Технічна естетика, дизайн та мистецтвознавство Industrial design and art history. ISSN ВІСНИК КНУТД 1 (82), 2015 Серія «Технічні науки» - PDF

Description
УДК 7.05: ЧУПРІНА Н.В. Київський національний університет технологій та дизайну ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНОГО ОБРАЗУ В СУЧАСНІЙ ІНДУСТРІЇ МОДИ Мета. Характеристика базових стильових

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Articles & News Stories

Publish on:

Views: 13 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
УДК 7.05: ЧУПРІНА Н.В. Київський національний університет технологій та дизайну ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНОГО ОБРАЗУ В СУЧАСНІЙ ІНДУСТРІЇ МОДИ Мета. Характеристика базових стильових параметрів формування проектного образу в контексті «кризової моди» як основної тенденції індустрії модного одягу. Методика. Комплексний науковий підхід до аналізу інформаційно-проектного матеріалу дозволив визначити еволюцію змін стилістичних зображень і типологію проектних образів в індустрії моди, а також провести їх класифікацію. На окремих стадіях представленого дослідження, з метою реалізації його певних завдань, застосовані методи активізації творчості в індустрії моди. Результати. Розглянуті питання характеристики модних трендів масової моди як дизайн-об'єкту сучасної індустрії модного одягу. Проведена класифікація організуючих понять, образно-стилістичних та проектно-композиційних рішень для формування актуального модного образу. Сформовані основні принципи проектування модного одягу різного призначення. Обґрунтовано, що естетика розкоші і глянцового лиску перестала бути домінуючим модним трендом у сфері модного одягу масового попиту («mass market»). Наукова новизна. Розроблено поетапний алгоритм морфологічного синтезу структурних елементів проектного образу в сучасній індустрії моди. Практична значимість. Визначені основні критерії розробки концептваріантів комбінацій ознак, що втілюють властивості і характеристики так званої «кризової моди», для розробки актуальної колекції костюма. Ключові слова: індустрія моди, модний проектний образ, модні тенденції, «fast-fashion», «mass market», кризова мода, об'єкт моди, стильовий напрям Вступ. Загальноприйнятим є твердження, що мода як соціальне поняття найбільш доцільна за благополуччя суспільства. Проте, стійкий прояв кризи в тій або іншій сфері суспільного буття, вносить істотні корективи в розвиток тенденцій моди часів кризи, формуючи так звану «кризову моду». Пояснення причин виникнення такого поняття як «кризова мода» навряд доцільно шукати у минулому, наприклад в модній стилістиці Великої Депресії 30-х років ХХ століття, оскільки вплив культу споживання у той час був незначним, на відміну від сьогодення. Таким же безглуздим є пошук паралелей з тенденціями моди в період Другої світової війни, або одразу після її закінчення, оскільки критерії розвитку моди тих років встановлювалися не Модними Будинками або визнаними модельєрами, а суворими обмеженнями, які формували моду у всьому світі. Критерії розвитку модних форм костюма ХХ століття, у тому числі і в контексті соціально-економічного розвитку суспільства, проаналізовані в роботах Є.А. Косарєвої, М.Б. Романовської, Ф.Бодо [1] та ін. Зокрема, в роботі М.Б. Романовської акцентовані 59 питання соціально-історичного контексту розвитку модних образів під впливом розширення функцій і ролі жінки в суспільстві. [2] У свою чергу, Є.А. Косарєва аналізує проектний ідеал в кожному історичному періоді розвитку індустрії моди, розглядаючи динамічну модель формоутворення одягу як модного продукту, серед іншого, в контексті соціології і психології споживання. [3] Крім того, питанням аналізу внутрішніх суперечностей і тенденцій розвитку модних стандартів та формування критеріїв прогнозування, з метою розробки прикладних передбачень еволюції цих стандартів, присвячені роботи А. Лінч і М.Д.Штраус. [4] В роботі Ю. Кавамури також надаються результати дослідження діяльності всіх суб'єктів індустрії моди (від модельєрів і дизайнерів до журналістів і рекламодавців), які вносять істотний внесок у формування проектного ідеалу при встановленні модних стандартів в сучасному споживацькому суспільстві [5] Постановка завдання. Проте, в дослідженнях названих авторів відсутня характеристика і критерії формування модного проектного образу в індустрії моди, орієнтованого розробку дизайнерських пропозицій саме в сегменті «mass market». У зв'язку з цим, в даній роботі розглядаються питання характеристики модних трендів масової моди як дизайн-об'єкту сучасної індустрії модного одягу. Відповідно, основною метою даної статті можна визначити розробку принципів формування проектного образу в сучасній індустрії моди. Аналітичною базою для встановлення критеріїв розробки проектного ідеалу можна назвати основні стильові ознаки так званої «кризової моди» як одного з актуальних напрямів масової моди. Результати дослідження. Сьогодні, в тому або іншому ступені, фінансова криза впливає на всі сфери життя глобалізованого суспільства, у тому числі і на сферу моди і індустрії модного одягу. Стійке відчуття кризи в моді фіксується всіма поколіннями споживачів, так чи інакше вихованих на глянцових образах індустрії моди і розкоші кінця ХХ - початку ХХІ століть. Подібне відчуття переживають не тільки клієнти всесвітньо відомих Модних Будинків, що працюють в сегменті Високої моди, але і масовий споживач фабричних та рітейл-брендів середнього і нижче середнього цінового рівня, для якого споживання модних продуктів перетворилося на спосіб життя. Відповідно, можна зробити висновок, що економічні і фінансові кризи багаторазово впливали на вектори розвитку fashion-індустрії. У свою чергу, це привело до переорієнтації діяльності суб'єктів модної індустрії, особливо в сегменті mass market, до формування нових трендів і тенденцій в асортименті модних продуктів і нетрадиційних принципів формування модного проектного образу, часто протилежного колишнім глянцево-гламурним модним стандартам споживацького суспільства. Аналіз представлених характеристик сучасних модних тенденцій в умовах кризового відношення споживачів до моди, складений на основі вивчення модних трендів, представлених в рамках проведення Тижнів моди у всьому світі: Париж, Мілан, Нью Йорк, Москва, Київ зокрема. Основою для даного дослідження слід вважати матеріали, що презентують варіативність образно-стильових форм сучасних проектних ідеалів. Їх ідентифікація формується на результатах аналізу інформації різних ЗМІ (включаючи Інтернетресурси), що спеціалізуються на питаннях висвітлення моди, від професійних видань до 60 тих, які орієнтовані на масового споживача. У контексті проведеної роботи вони представляють засіб формування модних стандартів, а також - інструмент реалізації масовим споживачем самоідентифікації в сучасній моді. У свою чергу, на основі аналізу названих критеріїв можливо сформувати систему причинно-наслідкових критеріїв формування так званої кризової моди. На окремих стадіях представленого дослідження, з метою реалізації його певних завдань, застосовані методи активізації творчості в індустрії моди, зокрема: компаративний аналіз образно-проектних параметрів актуальних напрямів сучасної моди; морфологічні аналіз і синтез; метод організуючих понять; методика дизайну систем та ін. Таким чином, компаративний аналіз найбільш популярних в сезоні осінь-зима 2014/15 модних стильових напрямів «гранж», «бохо-шик» і «бомж-стайл» показав, що їх образно-стильові та проектно-композиційні характеристики лежать в основі формування модних тенденцій так званої «кризової моди», що активно завойовує світові ринки сучасної індустрії моди. [6] На підставі результатів проведених досліджень представляється можливим сформувати основні принципи проектування модного одягу різного призначення, що складає другий етап розробки методичних рекомендацій з розробки певного модного напряму в індустрії моди. Для здійснення цього етапу доцільно скористатися таким методом активізації науково-проектної творчості як метод організуючих понять. В ході реалізації даного методу для формування основних критеріїв створення проектного модного образу були здійснені такі операції: визначено головну ідею завдання, загальну для всіх вирішень, комбінування всіх використовуваних елементів, з метою отримання максимально можливої кількості проектних рішень; визначено недоліки, властиві кожному рішенню, здійснено пошук можливостей зменшення їх наслідків; здійснено пошук рішень з мінімальним числом недоліків; створено основу для можливої практичної реалізації досліджуваного об'єкту дизайну, зокрема, костюма. В ході проведення даного дослідження, описані операції методу організуючих понять були реалізовані в таких етапах: 1) попереднє встанолення основного принципу; 2) критика помилок і поліпшення принципів дії; 3) пошук рішення елементів і удосконалення принципів дії; 4) оцінка ефективності оптимального (вибраного) принципу дії. Як відомо, існує ряд вказівок щодо використання цього методу і виконання основних його операцій. Зокрема - основну мету необхідно формулювати якомога абстрактніше, щоб не відсікати доцільні проектні рішення. Відповідно до цього, основним результатом використання методу організуючих понять в контексті даного дослідження визначений принцип формування проектно-композиційного рішення 61 актуального модного образу поточного сезону (у контексті «кризової моди»). [7] При цьому, в роботі враховано, що формулювання загальних функцій безпосередньо залежить від обмежень інформаційного масиву проектних рішень - фонду використаних елементів. На етапі комбінування було проведено методичний пошук застосування тих або інших елементів. При цьому для кожного елементу (складник, композиційноконструктивний вузол) визначено організуюче поняття, яке потім отримує розвиток до рівня конкретної реалізації. При цьому оцінка сформульованих організуючих понять здійснювалась на основі такого критерію: дане поняття (функція) повинне міститися в кожному можливому рішенні. Ретельна обробка організуючих понять, відповідно, дозволила на ранніх стадіях дослідження звільнитися від слабких варіантів, неперспективних напрямів роботи. Отже, на першому етапі реалізації методу організуючих понять, в ході проведеного дослідження, були встановлені основні організуючі поняття та їх відмітні ознаки. Зокрема, для визначення організуючих понять використані найбільш стійкі ознаки формування проектного образу споживача при розробці модних образів в контексті так званої «кризової моди», що представлено в табл. 1. На другому етапі проведена класифікація організуючих понять формування модного образу костюма (у контексті «кризової моди») за ступенем їх важливості. При цьому кожній організуючій ознаці привласнено класифікаційний кодовий номер, який на подальших етапах дослідження сприятиме формуванню причинно-наслідкових зв'язків між ознаками (див. табл.1). Таблиця 1 Класифікація і кодування організуючих понять і образно-стилістичних і проектнокомпозиційних ознак для формування актуального модного образу (у контексті «кризової моди») 1. комбінаторність 2. змішення елементів 3. ахроматичність, нейтральність, приглушеність 4. офісний стиль, з відтінками інших рис «кризової моди» 5. вінтажність, ретроспективність 6. трансформативність 1.1. комплектна основа костюма 1.2. універсальність речей 2.1. межі між типово чоловічим та жіночим одягом розмиті 2.2. змішування стильових рішень елементів комплекта чи анамбля 3.1. чорний, різні відтін
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x