2OO2 2OO8 АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ЗВІТ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ УКРАЇНОЮ ПОЛОЖЕНЬ КОНВЕНЦІЇ ООН ПРО ПРАВА ДИТИНИ. Київ 2OO9 - PDF

Description
АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ЗВІТ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ УКРАЇНОЮ ПОЛОЖЕНЬ КОНВЕНЦІЇ ООН ПРО ПРАВА ДИТИНИ 2OO2 2OO8 Підготовлено громадськими організаціями України Київ 2OO9 АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ЗВІТ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ УКРАЇНОЮ ПОЛОЖЕНЬ

Please download to get full document.

View again

of 29
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business

Publish on:

Views: 85 | Pages: 29

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ЗВІТ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ УКРАЇНОЮ ПОЛОЖЕНЬ КОНВЕНЦІЇ ООН ПРО ПРАВА ДИТИНИ 2OO2 2OO8 Підготовлено громадськими організаціями України Київ 2OO9 АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ЗВІТ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ УКРАЇНОЮ ПОЛОЖЕНЬ КОНВЕНЦІЇ ООН ПРО ПРАВА ДИТИНИ 2OO2 2OO8 Підготовлено громадськими організаціями України Київ 2OO9 Альтернативний звіт про реалізацію Україною положень Конвенції ООН про права дитини є результатом спільної роботи експертів та спеціалістів неурядового сектору у сфері захисту прав дітей. Документ містить оновлену інформацію про виконання Україною положень Конвенції ООН про права дитини за період, що пройшов з моменту подання другої державної доповіді (2002 рік) по 2008 рік включно. Альтернативний звіт підготовлено українськими громадськими організаціями у відповідності до вимог, викладених у «Посібнику для неурядових організацій з підготовки доповідей до Комітету ООН з прав дитини» (Група НУО з питань Конвенції про права дитини. Женева, 2006). Запропонований аналіз та висновки пройшли публічне обговорення в ході робочих груп, круглих столів та на Інтернет-ресурсах організацій. Матеріали та дослідження, надані громадськими організаціями, враховують думки та погляди дітей. Рекомендації містять пропозиції, як Уряд України та громадський сектор можуть покращити роботу й ефективніше виконувати зобов язання за Конвенцією ООН про права дитини. Звіт було направлено в Комітет ООН з прав дитини в 2009 р. Альтернативний звіт підготовлено ініціативною групою українських громадських організацій: Асоціація молодих професіоналів «Клас» Благодійний фонд «Рокада» Благодійний фонд «Чіріклі» Всеукраїнська громадська організація «Жіночий консорціум України» Всеукраїнська Коаліція «Єднаймося заради дітей» Всеукраїнська Фундація «Захист Прав Дітей» Дитяча екологічна громадська організація «Флора» Дніпропетровська міська ГО «Жіночий інформаційно-координаційний центр» Всеукраїнська громадська організація «Жіночий консорціум України» Молодіжна громадська організація «Клуб «Компас» Представництво благодійної організації «Кожній дитині» в Україні Правозахисний центр «Поступ» Сумська обласна молодіжна ГО «Гендерна агенція консультацій та інформації» Харківська обласна фундація «Громадська Альтернатива» Чернігівська ГО «М Арт» Координація роботи з підготовки, публікації та поширення Альтернативного звіту здійснювалася: Представництвом благодійної організації «Кожній дитині» в Україні у рамках проекту «Удосконалення системи інформування та публічної звітності», що фінансується благодійною організацією «Кожній дитині» Всеукраїнською громадською організацією «Жіночий консорціум України» у рамках проектів «Моніторинг прав дитини в Україні», що фінансувався Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), та «Участь дітей в моніторингу Конвенції ООН про права дитини. Семінар з обміну досвідом», що фінансувався Save the Children Sweden Всеукраїнською Фундацією «Захист Прав Дітей» у рамках проекту «Інформаційна підтримка моніторингу з реалізації Україною положень Конвенції ООН про права дитини (Альтернативного звіту)», що фінансувався Міжнародним фондом «Відродження» Електронна версія Альтернативного звіту та матеріали щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини розміщено на сайті «Громадський моніторинг виконання Конвенції ООН про права дитини в Україні» за адресою: Фото на обкладинці Ольга Беркун / «Кожній дитині» Київ, 2009 Змiст Вступ 5 Резюме 6 1 Загальні засоби імплементації Конвенції Законодавство та його впровадження (стаття 4) Національний план дій Моніторинг дотримання прав дитини, визнаних Конвенцією Ресурси, що виділяються на реалізацію державних заходів із захисту прав дітей Збирання і публікація інформації щодо становища дітей в Україні (стаття 44.6) Розповсюдження інформації щодо Конвенції та вивчення її положень (стаття 42) 15 Висновки 16 2 Визначення дитини (стаття 1) 17 Висновки 17 3 Загальні принципи виконання Конвенції Недискримінація (стаття 2) Якнайкращі інтереси дитини (стаття 3) Право на життя, виживання та розвиток (стаття 6) Врахування думки дитини (стаття 12) 22 Висновки 23 4 Громадянські права і свободи Право на захист індивідуальності (стаття 7) Право на доступ до інформації (статті 17) Свобода від принижуючого гідність поводження і покарання (статті 19, 37а) Право на повагу до особистого життя (стаття 16) Свобода об єднань і зборів (стаття 15) 33 Висновки 34 5 Сімейне оточення і альтернативний догляд Право на виховання в сім ї і контакти з обома батьками (стаття 20) Право дітей, позбавлених можливості виховуватись у натуральній сім ї, на опіку в прийомних сім ях та в закладах сімейного типу (стаття 25) 39 Висновки 40 6 Основи охорони здоров я та соціального благополуччя Здоров я та послуги з охорони здоров я (стаття 24) Соціальне забезпечення, служби й установи з догляду за дітьми (статті 26, 18 п. 3) Права власності дітей-сиріт 48 Висновки 49 7 Освіта, дозвілля, культурна діяльність (статті 28, 29, 31) 51 Висновки 55 8 Спеціальні заходи захисту Діти-біженці та діти, переміщені в межах країни (стаття 22) Здійснення правосуддя стосовно неповнолітніх, ювенальна юстиція (статті 37, 40) 60 Висновки 67 Рекомендації 69 Посилання 78 Громадські організації та об єднання, залучені до підготовки Звіту 84 Вступ Восени 2008 року Уряд України узагальнив та передав на розгляд Комітету ООН із захисту прав дитини Зведену III та IV періодичну національну доповідь про реалізацію Україною положень Конвенції ООН про права дитини ( рр.). Документ охоплює реалізацію всіх прав, визначених Конвенцією, з особливо детальною інформацією стосовно реалізації права дітей виховуватися у сім ї. Надана інформація особливо детально висвітлює законодавче поле захисту прав дитини в Україні. Водночас, в документі недостатньо висвітлюються особливості реалізації чинного законодавства на практиці. 1 Повний перелік організацій надається в останньому розділі Альтернативного звіту. З огляду на це, громадські організації, які працюють в інтересах дітей, об єдналися для написання Альтернативного звіту з метою уточнення і більш повного розкриття питань, недостатньо висвітлених у державному звіті. До ініціативної групи з підготовки звіту увійшли 14 організацій 1 та Всеукраїнська коаліція НУО, які працюють у різних сферах захисту прав дитини, що дало змогу висвітлити особливості реалізації В Україні майже всіх прав, визначених Конвенцією про права дитини. Робота Ініціативної групи над документом тривала один рік, протягом якого було проведено п ять робочих зустрічей та постійно здійснювалось обговорення в електронному режимі. В ході цієї роботи обговорювалися питання змісту і методології збирання інформації та її узагальнення, затверджувалися рекомендації Доповіді. Збирання інформації передбачало аналіз багатьох досліджень та матеріалів моніторингів, статистичної інформації, офіційних запитів до владних структур. Проект документа також обговорювався в електронному форматі з іншими громадськими організаціями. Таким чином, можна стверджувати, що інформація, подана нижче, є об єктивним висвітленням громадськістю позитивних зрушень та проблем у сфері захисту прав дітей в Україні. 5 Резюме За даними альтернативного звіту, попередні рекомендації Комітету ООН з прав дитини враховані лише частково. В першу чергу це стосується загальних підходів у державній політиці щодо гарантування прав дитини. Ця політика розглядає дитину не як суб єкта власних прав, а лише як об`єкт захисту. Відповідно, українське законодавство щодо прав дитини залишається декларативним, більш того, не всі права дитини, визначені Конвенцією, забезпечені відповідними законами. В державі відсутній системний підхід до врахування думки дитини на всіх рівнях суспільного життя. Принцип якнайкращих інтересів дитини покладено в основу державної політики лише у сфері охорони дитинства та регулювання сімейних відносин. Політика держави не спрямована на активну протидію дискримінації уразливих та маргінальних груп, передусім у доступі до освіти та медичних послуг. Фінансування державних програм і планів щодо прав дітей здійснюється за «залишковим принципом», а не через визначення фіксованої частки від загального бюджету на їх реалізацію. В Україні так і не створено інституту омбудсмена з прав дитини, жодна з державних інституцій не здійснює комплексного системного моніторингу дотримання прав дити- 6 Резюме ни, не публікує інформації про його результати. Ювенальна юстиція як комплексна система правосуддя щодо неповнолітніх до цього часу в Україні не запроваджена, однак розроблено проект Програми розбудови системи ювенальної юстиції в Україні. Серед позитивних змін, які відбулися за звітний період, варто відзначити прийняття Закону України «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року». У розробленні тексту цього Закону активну участь взяли громадські організації, які працюють у сфері захисту та забезпечення прав дитини в Україні. Суттєво збільшилася кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих до прийомних сімей або в інші сімейні форми виховання. Розвитку сімейних форм виховання дітей сприяли запровадження фінансування прийомних сімей із Державного бюджету України та Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей» від 2005 року. Однак потреба у розширенні юридичного доступу до альтернативних сімейних форм влаштування дітей залишається актуальною. Більшість статей Конвенції про права дитини мають відповідне відображення у національному законодавстві, однак практика їх застосування залишається формальною або не відповідає зобов`язанням держави за Конвенцією. Наприклад, визначення дитини у національному законодавстві загалом відповідає стандартам Конвенції, однак рекомендації Комітету стосовно усунення розбіжності у шлюбному віці юнаків і дівчат, зниження мінімального віку для звернення по допомогу та консультації лікаря без згоди батьків, встановлення мінімального віку для початку статевих стосунків досі не враховані. Суттєвою проблемою в Україні є забезпечення права дитини на захист індивідуальності у випадках усиновлення. Інший приклад. Заходи та дії держави, спрямовані на подолання дитячої та малюкової смертності, не є ефективними. На поверхні лежать такі проблеми, як недостатня професійна підготовка медичних кадрів з питань охорони здоров я матері 7 Резюме та дитини, неукомплектованість штатів, особливо в сільській місцевості, відсутність системного підходу до розв язання проблем матеріально-технічного забезпечення галузі, впровадження нових технологій. Замість реальних планів та конкретного аналізу недоліків заради негайного їх виправлення державою надалі розробляються декларативні програми, заходи в яких сформульовані не конкретно. Тотально ігнорується право дитини на приватне життя: національне законодавство не містить тлумачення і, відповідно, гарантій захисту особистого життя дитини. Можна говорити про загальне нерозуміння концепції особистого життя дитини як такого т
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks