλασόμενο ρεύμα πάνω απο 50V, θα πρέπει για λόγους ασφαλείας να χρησιμοποιείται μετασχηματιστής απομόνωσης ή τροφοδοτικό.57416 Βασική ηλεκτρολογία και ηλεκτρονικήΠίνακας 1.Παραδείγματα μετρήσεων με παλμογράφο. Οργάνωση κυκλώματοςΑπεικονίσεις και ρυθμίσειςΑνάλυσηΜέτρηση συνεχούς τάσης U POWER 0INTENSIFOCUSSTOR MODE ON OFFTimebase and informations displayAVAUTOSET100 90READ OUTY-POS. IRFR SGL RCL ENV AVMY-POS. IIVOLTS/DIVVOLTS/DIV1 mV100 VCH I CH II EXTTIME/DIV 100 sAC DC HF LF TVL TVFINPUT CH IIAC DC1divUΠαράδειγμα:50 nsSEA/DEL DEL/TRIG ON OFFChannel and volt indicationsINPUT CH IRECALL EXITCH IIDUALΓραµµή µηδενισµούTRIG. EXT.AC DCON OFFGDU=R2Ρύθμιση παλμογράφου 5 V/div1)C1)–GΣυνεχής τάση U:GDR1+Συνεχείς τάσεις μετρώνται με ρύθμιση DC.SAVE SETTRIG MODE1 mV100 VREHOLDX-POS.90 100 CH IPTRRESETLEVEL5V # 3 div = 15 V divdiv: συντομογραφία για την υποδιαίρεση του πλέγματος που εμφανίζεται στην οθόνηΜέτρηση εναλλασσόμενου ρεύματος και διάρκειας περιόδου POWER 0INTENSIFOCUSAVAUTOSETREAD OUTY-POS. IRFR SGL RCL ENV AVMY-POS. IIVOLTS/DIV CH I CH II EXTREHOLDCH IIDUAL50 nsΠαράδειγμα:SEA/DEL DEL/TRIG ON OFFINPUT CH IIAC DCUTIME/DIV 100 s IChannel and volt indicationsINPUT CH IRECALL EXITAC DC HF LF TVL TVFCH IΕναλλασσόμενες τάσεις μετρώνται με ρύθμιση ΑC.SAVE SETX-POS.TRIG MODE1 mV100 V90 100 CH IPTRRESETLEVELVOLTS/DIV1 mV100 VCSTOR MODE ON OFFTimebase and informations display100 90TTRIG. EXT.AC DCON OFFGDGDS2V # 3 div = 6 V div % U 6V U= = = 4, 2 V 2 2 2 ms T= # 10 div = 20 ms div 1 1 f = = = 50 Hz T 20 msU =Ρύθμιση παλμογράφου – Πλάτος ταλάντωσης Ι: 2 V/div – Χρονική βάση: 2 ms/divΦορτίοUΜέτρηση (έμμεση) ρευμάτων 0INTENSIFOCUSAV READ OUTY-POS. IRFR SGL RCL ENV AVMY-POS. IIVOLTS/DIV 100 VCH I CH II EXT100 V1 mV90 100 CH IREHOLDTRIG MODECH IINPUT CH IITUTIME/DIV 100 sAC DC HF LF TVL TVFCH IIDUALAC DCRECALL EXIT50 nsSEA/DEL DEL/TRIG ON OFChannel and volt indicationsINPUT CH ISAVE SETCH II X-POS.LEVELVOLTS/DIV1 mVPTRRESETSTOR MODE ON OFFAUTOSETΗ ένταση του ρεύματος προσδιορίζεται από τη μέτρηση της τάσης σε μια γνωστή αντίσταση, π.χ. 1 Ω, χρησιμοποιώντας το νόμο του ΩμICH I POWERTimebase and informations display100 90AC DCICH IITRIG. EXT.TON OFFGDGDΠαράδειγμα:Ι π.χ. R = 1 Ω +G–Ρύθμιση παλμογράφου 50 mV/div% 50 mV U = # 3 div = 0, 15 V div%0, 15 V U = = 0, 1 V 2 2 0, 1 V U I= = = 0, 1 A T 1XU=ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΕφΑΛΑΙΩΣΗΣ 1 Τι καταλαβαίνετε με τη έκφραση έμμεση μέτρηση αντίστασης; 2 Πώς συνδέεται ένα αμπερόμετρο; 3 Ποιά όργανα μέτρησης έχουν αναλογικές ενδείξεις; 4 Τι θα πρέπει να προσέξουμε όταν μετράμε εναλλασόμενο ρεύμα; 5 Τι σημαίνει κλάση ακρίβειας οργάνου 1.5; 6 Ποιό είναι το μειονέκτημα των οργάνων με ψηφιακές ενδείξεις όταν μετράνε κυμαινόμενες μεταβλητές;7 Ποιός είναι ο κανόνας χρήσης των αναλογικών πολύμετρων; 8 Τι τάση εφαρμόζεται στην κατακόρυφη και/ή οριζόντια σάρωση; 9 Τι σημαίνει η έκφραση σκανδαλισμός; 10 Περιγράψτε την κίνηση της δέσμης ηλεκτρονίων στην οθόνη μόνο όταν έχει ενεργοποιηθεί η χρονική σάρωση.16 Βασική ηλεκτρολογία και ηλεκτρονική57516.7.5 κυκλώματα γέφυρας με αντιστάσεις Τα κυκλώματα γέφυρας (Σχ. 1) αποτελούνται από δύο βρόγχους σε σειρά με δύο αντιστάσεις ο καθένας και που συνδέονται παράλληλα με μια απλή πηγή τάσης. Η συνολική ένταση ρεύματος IG διαμοιράζεται στο σημείο Α σε ένταση Ι1 για τις αντιστασεις R1, R2 και σε ένταση Ι2 για τις αντιστάσεις R3, R4. Οι αντιστάσεις R1…R4 λειτουργούν ως διαιρέτες τάσης.U1 = 9VU2 = 3V CRx = 180Ω ARn = 60ΩI1VI2 U3 = 9VU4 = 3V DR3 = 60Ω U1 = 8 VR4 = 20ΩU2 = 4 VCU = 12VR2 = 20 ΩR1 = 40Ω ABUbrΣχήμα 2: γέφυρα μέτρησης WheatstoneI1VI2BUCDU3 = 8 V R3 = 60ΩU4 = 4 V DR4 = 30 ΩΣε μια ισορροπημένη γέφυρα μέτρησης, για τον υπολογισμό της Rx είναι αρκετό να γνωρίζουμε την Rn και τον λόγο R3/R4. Rx R3 R & Rx = Rn $ 3 = Rn R4 R4U = 12 VΣχήμα 1: κύκλωμα γέφυρας με αντιστάσειςΑν ο διαιρέτης τάσης R1-R2 διαιρεί την τάση της γεννήτριας με την ίδια αναλογία με τον διαιρέτη R3-R4 τότε μεταξύ των σημείων C και D δεν υπάρχει τάση (μέθοδος μηδενικού σημείου). Συνεπώς ο λόγος των αντιστάσεων R1-R2 είναι ανάλογος με τον λόγο R3-R4.Οι συγκρινόμενες αντιστάσεις των αντιστατών R2 και Rn γενικά ρυθμίζονται. Αυτό βοηθά στο να επιτευχθεί ένα επίπεδο το οποίο δεν απέχει πολύ από το επίπεδο της άγνωστης αντίστασης R1 και Rx. Αυτό μειώνει τα λάθη μέτρησης. Οι αντι
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks