Student Services Guide Just the Facts Treoirleabhar Seirbhísí Mac Léinn Na Fíricí Living. Learning. Growing. Be part of it! - PDF

Description
Student Services Guide Just the Facts Treoirleabhar Seirbhísí Mac Léinn Na Fíricí Living. Learning. Growing. Be part of it! Design Contents Clár an Ábhair President s Welcome 2 Fáilte Ár nínstitiúd

Please download to get full document.

View again

of 56
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Sports

Publish on:

Views: 27 | Pages: 56

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Student Services Guide Just the Facts Treoirleabhar Seirbhísí Mac Léinn Na Fíricí Living. Learning. Growing. Be part of it! Design Contents Clár an Ábhair President s Welcome 2 Fáilte Ár nínstitiúd 3 Dates for your Diary 4 Student Support Services 5 Student Charter 6 Sports & Societies 8 DkIT Sport 9 Computer Services 11 Students Union 12 Student Counselling 13 Student Health Unit 14 Chaplaincy Service 15 Student Learning & Development 16 Access Service 17 Disability & Student Assistance Fund 18 International Office 19 Fees & Grants 20 Library 21 College Services 22 Canteen Services / AIB Bank 23 Academic Administration 24 Exams 26 Careers Service 27 Health & Safety 28 Your Rights and Responsibilities 29 Policies and Proceedures & Guideliness 31 Code of Conduct 32 Campus Map 52 President s Welcome Dear Student disability office and student learning centre. If you are experiencing difficulties with your studies, please let your tutors or lecturers know. Do not hesitate to avail of our support services, should you need them. You can be assured of complete confidentiality at all times. Appointments can be made through Student Services located in the Faulkner Building. I would like to extend a warm welcome to you as a student at Dundalk Institute of Technology. Whether you are a returning student or a fresher, a fulltime or part-time student, you are an important member of our community and your personal development and academic success matter to us. At DkIT, we pride ourselves on providing a learning experience that is highly student-centered. You are assured of excellent support from lecturers and other learning-support staff. During the coming year, I advise you to take the opportunity to participate in our many clubs and societies. This will help you forge new friendships and will also enhance your skill sets. As a student of DkIT, you have key responsibilities both to yourself and others. Try to achieve an appropriate balance between your studies and your social life. Take care of yourself. Check out DkIT Sport to stay healthy and to improve your fitness levels. Your friendship, support and assistance to fellow students is as invaluable to them as theirs is to you. Reach out to others. Join in, both in and outside of class. Your active participation in college life will enrich your experience at DkIT. Let us know how you are getting on. Your opinion matters to us! I wish you all success in all your endeavours in the coming year. The Institute also provides a range of support services including a health centre, careers service, counselling service, chaplaincy, access service, Ann Campbell President 2 Fáilte ár nínstitiúd A Mhic Léinn Is mian liom thar ceann na hinstitiúide fáilte ó chroí a chur romhat mar mhac léinn Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan. Más ag filleadh atá tú nó más mac léinn nua, páirtaimseartha nó lánaimseartha tú, is ball thábhachtach dár bpobal tú agus ba mhaith linn a chur in iúl gur mór againn do chuid forbartha pearsanta agus do rath acadúil. Anseo in ITDD(DkIT) táimid mórálach as an eispéireas foghlama a chuirimid ar fáil atá dírithe ar an mac léinn féin. Is féidir a bheith deimhnithe de go mbeidh na léachtóirí agus an fhoireann tacaíochta foghlama ina dtaca den chéad scoth duit. Le linn na bliana seo romhainn, mholfainn duit an deis a thapú bheith páirteach i roinnt den líon mór clubanna agus cumann atá againn anseo. Cuirfidh seo ar do chumas cairde nua a dhéanamh agus leasóidh sé do raon scileanna. Soláthraíonn an Institiúid réimse seirbhísí tacaíochta chomh maith, lena n-áirítear: ionad sláinte, seirbhís ghairme, séiplíneacht, seirbhís rochtana, oifig mhíchumais, agus ionad foghlama mac léinn. Má bhíonn deacrachtaí agat le do chuid staidéir, cur in iúl dod theagascóir nó dod léachtóir, le do thoil. Ná bíodh drogall ort leas a bhaint as ár seirbhísí tacaíochta má bhíonn gá agat leo. Dearbhaímid gur faoi rún a tharlaíonn gach uile comhrá. Is féidir coinne a dhéanamh trí Sheirbhísí Mac Léinn atá lonnaithe i bhfoirgneamh Faulkner. Mar mhac léinn ITDD, tá freagrachtaí ort maidir leat féin agus le daoine eile. Déan iarracht cothromaíocht a bhaint amach idir do shaol sóisialta agus acadúil. Tabhair aire duit féin. Bain leas as DkIT Sport chun aire a thabhairt do do shláinte agus cur le do leibhéal corpacmhainne. Tá an cairdeas, tacaíocht agus cúnamh a thugann tusa do scoláirí eile chomh rí-thábhachtach céanna is an méid a thugann siadsan duitse. Bí i dteagmháil le daoine eile. Bí páirteach, sa rang agus lasmuigh de. Cuirfidh do rannpháirtíocht ghníomhach i saol an choláiste go mór le d eispéireas in ITDD. Abair linn conas mar atá ag éirí leat. Is mór againn do chuid tuairimí! Guím gach rath ar do chuid oibre agus iarrachtaí sa bhliain seo romhainn, Le dea-mhéin Ann Campbell Uachtarán Student Services Guide Dates for your Diary Dátaí don Dialann Registration & Orientation 7-9 Sept 1 st Year Semester 1 Begins Exams 4-17 Jan Winter Examinations 8-19 May Summer Examinations Aug Autumn Examinations (Repeats) 8 Sept 1 st Year Nursing & Midwifery students 12 Sept All other 1 st Year students 12 Sept 2 nd & 3 rd Year Nursing & Midwifery Students 19 Sept Semester 1 starts All non 1 st Year Students 19 Sept Apprenticeship Block Sept Freshers Week 28 Sept Sports & Societies Sign Up Day Oct Road Safety Week 27 Oct Halloween Ball 31 Oct-4 Nov Study/Reading Week 3-4 Nov Conferring Semester 2 2 Jan Apprenticeship Block 16 Jan CAO Course Information Morning 23 Jan Semester 2 begins 3 Apr Apprenticeship Block 7 Apr Classes finish for Easter Institute closes 13 Apr Re-opens 18 Apr Apr Classes recommence after Easter 5 May Semester 2 Ends 4 Nov Graduation Ball 9 Nov Careers Fair/ Industry Day Nov Open Day/Morning 16 Dec Semester 1 Ends Institute closes 23 Dec Re-opens 3 Jan While every effort has been made to ensure the accuracy of information in this calendar, the Institute reserves the right to make reasonable amendments to details and cannot be held responsible for inaccuracies or omissions. 4 Student Support Services Seirbhísí Mic Léinn Student Services, which operates under the umbrella of the Registrar s Office, is the section of the Institute which deals explicitly with non-academic Access support for students. Linda Murphy, Academic Administration and Student Affairs Manager, Administration is responsible for the administration of Student Services, including Admissions, Careers Registration, Examinations and Student Support services. Staff in Student Chaplaincy Services work closely with all other areas of the Institute, including Counselling the Students Union, to ensure that the welfare of students is Disability paramount. Student Services also aim to assist students in Health planning their futures and in progressing to employment or Sports & Societies further studies. The Student Services Centre provides a Student Services Centre range of personal support to students attending the t Institute and aims to provide both advice and practical e supports in a wide variety of circumstances. Appointments for all Student Support Linda Murphy Academic Administration & Student Affairs Manager Services can be made t through this office. e Sinead Dunne Services Services Officer t e Faulkner Building Student Services Guide Student Charter Cairt Mac Léinn Our Student Charter has been produced jointly by the Students Union and our Institute. The Charter sets out our commitments to you and highlights what is expected from you in return. Our Institute s Vision seeks to put students at the centre of our activities; this Charter is a contribution towards that goal. The Charter is not a contractual document, but provides a guide to what students, the Institute and the Students Union can expect of each other. Shared goals and shared responsibilities: As a student of DkIT, you can expect to be supported both academically and personally as you complete your studies. This will be achieved through the following: 6 As a student you can expect that DkIT will: provide you with up to date information in relation to admissions, registration and fees in a timely manner; offer a comprehensive Induction programme www. dkit.ie/sldc when you begin your studies; provide you with information about the Institute s Community, its facilities and services; and Institute Regulations, including the Student Code of Conduct; provide a student-centered environment to facilitate your learning; encourage and support you in taking responsibility for your own learning; provide you with clear assessment guidelines throughout your programme of study; make available appropriate learning resources to enable you to develop as a learner; give you timely and appropriate feedback on your academic performance; provide staff who are courteous, respectful and professional at all times; offer a range of academic support services including Library www. dkit.ie/library and IT Services www. dkit.ie/computerservices; provide impartial guidance and a range of personal support services including health services, disability service, counselling, chaplaincy, careers and sports and societies information offer you through the Students Union a wide range of social, cultural and social activities in which you can participate; provide appropriate appeals procedures; seek your views on your experiences so that we can continue to enhance the quality of the service we provide; safeguard all the information you provide, in compliance with data protection legislation. In turn, as a student you will be expected to: complete registration processes within the allocated time; pay fees and charges when they are due; let us know if you have any special needs pertaining to health and/ or disability; participate in the Induction programme provided; acquaint yourself with and adhere to the regulations of the Institute; inform your lecturer/school Office if you are unable to comply for any reason with programme requirements, e.g. submission deadlines, examination attendance; abide by the Institute s regulations regarding academic integrity and social networking, so as to ensure that no one is adversely affected by your actions, least of all yourself. Other relevant regulations including Health & Safety, Code of Conduct, Child protection and ICT will be found at https://www.dkit.ie/policies; attend and actively participate in all learning activities required in your chosen programme of study; take responsibility for your own learning; contribute towards creating and maintaining an atmosphere and environment which is conducive to learning for all; make use of opportunities to provide constructive feedback on your programme and Institute services; familiarise yourself with the range of support services available; be proactive in seeking any support which you may require; be courteous and respectful and behave in a professional manner at all times, both on and off campus; respect the diversity of the staff and students of the Institute community and the local community; use the Institute s facilities with respect and consideration for others. Student Services Guide Sports and Societies Spóirt agus Cumainn The primary function of the Sports and Societies office is to provide administrative backup, advisory and support services for all registered Sports and Societies to enable them to function and operate to their maximum potential. DkIT supports, funds and resources Sports Clubs and Societies on campus to encourage students to be active, involved and enthused... so make your mark on student life!! Why Join a Club or Society? Make friends for life Meet new people with similar interests Immerse yourself in student life Improve your CV Sports and Societies Sign Up Day 2016 A great opportunity to sample all the wonderful Clubs and Societies that we have at DkIT Wednesday 28 September 10.00am pm MPC Faulkner building Lots of FREE giveaways! Opening Hours Monday - Friday 9.00am pm Derek Crilly Sports and Societies Officer t e Multi Purpose Centre Faulkner Building 8 DkIT Sport Spórt ITDD DkIT Sports Facility A state of the art leisure complex for DkIT students A fully equipped gym A 20m swimming pool Steam Room & Jacuzzi 10 indoor football pitches 450 parking space DkIT Sport 5 aside soccer pitches A limited number of pitches can be booked for free by contacting DkIT Sports and Societies office. Outdoor Playing Fields The multi-functional playing fields cater for all the main sports, Gaelic Football, Hurling, Soccer, Rugby and Athletics. Faulkner Hall (MPC) The Faulkner Hall is a multipurpose centre used for indoor activities. It is used for both class activities and also for many of the sports clubs and societies within DkIT. The hall holds four badminton courts, volleyball court, basketball courts and futsal. As well as catering for all indoor games, the Faulkner Hall has a seating capacity for 250 spectators and hosts various competitions and shows throughout the year. Jogging lane The jogging facility is widely used by both staff and students alike and runs along the perimeter of the playing fields and is approximately 1 mile in distance. Opening Hours Monday- Friday 6.30am 10.00pm Saturday Sunday 9.00am 6.00pm Student Services Guide 10 Computing Services Seirbhísí Ríomhaireachta Computer Services provide IT support services across campus to all students. In this section you will find a summary of the IT services offered by DkIT. Students should visit our website regularly to stay up to date with latest developments Student Accounts. , cloud storage & office applications. Moodle for students T Tutorials tutorials Student WiFi Public Access PCs in Library IT Helpdesk Whitaker Building Pay Print Service Available Note We ask that students use the facilities provided responsibly in order to ensure the maximum benefit to all users on campus. Facilities are provided for educational purposes and any abuse will be penalised under the Code of Conduct. The current ICT Responsible Usage Policy can be viewed at Opening Hours During Semester Monday - Friday 10.00am pm Outside Semester IT Help Desk t ext 2300 e Information Desk TK Whitaker Building Student Services Guide Students Union Oifig Aontas na Mac Léinn The role of the Students Union is to represent students within the Institute, and to ensure that all students are treated fairly. Remember, the Students Union is your union, and we are here to support you. So call in any time - we re always on hand if you need help! There are three full-time officers of the Student Union. These include President, Vice President and Administration Officer. Services Include: Representation of Students Class Rep System Representing USI Entertainment Student Welfare Education issue Organisation of Events Common Room - pool tables, TVs Freshers Handbook and Diary Student Accommodation Student Travel & Discount Cards J1 Visas Opening Hours Monday - Friday 9.00am pm The S.U. Office t office president vice president e w Faulkner Building 12 Student Counselling Seirbhís Comhairleoireachta The Student Counselling Service provides accessible, free, confidential, nonjudgemental support to all registered students. College life can sometimes be daunting if you have problems adjusting, we can help. Counselling can also help with issues that have been bothering you for some time - anxiety, low mood, poor self-esteem, sexual identity, family problems. Or something may happen during your time here, a bereavement, relationship break-up, illness. We are here to help you through any crisis. Both counsellors are fully qualified registered counselling psychologists. Opening Hours Monday - Friday 9.00am pm Closed for lunch 1.00pm pm Gertie Raftery t e Francis Mc Givern t e Faulkner Building Student Services Guide Student Health Unit Seirbhísí Sláinte na Mac Léinn Student Health Unit services are free of charge to all full time students/ apprentices. All students will be required to show their current ID card. Consultations with the doctor are by appointment only. Doctor appointments must be made with the nurse prior to commencement of the doctors surgery. It is not possible to make appointments by telephone/online. An out of hours doctor is available at a fee of 50 behind the Louth County Hospital (5mins walk from DkIT) Telephone after 6pm. Opening Hours Monday - Friday 9.00am pm The Student Health Office t Faulkner Building 14 Chaplaincy Service Seirbhís Séiplíneachta The basic role of the Chaplain is to be collaboratively involved in the provision of holistic care within the College community. Holistic Care is concerned with the whole person and includes their social, emotional, physical and spiritual health and well-being. At its core, Chaplaincy is about welcome. Students and others from all sorts of backgrounds and in various personal situations or relationships are welcomed and respected. It is another way in which DkIT seeks to have a friendly face, a smile and words of welcome for each individual. The Chaplain serves all students. If The Chaplain cannot be of assistance to you directly, the Chaplain will work with you to find the person who can best assist you. General Duties; A Chaplain s role can include the following and more! Liaising with students at times of bereavement/sickness; Provision of/facilitation for religious practices; Responsibility for the Quiet Room & other Prayer Spaces; Assisting with Student Assistance Fund; Taking part/attending College functions and other duties which may be assigned to the Chaplain. A listening ear! The Chaplain can be a great sounding board, a voice for students, and a conduit for resolving difficulties, or seeking clarifications. Sometimes all you need to know is that there is someone you can talk to, if you need to - in a spirit of confidentiality, and who will resolve to help find the solution that you feel suits you best. Opening Hours Monday - Friday 9.00am pm Emergency contact at any time. Seeks to promote community! DkIT is a community, and the more caring and compassionate students are with and for each other, the better your college experience will be. This includes meeting students, facilitating get-togthers, and offering opportunities to meet. Particular support for International/ European Exchange students may be included, as well as finding opportunities to engage with the staff of the college. Here for you! Liaise with students about a broad range of issues. Not just, but certainly including, Spirituality - which many young people explore further during 3rd level education. Rev. Patrick J. Rushe t m Student Services Centre Faulkner Building Student Services Guide Student Learning & Development Ionad Foghlama & Forbartha na Mac Léinn The Student Learning and Development Centre (SLDC). The Centre works with students to support your learning and help you to achieve your potential. We offer workshops, group tutorials and one-to-one support in the following areas: Academic Writing Referencing and Plagiarism Literature Review Research Techniques/Methods Study Skills Exam Techniques IT Tuition, Word, Excel, PowerPoint, Moodle, File Management Presentation Skills Study Skills Induction for Access Students Moira Maguire Head of Department of the Centre of Excellence in Learning and Teaching e Margaret Ward IT Development Tutor e Conor Mc Kevitt Academic Development Tutor e Laura Mc Kenna CELT Co-ordinator e Opening Hours Monday - Friday 9.00am pm To book an appointment or call into us on the first floor of the South Building (S202 and S205) Direct dial Access Service Seirbhís Rochtana The Access Service is committed to increasing access and participation rates of students from under-represented groups. The access service coordinates the mature entry route into DkIT and also operates the DkIT Access Scholarship Programme. We support: Mature students Stu
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x