1ο :ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Description
Download 1ο :ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Please download to get full document.

View again

of 91
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment

Publish on:

Views: 6 | Pages: 91

Extension: | Download: 0

Share
Tags
Transcript
 • PowerPoint Presentation: 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
 • PowerPoint Presentation: 2 1869 – 1944 : πίστευαν ότι το γενετικό υλικό ήταν οι πρωτεϊνες
 • PowerPoint Presentation: 3 Πείραμα Griffith : 1928
 • PowerPoint Presentation: 4 Πείραμα Avery, Mac-Cleod, McCarthy : 1944
 • PowerPoint Presentation: 5 Ναι μεν μολύνθηκαν τα βακτήρια, αλλά δεν έδειξαν ραδιενέργεια, άρα δεν μολύνουν οι πρωτεΐνες 1952
 • PowerPoint Presentation: 6 H ποσότητα του DNA σε κάθε οργανισμό είναι σταθερή και ανεξάρτητη από τις αλλαγές στο περιβάλλον. Η ποσότητα του DNA είναι ίδια σ’ όλα τα είδη κυττάρων σ’ ένα οργανισμό. Οι γαμέτες των ανώτερων οργανισμών έχουν την μισή ποσότητα DNA (απλοειδείς) απ’ ότι τα σωματικά κύτταρα (διπλοειδή). Η ποσότητα του DNA είναι κατά κανόνα ανάλογη με την πολυπλοκότητα του οργανισμού.
 • PowerPoint Presentation: 7
 • PowerPoint Presentation: 8
 • PowerPoint Presentation: 9 DNA
 • PowerPoint Presentation: 10 .
 • PowerPoint Presentation: 11 5 3 3 5 3 3
 • PowerPoint Presentation: 12 3 5 3 5 5 3
 • PowerPoint Presentation: 13 Δεσμοί μεταξύ των βάσεων
 • PowerPoint Presentation: 14 Δεσμοί μεταξύ των βάσεων 5 5 3 3 5 5 5 3 3 3
 • PowerPoint Presentation: 15 Η αναλογία των βάσεων (Α + Τ) / (G + C) διαφέρει από είδος σε είδος. DNA : δύο πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες που σχηματίζουν στο χώρο μια δεξιόστροφη διπλή αλυσίδα. Υδρόφιλοι φωσφοδιεστερικοί δεσμοί στο εξωτερικό του μορίου. Στο εσωτερικό του μορίου είναι οι αζωτούχες βάσεις που είναι υδρόφοβες. Δεσμοί υδρογόνου μεταξύ μεταξύ των αζωτούχων βάσεων σταθεροποιούν την δευτεροταγή δομή του μορίου. Μεταξύ Α και Τ δύο δεσμοί υδρογόνου, μεταξύ G και C τρεις δεσμοί υδρογόνου. Οι δύο αλυσίδες του DNA είναι συμπληρωματικές σημαντική ιδιότητα για την μεταβίβαση της γενετικής πληροφορίας. Οι δύο αλυσίδες είναι αντιπαράλληλες δηλ. απέναντι απ’ το 3΄ άκρο της μιας βρίσκεται το 5΄ άκρο της άλλης.
 • PowerPoint Presentation: 16 Λειτουργίες του γενετικού υλικού : Αποθήκευση της γενετικής πληροφορίας. ( ΓΟΝΙΔΙΑ ) Διατήρηση και μεταβίβαση της γενετικής πληροφορίας. ( ΑΥΤΟΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ) ‘Εκφραση των γενετικών πληροφοριών. ( ΠΡΩΤΕΪΝΟΣΥΝΘΕΣΗ ).
 • PowerPoint Presentation: 17 ΓΟΝΙΔΙΩΜΑ : γενετικό υλικό ενός κυττάρου. ΑΠΛΟΕΙΔΗ ΚΥΤΤΑΡΑ : το γονιδίωμα υπάρχει σε ένα μόνο αντίγραφο (προκαρυωτικά κύτταρα, γαμέτες διπλοειδών οργανισμών.) ΔΙΠΛΟΕΙΔΗ ΚΥΤΤΑΡΑ : το γονιδίωμα υπάρχει σε δύο αντίγραφα.(σωματικά κύτταρα ανώτερων ευκαρυωτικών οργανισμών).
 • PowerPoint Presentation: 18
 • PowerPoint Presentation: 19 ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΔΙΚΛΩΝΟ ΚΥΚΛΙΚΟ ΜΟΡΙΟ DNA ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ- ΑΠΛΟΕΙΔΗ ΚΥΤΤΑΡΑ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΜΙΔΙΑ ΕΝΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • PowerPoint Presentation: 20 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΑΣΜΙΔΙΩΝ ΔΙΚΛΩΝΑ ΚΥΚΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ DNA ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ 1-2% ΤΟΥ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟΥ DNA ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠ O ΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΔΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΟΝΙΔΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ ΒΑΚΤΗΡΙΟ ΣΕ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΟΥΝ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΣΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΜΟΡΙΟ DNA ΤΟΥ ΒΑΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΒΑΚΤΗΡΙΟ ΣΕ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΤΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΔΙΔΟΥΝ ΝΕΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΟΥ DNA
 • PowerPoint Presentation: 21
 • PowerPoint Presentation: 22 146 ζεύγη βάσεων τυλιγμένα γύρω απ’ το οκταμερές ιστονών
 • PowerPoint Presentation: 23
 • PowerPoint Presentation: 24
 • PowerPoint Presentation: 25
 • PowerPoint Presentation: 26
 • PowerPoint Presentation: 27
 • PowerPoint Presentation: 28
 • PowerPoint Presentation: 29 Συμμετοχή μη ιστονών (ινίδιο χρωματίνης-μεσόφαση)
 • PowerPoint Presentation: 30 300nm 700nm
 • PowerPoint Presentation: 31
 • PowerPoint Presentation: 32
 • PowerPoint Presentation: 33
 • PowerPoint Presentation: 34
 • PowerPoint Presentation: 35 4•23 μόρια DNA ή 4 • 23 χρωματίδες ή 2 • 23 χρωμοσώματα ή 23 ζεύγη ομολόγων χρωμοσωμάτων
 • PowerPoint Presentation: 36
 • PowerPoint Presentation: 37
 • PowerPoint Presentation: 38 ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Αυτοδιπλασιασμός DNA 2n μόρια DNA ή 2 n ινίδια χρωματίνης (π.χ για τον άνθρωπο 2 x 23=46 μόρια DNA) , 2 x23 ινίδια χρωματίνης 4 n μόρια DNA ή 4 n ινίδια χρωματίνης ( π.χ 4 x23=92) 4 n μόρια DNA ή 4 n ινίδια χρωματίνης ( π.χ 4 x23=92) 4 n μόρια DNA , ή ή 4 n χρωματίδες, ή 2 n χρωμοσώματα ή n ζεύγη ομολόγων χρωμοσωμάτων 4 n μόρια DNA ή 4 n ινίδια χρωματίνης ( π.χ 4 x23=92) ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 4 n μόρια DNA ή 4 n ινίδια χρωματίνης ( π.χ 4 x23=92)
 • PowerPoint Presentation: 39 Μίτωση: διαίρεση ευκαρυωτικών κυττάρων Φάση G 1 (μεσόφαση): 2 n μόρια DNA ή 2 n χρωμονημάτια π.χ 2*23=46 Φάση S : (μεσόφαση): 4 n μόρια DNA ή 4 n χρωμονημάτια π.χ 4*23=92 Φάση G 2 (μεσόφαση): 4 n μόρια DNA ή 4 n χρωμονημάτια π.χ 4*23=92 Πρόφαση (μίτωση): 4 n μόρια DNA ή 4 n χρωματίδες ή 2 n χρωμοσώματα ή n ζεύγη ομολόγων χρωμοσωμάτων. Μετάφαση (μίτωση): 4 n μόρια DNA ή 4 n χρωματίδες ή 2 n χρωμοσώματα ή n ζεύγη ομολόγων χρωμοσωμάτων. Ανάφαση (μίτωση): 4 n μόρια DNA ή 4 n χρωματίδες ή 2 n χρωμοσώματα ή n ζεύγη ομολόγων χρωμοσωμάτων. Κατά την ανάφαση διαιρούνται τα κεντρομερίδια κάθε χρωμοσώματοςκαι έτσι αποχωρίζονται ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΔΕΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ . Τελόφαση (μίτωση): 2 n μόρια DNA ή 2 n χρωμονημάτια π.χ 2*23=46 * ομόλογα χρωμοσώματα : ζευγάρι χρωμοσωμάτων, που είναι όμοια σε σχήμα και μέγεθος, έχουν τα κεντρομερίδιά τους στην ίδια θέση και περιέχουν γονίδια που ελέγχουν την ίδια ιδίοτητα. Κάθε χρωμόσωμα έχει δύο αδελφές χρωματίδες ενωμένες στο κεντρομερίδιο του χρωμοσώματος, άρα κάθε ζεύγος ομολόγων χρωμοσωμάτων έχει 4 χρωματίδες.
 • PowerPoint Presentation: 40 ΑΣΚΗΣΗ 1 : Τα μεταφασικά χρωμοσώματα στο χιμπατζή είναι 48. Να συμπληρώσεις τις παρακάτω ερωτήσεις: α. Μόρια DNA πριν την αντιγραφή του DNA : Απάντηση : αφού τα μεταφασικά χρωμοσώματα είναι 48, τότε 2 n=48 άρα n =24, επομένως φάση G 1 ή τέλος τελόφασης : 2 n=48 μόρια. β. Ινίδια χρωματίνης πριν την αντιγραφή του DNA : Απάντηση : 2*24=48 γ. Μόρια DNA στη μετάφαση της μίτωσης: Απάντηση : μετάφαση: 4*24= 96 δ. Χρωματίδες στη μετάφαση της μίτωσης: Απάντηση : 4*24=96. ε. χρωμοσώματα στη μετάφαση της μίτωσης: Απάντηση : 2*24=48 (κάθε χρωμόσωμα έχει 2 χρωματίδες). ζ. ζεύγη ομολόγων χρωμοσωμάτων στη μετάφαση της μίτωσης: Απάντηση : 24.
 • PowerPoint Presentation: 41 ΑΣΚΗΣΗ 2: η γενετική ανάλυση δύο ευκαρυωτικών οργανισμών που έγινε στη μετάφαση της μίτωσης έδωσε τα εξής αποτελέσματα: Α οργανισμός: 34 μόρια DNA, B οργανισμός 28 μόρια DNA . Ποιος οργανισμός είναι απλοειδής; ( απλοειδής οργανισμός 1 n είναι ο οργανισμός που το κάθε χρωμόσωμά του αντιπροσωπεύεται μία φορά π.χ αμοιβάδα-μονογονική αναπαραγωγή . Διπλοειδής οργανισμός 2 n είναι κάθε οργανισμός που προέρχεται από αμφιγονική αναπαραγωγή π.χ ο άνθρωπος). Απάντηση : Α οργανισμός 34 μόρια DNA άρα 17 χρωμοσώματα, 17/2= 8,5 ζεύγη ομολόγων χρωμοσωμάτων πράγμα αδύνατο διότι τα ζεύγη χρωμοσωμάτων πρέπει να είναι ακέραιος αριθμός. Β οργανισμός 28 μόρια DNA , 14 χρωμοσώματα, 7 ζεύγη ομολόγων χρωμοσωμάτων.
 • PowerPoint Presentation: 42 ΜΕΙΩΣΗ Διπλασιασμός γενετικού υλικού: 4 n μόρια DNA ή 4 n χρωμονημάτια. (στον άνθρωπο 4*23=92) Ανάφαση Ι: χωρισμός ομολόγων χρωμοσωμάτων, διαφορά με την ανάφαση της μίτωσης όπου εκεί έχουμε χωρισμό των χρωματίδων κάθε χρωμοσώματος. Τελόφαση Ι: κάθε θυγατρικό κύτταρο έχει τα μισά χρωμοσώματα. n χρωμοσώματα (23) ή 2 n χρωματίδες (κάθε χρωμόσωμα έχει 2 αδελφές χρωματίδες) ή 2 n χρωμονημάτια ή 2 n μόρια DNA . Σχηματισμός δύο θυγατρικών κυττάρων με μείωση στο κάθε ένα του αριθμού χρωμοσωμάτων στο μισό. Ανάφαση ΙΙ: χωρισμός των αδελφών χρωματίδων, με διαίρεση του κεντρομεριδίου. Η φάση αυτή είναι η ίδια με την ανάφαση της μίτωσης. Τελόφαση ΙΙ: δημιουργούνται 4 γαμετικά κύττατα όπου το καθένα έχει n χρωματίδες (23) ή n χρωμονημάτια ή n μόρια DNA .
 • PowerPoint Presentation: 43 ΑΡΧΗ ΠΡΟΦΑΣΗΣ κεντροσωμάτιο Ίνες ατράκτου
 • PowerPoint Presentation: 44 ΑΡΧΗ ΠΡΟΦΑΣΗΣ
 • PowerPoint Presentation: 45 ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΦΑΣΗΣ Κεντροσωμάτιο Ίνες ατράκτου
 • PowerPoint Presentation: 46 ΜΕΤΑΦΑΣΗ Κεντροσωμάτιο Ίνες ατράκτου
 • PowerPoint Presentation: 47 ΜΕΤΑΦΑΣΗ ΣΕ ΚΥΤΤΑΡΟ ΑΚΡΟΡΙΖΩΝ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ Ίνες ατράκτου Βραχίονες χρωμοσωμάτων
 • PowerPoint Presentation: 48
 • PowerPoint Presentation: 49 ΑΝΑΦΑΣΗ
 • PowerPoint Presentation: 50
 • PowerPoint Presentation: 51 ΣΤΑΔΙΑ ΜΙΤΩΣΗΣ ΣΕ ΑΚΡΟΡΙΖΑ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ μετάφαση ανάφαση τελόφαση
 • PowerPoint Presentation: 52
 • PowerPoint Presentation: 53
 • PowerPoint Presentation: 54
 • PowerPoint Presentation: 55 Άσκηση στη μείωση Ο γονότυπος ενός άνδρα, σε ότι αφορά τα γονίδια που καθορίζουν δύο κληρονομικά χαρακτηριστικά είναι: Α α Β β. τα γονίδια Α.α εδράζονται στο 6 ο ζευγάρι χρωμοσωμάτων και τα Β, β εδράζονται στο 18 ο ζευγάρι χρωμοσωμάτων. Ένα κύτταρο του άνδρα αυτού διαιρείται μειωτικά. Να γράψτε: Τον αριθμό των σπερματοζωαρίων που θα προκύψουν. Αν ένα σπερματοζωάριο από αυτά περιέχει τα γονίδια Α Β, ποια η γονιδιακή σύσταση των υπολοίπων σπερματοζωαρίων;
 • PowerPoint Presentation: 56
 • PowerPoint Presentation: 57
 • PowerPoint Presentation: 58
 • PowerPoint Presentation: 59
 • PowerPoint Presentation: 60
 • PowerPoint Presentation: 61
 • PowerPoint Presentation: 62 O γονότυπος ενός άνδρα, σε ότι αφορά τα γονίδια που καθορίζουν δύο κληρονομικά χαρακτηριστικά είναι: Α α Β β. Τα γονίδια Α, α εδράζονται στο 6 ο ζευγάρι χρωμοσωμάτων και τα Β, β εδράζονται στο 18 ο ζευγάρι χρωμοσωμάτων. Ένα κύτταρο του άνδρα αυτού διαιρείται μειωτικά. Να γράψτε: Α) τον αριθμό των σπερματοζωαρίων που θα προκύψουν. Β) αν ένα σπερματοζωάριο απ’ αυτά περιέχει τα γονίδια Α Β, ποια η γονιδιακή σύσταση των υπόλοιπων σπερματοζωαρίων;
 • PowerPoint Presentation: 63 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : Αντιγραφή, έκφραση, και ρύθμιση της γενετικής πληροφορίας.
 • PowerPoint Presentation: 64
 • PowerPoint Presentation: 65 ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ : Βακτηριακό DNA (κυκλικό): μια θέση έναρξης αντιγραφής. Ευκαρυωτικά κύτταρα (γραμμικό): πολλές θέσεις έναρξης αντιγραφής.
 • PowerPoint Presentation: 66 3 ο άκρο της μητρικής αλυσίδας 5 ο άκρο της συμπληρωματικήςαλυσίδας Θέση έναρξης αντιγραφής Θέση έναρξης αντιγραφής Η DNA πολυμεράση δημιουργεί 3΄ 5΄φ.δ, άρα προϋπάρχει το 5΄ άκρο του προηγούμενου νουκλεοτιδίου για να τοποθετήσει στο 3΄ άκρο του προηγούμενου το 5΄ του επόμενου με φ.δ. Πως θα βρεθεί όμως το αρχικό 5΄άκρο; Το αρχικό 5΄άκρο το τοποθετεί όχι η DNA πολυμεράση, αλλά το πριμόσωμα, δημιουργώντας πρωταρχικά τμήματα RNA της καινούργιας συμπληρωματικής αλυσίδας. Συμπληρωματικές αλυσίδες. Μητρική αλυσίδα Μητρική αλυσίδα
 • PowerPoint Presentation: 67 ΕΝΖΥΜΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ : DNA ελικάσες. DNA πολυμεράσες Πριμόσωμα: σύμπλοκο ενζύμων που στις θέσεις έναρξης αντιγραφής συνθέτει μικρά τμήματα RNA συμπληρωματικά προς τις μητρικές αλυσίδες τα πρωταρχικά τμήματα. DNA δεσμάση. Επιδιορθωτικά ένζυμα: επιδιορθώνουν λάθη που δεν επιδιορθώνονται απ’ τις DNA πολυμεράσες.
 • PowerPoint Presentation: 68
 • PowerPoint Presentation: 69
 • PowerPoint Presentation: 70 αντιγραφή DNA μεταγραφή μετάφραση Νουκλεϊνικά οξέα
 • PowerPoint Presentation: 71 γενίκευση του δόγματος
 • PowerPoint Presentation: 72 Είδη γονιδίων : Γονίδια που μεταγράφονται σε mRNA και μεταφράζονται στη συνέχεια σε πρωτεΐνες. Γονίδια που μεταγράφονται και παράγουν tRNA , rRNA , snRNA .
 • PowerPoint Presentation: 73 Είδη RNA : mRNA rRNA tRNA snRNA
 • PowerPoint Presentation: 74 Μεταγραφή του DNA RNA πολυμεράση Υποκινητές (ειδικές περιοχές του DNA στις οποίες προσδένεται η RNA πολυμεράση Μεταγραφικοί παράγοντες (πρωτεΐνες που βοηθούν στην πρόσδεση της RNA πολυμεράσης στο DNA ). Αλληλουχίες λήξης μεταγραφής. Μη κωδική αλυσίδα (μεταγραφόμενη) Κωδική αλυσίδα. Πρόδρομο m RNA ( εσώνια, εξώνια). Ώριμο m RNA .
 • PowerPoint Presentation: 75
 • PowerPoint Presentation: 76
 • PowerPoint Presentation: 77
 • PowerPoint Presentation: 78
 • PowerPoint Presentation: 79 Many cellular processes ( DNA replication , RNA synthesis , RNA transcription , DNA recombination , DNA repair ) involve separation of the nucleic acid strands. There are many helicases (14 identified so far in E. coli, 24 in human cells) resulting from the great variety of processes in which strand separation must be catalyzed. All helicases separate the strands of a double helix using the energy derived from ATP hydrolysis. They move along one strand with a directionality specific to each enzyme ( 3'-5' or 5'-3' ) while separating the strands.
 • PowerPoint Presentation: 80 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Κώδικας τριπλέτας (κωδικόνιο) Συνεχής (το RNA διαβάζεται συνεχώς ανά τρία νουκλεοτίδια χωρίς να παραλείπεται κάποιο). Μη επικαλυπτόμενος (κάθε νουκλεοτίδιο ανήκει σ’ ένα μόνο κωδικόνιο.) Σχεδόν καθολικός. Εκφυλισμένος. Κωδικόνιο έναρξης, κωδικόνια λήξης.
 • PowerPoint Presentation: 81 ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΕΪΝΟΣΥΝΘΕΣΗΣ
 • PowerPoint Presentation: 82 ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ
 • PowerPoint Presentation: 83 ΛΗΞΗ ΠΡΩΤΕΪΝΟΣΥΝΘΕΣΗΣ
 • PowerPoint Presentation: 84
 • PowerPoint Presentation: 85
 • PowerPoint Presentation: 86
 • PowerPoint Presentation: 87
 • PowerPoint Presentation: 88 ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
 • PowerPoint Presentation: 89
 • PowerPoint Presentation: 90
 • PowerPoint Presentation: 91
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x