5.Dr. Procesual Civil C.dinu

Description
Procesual civil Dinu

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 9

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  1 C5-1.11.2017 Partile NU  sunt parti mandatarul,reprezentantul etc.Parti sun R si P+ tertii care ,daca sunt admisi in proces, sunt asimilati partilor Dreputirle partilor -dr de a fi citat -dr de a li s ecomica acte d eprocedura -dr de a administra probe -dr de a recuza judec -dr de a ataca hot -dr de a fi motivata hot -etc Oblig partilor: -art 10 CPC: art cadru -se regasesc in alte art ,cum e cererea de ch in jud-art 69 -sunt limitari ce tin de buna desfasurare a procesului: timp,forma ,cheltuieli Limitarea dr-2 cond: - tb sa urm un interes - interesul sa fie proportional cu limitarea pt ca dr sa nu-si afecteze subst lui Art 411(1) pct 2~art 10-rolul era sa urmaresti finalizarea procesului,nu sa suspenzi procesul,de aceea esti sanctionat pt neresp oblig din art 10 si principiilor(in acest caz contradictorialitatea) Instit perimarii-art 416   se inchide dosarul=sanctiune pt ca partile nu au urmarit finalizarea procesului Abuzul de dr procesual Deturnarea dr procedural de la scopul pt care a fost recunoscut si exercitarea sa cu rea-credinta. Statul ofera garantii procesuale pentru aflarea adevarului,chiar daca nu s-a aflat,macar incearca sa-l afle. Multe parti uzeaza abuziv de mijl procesuale create pt a se respecta contradictorialitatea, dr la aparare,alte pp .Ei vor sa prelungeasca per in care hot nu e susceptibila de exec silita (ex. recuzraea si caile de atac imp ich de respingere recuzarii ),nu pt ca nu ar avea increderea sau nu ca au un dr de disputat,ci pt ca sunt prieteni cu una din parti si sunt chemati pt a bloca procesul.  2 Conditii (2 ob+2 sub): 1.   Sa fie titularul dr procedural si sa fie capabil sa-l exercite 2.   Sa respecte limitele externe ale dr,fixate de lege-il exercita in mod impecabil dpdv al formei actului de procedura, doar scopul e unul rau intentionat 3.   Sa depaseasca limitele interne ale dr prin dirijarea lui catre alt scop porcedural decat cel pt care a fost recunoscut 4.   Sa exercite cu rea-credinta dr procedural respectiv Ex: Face o cerere de interventie pt a bloca procesul,nu pt ca ti se ofera posib sa participi   Ataca o hot ca sa intarzie executarea Face o cerere de ch in jud impecabila ca forma externa, doar ca sa blocheze CF a partii care are un potential cumparator pt a vinde el terenul unui vecin Revendicare de cineva care nu are titlu notata in CF-nu se poate vinde b in timpul procesului,pt carectificarea CF se face cand hot ramane def Abuzul e atat de des intalnit in procedura si atat de rar sanctionat,incat nu se poate impiedica   Cele 2 cond subiective dau dimensiunea abuzului,iar jud tb sa extraga concluzia ca o cerere de apel a fost facuta neintemeiat nu pt ca partea nu a calc corect motivele de drept, ci ca a vrut doar sa amane  judecata,se merge doar pe o prezumtie a judecatorului si se respinge cererea,dar nu ca abuziva. Ex: Art 42 -Pct 13 tb sa cupr alte motive similare cu primele,nu diluari ale acestora! Ex rude de gr 5,interpr intr-o cheie gresita.I se respinge cererea de recuzare,dar nu il amendezi. Dar cel care recuza jud pt antepronuntare ,cand jud nu a zis nimic, va fi abuz de drept pt ca nu are  justificare pt cererea lui. Totusi NU orice respingere a cererii e abuz! Sanctiune: daca se constata ca o parte a facut abuz de dr procesual-art 12 NCPC-buna-credinta Despagub - pt partea adversa Amenda judiciara- venit la stat Aceste sume care sunt platite de partea care a abuzat de dr procesual nu au leg cu sol pe fond,partea poate castiga procesul chiar daca e sanctionata pt abuz. Daunele constand in prejud materiale se acorda doar la cerere-pp disponibilitatii.Amenzile din oficiu. Cine dispune daune/amenzi? Chiar instanta care jud procesul in int caruuia s-a facut abuzul,dar in ce priv daunele ele pot fi cerute de partea potrivnica si pe cale separata si dupa finaliz procesului pt ca au ca temei rasp delictuala. Concretizarea regulii cu caracter de pp(buna-credinta) se face in art 187 si urm-Amenzi judiciare si despagubiri-se ragesc cazuri de abuz. At 187 1 e)- imprumut inscr sub semnatura privata-se face expertiza si se blocheaza procesul -contesti un inscris care are semnatura ta  3 Partile- coparticiparea procesuala 59-60 NCPC Este posibil, datorita raportului juridic dedus judecatii, sa existe o coparticipare:    Aceasta coparticipare este de mai multe feluri: I.     Activa (mai multi R)    Pasiva (mai multi P)    Mixta (mai multi R si P) II.    coparticipare obiectiva  -art 59: decurge din reunirea mai multor cauze distincte in care exista o stransa leg/identitate in ce priveste cauza .Procesele se pot judeca si separat,dar pt coerenta justitiei si buna amdinistrare se reunesc pt ca se adm aceleasi probe ,probe dif ar putea duce la contrarietati. Ex: 3 pers care au cumparat prin ct dif 3 parti dintr-un bun care a fost nationalizat-R (fost proprietar inainte de nationalizare) a cerut anularea ct pt preluare nelegala de catre stat-act care avea cauza comuna a nationalizarii b    coparticipare subiectiva  -potriv art 59 exista un dr sa o oblig comuna si fie mai multi R decid sa-si exerc dr prin act comuna, fie R decide sa exerc dr imp mai multor P deopotriva obligati-R nu e obligat sa faca asta -art 643 III.      Coparticipare facultativa  ( ca regula )    Coparticipare obligatorie  ( exceptie )  cand avem o prevedere expresa a legii sau decurge din nat rap  jur dedus judecatii- exemplu: art. 684 NCC  –  partajul-NA a partajului la care nu part toti coproprietarii sau in rap de rudenie-tagada paternitarii(copil+parinti). Obligativitatea decurge din nat rap jur- In jurisprudenta se spune ca atunci cand se cere nulitatea unui act tb sa part toate partile semnatare ale actului pt ca actul nu poate fi nevalabil pt participanti si valabil pt cei acre nu au part la proces-ori exista ori dispare din circuitul juridic . Sau vrei sa anulezi o adoptie, o casatorie+ act adminsitrativcindividual care are un beneficiar-tb sa chemi in jud aut emitenta + beneficiarul autorizatiei Raportul dintre coparticipanti cand exista litis consortium (=coparticipare porcesuala)  Regula:   art 60 NCPC-  principiul independentei procesuale = actele porcesuale facute din unii dintre eii nici nu profita,nici nu ii afecteaza pe ceilalti. Ex: daca sunt mai multi R si unul dintre ei renunta la cererea de ch in jud,cererea merge mai departe pt ceilalti sau daca achieseaza,se pronunta doar pt el o hot.Daca sunt mai multi P si s-a admis cererea in ce ii privetse pe toti,dar doar unul formuleaza apel in termen,ceilalti fie formul peste termen fie nu formul deloc.Apelul il va privi doar pe cel care a facut apel in termen,pt cailalti hot ramane def.Ei nici nu vor plati ch de judecata ale apelului respins pt cel care a cont cu apelul. Exceptie:  Art. 60 alin.(2): reprezinta o derogare de la principiul independentei, in privinta actelor utile : care le profita si celorlalti- se aplica ori rap de solidaritate si indivizibilitate ,ori se prevede expres Actele favorabile facute de unul dintre coparticipanti se extind asupra tuturor,insa actele defavorabile facute de unul dintre copoarticipanti nu prod ef asupra celorlalti.  4 Exemplu:art 1455 Cciv-in mat oblig solidare -R cheama in jud 3 deb solidari,desi unul din ei invoca exc prescriptiei ,atunci se respinge exc si se admite cererea.Doar unul din P formuleaza apel,daca i se admite apelul si se constata ca era prescrisa pretentia,efectul se va exrtinde asupra tututror,prin exceptie nu se extinde daca e o cauza personala: unul din P nu semneaza actul. Daca se sav o fapta de mai multe pers(rasp delictuale)-chiar daca se constata aspecte ca: fapta nu a existat,a existat culpa victimei(asp ce ii vizeaza pe toti) va avea ef asupra tututror. Dar daca unul face apel si i se repsinge,hot prod ef doar asupra lui. Participarea tertilor in procesul civil NCPC reglementeaza si posibilitatea participarii unor terti intr-un proces deja declansat. Aceasta participare poate fi una voluntara  sau poate fi una fortata insa se poate face numai in conditiile prevazute de art. 61 respectiv 79 din NCPC !!Tertii tb sa aiba drepturi sau interese legate de proces.  Participarea tertilor se calsifica in : 1. Interventie   voluntara  : tertul intervine pentru ca doreste sa faca acest lucru    Interventia voluntara principala    Interventie voluntara accesorie 2. Interventia   fortata  : tertul este atras in proces de catre una dintre partile litigante initiale sau de catre instanta din oficiu. Pentru aceasta ipoteza avem in vedere urmatoarele forme de interventie fortata:    Chemarea in judecata a altei persoane    Chemarea in garantie    Aratarea titularului dreptului    Interventia fortata din oficiu Toate formele de interventie presupun ca ipoteza existenta unui proc. civil deja declansat. 1. Interventia voluntara a tertilor in procesul civil  Sediul materiei : art. 61- 67 NCPC Orice persoana care are interes poate interveni intr-un proces care se judeca intre partile initiale: intre reclamant si parat. Cand vorbim despre interes vorbim de conditia de exercitiu a actiunii civile. Insa, desi art. 61 alin (1) face vorbire de interes ( aidca face vorbire numai de interes) desigur ca trebuie respectate si celelalte 3 conditii ale actiunii civile. Aceasta interventie voluntara presupune vointa tertului intervenient care are interes sa intervina intr-o anumita cauza deja aflata pe rol. Partile initiale nu au nicio contributie cu privire la aceasta interventie voluntara. 2 forme : 1. Interventie principala  = atunci cand tertul intervenient pretinde pt sine in tot sau in parte dreptul dedus judecatii sau un alt drept strans legat de acesta. Tertul invoca un drept propriu si un interes propriu in leg cu acel proces.Se comporta ca un R in care parati sun R si P din procesul initial. Ex: A revendica de la B un bun si interv C care solicita sa i se predea lui pt ca nu A e proprietar,ci el e proprietar.Cerere de partaj intre A si B si apare C care spune ca b ce se vrea impartit este al lui sau revendica un bun din masa partajabila pe care C l-a imprumutat lui A si B.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks