294753617-Jurnalism-de-Agentie.docx

Description
Jurnalism de agentie TEMA 1: Rolul si locul agentiilor de presa in contextual Mass Media - Instituții media care prestează servicii pentru alte institutii media și le defineste drept entitati media. Agentiile joaca rolul de intermediar, cum ar fi interprinderile angro, care vand marfa in cantitati mari pentru alte interprinderi comerciale (de presa). Tipul de jurnalism practicat de agentiile de presa care la randul lor sunt institutii mdia in serviciul altor institutii media.

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 6

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  Jurnalism de agentie TEMA 1: Rolul si locul agentiilor de presa in contextual Mass Media -   Instituții media care prestează  servic ii pentru alte institutii media ș i le defineste drept entitati media. Agentiile joaca rolul de intermediar, cum ar fi interprinderile angro, care vand marfa in cantitati mari pentru alte interprinderi comerciale (de presa). Tipul de jurnalism practicat de agentiile de presa care la randul lor sunt institutii mdia in serviciul altor institutii media. Ele exista din mijloac ele altor institutii media, pe alte cai. Alte institutii media “se hranesc” din bugetele altor institutii media, ori datorita faptului ca sunt emanatia unor cooperative de presa  –  Agentia Associate Press, agentia Americana  –  o coperativa fondata de 6 ziare americane. O alta forma este prin abonamente, ziarele, tv, cumpara informatiile de presa, se aboneaza contra cost. Au un rol central in presa, jurnalistii de agentii ofera modele de scriitura, redacatare, organizare si functionare Mass Media. Sec 19, apar agentiile de presa. Caracteristicile Agentiei de presa: 1.   Rapiditatea  –  nimeni nu va avea nevoie de informatii daca deja presa va cunoaste despre ele. 2.   Concizia.  –  agentiile nu isi pot permite o inflatie de cuvinte, alegorii, metafore, degresiuni lirice. Maximum sens in minimum de cuvinte. 3.   Caracterul complet  –  agentia de presa scrie pentru alte istitutii media, daca un ziar sa TV sau post de radio poate privy info dintrun anumit unghi de abordare si poate prelua doar ceea ce ii convine, agentia insa trebuie sa contina toate informatiile. 4.   Exactitatea  –  surse exacte, totul exact, fara alegorii. 5.   Obiectivitatea  –  isi vine informatia mai multor si diferitor institutii media asa ca nu isi poate permite o atitudine subiectiva, de aceea in materialele mai ample de agentie, subiectul, adica reporterul, nu se vede. Stirile de agentie nu sunt semnate.  6.   Neutralitatea  –  agentia nici in stiri, nici in nimic altceva nu trebuie sa creeze impresia ca este de partea cuiva, ea trebuie sa creeze impresia unei impartialitati perfecte. TEMA 2: GENEZA SI EVOLUTIA AGENTIILOR DE PRESA PE PLAN INTERNATIONAL Originea si aparitia agentiilor de presa Agentia de presa a aparut in 1832 - capitalism, a aparut intamplator, la Paris. Charles Chovas, un bancher falimentat, a incercat sa-si reface averea, si s-a gandit ca bancile ar avea nevoie de informatii economice din lume. S-a gandit sa creeze un birou, nimit agentie, ca sa traduca informatii bancare. A inceput sa is idea seama ca de aceste informatii au nevie si ziarele din Paris. Si-a dat seama ca ziarele doresc sa aiba informatii de toata natura, asa ca trei ani mai tarziu in 1835, si-a dat seama ca agentia lui trebuie sa lucreze in primul rand cu ziarele. Asa a aparut prima agentie de presa din lume  –  Agentia de presa Havas. S-a extins in trei tari in doar trei ani de zile, iar in anul 1848, aceasta agentie avea abonati la ziarele de la Roma, Madrid, devenise o agentie internationala. Succesul era ata de mare incit cei doi mai apropati colaboratori  –  Bernard Wolff, Paul Reuter l-au parasit pentru a-si face afaceri separate. Neamtul a plecat la Berlin, in 1849 a creat acolo agentia Wolff. Celalalt a plecat la Londra si a creat in 1851 agentia Reuters. Acestea au fost primele trei agentii de presa din lume si din Europa. In orasul New Yok, 1848, sase ziare se unesc, aduna bani si creaza o agentie de presa New York Associated Press. Agentia Havas a fost prima aparuta in spatial romanesc sf. Sec. 18. In anul 1907, un manager American numit Bernard W. Scribs, a fondat o alta agentie care s-a numit United Press International, cea dea cincea agentie aparuta pe glob. 1933-1934  –  AGENTIA Wolff dispare. 1940  –  Dispare si prima agentie Havas  –  Armata Germana invinge armata franceza si ocupa Franta. In America raman doua agentii de presa. Dupa razboi apare in Franta, agentia de stat care exista si azi, AFP  –  France Press. In Germania, in 1945, in zona Occidentala, apare agentia create de administratia de ocupare militare  –  ca sa detinsionee spiritele, agentia de presa  militara, singura care difuza in Germania ruinata, iar pe baza aceste agentii ango americanii fac cadu aceasta agentie tanarului stat german, asa apare agentia care se numeste astazi Doiche Press Adventure. 21.09.2015 TEM A: Tipologia agențiilor de presă   3 criterii clasice și  consacrate : criteriul juridic    –   se ocupă cu situația sau statutul legal al unei instituții media. : criteriul operațional     –  insti tuțiile media, în special agențiile de presă, sunt clasificate în funcție de operațiile mediati ce, sau altfel spus în funcție  de tipul de pro ducție mediatică pe care îl furnizează agenția de presă. : criteriul geografic    –   spațiul de acoperire al acestei agenții. CRITERIUL JURIDIC Potrivit principiului juridic de clasificare există agenții de trei tipuri –  1.   Agenție de știri cu statut public sau de stat. (ori proprietatea statului, guvernului, ori parțial proprietatea statului și finanțate din diverse fonduri publice –  ex. Moldova 1)  –  Moldpres, 2.   Private  –  IPN, la Ro.- mediafax 3.   Coperative - cele mai puternice și stabile din punct de vedere financiar. CRITERIUL OPERAȚIONAL  1. Agenții generalist –   livrează diferite tipuri de informații din diferite domenii   2. Agenții specializate –    vând un anumi tip de informații, ex. Pentru radio, sau doar economice, sportive.   CRITERIUL GEOGRAFIC  1.   Agențiile naționale –   acoperă doar spațiul geographic al unui stat, nu mai mult. 2.   Agențiile internaționale –   mai puține în jur la 10 - 12 agenți, care acoperă spațiu de actuaitate al unui continent sau poate chiar două, sau al unui grup   de țări situate compact într - o anumită zonă. –  DPA, doiche press, ANSA, EFE, Lousa, Interfax, tartass, Mena, UPI. 3.   Agenții mondiale –   acoperă spațiul de actualitate planetar. –   doar trei agenții de acest fel –  Associated Press, Reuters, France Press. 19.10.2015 REFLECTAREA ȘTIRII DE AGENȚIE   Știrea de agenție din motive tehnice trebuie să corespundă unui standard universal care este valabil pentru toate agențiile dn   lume. Acest standard/ model are o motivație exactă: știrea trebuie identificată, prelucrată, tradusă și difuzată rapidla destinatar fără imedimente și fără întârzieri cât mai grabnic cu putință. Știrea în toate agențiile de presă este redactată l a fel după niște norme generale exacte și constante. Știrea de agenție este redactată în toate cazurile după principiul piramidei inversate. Știrea de agenție începe cu esențialul și continuă cu ceea ce este din ce în ce mai puțin semnificativ. Leadul car e este capul știrii și corpul știrii. Leadul înglobează cele mai importante informații și constituie un tot între având valoarea de știre de sine stătătoare chiar fără corpul știrii. Corpul știrii încorporează alt informații constituit din mai multe paragrafe. Într -un paragraf pot fi încadate cel mult 3 fraze. 16.11.2015
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks