СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ. 5. Грінчук А., НАУ, Київ Структурна ідентифікація динамічного об єкту - PDF

Description
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ Азарсков В. М., д.т.н., професор Абрамович О. О., к.т.н., доцент , 13 00, ауд Богатирьов А., Пільчевський А., НАУ, Київ Оптимізація системи цифрового управління бічним

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Sports

Publish on:

Views: 63 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ Азарсков В. М., д.т.н., професор Абрамович О. О., к.т.н., доцент , 13 00, ауд Богатирьов А., Пільчевський А., НАУ, Київ Оптимізація системи цифрового управління бічним рухом твердого тіла Науковий керівник Житецький Л.С., проф. 2. Биков Б., Кравченко А., НАУ, Київ Вдосконалення системи автоматичного регулювання напруги генератора змінного струму постійної частоти літака АН_148 Науковий керівник Мартинюк В.С., доц. 3. Пікалюк Р., НАУ, Київ Обробка стохастичних сигналів динамічного об єкту Науковий керівник Єрмолаєва О.В., ас. 4. Сив юк Д., НАУ, Київ Структурна ідентифікація динамічного об єкту при неконтрольованих збуреннях Науковий керівник Єрмолаєва О.В., ас. 5. Грінчук А., НАУ, Київ Структурна ідентифікація динамічного об єкту Науковий керівник Єрмолаєва О.В., ас. 6. Дивнич В., НАУ, Київ Двокомпонентний лазерний доплеровський анемометр Науковий керівник Дивнич М.П.,доц. 7. Дивнич В., НАУ, Київ Розробка цифрового вимірювача частоти сигналу лазерного анемометра на основі програмованої логічної інтегральної схеми Науковий керівник Дивнич М.П.,доц. 8. Кравченко А., Янко О., Биков Б., НАУ, Київ Розрахунок характеристик допплерівського сигналу в залежності від параметрів оптичної схеми ЛДА Науковий керівник Дивнич М.П.,доц. 9. Юзич Н., НАУ, Київ Параметричний синтез робастної системи управління випарної установки Науковий керівник Абрамович О.О.,доц. 10. Польова А., НАУ, Київ Структурно - параметричний синтез робастної системи управління випарної установки Науковий керівник Абрамович О.О.,доц. 11. Golovachenko A.O., NAU, Kyiv MARC ( Medical Army Robotic Custom) Scientific supervisor A.V.Azarskov, Professor 16 АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ТА РУХОМИМИ ОБ ЄКТАМИ Синєглазов В.М., д.т.н., професор Мухіна М.П., к.т.н., доцент , 13 00, ауд Анохін А.М., НАУ, Київ Система автоматичного управління тепловим насосом 2. Багнюкова М.Ю., НАУ, Київ Автоматизована система обробки відеозображення 3. Гелеверя М.О., НАУ, Київ Система автоматизованого проектування теплового насоса 4. Гордієнко А.В., Седень І.В., НАУ, Київ Контекстно-залежна подача навчальної інформації в аерокосмічному тренажері Науковий керівник Борсук С.П., к.т.н.,доц 5. Дмитракова Ю.В., НАУ, Київ Автоматизована медична діагностична система на основі нейромереж 6. Іщенко В.С., НАУ, Київ Схема підключення навчальної демонстраційної плати PIC8 з комп ютерною мережею Ethernet Науковий керівник Конюшко В.М., к.т.н.,доц. 7. Каленюк К.І., НАУ, Київ Система автоматизованого проектування систем зовнішнього освітлення на світлодіодах 8. Кондратюк О.М., НАУ, Київ Система автоматизованого проектування поворотних платформ сонячноенергетичної установки 9. Мовчан Б.В., НАУ, Київ Двухкоординатна слідкуюча система поворотної платформи 10. Погребняк М.С., НАУ, Київ Побудова діагностичної системи міського електротранспорту на основі використання нейромереж 17 11. Ревчук О.О., НАУ, Київ GDI+ на прикладі програми Rubix Cube Науковий керівник Юрченко О.С., к.т.н., доц. 12. Савастру В.В., НАУ, Київ Системи автоматизованого керування охоронно-пожежними сигналізаціями 13. Свириденко Д.А., НАУ, Київ Система автоматизованого керування БПЛА 14. Седень І.В., НАУ, Київ, Баркулов О.В., НТУУ КПІ, Київ Створення аварійних джерел електроенергії постійного струму на базі нанотехнологій Науковий керівник Мартинюк В.С., к.т.н.,доц. 15. Серебреннікова Н.В., НАУ, Київ Гібридна автономна енергетична установка 16. Череднік М.В., Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова НАУ, Житомир Аналіз проблем космічного сміття Науковий керівник Парфенюк В.Г., к.т.н., доц. 17. Шундик Т.А., НАУ, Київ Автоматизована система обробки результатів КТ та МРТ досліджень , 10 00, ауд Askerov R.Sh., NAU, Kyiv Modern softwares in the aircraft avionics Scientific supervisor V.M. Syneglazov, Professor 19. Andriychuk N.O., NAU, Kyiv Calibration method of MEMS sensors for height channel 20. Babeniuk G.M., NAU, Kyiv Possibilities of controllers for programming on PIC32MX360F512L 21. Babeniuk G.M., NAU, Kyiv Analyze of influence of discretization frequency and quantization on the quality of video navigation 22. Burkov O.K., Fedorchuk O.V., NAU, Kyiv Opportunities of microcontroller PIC16F684 Seven Segment Display with PIC16F684Microcontrolle 18 23. Chechina A.A., NAU, Kyiv Peculiarities of using wavelet transform for feature image detection 24. Demchenko D.M., Shchurova A.B., NAU, Kyiv Opportunities of microcontroller PIC32 USB STARTER BOARD with connected display Bolymin BC2402AI 25. Glovatskiy V.V., NAU, Kyiv Intelligent software in industrial automation Scientific supervisor O.V. Melnikov, Associate professor 26. Krymov E.O., NAU, Kyiv Using the library GDI+ to improve computer graphics Scientific supervisor O.S. Yurchenko, Associate professor 27. Kozlovets V.S., NAU, Kyiv Possibilities of development board based on dspic33f microcontroller by Microchip company 28. Paslai V.O., NAU, Kyiv Automated system of image recognition Scientific supervisor V.M. Syneglazov, Professor 29. Porozhnia T.O., NAU, Kyiv Wavelet representation of cartographic information in correlation-extreme navigation system 30. Protsiuk T.O., NAU, Kyiv Peculiarity of using solar grid Scientific supervisor B.I. Dmitrenko, Assistant 31. Rybak N.P., Soroka O.A., NAU, Kuiv Mapping complex of UAV on the base of model predictive control 32. Seden I.V., Gordienko A.V., NAU, Kyiv Analysis of peculiarities of correlation extreme navigation system construction in risk conditions 33. Shchurova A.B., NAU, Kyiv The analysis of impact the informativeness on the image quality of correlation extreme navigation systems 19 34. Stepanenko I., Abdulrazzag Ali, NAU, Kyiv Device for non-contact fluid mixing Scientific supervisor M.F. Tupitsyn, Associate professor 35. Stoian T.M., NAU, Kyiv Analysis of the errors components of magnetometer and methods of its modeling for correlation-extreme navigation problems 36. Toporkov D.V., Feilyk M.O., NAU, Kuiv Opportunities of microcontroller PIC12F683.Metal detector based on PIC12F683 microcontroller and Pickit 1 Starter ki 37. Tretiakov I.O., NAU, Kyiv Project Wave Player in Visual C++6 Scientific supervisor O.S. Yurchenko, Associate professor РАДІОЕЛЕКТРОННА АПАРАТУРА Сібрук Л.В., д.т.н., професор Задорожній Р.О., к.т.н., доц , 13 30, ауд Мартиновченко К.В., НАУ, Київ Синтез структурної схеми універсальної антени для вимірювання параметрів поля Науковий керівник Ільницький Л.Я., д.т.н., проф. 2. Кленецька К.В., НАУ, Київ Моделювання роботи трьохкільцевої вимірювальної антенної системи Науковий керівник Ільницький Л.Я., к.т.н., доц. 3. Литвиненко В.О., НАУ, Київ Синтез планарної антени для бортової системи зв язку за допомогою програми FEKO Науковий керівник Щербина О.А., к.т.н.,доц. 4. Питляк К.Ф., НАУ, Київ Фрактальні методи обробки біосигналів Науковий керівник Оникієнко Ю.Ю., ас. 5. Заїка О.О., НАУ, Київ Дистанційне керування об єктом на основі технологій IEEE n Науковий керівник Бондаренко Д.П., ас. 6. Костівська І.В., НАУ, Київ Інформатизація медичної галузі Науковий керівник Іванець О.Б., к.т.н.,доц. 20 7. Пустовойт І.О., НАУ, Київ База даних для медичних закладів Науковий керівник Іванець О.Б., к.т.н.,доц. 8. Христіанінов В.О., НАУ, Київ Стандартизація баз даних медичної галузі Науковий керівник Іванець О.Б., к.т.н.,доц. 9. Васильчук І.О., НАУ, Київ Застосування перетворення Гільберта-Хуанга для дослідження регулювання церебрального кровотоку Науковий керівник Буриченко М.Ю., к.т.н., доц. 10. Кобилінська І.В., НАУ, Київ Методика контролю стабільності роботи рентгенівської трубки Науковий керівник Дворнік М.В., ас. 11. Нагорна Я.В., НАУ, Київ Алгоритм визначення QRS-комплексу в шумових елктрокардіосигналах Науковий керівник Буриченко М.Ю., к.т.н., доц. 12. Мотрущенко А.В., НАУ, Київ Впровадження продукції компанії ATMEL в навчальному процесі кафедри радіоелектронних пристроїв та систем Науковий керівник Хомяк О.В., ас. 13. Кириєнко І.О., НАУ, Київ Підвищення ефективності імпульсних блоків живлення Науковий керівник Задорожній Р.О., к.т.н., доц. 14. Леснік А.В., НАУ, Київ Вплив лісового масиву на відстань стійкого зв язку з безпілотним літальним апаратом Науковий керівник Габусенко Є.І., к.т.н., доц. 15. Сташенко І.О., Білоус Н.М., НАУ, Київ Вплив міської забудови на відстань стійкого зв язку з безпілотним літальним апаратом Науковий керівник Задорожній Р.О., к.т.н., доц. 16. Якимець М.М., НАУ, Київ Вимірювач фази низькочастотних коливань Науковий керівник Кнурьов О.М., ас. 17. Яцкевич І.В., Власков О.С., Кривда Я.А., НАУ, Київ Дослідження режимів роботи цифрового телебачення на персональному комп ютері Науковий керівник Журавльов Ю.М., доц. 21 МОДЕЛЮВАННЯ В ЕЛЕКТРОТЕХНІЦІ, ЕНЕРГЕТИЦІ І СВІТЛОТЕХНІЦІ Васильєв В.В., д.т.н., професор Киркач К.В., асистент , 13 00, ауд Ковальский Е.В., Зюзина-Зинченко А.Б., НАУ, Киев Исследование способов подавления блескости светодиодных световых приборов Научный руководитель Васильев В.В., д.т.н., проф. 2. Ремез О.Н., НАУ, Киев Светотехнический расчет осветительной установки Науковий керівник Квач Ю.М., к.т.н., доц. 3. Давиденко Д.М., НАУ, Київ Індукційні лампи 4. Задорожний П.С., НАУ, Київ Особливості розрахунку світлодіодного освітлення Науковий керівник Шевченко В.О., к.т.н., доц. 5. Даныленко И.В., НАУ, Киев Особенности фибероптики Научный руководитель Шевченко В.А., к.т.н., доц. 6. Антоненко А.І., НАУ, Київ Енергозбереження. Датчики руху, присутності 7. Косовцова Д.В., НАУ, Киев Концепции классического освещения интерьеров Научный руководитель Шевченко В.А., к.т.н., доц. 8. Фурман І.А., НАУ, Київ Театральне освітлення Науковий керівник Шевченко В.А., к.т.н., доц. 9. Сидоренко О.М., НАУ, Київ Автомобільне освітлення 10. Москаленко Ю.Д., НАУ, Київ RGB-світлодіоди: зручне управління кольором Науковий керівник Шевченко В.А., к.т.н., доц. 22 ЕЛЕКТРОНІКА Яновський Ф. Й., д.т.н., професор Глушко Д. М., к.т.н. НАУ , 13 30, ауд Максименко А.В., НАУ, Київ Физический смысл импульсной характеристики Науковий керівник Миронов М.А. к.т.н., доц. 2. Ланцет Д.О., НАУ, Київ Передача інформації по мережі електроживлення Науковий керівник Бідний М.С., к.т.н., ст. вик. 3. Пономарьов О.С., НАУ, Київ Вхідні та вихідні радіочастотні модулі прийомопередавача мобільного зв язку стандарту 3G у 90 нм КМОН технології Науковий керівник Уланський В.В., д.т.н., проф. 4. Борисенко В.В., НАУ, Київ Модель електромагнітного забруднення терміналу аеропорта Науковий керівник Вишнівський О.В., к.т.н., доц. 5. Борисенко В.В., НАУ, Київ Interacting neurons electromagnetic model Науковий керівник Вишнівський О.В., к.т.н., доц. 6. Навроцький Д.О., НАУ, Київ Ground-to-uav-to-ground hardware and software complex with encrypted communication channel Науковий керівник Білецький А.Я., д.т.н., проф. 7. Антошкін В.Г., НАУ, Київ Проектування програмованого дільника частот з дробним коефіцієнтом ділення в 90-нм КМОН технології для синтезатора частот 3G трансивера Науковий керівник Уланський В.В., д.т.н., проф. 8. Драга Д.С., НАУ, Київ Елементи системи фазового автопідстроювання частоти прийомопередавача мобільного зв язку стандарту 3G у 90 нм КМОН технології Науковий керівник Уланський В.В., д.т.н., проф. 9. Дзюба Є.Д., НТУУ«КПІ», Київ Моделювання біологічної тканини, як навантаження перетворювача для коагуляціїї Науковий керівник Перекрест В.В., к.т.н., проф. 10. Лисенко О.В., Попов М.І., НАУ, Київ Адаптивная подвеска автомобиля Науковий керівник Корчинський А.П., д.т.н., проф. 23 11. Гасай Г.О., НАУ, Київ Радіолокаційне спостереження підземних об єктів Науковий керівник Яновський Ф.Й., д.т.н., проф. 12. Байрам С.М., НАУ, Київ Радіолокаційне спостереження рухомих об єктів за стінами і завалами Науковий керівник Яновський Ф.Й., д.т.н., проф. 13. Єрьоменко О.Г., НАУ, Київ Проекційні HEAD-UP дисплеї в авіації Науковий керівник Бідний М.С., к.т.н., ст. вик. 14. Кандиба Р.Ю., НАУ, Київ Матричні протоколи передачі ключів шифрування по відкритих каналах зв язку Науковий керівник Білецький А.Я., д.т.н., проф. 24
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x