03/Sv. 29 Službeni list Europske unije 255 L 46/36 SLUŽBENI LIST EUROPSKIH ZAJEDNICA - PDF

Description
03/Sv. 29 Službeni list Europske unije D038 L 46/36 SLUŽBENI LIST EUROPSKIH ZAJEDNICA ODLUKA KOMISIJE od 6. veljače o izmjeni Odluke 87/257/EEZ o popisu objekata u Sjedinjenim

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Word Search

Publish on:

Views: 54 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
03/Sv. 29 Službeni list Europske unije D038 L 46/36 SLUŽBENI LIST EUROPSKIH ZAJEDNICA ODLUKA KOMISIJE od 6. veljače o izmjeni Odluke 87/257/EEZ o popisu objekata u Sjedinjenim Američkim Državama odobrenih u svrhu uvoza svježeg mesa u Zajednicu (priopćena pod brojem dokumenta C(2000) 380) (Tekst značajan za EGP) (2000/38/EZ) KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA, uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 72/462/EEZ od 2. prosinca 972. o problemima zdravlja i veterinarskoj inspekciji pri uvozu goveda, životinja iz porodica ovaca i koza, svinja i svježeg mesa ili mesnih proizvoda iz trećih zemalja ( ), kako je zadnje izmijenjena Direktivom 97/79/EZ ( 2 ), a posebno njezin članak 4. stavak. te članak 8. stavak., budući da: () Popis objekata iz Sjedinjenih Američkih Država odobrenih u svrhu uvoza svježeg mesa u Zajednicu prvotno je izrađen u sklopu Odluke Komisije 87/257/EEZ ( 3 ), kako je zadnje izmijenjena Odlukom 999/30/EZ ( 4 ); taj se popis može izmijeniti u bilo kojem trenutku, posebno u svjetlu rezultata inspekcije koju je Zajednica provela u Sjedinjenim Američkim Državama. (2) Sjedinjene Američke Države izdale su jamstva da su objekti 244 W, IBP, Waterloo i Iowa sada u mogućnosti provoditi pregled svinjskog mesa na trihinu prema Direktivi Vijeća 77/96/EEZ ( 5 ), kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 94/54/EZ ( 6 ). (3) U skladu s navedenim potrebno je ažurirati/konsolidirati popis objekata. (4) Mjere iz ove Odluke usklađene su s mišljenjem Stalnog veterinarskog odbora, DONIJELA JE OVU ODLUKU: Članak. Prilog Odluci 87/257/EEZ ovim se zamjenjuje Prilogom ovoj Direktivi. Članak 2. Ova je Odluka upućena državama članicama. Sastavljeno u Bruxellesu 6. veljače Za Komisiju David BYRNE Član Komisije ( ) SL L 302, , str. 28. ( 2 ) SL L 24, , str. 3. ( 3 ) SL L 2, , str. 46. ( 4 ) SL L 7, , str. 52. ( 5 ) SL L 26, , str. 67. ( 6 ) SL L 35, , str. 8. 256 Službeni list Europske unije 03/Sv. 29 PRILOG Popis objekata u Sjedinjenim Američkim Državama iz kojih je odobren uvoz svježeg mesa u Zajednicu 3 W Swift & Company, Worthington, MN 0(a), T 53 American Freezer Services, Norfolk, NE I-3 US Cold Storage, Philadelphia, PA I-49 C W Storage, Albany, NY I-82 Garden State Cold Storage Inc., Mullica Hill, NJ I-83 Blue Grass Inspection Service, Philadelphia, PA I-95 Rosenberger's Cold Storage Inc., Hatfield, PA 244 P Transcontinental Cold Storage, Perry, IA, TF, TF 244 W IBP, Waterloo, IA 5, 6, TF, T 245 L IBP, Lexington, NE 4 I-305 Georgia Ports Authority, Savannah, GA 320M Premium Standard Foods, Milan, MO T I-335 Service Cold Storage, Miami, FL 382G Smithfield Packing Co., Norfolk, VA 40 Green Bay Dressed Beef Inc., Green Bay, WI 0 E-73 Central Nebraska Packing Inc., North Platte, NE A J.F. O'Neill Packing Co., Omaha, NE Quality Pork Processors Inc., Austin, MN 7, 3 E-208 Dallas Crow Inc., Kaufman, TX The Bruss Company, Chicago, IL 3056 Termicol Inc., Wallula, WA 33 Minnesota Freezer Warehouse Company, Worthington, MN 336 Cloverleaf Cold Storage of Fairmont, Fairmont, MN 349 Milliard Refrigerated Services, Des Moines, IA 357 Des Moines Cold Storage Co. Inc., Des Moines, IA 358 Freezer Services Inc., Amarillo, TX 36 Monument Distribution Warehouse Inc., Indianapolis, IN, TF, TF, TF, TF 03/Sv. 29 Službeni list Europske unije Logansport Refrig Services, Logansport, IN 390 American Freezer Services Inc., Fremont, NE 398 Milliard Refrigerated Services, Denison, IA 325 Napoleon Warehouse Inc., Napoleon, OH 326 Freezer Services Inc. of Texas, Garden City, KS 3229 Iowa Beef Processors Inc., Emporia, KS 324 AMC Warehouses, Grand Prairie, TX 3245 United Refrigerated Services, Marshall, MO 326 Rosenberger's Cold Storage Inc., Hatfield, PA 3283 Industrial Cold Storage, 2625 West 5th St., Jacksonville, FL 3338 Millard Refrigerated Services, Iowa City, IA 3363 Millard Refrigerated Services, Friona, TX 3396 Americold, Bettendorf, IA 3397 Alford Refrigerated Warehouse, Richardson, TX 3398 Millard Refrigerated Services, Grand Island, NE 3407 Bell Cold Storage, St Paul, MN 343 Texas Cold Storage, Fort Worth, TX 3447 Mohawk Cold Storage Division, Wauwatosa, WI 3475 Atlas Cold Storage, Green Bay, WI 3505 Dakota Cold Storage, Huron, SD 3535 Ashland Cold Storage Co., Chicago, IL 3552 Cloverleaf Cold Storage Co. (No 2), Sioux City, IA 3554 Cloverleaf Cold Storage Co., Sioux City, IA 3555 Cloverleaf Cold Storage Co. (No 5), Sioux City, IA 3573 Albert Lea Freezer Warehouse Co., Albert Lea, MN 360 Millard Refrigerated Services, Dodge City, KS 3688 Newport St Paul Cold Storage, Newport, MN 3707 United States Cold Storage Inc., Omaha, NE 3738 Artesian Ice and Cold Storage Co., St Joseph, MO, TF, TF, TF 258 Službeni list Europske unije 03/Sv Cloverleaf Cold Storage Co., Sioux City, IA 3854 Merchants Refrigerating Co., Vinita Park, MO 3860 Central Storage and Warehouse Inc., Eau Claire, WI 387 York Cold Storage Co., York, NE 390 United States Cold Storage, East Peoria, IL 3942 Wilkerson Cold Storage, Lubbock, TX 404 Goldberg & Solovy Foods, 5925 Alcor, CA Frontier Game Company, Whiteface, TX E-704 Beltex Corporation, Fort Worth, TX 5, Custom Meat Corp., Dallas, TX 8904 Bell Cold Storage, St Paul, MN 8984 Provimi Veal Corp., Seymour, WI Taylor Packing Inc., Wyalusing, PA Millard Refrigerated Services, Omaha, NE 3225 Quality Refrigerated Services, Omaha, NE 333 Millard Processing Services, Omaha, NE (West), TF, TF 353 Beef America Operating Co., York, NE E-5849 Cavel International, De Kalb, IL RCS/Smithfield Inc., Smithfield, VA 7068 US Coldstorage, Cumberton, NC 7354 CSW Central Storage & Warehouse Co. Inc., Madison, WI 746 Millard Refrigerated Services, Greeley, CO 7624 Wiscold Inc. Rochelle, Rochelle, IL 7756 Millard Refrigerated Services, Sioux City, IA 7993 Richmond Cold Storage, 550 Corrugated Road, Sandston, VA 863 Quality Refrigerated Services, Spencer, IA 8265 Alford Refrigerated Warehouses, Houston, TX 8294 Marshall Cold Store, Marshalltown, IA, TF, TF, TF, TF TF, 03/Sv. 29 Službeni list Europske unije Carolina Cold Storage, Tar Heel, NC 8674 Millard Refrigerated Services, Edwardsville, KS 8793 Cloverleaf Cold Storage, Austin, MN TF,, TF TF, 8859 North American Bison Cooperative, New Rockford, ND 8930 Jacintoport Corp., 6203 Peninsula Blvd, Houston, TX 8986 Alford Refrigerated Warehouse, Laporte, TX 9086 Gress Refrigerated Services, Scranton, PA 9087 Inter Cities Cold Storage, Inc., Pittston, PA 9246 Cloverleaf Cold Storage, Sioux City, IO 9288 United States Cold Storage, PO Box 242, Milford, DE 9470 Nordic Warehouse Inc., 403 Commerce Ct., Goldsboro, NC 9593 Ball Packing Inc., Idaho Falls, ID 9690 T&T Freezers, 292 NV Blvd, Vineland, NJ 9797 Burris Refrigerated Svcs, Gilbert Rd, Benson, NC 9870 United States Cold Storage, PO Box 627, Warszaw, NC 2002 Lakeway International Food Group LLC, Omaha, NE 2090 Interstate Warehousing, Newport News, VA Quality Refrigerated Services, Omaha, NE, TF, TF, TF, TF (*) SL: Klaonica CP: Prostor za rezanje CS: Hladnjača B: Goveđe meso S/G: Ovčje meso/kozje meso P: Svinjsko meso SP: Meso kopitara : Posebne napomene = Samo skladištenje mesa čije je pakiranje dovršeno u odobrenoj klaonici ili pogonima za rezanje. 2 = Samo iznutrice. 3 = Također za narezanu goveđu jetru. 4 = Samo narezana goveđa jetra. 5 = Samo jezik, srca i meso trupa. 6 = Samo jezik, srca i bubrezi. 7 = Samo jezik, srca, bubrezi i jetra. 8 = Samo jezik, srca, bubrezi, jetra i mozak. 9 = Samo jezik, srca, želuci i meso trupa. 0 = Samo jezik, srca, bubrezi, jetra i želuci. 0(a) = Samo jezik, srca, bubrezi, jetra i želuci i meso trupa. = Samo meso trupa, jezik, srca, bubrezi, jetra i mozak. 2 = Samo srca i želuci. 3 = Samo pakirane iznutrice koje su prošle postupak zamrzavanja utvrđen člankom 3. Direktive 77/96/EEZ. 4 = Isključujući iznutrice. 5 = Isključujući jetru i bubrege. 6 = Samo meso trupa i pakirane iznutrice koje su prošle postupak zamrzavanja utvrđen člankom 3. Direktive 77/96/EEZ. 7 = Jezici, srca, bubrezi, jetra, mozgovi i repovi. 8 = Uključujući bizone. TF = Poduzeća s oznakom TF ovlaštena su, u smislu članka 4. Direktive 77/96/EEZ, provoditi postupak zamrzavanja predviđen člankom 3. iste Direktive. T = Ovo je poduzeće ovlašteno, u smislu članka 4. Direktive 77/96/EEZ, provoditi ispitivanja radi otkrivanja trihinele kako je utvrđeno člankom 2. gore navedene Direktive.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks