3 tips & tricks

Description
1. 3 tips & tricks for Social Media Specialists Cum să faci mai mult, mai ușor, mai repede.Copyright@bitdefender 2011 / www.bitdefender.com *ã* 2. Cine sunt? 3.…

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 3 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. 3 tips & tricks for Social Media Specialists Cum să faci mai mult, mai ușor, mai repede.Copyright@bitdefender 2011 / www.bitdefender.com *•*
 • 2. Cine sunt?
 • 3. Alerte Real Time• Utile pentru a răspunde cât mai repede celor care postează mesaje pe Facebook, Twitter, bloguri, etc.De ce?• Răspunsul cât mai rapid din partea companiei îi dă de înțeles clientului/prospect-ului că este ascultat și apreciat.Copyright@bitdefender 2012 / www.bitdefender.com *•*
 • 4. Alerte Real Time cu Feed Notifier Avantaje: •Monitorizând centralizat mai multe canale, elimină necesitatea de a urmări fiecare flux în parte. •Este mai rapid și mai comod decât metodele tradiționale. Dezavantaje: •Dacă adăugați prea multe surse și alegeți intervalul de reîmprospătare prea mic poate deveni enervant.Copyright@bitdefender 2012 / www.bitdefender.com *•*
 • 5. Bookmarking/Followup• Util pentru a reține paginile care conțin mențiuni importante, pozitive, sau care necesită un răspuns ulterior (Followup)De ce?• Ajută la administrarea paginilor care necesită urmărite și la crearea de statistici.Copyright@bitdefender 2012 / www.bitdefender.com *•*
 • 6. Bookmarking/Followup cu Diigo Avantaje: •Marcarea rapidă a paginilor; •Organizarea după tag-uri și liste a paginilor; •Tag-urile pot fi accesate via RSS; •Crearea de statistici prin urmărirea feed-ului RSS.Copyright@bitdefender 2012 / www.bitdefender.com *•*
 • 7. Comunicarea către interior• Omul de Social Media este "bombardat" cu informații din exterior (atât mențiuni despre companie cât și informații utile pentru angajați cheie). Ajută la transmiterea ușoară a informațiilor din exteriorul companiei către angajați cheie ai acesteia.• Automatizarea comunicării interne elimină efortul de a contacta fiecare personană în parte.Copyright@bitdefender 2012 / www.bitdefender.com *•*
 • 8. Newsletter cu Diigo și Feedburner Avantaje: •Marcajele din Diigo sunt trimise prin e-mail către lista de abonați prin Feedburner. •Elimină necesitatea de a contacta fiecare membru al listei în parte. •Abonații nu sunt întrerupți de fiecare marcaj, ci primesc un mesaj pe zi cu sumarul acestora.Copyright@bitdefender 2012 / www.bitdefender.com *•*
 • 9. Mulțumesc!Copyright@bitdefender 2011 / www.bitdefender.com *•*
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks