sehematismus Ai'ttIil~ A CHRISTO NA1'O AR0HI-DIüE0ESIS STlUGOlUI, T Y P I S A E G Y D I I H O R Á K. - PDF

Description
A borítólap hiányzik sehematismus AR0HI-DIüE0ESIS PRO ANNO A CHRISTO NA1'O Ai'ttIil~ STlUGOlUI, T Y P I S A E G Y D I I H O R Á K. PATRONUS ARCffi-DIOECE8IS SANCTUS

Please download to get full document.

View again

of 283
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 488 | Pages: 283

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
A borítólap hiányzik sehematismus AR0HI-DIüE0ESIS PRO ANNO A CHRISTO NA1'O Ai'ttIil~ STlUGOlUI, T Y P I S A E G Y D I I H O R Á K. PATRONUS ARCffi-DIOECE8IS SANCTUS ADALBERTUS. EPISCOPUS ET MARTYR. s. ROMANA ECCLESIA. S1IDlIDUB Pontifex. Sua Sanetitas PIUS P. P. IX., antea.joannes laria Mastal-Ferretti, natus in SenegaIlia die 13. Maii 1792., electus Romae die 16., coronatus die 21. Junü SACRU. COLLEGIl1lI. Bmlnentlsslml Oardlnales-Bpucopl. 1. VIncentius lacchi, nat. in Capo di Monte die 3 t. Augusti 1770., Card. ab 1826., Eppus.Ostiensia et Velletriensis una Decanus S. Collegii ab Martus Mattci, nat. Pergolae die 6. Septembris 1792., Card. a 2. Julii 1832., Eppus Portuensís et S. Rufinae, Sub-Decanus S. Collegii inde ab Constantinus Patrizi, nat. Sienae die 4. Septembris t798., Card. ab 1834., Eppus Albanensis ab 1849., Archi Presbyter Basilieae Libérianae (S. Maria Maggiore.) 4. Ludovicus Amat di S. Filippo e Sorso, nat. in Cagliari die 21. Junii 1796., Card. ab a. 29. Maii 1837., Eppus Praeneetínensie ab 1852. II 5. Gabriel Ferretti, nat. Anconae die 31. Januarii 1795., Card. ab 1838., Eppus Sabinensis ab Antonius Maria Cagiano de Azevedo, nat. in Santopadre 14. Decembris 1797., Card. ab 1844., Eppus Frascatensis ab EmlDenti lmi CardlDa1e.~Pre.byterl. l. Benedictus Barberini, nat. Romae die 22. Octobris 1788., Card. ab 1826., Archi-Presbyter Basilieae S. Joannis in Laterano. 2. Gabriel delta Genga-SarDlattei, nat. Assisii 4. Decembris 1801., Card. ab Antonius Tosti, nat. Romae 4. Octobris 1776., Card. ab Philippus de Angelis, nat. in Ascoli 16. Aprilis 1792., Card. ab 1838., Archi-Eppus Finnanus. 5. Engelbertus Sterekx, nat. in Ophem 2. Novembris 1792., Card. ab 1838., Archi-Eppus l'ílechlinensis. 6. Casparus Bernardus PlanetU, nat. in Jesi 7. Februarii 1780., Card. ab 1839., Eppus Viterbensis et Tuscanensis. 7. Ludovicus Vanicelli-Casoni, nat. in Amelia 16. Aprilis 1801., Card. ab 1850., Archi-Eppus Ferraraensis. 8. Ludovicus Altieri, nat. Romae 17. JuIii 1805., Card. ab Ludovicus Jaeob. Ilaorltius de Bonald, nat. in Milhaud 30. Novembris 1787., Card. ab 1841., Archi-Eppus Lugdunensis. 10. Fridel'icns Jos. Schwarzenberg, nat. Víennse 6. Aprilis 1809., Card. ab 1842., Archi-Eppus Pragensis. 11. Cosi DlUS Corsi, nat. Florentíac 10. Junii 1798., Card. ab 1842., Archi-Eppus Pisanus. III 12. Franciscus Villadic3ni, nat. in Messina 22. Februarii 1780., Card. ab 1843., Archi.Eppus Messanensis. 13. Fabius laria Asquini, nat. in Fagagna 14. Augusti 1802., Card. ab Nicolaus Clarelli Pal'accia,JII, nat. in Rieti 12. Aprilis 1799., Card. ab Domlnieus Carafa di Traetto, nat. Neapoli 12. Julii 1805., Card. ab 1844., Archi-Eppus Beneventanus. 16. Jacobus Piccolomini, nat. Sienae 31. Julii 1795., Card. ab Sixtus Harlo Sfol'za, nat. Neapoli 5. Decembris 1810., Card. ab 1846., Archi-Eppus Neapolitanus. 18. Caietanus BaJnffi, nat. Anconae 29. Martii 1788., Card. ab 1846., Episcopus Imolensis. 19. Jacobus Ilaria Hadl'ian, Caesarius lathieu, nat. Parisiis 20. Januarii 1796., Card. ab 1850., Archi-Epíscopus Bisuntiaus. 20. Thomas Gousset, nat. in Montigni 1. Maii 1792.} Card. ab 1850., Archi-Episcopus Rhemensis. 21. Joannes Geissel, nat. in Gímmeldingen 4. Februarii 1796., Card. ab 1850., Archi-Episcopus Coloniensis. 22. Nicolaus Wiseman, nat. Sevillae 2. Augusti 1802., Card. ab 1850., Archi-Episcopus Westmonasteriensís. 23. Josephus Cosenza, nat. Neapoli 20. Februarii 1788., Card. ab 1850., Archi-Episcopus Capuanus., 24. DominicIIs Lucciardi, nat. in Sarsana 8. Octobris 1796., Card. ab 1852., Episcopus Senogalliensis. 25. Franciscus Augustus Ferd. Donnet, nat. in Bourg-Argental 16. Novembris 1795., Card. ab 1852., Archi-Episcopus Burdigalensis. 26. llichael Viale-Prela, nat. in Bastia 29. Septembris 1799., Card. ab 1852., Archi-Episcopus Bononiensis. IV 27. Hieronymus dtandrea, nat. Neapoli 12. Aprilis 1812., Card. ab Carolus Ludovltms lorlebini, nat. Romae 21. Novembris 1805., Card , Episcopus Aesinensis. 29. Joannes Brunelli, nat. Romae 25. Junii 1795., Card. ab 1852., Episcopus Auximanus et Cingu\anus. 30. Joannes Bapt. Scitovszky, nat. in Béla 1. Novembris 1785., Card. ab '1853., Archi-Episcopus Strigoniensis. 31. Franciscus Magdal. Nicolaus Morlot, nat. in Langres 28. Novembris t 795., Card. ab 185~., Archi-Episcopus Parisiensis. 32. Justus Recanati, nat. in Camerino 9. Augusti 1789., Card. ab CammUS dl Pietro, nat. Romae 19. Januarii 1806., Card. ab Joachimus Peeeí, nat. in Carpineto 2. Martii 1810., Card. ab 1853., Archi-Episcopus Perusinus. 35. Josephus Othmarus Rausehel', nat. Víennae 6. Octobris 1797., Card. ab 1853., Archi-Episcopus Viennensis. 36. Carolus AugustlIs Reisaeh, nat. in Roth, 6. Julíi 1800., Card. ab Clemens Villecourt, nat. Lugduni 9. Octobris 1787., Card. ab Franciscus Gaude, nat. in Cambiano 5. Aprilis 1809., Card. ab Georglus Haulik, nat. Tyrnaviae 28. Aprilis 1788., Card. ab 1856., Archi-Episcopus Zágrábiensis. 40. Alexallder Bal'naho, nat. in Foligno, 2. Martii 1801., Card. ab 1856, 41. CyrilllIS de Alemeda y Brea, nat. in Torrajen da Valasso 14. Julii 1781., Card, ab 1857., Archi-Episcopus Tolentinus. 42. Antonius Benedictus Antollucci, nat. in Subiaco 17. Septembris 1798., Card. ab 1858., Episcopus Anconitanus. 43. Emanuel Tarancon, nat. in Oobarabíae 20. Martii 1782., Card. ab 1858., Archi.Episcopus Hispalensis. 44. Henricus Orrei, nat. in Orvietó 23. Octobris 1800., Card. ab 1858., Episcopus Cesenatensis. 45. Josephus Milr.si-Pironi-Ferretti, nat. Anconae 9. Martii 1817., Card. ab Emanuel Benedictus Rodrigues, nat. in Villanova di Giga, 25. Decembris 1800., Card. ab 1858., Patriarcha Ulissiponensis. v 1. Aloysius Ciacchi, nat. in Pesáro 16. Augusti 1788., Card. ab Josephus Ugolini, nat. Maceratae 6. Januarii 1783., Card. ab Petrus larini, nat. Romae 5. Octobris 1794., Card. ab Josephus Borondi, nat. in Forli 24. Octobris 1795., Card. ab Jacobus Antonelli, nat. in Sonnino 2. Aprilis 1806., Card..ab Robertus Roberti, nat. in S. Giusto 23. Decembris 1788., Card. ab Prosper Caterini, nat. in Onano 15. Octobris 1795., Card. ab Vincentios Santucci, nat. in Gorga 18. Februarii 1796., Card. ab Casparus Grasselini, nat. in Palermo 19. Januarü 1796., Card. ab 1856. VI 10. Pietro dl SUvestrl, nat. in Rovigo 13. Februarii 1803., Card. ab Teodnlphus lierte), nat. in Allumiere 9. Februarii 1806., Card. ab 1858. PROVINCIA STRIGONIENSIS. mmpulm, w ItsW.&.o Eminentissimus ac Reverendissimus D. JOANNES BAPT. S. R. E. Tituli S. Crucis in Jerusalem Presbyter Cardinalis SCITOVSZKY, Metropolitanae Eccl. Strig. Archi-Episcopus, S. Sedis Aplae Legatus Natus, I. Regni Hung, Princeps Primas, Summus et Secretarius Cancellarius,Insignis Ord. S. Stephani Regis Apli Praelatus Ejusdem, Ins. item Ord. Leopoldi Imp. Magnae Crucis Eques, S. C. et R. Aplae Maiestatis Act. Int. Consiliarius, Sacerdos Jubilaris, AA. LL. et Phil. nec non SS. Theol. Doctor. D. D. EPISCOPI SUFFRAGANEI. Eplsoopus MUDkáosleuis. lllmus ac Rssimus D. BASILIUS POPOVICS, Episcopus Gr. Cath. Munkácsiensis, Abbas SS. Petri et Pauli Apostolorum de Tapolcza. Episoopus Eperjeseuis. lllmus ac Rssimus D. JOSEPHUS GAGANECZ, Episcopus Gr. Cath. Eperjesensis, Insignis Ord. Austr, Imper. Francisci Josephi I. Commendator. Episoopus Veszprlmleuis. Excellentissimus Illmus ac Rssimus D. JOANNES RANOLDER, Episcopus Veszprimiensis, S. C. et R. Aplae Maiestatis Act. Int. Cons., Serenissimae Reginae Hung. Cancellarius, SS. Theolog, Doctor. 1* 4 Eplsoopu. :NeosoBeDll. IllmusacRssimusD.STEPHANUS MOYSES, Epi. scopus Neosoliensis, AA. LL. et Phil. Doctor. Eplsoopu. :NItrleDIl. Illmus ac Rssimus D. AUGUSTINUS ROSKOVÁ NYI de Eadem, Episcopus Nitriensis, Solío Pontificio Assistens, una: Suae Sanctitatis Summi Pontificis Praelatus Domesticus, AA. LL. ct Phil. nec non SS. Theol. Doctor Collegiatus. Epl.copus Alba.Begalensls. Illmus ac Rssimus D. EMERICUS FARKAS, Episcopus Alba Regalensis, Ins. Ord. Leopoldi Imp. Commendator, AA. LL. et Phil. Doctor. Episcopus Qulnque.EcolesleDlls. Illmus ac Rssimus D. GEORGIUS GIRK, Episcopus Quinque-Ecoleeiensis, SS. Theol. Doctor ColI. Eplsoopus SabarieDIls. Illmus ac Rssimus D. FRANCISCUS SZENCZY, Episcopus Sabariensis, AA. LL. et Phil. Doctor. Eplscopu.JaurlneDlIs. Illmus ac Rssimus D. JOANNES SIMOR, Episcopus Jaurinensis, C. R.. Capellanus Aulicus ad honores. SS. Theol. Doctor ColI. Episcopus Vaclensls. Illmus ac Rssimus D. ANTONIUS JOSEPHUS PEITLER, Episcopus Vaciensis, Suae Sanctitatis Summi Pontificis Praelatus Domesticns, Ins. Ord. Austr, Imp. Francisci JQseplli. I. Eques. SUB GUBERNIO EMINENTISSJMI AC REVERENDISSIMI DOMINI DOMINI TITuti S. CR UCIS PRESBY'rERI CARDINALIS IN JERUSALE~I METROPOLITANAE ECCLESIAE STRIGONIENSIS ARCHI-EPISCOPI, i;. i;edjs :\P08TűLICAE LEGATI NATI, INCLYTI REGNI HUNGARIAE SUMMI ET SECRETARII CANCELLARII, INSIGNIS ORDINIS S. S'I'E PIlANI REGIS APOSTOLICI PRAELATI, EJUSDEM, INS. ITEM ORDINIS LEOPOLDI nn-, MAGNAE CRUCIS EQUITIS, S. C. ET R. AP. MAJ. ACT. rsr. CONSILIARII, SACERDOTIS JlJBILABlS, AA. LL. ET PHIL. JUBIL., NEC NON SS. THEOL. DOC'fORIS COLLEGIATI. 6 CAPITULUM METROPOLITANAE ECCLESIAE STRIGONIENSIS AD S. ADALBERTUM EP. Err M. Praepositus _&lor. Illmus ac Rssimus D. GEORGIUS NÉMETH de Dömötöri, Elect. Eppus Tribunicensis, Abbas B. M. V. de Valle, E. M. S. Praep. Maior et Canonicus, Ins, Ord. Leopoldi Imp. Eques, Leotor. Illmus ac Rssimus D. MICHAEL L. B. FEKETE de Galántha, Elect. Eppus Noviensis, Praep. de Ho1l6t6, E. M. S. Leetor et Canonicus, Emssmi ac Rssmi D. Card. Princ, Primatis et Archi-Eppi in Spiritualibus Vicarius Cathedralis et Causamm Auditor Generális, Ins. Ord. S. Stephani R. H. Eques, Pro-Synodális Examinator, Sacerdos Jubilaris in annum tertium. Cantor., Illmus ac Rssimus D. EMERICUS TOTH, Cons. Eppus Thaumacensis, Abbas S Jacobi de Insula Danubii, E. M. S. Cantor et Canonicus, Emssmi ac Rssimi D. Card. Princ. Prim. et Archi-Eppi in Pontificalibus Suffraganeus, Sacerdos Jubilaris in annnm primum. Custos. Rssimus D. ANDREAS LIPTHAY de Kisfalud, E. M. S. Custos et Canonicus, penes M. Gymnasium Strigon. AEppalis Commissarins, Areas Romanus. Praepositus S, Georgll de Vlrldl Campo Strlgonlensi et Arohi-Diaconus Cathedralis. Rssimus D. l\iichael KEMP, Abbas S. Martini de Bulch seu Bulcs pl'ope Castrum Solymos, Praep. S. Georgii de viridi Campo Strigon., E. M. S. Canonicus, et Archi-Diaconus Cathedralis., Pro-Bynodális Examinator, AA. LL. et Phil. item SS. Theol. Doctor Collegiatus. Praepositu S. Stephanl de Castro StrIgonlenai et Archi Diaoonus Sasvártenais. Rssimus D. JOSEPHUS PRYBILA, ALbas S. Margal'ethae V. et M. de Béla, E. M. S. Canonicus, ADiaconus Sasváriensis et Praep. S. Stephani de Castro Strigoniensi. Praepositus S. Thomae de Monte Strigonlenai et Archi Diaconus Nitrtenais. Illmus ac Rssimus D. ANTONIUS LIPTHAY de Kisfalud, Elect. Eppus Dulmensis, Abbas S. Michaelis Archang. in Insula B. M. V. iuxta Budam, Praep. S. Thomae de Monte Strigon., E. M. S. Canonicus et ADiac. Nitr., AA. LL. et Phil. item SS. Theol. Doctor Colleg., Arcas Romanus. Arohi-Diaoonu. Bonthensl8. Illmus ac Rssimus D. JOSEPHUS DURGUTH, Suae Sanctitatis Summi Pontificis Praelatus Domesticus, Abbas S. Gregorii de Oolocza, E. M. S. Canonicus 7 8 Poenitentiarius, et ADiac. Honthensis, Emssmi ac Rssimi D. Card. Princ, Primat. R. et AEppi Strig. per Distr. Tyrnav. in Spiritualibus Vicarius, et Causarum Auditor Generális, AA. LL. et Phil. item SS. Theolog. Doctor CoIlegiatus. Archi-Diaconus Bar.elUll. Rssimus D. JACOBUS MAJSCH, Praepositus de Sztrázska seu Sztrazsa alias Nehre, E. M. S. Canonicus, et Archi-Diac. Barsen., Pro-Synodalis Examinator. Archl-Dlaconu. ComaromleDlll. Rssimus D. ALOYSIUS KRÁNZ, Praep, B. M. V. Ecclesiae Novae ante Castrum Budense, E. M. S. Canonicus, et Archi-Diaconus Comaromiensis. Archl-DlacolLUI lireogr&4edll. Rssimus D. JOANNES NEP. BUCSEGH, Abbas S. Seraphini de Lekér in Scepusio, E. M. S. Canonicus, et Archi-Diaconus Neográdensis, Sacerdos Jubilaris in annum secundum. Illmns ac Rssimus D. ANDREAS SCHmGL, Suae Sanctitatis Summi Pontificis Praelatus Domestícus,Praepositus de Rév prope Budam, E. M. S. Canonicus. Illmus ac Rssimus D. AUGUSTUS e Com. FOR GÁCH de Ghymeset Gács, Abbas B. M. V. de Kolos, E. M. S. Canonicus, Ins. Ord. S. Joannis Hierosolymit, alias Melitensium ad honores Eques. Rssimus D. HENRICUS SZAJBÉLY, Abbas B. M. V. de Valle Veszprimiensi, E. M. S. Canonicus, Centralis Seminarii Pestín. Rector, penes C. R. Scient. Univ. Pestanam FacuIt. Theolog. Director, SS. Theol. Doctor Col1eg. Rssimus D. THEODORUS ORDÓDY de Eadem et Als61észk6, Abbas S. Aegidii de Kaproncza, E. M. S. Canonicus, Cathedralis Parochus, una Altariae Annunciatae B. M. V. Rector. Rssimus D. LAZARUS KÁNTZ, Abbas B. M. V. de Kertz in terra Fogaras, E. M. S. Canonicus, Collegii Pazmaniani Viennensis Rector. Illmus ac Rssimus D. JOSEPHUS sen. SZABÓ, Súae Sanctitatis Summi Pontificis Praelatus Domesticus, E. M. S., - et Emssimi ac Rssimi D. Card. Prineipis Primatis R. et Archi~Eppi Strigon. a Latere - Canonicus, Fundi Emel'. Parochorum et Defic, Sacerd. Administrator, SS. Theol. Doctor Collegiatus. Rssimus D. CAROLUS BUBLA, Suae Sanctitatis Summi Pontificis Camerarius ad honores, Praep. S. Sapientiae de Titel, E. M. S. Canonicus. Rssimus D. JOANNES Evang. ZALKA,Suae Sanctitatis Summi Pontificis Camerarius Secretus, E. M. S. Canonicus Theologus, Ant. Seminarii Strigon. ad S. Stephanum Proto-Regem Hung. Rector, Histor. Ecel. Professor, SS. Theol. Doctor Collegiatus. Vacant 3. OanoDiol Jlonorarll. Rssimus D. IGNATIUS KOVÁCS, E. M. S. Canonicus Honor., Par. Nagy-Ölved., per Distr. Párkány. VADiac. Ordinarius, Metrop. S. Sedis Strig. Assessor, Sacerdos Jubil, in annum sextum. Rssimus D. IGNATIUS ERŐSS dedercsika, E. M. S. Canonicus Honor., Metrop. S. Sedis Strig. Assessor, Instituti S. Adalberti Ep. et M. membrum inde a die 21-a Jan Habitat in Dercsika. 9 10 Rssimus D. ANDREAS VARJU, E. M. S. Canonicus Honor., Oppidi Hédervár Par., per Distr. eiusd, nominis VADiac. Ord., Metrop. S. Sedis Strig. Assessor. Rssimus D. JOSEPHUS VALENTOVICH, E. M. S. Canonicus HonOl'.) Paroeh, S. Benedictensis, perdistr. eiusdem nominis VADiac. et Sehol. Element. Inspector, Metrop. S. Sedis Strig. Assessor, Conv. S. Bened. de iuxta Gron Conventualis, penes C. R. Gymnas, Levense AEppaIis Commissarius. Rssimus D. JOSEPHUS LINTER, E. M. S. Canonicus Honor., Parochus Nagy-Súrensis, Distr., Szeredensis VADiaconns Ord., S. Sedis Tymaviensis Assessor, Sacerdos JubiIaris in annnm primum., Rssimus D. STEPHANUS SZUCHANYI, E. M. S. Canon. Hon., L. R. Civ. Modrensis Parochus, per Distr. Baziniensem VADiac., et Scholar, Element, Inspector. Rssimus D. ALOYSIUS RüDER, E. M. S. Can. Hon., penes C. R. Scient. Univ. Pest. Doctr. Relig. Professor una ad eandem Univ. Orator Sacer. Chorus Eccleslastlcus. Succentor : D. Aloysius Hennig, una Sacristiae Capitularis Director, in Sem. S. Steph. Cantus Praefectus. D. Franciscus podgrácz'~ ttna Par. Ca Praebendaü. D. Joannes Nep. Salgó, thedr. Cooperato- { D. - res. 11 CAPITULUM INSIGNIS COLLEGIATAE ECCLESIAE POSONIENSIS AD S. MARTINUM. Praepositu. Illmus ac Rsaimus D. JOSEPHUS VIBER, Cons. Eppus Halyensis, et Elect. Bosoniensis, Abbas B. M. V. de Pécsvárad, Insig. Coll, Ecel. Poson. ad S. Martinum Praepositus, et ADiac. Poson., Emssimi ac Rssimi D. Card. Princ. Primat. et AEppi Strigon. in Pontificalibus Suffrag.,AA. LL. et Phil. item SS. Theolog. Doctor Col Iegiatus. Lector. Rssimus D. ANTONIUS PALSOVICS, Abbas de Valle honesta, Insig. Colleg. Ecel. Poson. ad S. Martin. Leotor et Canonicus, Ins. Ord. Austr. Imper. Francisci Josephi l. Eques, Sacerdos Jubilaris in ann um decimum sextum, Nestor Dioeceseos. Cantor. Rssimus ac MagnificusD. NICOLA US CHERRIER, Abbas SS. Trinit. de Sik16s, Ins. ColI. Ecel. Poson. ad S. Martin. Cantor et Canonicus, S. C. R. et Ap. M. Consiliarius, Seminarii Poson. ad S. Emericum Rector, AA. LL. et Phil. item SS. rrheol. Doctor Collegiatus. Custos. Rssimus D. PETRUS MÉHES de Nyék, Ins. ColI. Ecel. Poson. ac S. Martin. Canonicus, Ins, Ord. Austr. Imper. Francisci Josephi r. Eques. Rasimus D. CAROLUS HEILLER, Abbas S. Georgü?tIiI. et Mart. de Gottál, Ins. ColI. Ecel. Poson. ad S. 12 Martin. Oanonicns, L. R. O. Poson, VADiacol1us et Parochus ad S. Martinum. Rssimus D. JOSEPHUS SZEN'rIVÁNYI de Eadem, Ins, Eccl. Poson. ad S. Martin. Oanonicus. 111mus ac Rssimus D. ANTONIUS L. B. GERAMB, Abbas de Koloss-Monostor, Ins.Coll. Ecel. Poson. ad S. Martin. Canonicus. Rssimus D. JOSEPHUS PRÚNYI, Ins Ecel. Poson. ad S. Martin. Canonicus, SS. Theol. Doctor. Rssimus D. ADAMUS HAJEK, Ins. ColI. Ecel. Poson. ad S. Martinum Canonicus, Sanctimonialium de Nostra Domini Conf. Ordin. Rssimus D. FRANCISCUS URBANEK, Ins. ColI. Ecel. Poson. ad S. Martinum Canonicus, Sororum Misericordiae Cont Ord. Rssirnus D. SIGISMUNDUS SZUPPAN,Suae San-. ctitatis Summi Pontificis Camerarius ad honores, Ins. Coll. Ecel. Poson. ad S. Martin. Canonicus, Seminarii 'I'ymaviensis ad Assumtam B. M.V. Rector, una Archi-Eppalis Gymnasii Maioris Director, S. Sedis Tyrn. Cons. Assessor, AA. LL. et Phil. Doctor. Rssimus D. JOSEPHUS CSERNÁK, Ins. o-u Ecel. Poson. ad S. Martinum Canonicus, Cruce aurea pro meritis cum Corona decoratus. Unum stallum vaeat, Chorus EcclesiastleD. Succentor: D. FerdinandusKnauz, 'lma Par. inter. Coop., Erud. Societ. Hung. Membrum. Correspondens, Praebandati: D. D. Cooperatores Parochiae ad S. Martinum. 13 CAPITULU. INSIGNIS COLLEG. ECCLESIAE TYRNAVIENSIS AD S. NICOLAUM EPISCOPUM. Praepositus.. Rssimus D. GEORGIUS SCHNELL, Abbas S. Pulcheriae de Crisio, Ins. ColI. Ecel. Tyrn. ad S. Nicol. Ep. Praepositus et Canonicus, L. R. C. Tyrnav. Parochus, et VADiaconm l, Jubil. Sacerdos in annum sextum. Lector. Rssimus D. CAROLUS KESZELBORN, Praepositus S. Augustini de Insula S. Brigittae, Ins. Coll, Ecel. Tyrn. ad S. NicoI. Ep. Leetor et Canonicus, Sacerdos Jubil. in arinum deciumm quintum. Cantor. Rssimus D. STEPHANUS NEMECSKAY,Praepositus de Sámson, Ins. ColI. Ecel. Tyrn. ad S. Nico!. Ep. Cantor et Canonicus Poenitentiatius. Custos. Rsaimus D. PAULUS OKOLICSÁNYI, Ins. ColI. Ecel. Tyl'l1. ad S. Nicol. Ep. Custos ct Canonicus, Jubil. Sacerdos in annum sextum. Rssimns D. PAULUS GOMBÁR, Ins. ColI. Ecel. Tyrn. ad S. Nicol. Ep. Canonicus senior, ct ad S. Sedem Tyrn. Fiscalis Consistorialis. Rssimus D. JOSEPHUS HOl\IOKY de Eadem et de Alsó-Korompa, Ins. ColI. Ecel. Tyrnav. ad S. Nico!. Ep. Canonicus iunior, Sanctimonaliuui Ursulinar Conf. Ordine Chorus Ecclesla.tlcu. Suceentor : D. Joannes Dőnay, una Ecclesiae Paulinorumi Administrator. Pmebandatus : D. - 14 ABBATIAE INTRA AMBITUM ARCm-DIOECESI~ STRIGONIENSIS EXISTENTES. S. Stephanl Proto.Begts Bug. de '1'elky. Rssimus ac MagnificusD. SIGISMUNDUS SCRUL TES, Abbas Ord. S. Benedicti ad Scotos Viennae et S. Stepbani Proto-Regis Hung. de Telky, S. C. R. Ap. M. Consiliarius, Ins. Ord. Leopoldi Imp. Eques, SS. Theol. Doctor. S. S. Salvatorl. de Lekér. Illmus ac Rssimus D. JOANNES ALEXI, Eppus Gr. Cath. Szamos-Ujváriensis, Abbas SS. Salvatoris de Lekér. De Valle B. B. V. (Barlathal.) Illmus ac Rssimus D. GEORGIUS NÉMETH de Dömötöri, pag. 6. S. Bargarethae V. et B. de Béla. Rssimns D. JOSEPHUS PRYBILA, pag. 7. B. B. V. de Campo Strlgonlensl. Rssimus D..JŰANNES KELECSÉNYI, Abbas B. M. V. de Campo Strig., Oath. Ecel. Nitr. Cantor et Canonicus, Pro-Synodális Examinator. S. Benedlctl prope Strlgonlum. Rssimus D. STEPHANUS LIPOVNICZKY deeadem, Abbas S. Benedicti prope Strigonium, Bibliothecal'ÍUS Metr. Ecel. Strigoniensis. B. M. V. de Mono.tra.upra Comaromium. 15 Rssimus D. LUDOVICUS BITNICZ, Abbas B. M. V. de Monostra supra Comaromium, Cath. Ecel. Sabariensis Praep. Maior et Canonicus. De Bákony. Rssimus D. HENRICUS KÜMMER, Praep, de Rákony, Dioec, Csanád. Presb., C. R. Consiliarins Scholasticns 'I'emesvarini. B. B. V. de Prlnou. Rssimus D. ALOYSIUS BRAGATO, Abbas B. M. V. de Prinou, Capellanus et Camerarius Secretus Suae Sanctitatis Summi Pontificis. Abbatiae Vacantes: S. Benedicti. - De Casar. - B. M.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x