РАНИ, КЛАСИФІКАЦІЯ. РАНЕВИЙ ПРОЦЕС. ГНІЙНІ РАНИ. ас. І.Р. Копитчак - PDF

Description
РАНИ, КЛАСИФІКАЦІЯ. РАНЕВИЙ ПРОЦЕС. ГНІЙНІ РАНИ. ас. І.Р. Копитчак РАНА будь яке механічне пошкодження організму, яке супроводжується порушенням цілосності покривних тканин шкіри або слизових оболонок.

Please download to get full document.

View again

of 46
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 419 | Pages: 46

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
РАНИ, КЛАСИФІКАЦІЯ. РАНЕВИЙ ПРОЦЕС. ГНІЙНІ РАНИ. ас. І.Р. Копитчак РАНА будь яке механічне пошкодження організму, яке супроводжується порушенням цілосності покривних тканин шкіри або слизових оболонок. ОСНОВНІ ОЗНАКИ РАНИ БІЛЬ залежить від локалізації рани, пошкодження нервових структур, характеру травмуючого чинника, нервово-психічного стану постраждалого. КРОВОТЕЧА залежить від виду судин та характеру їх травмування, локалізації рани, стану місцевої та загальної гемодинаміки, стану згортальної системи крові. ЗІЯННЯ визначається спрямуванням рани відносно ліній лангера. Л І Н І Ї Л А Н Г Е Р А КЛАСИФІКАЦІЯ РАН ЗА ХАРАКТЕРОМ ПОРАНЕННЯ -Різані - vulnus incisum -Колоті - vulnus punctum -Рубані - vulnus caesum -Забійні - vulnus contusum -Розчавлені - vulnus conguassatum -Вогнепальні - vulnus sclopetarium -Укушені - vulnus morsum -Рвані - vulnus lacerum -Змішані - vulnus mixtum -Скальповані - vulnus -Отруйні - vulnus venenatum -Осаднені - vulnus КЛАСИФІКАЦІЯ РАН За ступенем інфікування: - асептичні, свіжоінфіковані, гнійні. По ходу раневого каналу: - сліпі, наскрізні, дотичні. По відношенню до порожнин тіла: - проникаючі, непроникаючі. По складності: - прості, складні. По ділянці пошкодження анатомічна ділянка тіла. За глибиною: -поверхневі, глибокі; Комбіновані поранення. ОСОБЛИВОСТІ ВОГНЕПАЛЬНИХ РАН 1. Наявність 3-х зон пошкодження: -зона раневого каналу; -зона прямого (первинного) травматичного некрозу; -зона молекулярного струсу (вторинного травматичного некрозу). 2. Складний анатомічний характер пошкоджень. 3. Висока ступінь інфікування. 4-та доба після травми ФАЗИ ЗАЖИВЛЕННЯ РАН І фаза запалення (1-5 діб) - період судинних змін - період очищення рани ІІ фаза регенерації (6-14 діб) ІІІ фаза утворення та реорганізації рубця (з 15 доби від моменту травми до 6 міс.). Фактори що впливають на загоєння ран: - характер рани - вік постраждалого; - стан живлення та маса тіла; - наявність вторинного інфікування рани; - імунний статус постраждалого; - стан кровообігу в зоні ураження і організмі в цілому; - хронічні супутні захворювання. В залежності від цього виділяють 3 основні типи загоєння ран: -первинним натягом -вторинним натягом -під струпом. Умови загоєння ран первинним натягом Відсутність в рані іфекції Щільне співставлення країв рани Відсутність в рані гематом, чужорідних тіл та некротичних тканин Задовільний загальний стан хворого. Умови загоєння ран вторинним натягом Значне мікробне забруднення рани Значний дефект шкірного лоскуту Наявність в рані чужорідних тіл, гематом та некротичних тканин Несприятливий загальний стан хворого Наявність грануляцій в рані загоєння рани відбувається вторинним натягом Будова грануляційної ткани: 1. Поверхневий лейкоцитарно-некротичний шар 2. Шар судинних петель 3. Шар вертикальних судин 4. Дозріваючий шар 5. Шар горизонтальних фібробластів 6. Фіброзний шар Функції грануляційної тканини 1. Заміщення раневого дефекту 2. Захист ран від проникнення мікроорганізмів та сторонніх тіл 3. Секвестрація та відторгнення некротичних тканин Ускладнення заживлення ран Розвиток інфекції Кровотеча Розходження країв рани Рубці та їх ускладнення Злежність від характеру загоєння (первинним, вторинним натягом) Гіпертрофічний рубець Келоїд рубець Ускладнення: - рубцеві контрактури - ерозивно змінені рубці - папіломатоз рубця - малігнізація (пухлинне переродження рубцевої тканини) КЕЛОЇД - РУБЕЦЬ Контрактури ДИФЕРЕНЦІЙНО-ДІАГНОСТИЧНІ ОЗНАКИ ЗАГОЄННЯННЯ РАНИ ПЕРВИННИМ НАТЯГОМ ПРИ НЕУСКЛАДНЕНОМУ ПЕРЕБІГУ РАНОВОГО ПРОЦЕСУ ТА ПРИ НАГНОЄННІ РАНИ. Критерії оцінки Неускладнений перебіг Перебіг, ускладнений нагноєнням 1.Загальний стан І. ЗАГАЛЬНІ ОЗНАКИ Незначно погіршений після поранення, нормалізується на 2-3 добу. Сон не порушений. Покращення не відбувається, болі продовжуються, що порушує сон. 2.Біль Помірний, на 2-3 добу зникає Інтенсивний, часто пульсуючий 3.Температура тіла 4.Заг.аналіз крові Піднімається після операції до 37, С, нормалізується на 2-3 добу Прискорення ШОЄ до мм/год, незначний зсув вліво, при повній нормалізації на 6-7 добу Підвищення до С, або стійкий субфібрілітет (37,2-37,6 0 С) Всі зміни наростають, або відсутність позитивної динаміки. ДИФЕРЕНЦІЙНО-ДІАГНОСТИЧНІ ОЗНАКИ ЗАГОЄННЯННЯ РАНИ ПЕРВИННИМ НАТЯГОМ ПРИ НЕУСКЛАДНЕНОМУ ПЕРЕБІГУ РАНОВОГО ПРОЦЕСУ ТА ПРИ НАГНОЄННІ РАНИ. Критерії оцінки Неускладнений перебіг Перебіг, ускладнений нагноєнням 1. Лімфангіт лімфаденіт ІІ. МІСЦЕВІ ОЗНАКИ Не спостерігається Спостерігається частіше при ураженні кінцівок 2. Гіперемія 3. Набряк Незначна, швидко зникає Незначний, швидко зникає Помірна, або виражена, без позитивної динаміки Помірний, часто прогресуючий 4.Інфільтрація тканин Незначна, швидко зникає Помірна, часто наростає, визначаються гнійні інфільтрати 5.Виділення. Практично немає Серозний ексудат, швидко переходить в гнійний ДИФЕРЕНЦІЙНО-ДІАГНОСТИЧНІ ОЗНАКИ ЗАГОЄННЯННЯ РАНИ ПЕРВИННИМ НАТЯГОМ ПРИ НЕУСКЛАДНЕНОМУ ПЕРЕБІГУ РАНОВОГО ПРОЦЕСУ ТА ПРИ НАГНОЄННІ РАНИ. Критерії оцінки Неускладнений перебіг Перебіг, ускладнений нагноєнням 1.Бактеріологічний контроль 2. Рh раневого вмісту 3.Кількість білка в ексудаті з рани 4. Цитологія 5. Термографія Росту немає, або іноді мікробне число 10 5 Ранній ацидоз та швидке улужнення ранового середовища (Ph від 5,0 до 8,0) Швидко зменшується з до 2-6 г/л Клітинні елементи крові, нейтрофіли зберігаються. Поява полібластів, фіброцитів, фібробластів. Найбільша інтенсивність на 2-5 добу. Зниження t 0 з 6-8 доби. Ріст відмічається. Мікробне число 10 5 Стійкий ацидоз (Ph 7,0) Наростає або стабільно на рівні 10-20г/л В основному нейтрофіли в деструкції різного ступеня. Різке підвищення t 0 1,5-2 0 С. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ Радикальна хірургічна обробка рани передбачає абсолютно повне висічення всіх змінених або уражених гнійно-запальним процесом тканин запливів та кишень, з ретельним гемостазом, обробкою антисептиками та закриттям ранового дефекту, швами, або одним з методів пластичної хірургії. Часткова хірургічна обробка виконується у випадках, коли анатомічні умови (розташування життєво важливих судинних та нервових стовбурів, локалізація самої рани) або загальний стан хворого (шок, ендотоксикоз, декомпенсація діабету) не дозволяють провести радикальне оперативне втручання. Останнє повинно виконуватись досвідченою бригадою хірургів, під загальним знеболенням в умовах операційної, ні в якому разі не в палатах чи перев язувальній. ВИДИ ХІРУРГІЧНОЇ ОБРОБКИ РАНИ: Первинна хірургічна обробка рани (ПХО): - рання до 24 год; - відстрочена проводиться в термін год; - пізня проводиться в термін год. Вторинна хірургічна обробка рани (ВХО). ПРИНЦИПИ ВИКОНАННЯ ХІРУРГІЧНОЇ - Розсічення рани; - ревізія раневого каналу; ОБРОБКИ РАНИ - висічення нежиттєздатних країв рани, її стінок та дна (некректомія); - гемостаз; - відновлення цілісності пошкоджених органів та структур (за показаннями); - накладання швів на рану з можливим дренуванням: пасивним, активним, проточно-промивним (за показаннями). Відмінності первинної та вторинної хірургічної обробки ран Ознаки ПХО ВХО Термін виконання В перші год 72 год Основна мета хірургічної обробки Стан рани Стан тканин, які підлягають висіканню Причина кровотечі Попередження нагноєння Немає грануляцій та нагноєння З ознаками запалення та некрозу Власне поранення та розсічення тканин при операції Лікування гнійної рани Гранулює, наявний гній З явними ознаками некрозу Ерозія судин в умовах гнійного процесу і пошкодження при розсіченні тканин Характер шва Закриття первинним швом В процесі можливе накладання вторинних швів Дренування При потребі Обов язкове МЕТОДИ УДОСКОНАЛЕНОЇ ХІРУРГІЧНОЇ ОБРОБКИ РАН Обробка рани пульсуючим струменем антисептиків. Вакуумна обробка гнійної рани. Обробка гнійної рани променем лазера. Обробка гнійної рани ультразвуком. Кріохірургія гнійної рани. ВИДИ ШВІВ Первинні шви (накладають до початку розвитку грануляцій): - провізорні шви; - первинно відстрочені шви. Вторинні шви (накладають на гранулюючі рани): - вторинні ранні шви (6-20 доба) - до початку утворення по кутах рани рубцевої тканини; - вторинні пізні шви (після 21 доби) - по кутах рани наявна рубцева тканина, яку необхідно висікти (освіжити рану). Терміни заживлення ран в залежності від локалізації Голова, лице 3-4 Передня поверхня шиї 4-5 Задня поверхня шиї 6-7 Бокова поверхня грудної клітки та живота 7-8 Середня лінія живота Спина Плече 5-6 Передпліччя 6-7 Китиця (кисть) 5-6 Стегно 5-7 Гомілка 7-8 Стопа 10-12 Основні вимоги для місцевого лікування в І фазі раневого процесу Засоби з широким спектром антибактеріальної дії, що обумовлено: - поліморфністю мікроорганізмів в осередках ураження; - наявність шпитальних штамів бактерій; - полірезистентністю до багатьох антибіотиків; - відносно тривалими термінами ідентифікації збудників гнійно-запальних процесів та встановлення їх чутливості до хіміопрепаратів; Місцевоанестезуюча та протизапальна дія. Гідрофільна гіперосмолярна основа, яка спроможна поглинати рановий ексудат на протязі год. Препарати не повинні викликати осмотичного шоку в здорових клітин Відсутність місцевоподразнювальної та алергізуючої дії. Відновлення мікроциркуляції в рані, стабілізація клітинних мембран Добре розтікання по рановій поверхні, змочування її та проникнення в ранові порожнини Інгібіція протеолітичних ферментів та попередження вторинних некрозів З ЦІЄЮ МЕТОЮ В І ФАЗІ (ЗАПАЛЕННЯ) РАНЕВОГО ПРОЦЕСУ ЗАСТОСОВУЮТЬ -період судинних змін водорозчинні антисептики: - 1% розчин діоксидину; - 1% розчин йодолірону; - 0,02% розчин хлоргексидину та інш. При збільшенні ексудації препаратами вибору є багатокомпонентні мазі на водорозчинній основі: - Левосин - Левомеколь - Діоксизоль - Офлокаїн - Нітацид та інш. - період очищення рани: сорбентів (Аеросіл, Телевін, Дебрізан, Регенкур) та протеолітичних ферментів (Трипсин, Хімопсин, Террілітін). ОСНОВНІ ВИМОГИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЛІКУВАННЯ В ІІ ФАЗІ РАНЕВОГО ПРОЦЕСУ Надійний захист грануляційної тканини від механічного ушкодження та дії інших негативних чинників. Профілактика вторинного інфікування рани. Помірна підсушувальна дія. Нормалізація обмінних процесів завдяки відновленню мікроциркуляції. Направлена циркуляція репаративних процесів в рані Цим вимогам відповідають лініменти та емульсії: - Сінтоміцинова мазь - Тетрациклінова мазь - Гентаміцинова мазь Препарати які стимулюють регенерацію: - 5%-10% метилурацилова мазь - Солкосерил - Актовегін та інш. Аерозолі з протизапальною та стимулюючою дією: - Оксициклозоль - Левовінізоль - Олазоль - Пантенол. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЛІКУВАННЯ В ІІІ ФАЗІ РАНЕВОГО ПРОЦЕСУ Профілактика аномальної проліферації та диференціювання фібробластів з формуванням гіпертрофічних та келоїдних рубців. Прискорення швидкості епітелізації та зниження інтенсивності контракції рани. Спрямована стимуляція та регуляція репаративних процесів в рані із забезпеченням оптимальних умов для реорганізації рубця Цим вимогам відповідають: Препарати на основі декспантенолу. Декспантенол швидко абсорбується шкірою, забезпечує оптимізацію регенераторних процесів ділянки ураження з формуванням повноцінного регенерату (з упорядкованим розташуванням колагенових волокон та формуванням
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks