5 типів сімей

Description
1. Підготувала вчитель Школа Н.Б. ПП’’ятьять груп сімейгруп сімей 2. За дитиною стежать, їй не…

Please download to get full document.

View again

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Art & Photos

Publish on:

Views: 4 | Pages: 26

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Підготувала вчитель Школа Н.Б. ПП’’ятьять груп сімейгруп сімей
 • 2. За дитиною стежать, їй не довіряють, застосовують рукоприкладство. Ненормальні відносини між дітьми і батьками. Батьки приділяють достатню увагу навчанню дітей, їх побуту, але цим і обмежуються. Панує Панує доброзичлива доброзичлива атмосфера. атмосфера. Дружні відносини між батьками і дітьми. ПП’’ять групять груп сімейсімей Поради батькам
 • 3. Батьки мають можливість впливати в ті сторонах життя дитини, про які в інших сім'ях тільки підозрюють. Батьки прислухаються до думки дітей, а діти - до думки близьких та інших. Підлітки, як правило, активні, доброзичливі, незалежні.
 • 4. Батьки стежать за розвитком дітей, цікавляться їхнім життям, намагаються вплинути в силу власних культурних особливостей. Конфлікти бувають, але вони відкриті і відразу, ж дозволяються. Від батьків тут нічого не приховують, їм вірять. Існує певна дистанція між старшими та молодшими. Діти ростуть зазвичай ввічливими, привітними, поступливими, слухняними, рідко заявляють про свою незалежність.
 • 5. У цих дітей є все необхідне. Але батьки нехтують захопленнями дітей, а це створює певний бар'єр між ними. Девіз у таких батьків: «Не гірше за інших». Явний конфлікт між батьками та дітьми. Матеріальне забезпечення далеко не завжди задовольняє запитам старшокласників, багато з цих запитів батьки просто не вважають вартими уваги.
 • 6. В таких сім'ях завжди існує конфлікт між подорослішали дітьми і батьками. Іноді він прихований, періодично проривається назовні. У підлітків встановлюється стійка ворожість до батьків, недовіра до дорослих взагалі, труднощі в спілкуванні з однолітками, з навколишнім світом.
 • 7. Обстановка в цих сім'ях критична. Тут ненормальні відносини між дітьми і батьками. Атмосфера напруги, п'ють один або обоє батьків. Вплив сім'ї згубно - воно є причиною багатьох злочинів дітей надалі.
 • 8. Пам’ятайте, що Ви теж люди! Дайте собі відпочити. Не вимагайте від себе неможливого.
 • 9. Будьте великодушні: допоможіть своїм дітям знайти з Вами спільну мову.
 • 10. Любіть один одного. Намагайтеся говорити про це, навчитеся виражати свою любов словами.
 • 11. Використано Інтернет-ресурс
 • Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks