ניהול מסחר אלקטרוני

Description
המסחר האלקטרוני (E-commerce) מחייב שינוי מידי בחשיבה העסקית של כל עסק ועסק ברחבי העולם בתחומי המכירות והמסחר. בספרו " "העולם הוא שטוח", תומאס פרידמן, מתאר את החיים במציאות הגלובלית החדשה המחייבת כל אחד ואחד מאיתנו לבצע גיבוש תפישה חדשנית של המציאות. כדי להיות משמעותיים ורלוונטיים בעולם השטוח, "עולם ללא גבולות" עלינו לבצע התאמות ושינויי חשיבה בתחום העסקי.

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 6 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. BTC–‫פתרונות‬‫אלקטרוני‬ ‫למסחר‬|‫טל‬:670-046-0706 BTC–‫עסקי‬ ‫פתרונות‬‫י‬‫למס‬ ‫וטכנולוגים‬ ‫ם‬‫אלקטרוני‬ ‫חר‬ BTC–‫ועסקים‬ ‫טכנולוגיה‬eCommerce.org.il info@BTCom.co.il :‫טל‬076-540-6768 1 ‫מדריך‬‫לעולם‬ ‫ה‬‫מסחר‬‫אלקטרוני‬ ‫ובינוניים‬ ‫קטנים‬ ‫לעסקים‬ ‫עשה‬‫וא‬‫תעשה‬! ‫האלקטרוני‬ ‫המסחר‬ ‫לעולם‬ ‫בכניסה‬
 • 2. BTC–‫פתרונות‬‫אלקטרוני‬ ‫למסחר‬|‫טל‬:670-046-0706 BTC–‫עסקי‬ ‫פתרונות‬‫י‬‫למס‬ ‫וטכנולוגים‬ ‫ם‬‫אלקטרוני‬ ‫חר‬ BTC–‫ועסקים‬ ‫טכנולוגיה‬eCommerce.org.il info@BTCom.co.il :‫טל‬076-540-6768 2 ‫תוכן‬‫ה‬‫עניינים‬ 1)‫הקדמה‬............................................................................................. 2)‫במסחר‬ ‫הזדמנויות‬‫אלקטרוני‬............................................................... 3)‫המקוונת‬ ‫המכירה‬ ‫יתרונות‬................................................................... 4).......................... ‫אלקטרוני‬ ‫למסחר‬ ‫חנויות‬ ‫סוגי‬..................................... 5)‫תכנון‬............ ‫אלקטרוני‬ ‫מסחר‬ ‫לאתר‬ ‫ראשוני‬.......................................... 6)‫למשתמש‬ ‫ידידותי‬ ‫אלקטרוני‬ ‫מסחר‬ ‫אתר‬................................................ 7)‫ישום‬‫אתר‬‫ל‬‫אלקטרוני‬ ‫מסחר‬................................................................ 8)‫ה‬‫ו‬ ‫חוק‬‫ה‬‫באינטרנט‬ ‫מכירה‬................................................................... 9).............. ‫אלקטרוני‬ ‫למסחר‬ ‫אתר‬ ‫קידום‬................................................. 11)‫אלקטרוני‬ ‫שיווק‬................................................................................ 11)‫אלקטרוני‬ ‫מסחר‬ ‫אתרי‬....................................................................... 12)‫השותפים‬‫ב‬‫פרויקט‬............................................................................ 13)‫אלקטרוני‬ ‫למסחר‬ ‫אתר‬ ‫של‬ ‫שוטף‬ ‫ניהול‬.................................................. 14)‫מלכודת‬‫האלקטרוני‬ ‫המסחר‬............................................................... 15)‫במסחר‬ ‫סיכונים‬ ‫ניהול‬‫אלקטרוני‬............................................................ 16)‫מאמרים‬......................................................................................... 3 3 4 5 5 6 7 7 8 9 11 11 12 13 14 15
 • 3. BTC–‫פתרונות‬‫אלקטרוני‬ ‫למסחר‬|‫טל‬:670-046-0706 BTC–‫עסקי‬ ‫פתרונות‬‫י‬‫למס‬ ‫וטכנולוגים‬ ‫ם‬‫אלקטרוני‬ ‫חר‬ BTC–‫ועסקים‬ ‫טכנולוגיה‬eCommerce.org.il info@BTCom.co.il :‫טל‬076-540-6768 3 1)‫הקדמה‬ { ‫האלקטרוני‬ ‫המסחר‬E-commerce}‫מש‬‫כיום‬ ‫מש‬‫שבה‬ ‫בדרך‬ ‫חשוב‬ ‫ויותר‬ ‫יותר‬ ‫גורם‬ ‫ושירותים‬ ‫מוצרים‬‫נרכשים‬. ‫מערכת‬‫ואספקת‬ ‫מכירה‬ ‫כאתר‬ ‫לשמש‬ ‫יכול‬ ‫שלך‬ ‫האינטרנט‬ ‫אתר‬ ,‫כגון‬ ‫אלקטרוני‬ ‫מסחר‬ .‫המכירה‬ ‫לאחר‬ ‫תמיכה‬‫ושיפור‬ ‫היחסים‬ ‫בחיזוק‬ ‫חשוב‬ ‫חלק‬ ‫משמש‬ ‫האלקטרוני‬ ‫המסחר‬ ‫סחר‬ ‫שותפי‬ ‫או‬ ‫אחרים‬ ‫ספקים‬ ‫עם‬ ‫במגעים‬ ‫שלך‬ ‫היעילות‬‫מרכזיים‬. ‫נבחן‬ ‫זה‬ ‫במאמר‬‫המפתח‬ ‫סוגיות‬ ‫את‬‫חייבים‬ ‫אשר‬‫תכנון‬ ‫בעת‬ ‫בחשבון‬ ‫להביא‬‫ל‬ ‫אתר‬‫מסחר‬ ‫אלקטרוני‬.‫זיהו‬‫י‬‫ה‬ ‫הזדמנויות‬‫מ‬‫האלקטרוני‬ ‫סחר‬‫ל‬ ‫המתאימים‬‫ו‬ ‫שלך‬ ‫עסק‬‫מהם‬‫ה‬‫פתרונות‬ ‫ה‬‫זמינים‬.‫הדגשה‬ ‫עם‬‫על‬ ‫רבה‬‫הצורך‬‫והרצוף‬ ‫המתמיד‬‫שוטפ‬ ‫ותחזוקה‬ ‫פיתוח‬ ‫בתוכנית‬‫ים‬ ‫אלקטר‬ ‫מסחר‬ ‫מערכת‬ ‫של‬‫וני‬ 2)‫אלקטרוני‬ ‫במסחר‬ ‫ההזדמנויות‬ ‫ה‬‫דרכים‬‫ב‬ ‫לשימוש‬‫שלך‬ ‫בעסק‬ ‫אלקטרוני‬ ‫מסחר‬: ‫ישירה‬ ‫מכירה‬-Direct Sale .‫שירותים‬ ‫או‬ ‫סחורות‬ ‫של‬ ‫ישירה‬ ‫מכירה‬ ‫עבור‬ ‫אלקטרוני‬ ‫במסחר‬ ‫משתמשים‬ ‫רבים‬ ‫עסקים‬ ‫יכולה‬ ‫טובין‬ ‫של‬ ‫בפועל‬ ‫המסירה‬ ,‫מוזיקה‬ ,‫ספרים‬ ,‫תוכנות‬ :‫כגון‬ ,‫מסוימים‬ ‫עסקים‬ ‫עבור‬ ‫ל‬‫פיזי‬ ‫משלוח‬ ‫דורשות‬ ‫הסחורות‬ ‫אספקת‬ ‫רוב‬ ‫עבור‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ . ‫מקוון‬ ‫באופן‬ ‫התבצע‬. ‫הפעילות‬ ‫של‬ ‫הניהול‬ ‫דרך‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫לשקול‬ ‫תידרש‬ ,‫באינטרנט‬ ‫למכור‬ ‫מתכנן‬ ‫אתה‬ ‫אם‬ ‫שלך‬ ‫העסקית‬.‫ה‬ .‫עם‬ ‫מתקשר‬ ‫אתה‬ ‫שבה‬ ‫הדרך‬ ‫את‬ ‫היסוד‬ ‫מן‬ ‫שינוי‬ , ‫לכך‬ ‫סיבה‬ ‫שלך‬ ‫הלקוחות‬-‫הזמנה‬ ‫מבצעים‬ ‫הלקוחות‬ ‫אם‬ ,‫למשל‬‫איש‬ ‫עם‬ ‫לדבר‬ ‫במקום‬ ‫באינטרנט‬ ‫מכירות‬..‫אישור‬ ,‫כגון‬ .‫בעסקה‬ ‫בטיפול‬ ‫הנדרשים‬ ‫היבטים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫להבין‬ ‫נדרש‬ ‫גם‬ ‫אתה‬ ‫תשלו‬ ‫הסדרי‬ ‫ואשור‬ ‫בדיקה‬ ,‫חשבונית‬‫מי‬,‫ם‬‫אחר‬ ‫מעקב‬ ‫מדיניות‬‫משלוחים‬.‫החזרה‬ ‫ו/או‬ ‫מכיר‬ ‫טרום‬‫ה‬Pre Sale - ‫האי‬ ‫באתר‬ ‫להשתמש‬ ‫יכול‬ ‫אתה‬‫ליצור‬ ‫כדי‬ ‫המכירה‬ ‫טרום‬ ‫פעילויות‬ ‫עבור‬ ‫שלך‬ ‫נטרנט‬ ‫מכירה‬ ‫הזדמנויות‬{leads}-‫הרמה‬‫ביותר‬ ‫הבסיסית‬‫חומר‬ ‫של‬ ‫מקוון‬ ‫שיווק‬‫פרסומי‬ ‫מקוון‬ ‫פרסום‬ ‫או‬ ‫חיפוש‬ ‫במנועי‬ ‫שיווק‬ ,‫בדוא"ל‬ ‫פרסום‬ ‫מסעות‬ ‫כוללות‬ ‫אחרות‬ ‫אפשרויות‬ ‫שלך‬ ‫המוצרים‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫יכול‬ ‫אתה‬ ‫שבו‬ ‫שלך‬ ‫לאתר‬ ‫מבקרים‬ ‫למשוך‬ ‫כדי‬. ‫תמיכה‬‫לאחר‬‫ה‬‫מכירה‬Support -Post Sale ‫ה‬‫אינטרנט‬‫מקום‬ ‫להוות‬ ‫יכול‬‫תמיכ‬‫ה‬‫ב‬‫שלך‬ ‫לקוחות‬‫יכול‬ ‫וכך‬ ,‫את‬ ‫לצמצם‬‫הפנייה‬ ‫לשרות‬ ‫השגרתית‬‫הלקוחות‬.‫מענה‬ :‫כגון‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫או‬ ,‫ביותר‬ ‫הנפוצות‬ ‫השאלות‬ ‫על‬ ‫לענות‬ ‫הוספת‬‫טכני‬ ‫מידע‬. ‫זאת‬ ‫עם‬,‫המ‬ ‫הוא‬ ‫אתה‬‫חליט‬‫חשוב‬ ‫מה‬‫לך‬‫בשימוש‬‫ב‬‫א‬ ‫מסחר‬,‫לקטרוני‬‫ש‬ ‫מכיוון‬‫חשוב‬‫מאד‬ ‫ל‬‫בצע‬‫צפיות‬ ‫תאום‬‫מ‬‫לכתחילה‬:‫כגון‬ o‫המכירות‬ ‫רמת‬ ‫מה‬‫ה‬‫מצופה‬? o‫מהם‬‫הזדמנויות‬‫ה‬‫מכירה‬? ‫הנוצרות‬ o‫רמת‬ ‫מה‬‫הוצאות‬ ‫הפחתת‬‫היש‬‫י‬‫ו‬ ‫רות‬‫ה‬‫עקיפות‬,:‫כגון‬,‫מלאי‬ ‫רמות‬,‫שכירות‬..‫וכו‬ ‫חובה‬‫להבטיח‬‫אלקטרוני‬ ‫למסחר‬ ‫אתר‬ ‫בהקמת‬ ‫הצלחה‬ ‫המודדות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצבו‬ ‫כי‬.
 • 4. BTC–‫פתרונות‬‫אלקטרוני‬ ‫למסחר‬|‫טל‬:670-046-0706 BTC–‫עסקי‬ ‫פתרונות‬‫י‬‫למס‬ ‫וטכנולוגים‬ ‫ם‬‫אלקטרוני‬ ‫חר‬ BTC–‫ועסקים‬ ‫טכנולוגיה‬eCommerce.org.il info@BTCom.co.il :‫טל‬076-540-6768 4 3)‫המקוונת‬ ‫המכירה‬ ‫יתרונות‬–On Line Sale ‫המקוונת‬ ‫המכירה‬‫מ‬ ‫מספקת‬‫יתרונות‬ ‫ספר‬‫המכירה‬ ‫לעומת‬‫ה‬‫קונבנציונאלי‬‫ת‬‫כגון‬: o‫הקמה‬ ‫בעלויות‬ ‫חיסכון‬.‫ותפעול‬,‫במוכרים‬ ‫צורך‬ ‫אין‬‫לקוחות‬ ‫שרות‬ ,"‫"חנות‬ ‫עלויות‬ ‫מכירה‬ ‫לפני‬ o‫ב‬ ‫חסכון‬‫הזמנות‬ ‫עיבוד‬ ‫עלויות‬-‫לקוחות‬ ‫של‬ ‫הזמנות‬‫מתקבלות‬‫באו‬‫ישר‬ ‫אוטומטי‬ ‫פן‬ ‫הנתונים‬ ‫מסד‬ ‫לתוך‬‫שלך‬‫האינטרנט‬ ‫אתר‬ ‫דרך‬ o‫חשיפה‬,‫העולם‬ ‫ברחבי‬ ‫ללקוחות‬‫בכך‬‫הגדלת‬‫מכירה‬ ‫הזדמנויות‬. o‫תחרות‬‫עם‬‫פתוח‬ ‫האפשרות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫יותר‬ ‫גדולים‬ ‫עסקים‬24‫שבעה‬ ,‫ביממה‬ ‫שעות‬ ‫בשבוע‬ ‫ימים‬. o‫קבלת‬‫המקוונות‬ ‫העסקאות‬ ‫מן‬ ‫יותר‬ ‫מהר‬ ‫תשלום‬. o‫בדרך‬ ‫אשר‬ ‫לקוחות‬ ‫משיכת‬‫לא‬ ‫כלל‬.‫שלך‬ ‫מהתחום‬ ‫לעסקים‬ ‫או‬ ‫שלך‬ ‫לעסק‬ ‫נחשפו‬ o‫מפולחת‬ ‫בצורה‬ "‫"מבצעים‬ ‫הצעת‬‫אחר‬ ‫מעקב‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנאספו‬ ‫נתונים‬ ‫באמצעות‬ ‫לקוחות‬ ‫של‬ ‫רכישות‬. o‫המקוונת‬ ‫החנות‬"‫כ‬ ‫משמשת‬‫קטלוג‬‫עבור‬ "‫לקוחות‬‫יך‬‫ה‬‫קיימים‬. ‫עובד‬ ‫מקוונת‬ ‫מכירה‬‫ת‬‫היטב‬‫כאשר‬: o‫ה‬‫מוצרים‬‫השירותי‬ ‫או‬‫ם‬‫ל‬ ‫שיכולים‬ ‫מוגדרים‬‫בתהליך‬ ‫האדם‬ ‫מעורבות‬ ‫ללא‬ ‫הימכר‬ ‫המכירות‬. o‫ה‬‫הפוטנציאליים‬ ‫הלקוחות‬ ‫סוגי‬ ‫לכל‬ ‫קבועים‬ ‫מחירים‬. o‫השירותים‬ ‫או‬ ‫המוצרים‬‫להישלח‬ ‫חייבים‬‫זמן‬ ‫תוך‬.‫ומוגדר‬ ‫קצר‬ .‫משמעותית‬ ‫השקעה‬ ‫ללא‬ ‫אלקטרוני‬ ‫למסחר‬ ‫את‬ ‫של‬ "‫"פיילוט‬ ‫לבצע‬ ‫יכולים‬ ‫עסקים‬ ‫הרבה‬ ‫ע‬‫לחלוטין‬ ‫מקוונת‬ ‫חנות‬ ‫יצירת‬ ,‫זאת‬ ‫ם‬‫המ‬‫ותאמת‬‫המדויק‬ ‫לדרישות‬‫ות‬‫יקר‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫שלך‬. ‫חשוב‬ ,‫תבחר‬ ‫מקוונת‬ ‫חנות‬ ‫של‬ ‫צורה‬ ‫בכל‬‫מטרה‬ ‫להציב‬‫אסטרטגית‬.‫אם‬‫תשיק‬‫אתר‬‫ה‬‫מאכזב‬ ‫את‬,‫התנועה‬ ‫המום‬ ‫הוא‬ ‫או‬ ‫שלך‬ ‫הלקוחות‬‫ישנו‬‫לפג‬ ‫סיכון‬‫ו‬‫שלך‬ ‫במוניטין‬ ‫ע‬‫ו‬‫מכירות‬ ‫לאבד‬.
 • 5. BTC–‫פתרונות‬‫אלקטרוני‬ ‫למסחר‬|‫טל‬:670-046-0706 BTC–‫עסקי‬ ‫פתרונות‬‫י‬‫למס‬ ‫וטכנולוגים‬ ‫ם‬‫אלקטרוני‬ ‫חר‬ BTC–‫ועסקים‬ ‫טכנולוגיה‬eCommerce.org.il info@BTCom.co.il :‫טל‬076-540-6768 5 4)‫אלקטרוני‬ ‫למסחר‬ ‫חנויות‬ ‫סוגי‬ ‫בסיסית‬ ‫מקוונת‬ ‫חנות‬ ‫ה‬‫פשוט‬ ‫הם‬ ‫בסיסית‬ ‫מקוונת‬ ‫חנות‬ ‫לבניית‬ ‫דרישות‬‫ים‬‫למדי‬.‫פשוט‬ ‫אתר‬‫ה‬‫למכור‬ ‫מאפשר‬ ‫מוצרים‬ ‫של‬ ‫קטן‬ ‫מגוון‬:‫נדרש‬ .‫תמונות‬‫מוצרים‬‫תיאורים‬ ,,‫מחירים‬‫ואפשרות‬ ‫אספקה‬ ‫זמן‬ , ‫לקבל‬‫ו‬ ‫תשלומים‬‫הזמנות‬. ‫וקל‬ ‫זול‬ ‫הוא‬ ‫הבסיסי‬ ‫האתר‬‫לבנייה‬‫מוגבל‬ ‫מוצרים‬ ‫מגוון‬ ‫עבור‬. ‫מקוונת‬ ‫חנות‬‫ממוצעת‬ ‫חנות‬ ‫הקמת‬‫מקוונת‬‫באינטרנט‬ ‫ממוצעת‬‫בעזרת‬‫תוכנה‬‫ל‬‫המאפשרת‬ ‫אלקטרוני‬ ‫מסחר‬ ‫ההזמנות‬ ‫של‬ ‫משופר‬ ‫עיבוד‬ ‫תהליך‬ ,‫קטלוגים‬ ‫ניהול‬,‫עיצוב‬ ‫תבניות‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫מגוון‬.‫תוספת‬ ‫מידע‬ ‫להבטחת‬ ‫הצפנה‬. ‫הרכיש‬ ‫ביצוע‬‫מאפשר‬ ‫ה‬‫תחושה‬ ‫הקניית‬‫ל‬ ‫וידידותית‬ ‫בטוחה‬‫לקוחות‬. ,‫בינונית‬ ‫ברמה‬ ‫אתר‬‫מספק‬‫מקצו‬ ‫מראה‬ ‫בעל‬ ‫עיצוב‬,‫עי‬‫ניהול‬ ‫אפשרות‬ ‫עם‬ ‫יחד‬‫מסחר‬ ‫מלא‬ ‫אלקטרוני‬‫ופונקציונא‬‫ל‬‫י‬,‫נותנת‬ ‫תשלום‬ ‫לאמצעי‬ ‫רחבה‬ ‫תוספת‬‫מוסף‬ ‫ערך‬‫עבור‬ ‫הן‬ .‫השרות‬ ‫מספק‬ ‫עבור‬ ‫והן‬ ‫הלקוח‬ ‫לכך‬ ‫מודע‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫אתה‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬‫עם‬ ‫מוגבלת‬ ‫שמערכת‬‫אתה‬ ‫אם‬‫מעוניי‬‫ן‬‫להציע‬ ‫מוצרים‬‫ושירותי‬ ‫ו/א‬‫ם‬‫יותר‬ ‫מורכבים‬. ‫ח‬‫מתוחכמת‬ ‫מקוונת‬ ‫נות‬ ‫מציע‬ ‫מתוחכמת‬ ‫מקוונת‬ ‫חנות‬‫ה‬‫חדשני‬ ‫עיצוב‬ ,‫אפשרויות‬ ‫של‬ ‫עצום‬ ‫מגוון‬‫ופונקציונאל‬‫דפי‬ ,‫י‬ ‫אישי‬.‫ועוד‬ ‫ים‬‫ללקוחות‬ ‫לספק‬ ‫יכול‬ ‫הוא‬ ,‫ככזה‬‫שלך‬‫חווית‬‫אינטראקטיבי‬ ‫קניות‬. ‫להגדיר‬ ‫ופיתוח‬ ‫עיצוב‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫לעזרה‬ ‫זקוקים‬ ‫עלול‬ ‫שאתה‬ ‫לכך‬ ‫מודע‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫אתה‬ ‫ולשלב‬ ‫שלך‬ ‫הטכניות‬ ‫הדרישות‬ ‫את‬‫שלך‬ ‫הקיימות‬ ‫המערכות‬ ‫עם‬ ‫האתר‬ ‫את‬.‫יכול‬ ‫זה‬ ‫מאוד‬ ‫יקר‬ ‫להיות‬ ‫אחד‬ ‫שירות‬ ‫ספק‬ ‫אל‬ ‫אותך‬ ‫לנעול‬ ,‫ליצור‬ ‫כדי‬ ‫יותר‬ ‫רב‬ ‫זמן‬ ‫להימשך‬. 5)‫תכנון‬‫אלקטרוני‬ ‫מסחר‬ ‫לאתר‬ ‫ראשוני‬ ‫תהליכים‬ ‫ליצור‬ ‫עליך‬ ,‫שלך‬ ‫האינטרנט‬ ‫אתר‬ ‫בניית‬ ‫לפני‬‫ו‬‫נהלים‬‫בה‬ ‫לתמוך‬ ‫כדי‬ ‫נכונים‬ ‫ו‬‫ה‬ ‫את‬ ‫להקצות‬‫משאבים‬‫המתאימים‬‫הנדרשים‬‫הזמנות‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫כדי‬. ‫אתה‬‫חייב‬‫לעבוד‬‫נכון‬‫איך‬: o‫לספק‬‫את‬‫כדי‬ ‫שלך‬ ‫השירותים‬ ‫או‬ ‫המוצרים‬‫בהתאם‬‫ל‬‫הזמנות‬‫ה‬‫לקוחות‬. o‫גביית‬‫תשלומים‬. o‫שמ‬‫ירה‬‫ביטחון‬ ‫על‬‫המסר‬ ‫והעברת‬ ‫הקנייה‬‫הלקוח‬ ‫אל‬.‫בחנות‬ ‫אמון‬ ‫ליצור‬ ‫חשוב‬ ‫שלך‬.‫שלך‬ ‫האבטחה‬ ‫אמצעי‬ ‫על‬ ‫הסבר‬ ‫עם‬ ,‫למראה‬ ‫מקצועי‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬. o‫קשר‬ ‫איתך‬ ‫ליצור‬ ‫ללקוחות‬ ‫לאפשר‬.‫אישי‬ o‫חובה‬‫סביר‬ ‫זמן‬ ‫בתוך‬ ‫שירותים‬ ‫או‬ ‫מוצרים‬ ‫לספק‬ ‫יכול‬ ‫שאתה‬ ‫לוודא‬,‫אידיאלי‬ ‫באופן‬ ‫למחרת‬. o‫על‬ ‫ושאילתות‬ ‫דוא"ל‬ ‫הודעות‬ ,‫שיחות‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫מוכן‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫שלך‬ ‫העסק‬ ‫משלוח‬.‫ים‬ o‫צריך‬ ‫אתה‬ ‫אם‬ ‫לשקול‬‫אנשי‬‫נוספים‬ ‫צוות‬. o‫להציע‬ ‫ניתן‬‫אחר‬ ‫תשלום‬ ‫שיטות‬‫מוכר‬ ‫אתה‬ ‫אם‬ ‫במיוחד‬ ,‫חשבונית‬ ‫כגון‬ ,‫ללקוחות‬ ‫ות‬ .‫לעסקים‬‫בטלפון‬ ‫אשראי‬ ‫כרטיס‬ ‫או‬ ‫חיוב‬ ‫באמצעות‬ ‫לשלם‬ ‫או‬ o‫ה‬,'‫אש‬ ‫'חומת‬ ‫ו‬ ‫וירוסים‬ ‫לסריקת‬ ‫תוכנה‬ ,‫הצפנה‬ ‫בטכנולוגיית‬ ‫שימוש‬‫מאפשרות‬ ‫ל‬‫מאובטח‬ ‫להיות‬ ‫אלקטרוני‬ ‫מסחר‬ ‫עסקאות‬‫ות‬.‫מאד‬ o‫ל‬‫כ‬ ,‫טלפון‬ ‫מספרי‬ ‫כגון‬ ,‫הלקוחות‬ ‫נתוני‬ ‫סודיות‬ ‫על‬ ‫שמור‬‫וכו‬ ‫תובות‬'‫שמידע‬ ‫להבטיח‬ .‫אחר‬ ‫לגורם‬ ‫מועבר‬ ‫ולא‬ ‫מסווג‬ ‫באתר‬
 • 6. BTC–‫פתרונות‬‫אלקטרוני‬ ‫למסחר‬|‫טל‬:670-046-0706 BTC–‫עסקי‬ ‫פתרונות‬‫י‬‫למס‬ ‫וטכנולוגים‬ ‫ם‬‫אלקטרוני‬ ‫חר‬ BTC–‫ועסקים‬ ‫טכנולוגיה‬eCommerce.org.il info@BTCom.co.il :‫טל‬076-540-6768 6 0)‫א‬‫למשתמש‬ ‫ידידותי‬ ‫אלקטרוני‬ ‫מסחר‬ ‫תר‬ ‫קלות‬‫של‬ ‫השימוש‬‫באתר‬ ‫הלקוח‬‫ה‬‫אלקטרוני‬ ‫מסחר‬‫ב‬ ‫חלק‬ ‫היא‬ ,‫שלך‬‫של‬ ‫הצלחה‬,‫ך‬ ‫שלך‬ ‫המוצרים‬ ‫למיתוג‬ ‫ראי‬ ‫תמונת‬ ‫המשמשת‬‫באינטרנט‬. ‫שלוש‬‫ת‬‫ה‬‫מרכיבים‬‫העיקרים‬‫הקניי‬ ‫חווית‬ ‫על‬ ‫המשפעים‬‫ב‬ ‫הלקוח‬ ‫של‬ }‫וקלות‬ ,‫{נוחות‬ ‫ה‬‫תהליך‬ ‫ה‬‫קני‬‫יה‬‫באתר‬‫י‬‫אלקטרוני‬ ‫מסחר‬:‫הם‬ ‫החנות‬ ‫חזית‬ ‫החנות‬ ‫חזית‬‫שילוב‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ,‫ללקוח‬ ‫גשר‬ ‫מהווה‬‫קטלוג‬‫מקוון‬‫ה‬‫לגלוש‬ ‫להם‬ ‫מאפשר‬‫מהר‬ ‫לרכוש‬ ‫רוצים‬ ‫הם‬ ‫אותם‬ ‫לזהות‬ ‫למוצרים‬. o‫הלקוחות‬‫חייבים‬‫מהר‬ ‫מחפשים‬ ‫שהם‬ ‫המוצר‬ ‫את‬ ‫למצוא‬.‫המונח‬8‫שניות‬,‫מצוטט‬ ‫קרובות‬ ‫לעתים‬-‫הם‬ ,‫זה‬ ‫זמן‬ ‫פרק‬ ‫תוך‬ ‫המוצר‬ ‫את‬ ‫למצוא‬ ‫מצליחים‬ ‫לא‬ ‫לקוחות‬ ‫אם‬ ‫חלופי‬ ‫לאתר‬ ‫לעבור‬ ‫צפויים‬. o‫החנות‬ ‫חזית‬ ‫עיצוב‬‫לבצע‬ ‫ללקוח‬ ‫לאפשר‬ ‫חייב‬‫אינטואיטיבי‬ ‫קניות‬‫ות‬‫הלקוח‬ ,‫חייב‬ ‫עת‬ ‫בכל‬ ‫לדעת‬‫שלב‬ ‫באיזה‬‫של‬‫ה‬‫הקנייה‬ ‫תהליך‬.‫נמצא‬ ‫הוא‬. o‫תמיד‬‫אפשר‬ ,‫היכולת‬ ‫את‬ ‫הקצה‬ ‫למשתמש‬‫החי‬‫שלך‬ ‫המוצרים‬ ‫של‬ ‫המהיר‬ ‫פוש‬ ‫ב‬‫אתר‬. ‫קניות‬ ‫סל‬ ‫בחיר‬ ‫המאפשרת‬ ‫תוכנה‬‫מהירה‬ ‫תשלום‬ ‫ת‬‫עבור‬‫ה‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנרכשו‬ ‫מוצרים‬‫ה‬‫מאתר‬ ‫לקוח‬ ‫האלקטרוני‬ ‫המסחר‬.‫לאחר‬,‫המוצרים‬ ‫בחירת‬‫למצוא‬ ‫צריך‬ ‫הלקוח‬‫בבירור‬‫את‬‫המהירה‬ ‫הדרך‬ ‫לתשלום‬ ‫ביותר‬ ‫ופשוטה‬‫הסחורה‬ ‫עבור‬. ‫ההזמנה‬ ‫תהליך‬‫חייב‬,‫מהר‬‫לספק‬‫לל‬‫קוח‬‫סיכום‬‫עלות‬‫משלוח‬ ‫דרישות‬ ‫כולל‬ ,‫יצירת‬ ‫עם‬‫קבלה‬ ‫ו‬ ‫להדפסה‬‫אפשרות‬‫ללקוח‬ ‫אישור‬ ‫אימייל‬ ‫לשלוח‬ ‫לכם‬. ‫תשלום‬ ‫אמצעי‬ ‫או‬ ‫אשראי‬ ‫כרטיסי‬ ‫עם‬ ‫שלהם‬ ‫הרכישות‬ ‫עבור‬ ‫לשלם‬ ‫מעוניינים‬ ‫יהיו‬ ‫הלקוחות‬ ‫רוב‬ ‫חיוב‬.‫אפשרויות‬‫הנפוצות‬‫תשלומים‬ ‫לקבלת‬‫הם‬: o‫אשראי‬ ‫כרטיסי‬ o‫תשלומי‬ ‫לעיבוד‬ ‫חברה‬‫{כ‬ ‫ם‬‫דוגמת‬PAY PAL}
 • 7. BTC–‫פתרונות‬‫אלקטרוני‬ ‫למסחר‬|‫טל‬:670-046-0706 BTC–‫עסקי‬ ‫פתרונות‬‫י‬‫למס‬ ‫וטכנולוגים‬ ‫ם‬‫אלקטרוני‬ ‫חר‬ BTC–‫ועסקים‬ ‫טכנולוגיה‬eCommerce.org.il info@BTCom.co.il :‫טל‬076-540-6768 7 7‫ישום‬ )‫אתר‬‫ל‬‫אלקטרוני‬ ‫מסחר‬ ‫כלי‬‫ה‬‫מפתח‬‫ב‬‫עסקי‬ ‫אתר‬ ‫הוא‬ ‫אלקטרוני‬ ‫מסחר‬ ‫שירותי‬ ‫אספקת‬,,‫מתוכנן‬ ,‫מוגדר‬ ‫להיות‬ ‫החייב‬ .‫ומתוחזק‬ ‫מתארח‬ ‫מפרט‬ ‫ואיך‬ ‫להשיג‬ ‫מנסה‬ ‫שהאתר‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫בבירור‬ ‫לזהות‬ ‫צריך‬ ‫האתר‬ ‫מפרט‬‫מרכיבי‬ ‫בין‬ ‫השילוב‬ ‫האתר‬‫השונים‬‫תורמים‬.‫לכך‬‫הבנה‬‫הקהל‬ ‫של‬‫היעד‬‫נדרש‬ ‫המשתמש‬‫ת‬‫הן‬‫למטרות‬ ‫הטכנית‬‫למטרות‬ ‫והן‬.‫שיווקית‬ ‫הדומיין‬ ‫שם‬ ‫דומיין‬ ‫שמות‬‫נועדו‬‫לעזור‬‫ל‬‫מיתוג‬.‫העסק‬‫הדומיין‬‫חייב‬‫קליט‬ ‫שם‬ ‫עם‬ ‫להיות‬‫שילוב‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫במה‬ ‫המתארות‬ ‫המילים‬‫שלך‬ ‫העסק‬‫,ו‬ ‫עושה‬‫הוא‬‫מ‬‫על‬.‫כל‬‫אז‬ ,‫לא‬ ‫אם‬‫ה‬‫לקוחות‬ ‫ה‬‫פוטנציאליים‬‫כנראה‬‫י‬‫ל‬ ‫גלשו‬‫אחר‬ ‫מקום‬‫ואולי‬‫ימצאו‬.‫שלך‬ ‫המתחרים‬ ‫את‬ ‫האינטרנט‬ ‫אתר‬ ‫אירוח‬ ‫לארח‬ ‫תוכל‬ ‫תחום‬ ‫שם‬ ‫רוכש‬ ‫אתה‬ ‫אם‬‫גם‬ ‫בו‬‫שלך‬ ‫האינטרנט‬ ‫אתר‬ ‫את‬,‫או‬‫ע"י‬‫ספק‬ ( ‫האינטרנט‬ ‫שירותי‬ISP.)‫העלויות‬‫זול‬‫ים‬‫עבור‬ ‫ביותר‬ ‫המועדפת‬ ‫האפשרות‬ ‫והיא‬ ,‫יחסית‬ ‫העסקים‬ ‫מרבית‬. ‫אלקטרוני‬ ‫מסחר‬ ‫תוכנות‬ ‫לקבל‬ ‫חשוב‬‫ההחלטה‬‫ו‬‫בחשבו‬ ‫לקחת‬‫בחבילת‬ ‫להשתמש‬ ‫האם‬ ‫ן‬‫אלקטרוני‬ ‫מסחר‬‫או‬ .‫מאפס‬ ‫התוכנה‬ ‫את‬ ‫לבנות‬ ‫חבילות‬‫אלקטרוני‬ ‫מסחר‬‫מאפשר‬‫ות‬‫והתחושה‬ ‫המראה‬ ‫ואת‬ ‫המוצר‬ ‫פרטי‬ ‫את‬ ‫להגדיר‬ ‫לך‬ ‫החנות‬ ‫של‬‫יותר‬ ‫רבה‬ ‫בגמישות‬. 8)‫ה‬‫ו‬ ‫חוק‬‫ה‬‫באינטרנט‬ ‫מכירה‬ ,‫חקיקה‬ ‫דברי‬ ‫מספר‬ ‫ישנם‬ ,‫באינטרנט‬ ‫מוכר‬ ‫אתה‬ ‫אם‬‫מודע‬ ‫להיות‬ ‫חייב‬ ‫אתה‬ ‫להם‬‫.א‬‫לה‬ ‫נשמר‬ ‫ללקוחות‬ ‫האישי‬ ‫המידע‬ ‫כל‬ ‫כי‬ ‫להבטיח‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫במקום‬ ‫נמצאים‬‫במקום‬ ‫ים‬‫מאובטח‬. ‫ה‬‫סחורות‬‫ו/או‬‫ושירותים‬‫נדרשים‬‫וההתאמה‬ ‫האיכות‬ ‫בתקני‬ ‫לעמוד‬‫ל‬‫הם‬ ‫מקוונים‬ ‫חוזים‬ ‫מחייבים‬. ‫מרחוק‬ ‫במכר‬ ‫או‬ ‫ברוכלות‬ ‫מתמשך‬ ‫שירות‬ ‫לרכישת‬ ‫עסקה‬ ‫ביטול‬ ‫זכות‬ ‫רכש‬ ‫צרכן‬‫מוצר.שרות‬‫ב‬‫ט‬ ‫בעסקה‬ ‫אינטרנט‬‫לפונית‬‫מקוונת‬ ‫ו/או‬‫העסקה‬ ‫את‬ ‫לבטל‬ ‫יוכל‬ ‫הוא‬ , ‫תוך‬ ‫בכתב‬ ‫הודעה‬ ‫שישלח‬ ‫בתנאי‬ ,‫סיבה‬ ‫כל‬ ‫ללא‬14‫קבלת‬ ‫מיום‬ ‫או‬ ‫העסקה‬ ‫ביצוע‬ ‫מיום‬ ‫יום‬ .‫המאוחר‬ ‫לפי‬ ,‫בכתב‬ ‫גילוי‬ ‫טופס‬
 • 8. BTC–‫פתרונות‬‫אלקטרוני‬ ‫למסחר‬|‫טל‬:670-046-0706 BTC–‫עסקי‬ ‫פתרונות‬‫י‬‫למס‬ ‫וטכנולוגים‬ ‫ם‬‫אלקטרוני‬ ‫חר‬ BTC–‫ועסקים‬ ‫טכנולוגיה‬eCommerce.org.il info@BTCom.co.il :‫טל‬076-540-6768 8 9(‫קידום‬‫אלקטרוני‬ ‫למסחר‬ ‫אתר‬-SEO ‫חיפוש‬ ‫במנועי‬ ‫אתרים‬ ‫קידום‬}‫אורגני‬ ‫{חיפוש‬ ‫י‬‫מחפש‬ ‫לקוחות‬ ‫ויותר‬ ‫ותר‬‫ושירותים‬ ‫מוצרים‬ ‫באינטרנט‬ ‫ים‬.‫להם‬ ‫הנדרשים‬‫הקלות‬ ‫של‬ ‫וזמינות‬‫גלישת‬‫כתובת‬ ‫ולא‬ ,‫החיפוש‬ ‫מנועי‬ ‫דרך‬ ‫לאתרים‬ ‫משתמשים‬ ‫האינטרנט‬.‫אותך‬ ‫מחייבת‬‫בהבלטה‬ ‫מופיעה‬ ‫שלך‬ ‫האתר‬ ‫כי‬ ‫להבטיח‬‫בחיפוש‬‫הרישומים‬ ‫ה‬.‫אורגנים‬‫כלומר‬‫לשפר‬‫את‬‫מיקום‬‫התוצאות‬ ‫בדף‬ ‫בחינם‬ ‫הרישום‬)‫לדוגמא‬ ‫גוגל‬ ‫(של‬, ‫דורש‬,‫מסוימות‬ ‫פעולות‬ ‫לבצע‬ ‫ממך‬‫חיפוש‬ ‫למנועי‬ ‫אופטימיזציה‬(SEO),‫ל‬ ‫עוזרת‬‫תוכן‬ ‫האתר‬‫ה‬ ‫את‬ ‫לשפר‬‫נ‬‫ראות‬‫שלו‬‫האינטרנט‬ ‫ברשת‬. ‫באינטרנט‬ ‫להצלחה‬ ‫המפתח‬ ‫הוא‬ ‫חיפוש‬ ‫מנוע‬ ‫נראות‬.‫חיפוש‬ ‫שאילתות‬‫הגורמות‬‫להביא‬ ‫לקוחות‬‫המתעניינים‬‫מסוים‬ ‫שרות‬ ‫או‬ ‫במוצר‬‫לאתר‬ ‫ישירות‬.‫של‬ ‫המכריע‬ ‫הרוב‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫ב‬ ‫המשתמשים‬‫החיפוש‬ ‫מנועי‬‫מעבר‬ ‫לחפש‬ ‫ימשיכו‬ ‫לא‬‫הראשון‬ ‫התוצאות‬ ‫לדף‬. ‫בדרגה‬ ‫שאתה‬ ‫ככל‬‫יותר‬ ‫גבוהה‬,‫החיפוש‬ ‫מנוע‬ ‫באינדקס‬‫מ‬‫יותר‬ ‫היא‬ ‫הדבר‬ ‫שמעות‬ ‫להפוך‬ ‫ניתן‬ ‫אשר‬ ,‫מבקרים‬‫אותם‬‫ללקוחות‬. .‫ושוטפת‬ ‫גבוהה‬ ‫תחזוקה‬ ‫והן‬ ‫רבה‬ ‫ראשונית‬ ‫השקעה‬ ‫הן‬ ‫דורש‬ ‫חיפוש‬ ‫במנועי‬ ‫אתר‬ ‫קידום‬ ‫חשוב‬ ,‫לכן‬‫האתר‬ ‫בניית‬ ‫בזמן‬‫ביצוע‬‫אופטימיזציה‬‫ל‬ ‫ביותר‬ ‫טובה‬‫החיפוש‬ ‫מנוע‬(SEO) ‫ה‬‫תוצא‬‫ה‬‫האתר‬ ‫ותוכן‬ ‫עיצוב‬ ‫של‬ ‫אופטימיזציה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מושגת‬ ‫להיות‬ ‫יכולה‬‫ע"י‬‫ניצול‬ ‫אינטרנט‬ ‫לדפי‬ ‫החיפוש‬ ‫מנועי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫בשימוש‬ ‫הטכניקות‬..‫על‬ ‫מקל‬ ‫טוב‬ ‫אתר‬ ‫עיצוב‬ ‫א‬ ‫ומגדיל‬ ,‫שלך‬ ‫האתר‬ ‫את‬ ‫לאנדקס‬ ‫החיפוש‬ ‫מנועי‬‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫בדירוג‬ ‫שלך‬ ‫הסיכויים‬ ‫ת‬ ‫התוצאות‬ ‫בדפי‬. ‫כללי‬‫ה‬‫יסוד‬‫ל‬‫טכניקות‬SEO‫ראשוניות‬‫כוללות‬: o‫נגיש‬ ‫אתר‬ o‫גבוהה‬ ‫באיכות‬ ‫תוכן‬ o‫אחרים‬ ‫מאתרים‬ ‫קישורים‬ o‫רלוונטיות‬ ‫מפתח‬ ‫במילות‬ ‫שימוש‬ o‫חיפוש‬ ‫במנועי‬ ‫האתר‬ ‫רישום‬ ‫מקוון‬ ‫פרסום‬ ( ,‫מקוון‬ ‫פרסום‬Pay per click (PPC,‫פרסום‬‫ה‬‫למקד‬ ‫לך‬ ‫מאפשר‬‫אל‬ ‫שלך‬ ‫המוצרים‬ ‫מציע‬ ‫שאתה‬ ‫השירותים‬ ‫או‬ ‫המוצרים‬ ‫עבור‬ ‫הפוטנציאליים‬ ‫הלקוחות‬‫מפצעים‬ ‫שהם‬ ‫בזמן‬ ‫באינטרנ‬ ‫חיפוש‬‫ט‬. ‫ב‬‫כדי‬ ‫הפרסומת‬ ‫על‬ ‫בפועל‬ ‫לוחצים‬ ‫המשתמשים‬ ‫כאשר‬ ‫רק‬ ‫משלמים‬ ‫המפרסמים‬ ‫פרסום‬ ‫שלהם‬ ‫האינטרנט‬ ‫באתר‬ ‫לבקר‬.‫פרסומות‬‫אלו‬‫הם‬‫ממומנים‬ ‫קישורים‬,‫מופיעים‬ ‫הם‬ ‫בעמודה‬‫שמאל‬‫מ‬ ‫או‬‫תוצאות‬ ‫על‬‫חיפוש‬‫החיפוש‬ ‫תוצאות‬ ‫דפי‬ ‫מנוע‬ ‫על‬ ‫אורגני‬ . ‫משתמשים‬ ‫כאשר‬‫מבצעים‬‫מנוע‬ ‫באמצעות‬ ‫שירותים‬ ‫או‬ ‫מוצרים‬ ‫עבור‬ ‫באינטרנט‬ ‫חיפוש‬ ‫משתמשים‬ ‫שהם‬ ‫המלים‬ ,‫חיפוש‬-‫מכונות‬‫מפתח‬ ‫מילות‬(keywords)-‫מילים‬ ‫סט‬ ‫את‬ ‫המגדירות‬‫החיפוש‬ ‫את‬ ‫גם‬‫ה‬‫אורגני‬ ‫או‬ ‫טבעי‬‫את‬ ‫וגם‬‫תוצאות‬‫המכוון‬ ‫הפרסום‬. ‫פ‬‫רסום‬‫מקוון‬‫להגדר‬ ‫ניתן‬‫ה‬‫רבה‬ ‫גמישות‬ ‫מציע‬ ,‫רבה‬ ‫במהירות‬‫ב‬‫מיקוד‬‫בהיבטי‬‫ם‬ ‫גיאוגרפי‬‫ם‬.‫בעיקר‬ ‫ודמוגרפים‬‫מסע‬ ‫של‬ ‫הביצועים‬ ‫את‬ ‫למדוד‬ ‫כדי‬ ‫רב‬ ‫מידע‬ ‫מספק‬ ‫הפרסום‬.‫פרסום‬ ,‫להצליח‬ ‫כדי‬‫מקוון‬‫וניהול‬ ‫חדשניות‬ ‫ניתוח‬ ,‫אסטרטגית‬ ‫חשיבה‬ ‫דורש‬ ‫זהיר‬‫ו‬‫מתמשך‬.
 • 9. BTC–‫פתרונות‬‫אלקטרוני‬ ‫למסחר‬|‫טל‬:670-046-0706 BTC–‫עסקי‬ ‫פתרונות‬‫י‬‫למס‬ ‫וטכנולוגים‬ ‫ם‬‫אלקטרוני‬ ‫חר‬ BTC–‫ועסקים‬ ‫טכנולוגיה‬eCommerce.org.il info@BTCom.co.il :‫טל‬076-540-6768 9 11)‫שיווק‬‫אלקטרוני‬–e-Marketing ‫בטכנולוגיות‬ ‫שימוש‬ ‫באמצעות‬ ‫שיווק‬‫דיגיטאליו‬‫ת‬{e-Marketing}‫לשמש‬ ‫נועד‬‫ככלי‬ ‫עזר‬‫במכירת‬‫שלך‬ ‫השירותים‬ ‫או‬ ‫המוצרים‬.‫טכנולוגיות‬‫זו‬‫להשלים‬ ‫נועדה‬‫שיטות‬ ‫את‬ ‫שלך‬ ‫המסורתיות‬ ‫השיווק‬. ‫זהים‬ ‫נשארים‬ ‫השיווק‬ ‫יסודות‬‫ב‬‫הנכונים‬ ‫המסרים‬ ‫את‬ ‫לספק‬ ‫האסטרטגיה‬ ‫יצירת‬ ‫הנכונים‬ ‫לאנשים‬.‫לך‬ ‫שיש‬ ‫האפשרויות‬ ‫מספר‬ ‫הוא‬ ‫שהשתנה‬ ‫מה‬.‫למרות‬‫ש‬‫עסקים‬ ,‫ציבור‬ ‫ויחסי‬ ‫ישיר‬ ,‫פרסומי‬ ‫דואר‬ ‫כגון‬ ,‫מסורתיות‬ ‫שיווק‬ ‫בשיטות‬ ‫שימוש‬ ‫לעשות‬ ‫ימשיכו‬ ‫השיווק‬ ‫תמהיל‬ ‫לגמרי‬ ‫חדש‬ ‫אלמנט‬ ‫מוסיף‬ ‫אלקטרוני‬ ‫שיווק‬.‫מייצרים‬ ‫רבים‬ ‫עסקים‬ ‫אלקטרוני‬ ‫שיווק‬ ‫עם‬ ‫מצוינות‬ ‫תוצאות‬‫המאפשר‬‫גמיש‬‫ות‬‫נמ‬ ‫ועלויות‬‫לכן‬ ‫וכות‬‫מתאים‬ ‫קטנים‬ ‫לעסקים‬ ‫במיוחד‬. ‫אלקטרוני‬ ‫שיווק‬ ‫של‬ ‫היתרונות‬: o‫גלובלית‬ ‫נוכחות‬-‫גישה‬ ‫לו‬ ‫שיש‬ ‫בעולם‬ ‫אדם‬ ‫לכל‬ ‫להגיע‬ ‫יכול‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬ ‫לאינטרנט‬.‫עבור‬ ‫גלובלי‬ ‫באופן‬ ‫ולהתחרות‬ ‫חדשים‬ ‫שווקים‬ ‫למצוא‬ ‫לך‬ ‫מאפשר‬ ‫זה‬ ‫בלבד‬ ‫קטנה‬ ‫השקעה‬. o‫יותר‬ ‫נמוכה‬ ‫עלות‬-‫תכנון‬‫ממוקד‬‫ו‬‫יעיל‬‫של‬‫להגיע‬ ‫יכול‬ ‫אלקטרוני‬ ‫שיווק‬ ‫מסע‬ ‫מסורתיות‬ ‫שיווק‬ ‫שיטות‬ ‫מאשר‬ ‫בהרבה‬ ‫נמוך‬ ‫במחיר‬ ‫הנכונים‬ ‫ללקוחות‬. o‫ה‬‫למדידה‬ ‫ניתנות‬ ‫תוצאות‬-‫ב‬‫שיטות‬‫שיווק‬‫להקים‬ ‫קל‬ ‫אלקטרוני‬‫מערכת‬ ‫המודדת‬‫שלך‬ ‫הפרסום‬ ‫מסע‬ ‫של‬ ‫האפקטיביות‬ ‫מידת‬ ‫את‬.‫מידע‬ ‫לקבל‬ ‫ניתן‬ ‫שלך‬ ‫הפרסום‬ ‫הלקוחות‬ ‫של‬ ‫התגובות‬ ‫על‬ ‫מפורט‬. o‫שי‬‫של‬ ‫ווק‬24‫שעות‬-‫שלכם‬ ‫המוצרים‬ ‫על‬ ‫לברר‬ ‫יכול‬ ‫שלך‬ ‫ללקוחות‬ ‫אינטרנט‬ ‫עם‬ ‫אם‬ ‫גם‬‫העסק‬‫סגור‬ ‫שלך‬. o‫לקוחות‬ ‫מיתוג‬-,‫שלך‬ ‫האינטרנט‬ ‫לאתר‬ ‫מקושר‬ ‫שלך‬ ‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫הנתונים‬ ‫מסד‬ ‫בכל‬ ‫אז‬‫ביקור‬‫יכול‬ ‫אתה‬ ,‫באתר‬‫להם‬ ‫להציע‬‫הצעה‬‫ממוקדות‬.‫קונים‬ ‫שהם‬ ‫ככל‬ ‫יכול‬ ‫אתה‬ ,‫יותר‬ ‫ממך‬‫לקבל‬‫פרופיל‬‫ממוקד‬‫של‬ ‫יותר‬‫שלך‬ ‫הלקוח‬‫לבצע‬ ‫וכך‬ ‫ש‬‫יו‬‫יעיל‬ ‫וק‬‫יותר‬‫אליהם‬. o‫שיווק‬1X1–‫שיווק‬‫על‬ ‫לדעת‬ ‫שרוצים‬ ‫לאנשים‬ ‫להגיע‬ ‫לך‬ ‫מאפשר‬ ‫אלקטרוני‬ ‫מיידי‬ ‫באופן‬ ‫שלך‬ ‫והשירותים‬ ‫המוצרים‬.‫טלפונים‬ ‫לוקחים‬ ‫רבים‬ ‫אנשים‬ ,‫לדוגמה‬ ‫ניידים‬-‫הולכים‬ ‫שהם‬ ‫מקום‬ ‫לכל‬.‫באפשרותך‬‫ל‬‫שלב‬‫את‬‫של‬ ‫האישי‬ ‫הפן‬ ‫עם‬ ‫שיו‬,‫אלקטרוני‬ ‫וק‬‫ובכך‬‫ממוקד‬ ‫פרסום‬ ,‫ליצור‬.‫יעיל‬ ‫ושיווק‬ o‫אינטראקטיבי‬ ‫שיווק‬–‫כדוגמת‬ ‫במדיה‬ ‫שיווק‬YouTube‫ליצור‬ ‫לך‬ ‫מאפשרת‬ ‫ווידיאו‬ ‫גרפיקה‬ ,‫מוסיקה‬ ‫באמצעות‬ ‫אינטראקטיביים‬ ‫פרסום‬ ‫מסעות‬ ‫לדוגמא‬.‫אתה‬‫שלך‬ ‫ללקוחות‬ ‫לשלוח‬ ‫יכול‬‫במוצרים‬ ‫שימוש‬ ‫על‬ ‫מידע‬-‫מה‬‫ש‬‫אתה‬ ‫אותם‬ ‫שיעניין‬ ‫חושב‬. ,‫לסיכום‬‫היבטים‬‫אלו‬‫פוטנציאל‬ ‫יש‬ ‫אלקטרוני‬ ‫שיווק‬ ‫של‬‫מסחר‬ ‫באתרי‬ ‫מאד‬ ‫גבוה‬ ‫אלקטרוני‬‫ה‬‫מסתכמים‬‫ה‬ ‫היקף‬ ‫הגדלת‬‫יותר‬ ‫מכירות‬.{‫המרה‬ ‫שער‬‫יותר‬ ‫טוב‬} ‫רק‬ ‫שלך‬ ‫הלקוחות‬‫במרחק‬‫קליקים‬ ‫כמה‬‫מ‬‫הרכישה‬ ‫השלמת‬.‫אמצעי‬ ‫כמו‬ ‫שלא‬ ‫לשלו‬ ,‫טלפון‬ ‫שיחת‬ ‫ולעשות‬ ‫לקום‬ ‫אנשים‬ ‫דורשים‬ ‫אשר‬ ‫אחרים‬ ‫תקשורת‬‫מכתב‬ ‫ח‬ ,‫לחנות‬ ‫ללכת‬ ‫או‬‫ב‬ ‫הקנייה‬‫חלקה‬ ‫היא‬ ‫אלקטרוני‬ ‫שיווק‬. .
 • 10. BTC–‫פתרונות‬‫אלקטרוני‬ ‫למסחר‬|‫טל‬:670-046-0706 BTC–‫עסקי‬ ‫פתרונות‬‫י‬‫למס‬ ‫וטכנולוגים‬ ‫ם‬‫אלקטרוני‬ ‫חר‬ BTC–‫ועסקים‬ ‫טכנולוגיה‬eCommerce.org.il info@BTCom.co.il :‫טל‬076-540-6768 11 11)‫אלקטרוני‬ ‫מסחר‬ ‫אתרי‬E-Market Place - ‫משמשים‬ ‫אלקטרוני‬ ‫מסחר‬ ‫אתרי‬‫שבו‬ ‫וירטואלי‬ ‫מקוון‬ ‫
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks