Test z Przyrody Kl 6 Dzial 3

Description
test z przyrody kl 6 dzial 3

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 15 | Pages: 2

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
    test z przyrody kl 6 dzial 3  ( test_z_przyrody_kl_6_dzial_3.pdf ) http://www8.fileserv.wf/v/test_z_przyrody_kl_6_dzial_3#  Podobne: test z przyrody kl 6 dzial 3, test z przyrody kl 5 dzial 3, test z przyrody kl 6 dzial 1, test z przyrody kl 4 dzial 3, test z przyrody kl 6 dzial 2, test z przyrody kl 6 dzial 4, test z przyrody kl 5 dzial 5, test z przyrody kl 5 dzial 7, test z przyrody kl 5 dzial 6,  Ciecz - zwiazek wodoru a, takze tlenu - jest na ziemi symbolem zycia, gdyz funkcjonuje ono byle gdzie sie jej osoba pojawi. Ciecz ze wzgledu na to, izokazuje sie byc wszechstronnym rozpuszczalnikiem pelni podstawowa role w calej transporcie roznych substancji w podobny sposob w obrebiekonkretnych organizmow, jak na przyklad calych ekosystemow i calkowitej Ziemi. Rozlegle masy wod odgrywaja rowniez znaczaca role w lagodzeniuklimatu. W lecie wody znajduja sie chlodniejsze, w takim przypadku wchlaniaja cieplo, natomiast podczas mrozu - oddaja je za sprawa dlugi epoka.Na ziemi tylko i wylacznie 3% calosci zasobow wodnych stanowia nawadniania slodkie, pochodzace z czego plus minus 1% okazuje sie byc zwiazanypod postacia ladolodu w calej lodach Antarktydy i Grenlandii. Pozostale 97% to nawadniania slone.Zrodlem pary wodnej w aurze jest jej transpiracja pochodzace z ladu, a takze parowanie pochodzace z powierzchni wod morskich. Ciecz wraca napowierzchnie gleby w postaci opadow. Wieksza jej czesc maleje na obszar ladow, albowiem wilgoc znad oceanow okazuje sie byc transportowana zasprawa wiatr w calej ich glab. Czesc wod opadowych zatrzymuja na ladzie jeziora, frakcja zasila istniejace ladolody, pozostala - splywa do morz w postaciwod powierzchniowych albo gruntowych. Seks ilosciowy wod gruntowych a, takze powierzchniowych okazuje sie byc scisle zlaczony z roslinnosciapokrywajaca wiadomy obszar. Dywanowi roslinnosc bogatsza, tym dluzej wod gruntowych - a, takze odwrotnie, dywanom mniej roslinnosci tym wmniejszym stopniu potokow a takze rzek. Dzieki temu kolo obiegu sie zamyka, gdyz splywajaca woda pochodzace z powrotem dostaje sie az do morz a,takze oceanow.Najczesciej uwaza sie, ze dywanom wiecej opadow tym bujniejsza roslinnosc. Jednakze wazniejszy okazuje sie byc bilans wodny - wszelkie jejprzychody i rozchody. Dobrym przykladem sa w tej okolicy tereny arktycznej tundry, porzadnych ilosc opadow zblizona okazuje sie byc do liczby opadowna pustyniach, jednak bardzo male parowanie wywoluje, ze saldo wodny okazuje sie byc jako tako zrownowazony. Taka rownowaga wodna przyczynilasie takze do powstania zyznych stepow Ukrainy a, takze prerii w calej USA. W inny sposob sytuacja wyglada na terenach puszcz tropikalnych, gdzieopady znacznie przekraczaja parowanie. Wystepuje tam roznorodny ekosystem na ubogich glebach. Paradoks tenze spowodowany okazuje sie bycfaktem, ze znaczne liczby wody wyplukuja z gleby czynne uklady biogenne wykonywajac ja jalowa. Na szczescie wiekszosc z nich zostaje bezzwloczniepochlonieta za sprawa rosliny albo grzyby. Wyplywa stad, ze jezeli puszcza zostalaby wycieta to na jej reprodukcja nalezaloby oczekiwac co najmniejpare stuleci. Na szczescie w Polsce taka sytuacja odrzucic wystepuje a, takze wyciety las moze sie odtworzyc o wlasnych silach w ciagu 20dziesiecioleci.Atrakcyjna sytuacja ukazuje sie takze, gdy az do ekosystemow woda dociera inaczej niz pochodzace z opadow, oraz mianowicie wskutek okresowychpowodzi albo nawadniania przez jednostki. Wlasnie dzieki temu wylewy Nilu wspomagaly cywilizacje starozytnego Egiptu i pozniejsze. Wody rzekinawadnialy pola uprawne, dostarczaly mulu - prochnicy biogenow, a takze utrzymywaly sie za sprawa caly okres rozwoju a, takze dojrzewania plonow.Sztuczne nawadnianie przez jednostki na terenach, gdzie parowanie jest wyzsze od opadow jest wyraznie niekorzystne na rzecz gleby, albowiemprowadzi az do kumulacji rozpuszczonych w pani a soli, ktore sa bardzo trudne az do usuniecia. Tego rodzaju plantacje pojawily sie w 20 wiekuszczegolnie w Kalifornii i Izraelu. Dzisiaj trudnosc ich zasolenia nie ma tam - a takze w odmiennych miejscach - konkretnego rozwiazania.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks