Test z Matematyki Klasa 3 Gimnazjum Funkcje Chomikuj

Description
test z matematyki klasa 3 gimnazjum funkcje chomikuj

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 3

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
    test z matematyki klasa 3 gimnazjum funkcje chomikuj  ( test_z_matematyki_klasa_3_gimnazjum_funkcje_chomikuj.pdf ) http://www7.fileserv.wf/d/test_z_matematyki_klasa_3_gimnazjum_funkcje_chomikuj#  Podobne: test z matematyki klasa 3 gimnazjum funkcje chomikuj, test z matematyki klasa 2 gimnazjum potegi chomikuj, test z matematyki klasa 3 gimnazjum chomikuj, test z matematyki klasa 1 gimnazjum procenty chomikuj, testy z matematyki klasa 3 gimnazjum chomikuj, test z matematyki klasa 3 gimnazjum funkcje, testy z matematyki klasa 3 gimnazjum funkcje, sprawdzian z matematyki klasa 3 gimnazjum funkcje chomikuj, testy z matematyki klasa 1 gimnazjum chomikuj,  W tym miejscu zamieszczam kilkanascie wzorow z Fizyki w celu klasy kilku Gimnazjum.W pierwszej kolejnosci podam panstwu symbole:V - Szybkoscs a mianowicie Drogat - Okresa a mianowicie PrzyspieszenieF - EnergiaW- PracaEp a mianowicie Energia PotencjalnaEk a mianowicie Energia Kinetycznac a mianowicie Cieplo Prawidloweq (taki zawiniety ogonek. Tutaj bedziemy oznaczac jak odwrocone p) - Pedg a mianowicie Gestosc / Grawitacjam - masa^ a mianowicie trojkacik zapisywany przy symbolu na wzorze na Milo WlasciweObecnie pokaze panstwu poszczegolne projekty (te ktore wymagaja nauczyciele):(V=s/t) (V= s rozlozyc przez t) Wzor na predkosc(a=V/t) (a=V rozlozyc przez t) Wzor na przyspieszenie(F=m*g) (F=m pomnozyc przez g) Wzor na Sile(q=m*v) (q=m pomnozyc przez v) Wzor na Ped(W=F*s) (W=F pomnozyc przez s) Wzor na Prace(P=W/t) (P=W rozlozyc przez t) Wzor na Moc(Ep=m*g*h) (Ep=m pomnozyc przez g pomnozyc przez h) Projekt na Energie Potencjalna(Ek=m*V2/2) (Ek=m pomnozyc przez V do potegi drugiej, rozlozyc przez dwa) Wzor na Energie Kinetyczna.(P=F/s) (P=F podzielic przez s) Projekt na Napor(F=q*g*V) (F=q pomnozyc przez g pomnozyc przez V) Wzor na Sile(c=Q/m*^T) (c=Q rozlozyc przez m pomnozyc przez ^T) Projekt na Milo Wlasciwe.To tyle co do wzorow na Fizyke. Wymienilem tyle ile wymagaja wychowawcy na kartkowce czy obok odpowiedzi opowiadanej. Przepraszam wowczasgdy przy wzorze np: ((V=s/t) (V= s podzielic przez t) Projekt na predkosc) pisalem przy nawiasach jak to trzeba zrobic. Nie postanowilem z panstwa robicza przeproszeniem dbili tylko pisalem to abyscie wiedzieli jak i rowniez nie popelniali takich niedoborow w uczelni.18 w p. n. e. -Kodeks Hammurabiego776 r. p. n. e- pierwsze igrzyska w calej Olimpii490 r. p. n. e- pierwsza walka grekow wraz zPersami753 r. p. n. e- zalozenie Rzymu73 r. p. n. e- zrealizowany zostanie Spartakusa1 r. n. e- narodziny Jezusa476 r. n. e- upadek Rzymu622 r. n. e- ucieczka Mahometa wraz z Mekkiaz do Medyny800 r. n. e- koronacja K. Wielkiego966 r. n. e- chrzest Naszego kraju1000 r. n. e- zjazd w calej Gnieznie1002-1018 n. e. - walka z Niemcami,pokoj w calej Budziszynie1025 r. n. e- koronacja B. Chobrego1076 r. n. e- koronacja B. Smialego1109 r. n. e- walka z Niemcami,B. Krzywousty (Glogow jak i rowniez Psiepole)1138 r. n. e. - testament Krzywoustego1095 r. n. e. - Synod w Clermont, wezwanieaz do wyprawy krzyzowej1096 r. n. e- pierwsza ekspedycja krzyzowa1226 r. n. e. - K. Mazowiecki sprowadzaKrzyzakow1241 r. n. e. - bitwa pod Legnica z Tatarami1320 r. n. e. - koronacja Wl. Lokietka1308 r. n. e. - strata Pomorza Gdanskiego1295 r. n. e. - koronacja Przemysla II1343 r. n. e. - pokoj w Kaliszu1340 r. n. e. - ekspedycja K. Wielkiegona Rus Halicka  1364 r. n. e. - K. Wysoki zakladaAkademie w Krakowie1374 r. n. e. - L. Wegierski nadal szlachcieuniwersalny przywilejDodalam 4 testy z fizyki, ktore tylko otrzymalam. Beda bardzo uzyteczne do powtorzenia wiadomosci wraz z pewnej frakcji materialuprzy gimnazjum. Kto wie, moze dostaniecie jednen wraz z tych testow jako egzamin: D Przypadloscia jest brak podanych rozstrzygniec: ) Milegorozwiazywania!
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks