pracovných ponúk TÝŽDENNÁ PRÍLOHA S NAJVÄČŠOU PONUKOU PRÁCE - PDF

Description
143 pracovných ponúk Administratíva TÝŽDENNÁ PRÍLOHA S NAJVÄČŠOU PONUKOU PRÁCE Referentka Nové Mesto nad Váhom Spoločnosť: ENERGYR,s.r.o. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Administratívne práce,

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Letters

Publish on:

Views: 21 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
143 pracovných ponúk Administratíva TÝŽDENNÁ PRÍLOHA S NAJVÄČŠOU PONUKOU PRÁCE Referentka Nové Mesto nad Váhom Spoločnosť: ENERGYR,s.r.o. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Administratívne práce, vystavovanie a evidencia objednávok, spracovanie objednávok, evidencia cenových ponúk, bežna pošta a komunikácia so zákaznikom, mesačné prehľady o objednávkach, ponúkach, rôzné kalkulacie... Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: práca s počítačom, administratívne práce, študent strednej školy, študent vysokej školy, vodičský preukaz A, B, slovenský jazyk - materinský jazyk, MS Outlook - pokročilý, Internet ( , www) - pokročilý, Používateľ MS Windows - pokročilý, MS Excel - pokročilý, MS Word - pokročilý, Príjemná a sympaticka osoba s príjemným vystupovaním, komunikatívna, zodpovedna, spoľahliva, fl exibilna, so záujmom pracovať. Termín nástupu: Október. Iné výhody: Príjemný pracovný kolektív a pracovné prostredie. Informácie o výberovom konaní: Životopis zaslať v jazyku slovenskom na uvedenú mailovu adresu. Kontakt: Trenčianska cesta 17 Nové Mesto nad Váhom, Petra Daubnerová, , Secretary/Offi ce Manager Company: Letterstone Slovakia s.r.o. Job description, information about the position: 1. Provide translations from and into English language, 2. Responsible of the protocol activities, 3. Responsible for maintaining the integrity and running of the equipment from the offi ce inventory, 4. Provide public relations, establish phone calls, meetings, 5. Ensure accuracy and readability of the documentation aspect executed, so as to avoid errors of interpretation that can lead to defi ciencies in the application, 6. Keep the register of entry documents, 7. Raises record fi le folder with documents for signature, 8. Ensure delivery activities, sending mail, 9. Perform other duties and specifi c tasks related to the job and manager s requests. Full-time employment. Requirements: REAL ESTATE DEVELOPMENT, University education (Bachelor s degree), slovak - native speaker, english - advanced, business correspondence - basic, MS Outlook - advanced, MS Excel - advanced, Internet ( , www) - advanced, MS Word - advanced. Start date: Information about the selection process: Selection base on direct interview with the suitable canditates, after CV s analyze., send CV only in English language, send CV by or by fax. no Contact: Špitálska 25, Slovak Republic, MIHAELA MATHE Asistentka konateľov Spoločnosť: Trenkwalder, a. s. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Preklady resp. zabezpečovanie prekladov dokumentov, tlmočenie, personalistika: evidencia zamestnancov a dochádzky, činnosti spojené so zmenami pracovného pomeru, podklady pre výpočet miezd, dohody o HZ, komplexné zabezpečenie prípravy valných zhromaždení spoločností skupiny, spracovávanie zápisnice, zabezpečenie prípravy a zodpovednosť za podanie návrhov do Obchodného registra, Živnostenského registra, Zbierky listín, Zoznamu podnikateľov a pod., vedenie elektronickej evidencie zmlúv, vedenie dokumentácie skupiny, zodpovednosť za jej úplnosť a aktuálnosť, zabezpečenie funkcie správcu dokumentácie ISO: zodpovednosť za evidenciu, aktualizáciu a distribúciu dokumentácie, spolupráca pri interných auditoch, spracovávanie a sumarizácia podkladov k auditom, v oblasti centrálneho nákupu spolupráca pri nákupe vozidiel, techniky, pracovných odevov, výbere dodávateľov, príprave zmlúv, výhodnocovaní spolupráce a pod., zabezpečenie platobného styku spoločnosti, zodpovednosť za platby daní, poistného, leasingov, nájomného, výplaty miezd a pod., spolupráca s fi nančnými spoločnosťami a poisťovacími maklérmi, dojednanie leasingov a poistenia, zodpovednosť za upratovanie budovy, nahlasovanie porúch prenajímateľovi objektu, za prevádzku výpočtovej techniky, vedenie evidencie a nahlasovanie porúch. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: vodičský preukaz B, nemecký jazyk - aktívne, strojopis - pokročilý, Prax v danej oblasti, ideálne v menšej alebo stredne veľkej medzinárodnej spoločnosti, aktívny NJ, nutná podmienka!!!, systematickosť a organizačné schopnosti, schopnosť pracovať na viacerých úlohách súčasne, Výborný time management, zodpovednosť a spoľahlivosť. Iné výhody: Služobný mobil, notebook, pool car, príjemné pracovné prostredie, práca v mladom a dynamickom kolektíve stabilnej spoločnosti. Informácie o výberovom konaní: Prosíme uchádzačov, aby pri zasielaní životopisov do predmetu u uviedli názov pozície, o ktorú majú záujem, čo nám umožní rýchlejšiu identifi káciu Vášho CV. Za spoluprácu ďakujeme a tešíme sa na Váš životopis!, ref. č.: SK Kontakt: Námestie 1. mája 18, Mgr. Katarína Hvizdová, Koordinátor Námestovo Spoločnosť: Trenkwalder, a. s. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:, starostlivosť o agentúrnych zamestnancov, prítomnosť na pracovisku u klienta (v čase cca ), telefonická pohotovosť ( ), riešenie operatívnej náhrady chýbajúcich zamestnancov z existujúcej databázy záujemcov, spolupráca pri organizácii náborov a pohovorov s kandidátmi, komunikácia s klientom, spracovávanie dochádzky, administratívna podpora, miesto výkonu práce: Johnson Controls Námestovo. Pracovný pomer na menej ako 40 hodín týždenne, dohoda o brigádnickej práci študentov, vykonaní práce, pracovnej činnosti. Požiadavky: vodičský preukaz B, Skúsenosti v práci s ľuďmi, veľmi dobré organizačné schopnosti, samostatnosť a aktívny prístup k práci, spoľahlivosť. Termín nástupu: Ihneď. Iné výhody: Práca v najväčšej medzinárodnej personálnej spoločnosti na Slovensku, možnosť získania nových pracovných skúseností, tímová spolupráca, mobilný telefón. Ponúkaný plat (brutto): Adekvátne fi nančné ohodnotenie. Informácie o výberovom konaní: V prípade, že máte záujem o vyššie uvedenú pozíciu, zašlite nám svoj životopis. Do predmetu mailu prosím uveďte názov pozície., ref. č.: SK Kontakt: Sládkovičova 6 Žilina, Mgr. Peter Valášek, , fax: Pomocná účtovníčka - administratívna pracovníčka Spoločnosť: STAMM s.r.o Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Účtovanie došlých dokladov, spracovanie pokladne a došlých faktúr, zúčtovanie maloobchodných tržieb, bežné administratívne práce, príprava dokladov na zúčtovanie. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: stredoškolské s maturitou, vodičský preukaz B, nemecký jazyk - základy alebo anglický jazyk - základy, pokladňa - pokročilý, hospodárska korešpondencia - pokročilý, podvojné účtovníctvo - základy, jednoduché účtovníctvo - základy, MS Word - pokročilý, MS Excel - pokročilý, Zodpovedný prístup k práci, komunikatívnosť, samostatnosť, ochota vzdelávať sa, nekonfl iktnosť. Termín nástupu: Dohodou. Ponúkaný plat (brutto): 480 EUR/mesiac. Informácie o výberovom konaní: Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: Kontakt: Námestie osloboditeľov 3, Lenka Baranová, 055/ Administratívny pracovník obchodného oddelenia Púchov, Beluša Spoločnosť: KOVAL SYSTEMS, a. s. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Komunikácia s obchodnými partnermi., administrácia obchodných prípadov., evidovanie prijatej a odoslanej korešpondencie., vybavovanie fi remnej korešpondencie, elektronickej pošty a telefonických hovorov., prepisovanie písomností prostredníctvom výpočtovej techniky., prijímanie a starostlivosť o návštevy, pripravovanie a servírovanie občerstvenia. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: stredoškolské s maturitou, vysokoškolské I. stupňa (bakalárske), vodičský preukaz B, anglický jazyk - aktívne alebo nemecký jazyk - mierne pokročilý, hospodárska korešpondencia - základy, MS Outlook - pokročilý, MS Excel - pokročilý, Používateľ MS Windows - pokročilý, MS Word - pokročilý, Komunikatívnosť, príjemné vystupovanie, samostatnosť, organizačná schopnosť. Termín nástupu: Iné výhody: Práca v modernej, prosperujúcej, proexportne orientovanej spoločnosti. Informácie o výberovom konaní: Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: Kontakt: Krížna 950/10 Beluša, Ing. Ján Michálek, 042/ , 2, Offi ce manager Spoločnosť: OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Administratívne práce, starostlivosť o zvereny usek, riešenie pisomnosti a agendy, evidencia agendy, evidencia planu ciest. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: stredoškolské s maturitou, vodičský preukaz B, anglický jazyk - aktívne, MS Excel - pokročilý, MS Word - pokročilý, Flexibilna, komunikatívna, empaticka, tvoriva, tolerantna. Termín nástupu: Podľa dohody. Iné výhody: Mlady kolektív, zaujimava práca. Informácie o výberovom konaní: Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: , zaslanie životopisu v slovenskom jazyku mailom + motivacny list mailom, ref. č.: 109. Kontakt: Rybničná 36c, Ing. Otilia Ondruskova, fax: Asistentka vedenia spoločnosti Bratislavský kraj, Stupava Spoločnosť: Heiland SINOC Automotive s.r.o. Vedenie administratívy, organizovanie porád a zápisy z nich, organizácia služobných ciest, nákup nevýrobného materiálu (kanc., hygienické, čistiace potreby), archivácia, tlmočenie a prekladateľstvo. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: obchodná akadémia, stredoškolské s maturitou, vodičský preukaz B, nemecký jazyk - aktívne alebo anglický jazyk - aktívne, MS Outlook - pokročilý, MS Word - pokročilý, MS PowerPoint - pokročilý, MS Excel - pokročilý, Používateľ MS Windows - pokročilý, Flexibilita, samostatnosť a dynamickosť, dobré komunikačné schopnosti, znalosť aspoň jedného z uvedených jazykov. Termín nástupu: ASAP. Informácie o výberovom konaní: Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: , Životopisy so žiadosťou v slovenskom a NJ posielať na: v zmysle Zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov prosím v žiadosti uviesť súhlas so spracovaním osobných údajov. Kontakt: Marcheggská cesta 63 Stupava, Mgr. Soňa Halušková, 02/ Offi ce manager, asistent Spoločnosť: AXXENT, spol. s r.o. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Zodpovedá za bezproblémový administratívny chod spoločnosti., Náplň práce: Administratívno-organizačná podpora riaditeľovi spoločnosti, Dispečing harmonogramu vyučovacích hodín, Komunikácia s lektormi, Fakturácia, Riešenie reklamácií, Komunikácia so zákazníkmi (individuálnymi, existujúcimi korporátnymi), Realizácia prieskumov spokojnosti zákazníkov, Administrácia 21. august NAJVÄČŠIA PONUKA PRÁCE Na nasledujúcich stranách nájdete vybrané aktuálne pracovné ponuky z internetovej stránky Uverejnené pracovné ponuky sú aktuálne do nasledujúceho vydania novín. V prípade, že to tak nie je, spoločnosť inzerujúca voľné pracovné miesto na ponuku počas uzávierky novín stiahla. Kompletný zoznam aktuálnych voľných pracovných miest nájdete na internetovej stránke Ponuky môžete vyhľadávať podľa dátumu zverejnenia, kategórie, lokality, pri podrobnejšom vyhľadávaní aj podľa ďalších kritérií. Na internetovej stránke nájdete aj informácie a rady týkajúce sa pracovného pohovoru, pracovnoprávnych vzťahov, dozviete sa ako napísať profesijný životopis, ako začať podnikať, podmienky na prácu v zahraničí a ďalšie zaujímavosti a aktuality z trhu práce. hodnotiacich pohovorov, Monitoring trhu práce, Organizácia náboru a výberu zamestnancov, Organizácia mimopracovných činností, Tvorba a správa šablón (.doc,.xls,.ppt), Aktualizácia WEB spoločnosti, Evidencia a rozdelenie došlej pošty, pracovná doba od Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: stredoškolské s maturitou, vodičský preukaz B, anglický jazyk - aktívne, fakturácia - základy, MS Outlook - pokročilý, MS Excel - pokročilý, Internet ( , www) - pokročilý, MS Word - pokročilý, MS PowerPoint - pokročilý, Organizačné schopnosti, Dobré komunikačné schopnosti, Dôslednosť, Spoľahlivosť. Termín nástupu: Iné výhody: Možnosť jazykového vzdelávania. Informácie o výberovom konaní: Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: , v prípade Vášho záujmu zašlite motivačný list a CV v slovenskom a AJ mailom na adresu offi Kontakt: Sreznevského 3, Mgr. Henrieta Skarbová Automobilový priemysel Automechanik - mechanik motocyklov a štvorkoliek Spoločnosť: SERVICES MCK s.r.o. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Servisné opravy značkových motocyklov, štvorkoliek, vodných a snežných skútrov, lodí, člnov. Spoločnosť sídli v Košiciach, vykonávané servisné práce v rámci celej SR. Minimálne 5 ročná prax (oprava motocyklových motorov nutná) a vodičský preukaz podmienkou. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: SOU Dopravné, stredoškolské s maturitou, vodičský preukaz B, Internet ( , www) - základy, MS Word - základy, Flexibilita, samostatnosť, zodpovednosť, ochota nadčasov, rôznorodosť práce, práca v rámci celej SR, vodičské oprávnenie B (E-výhodou). Termín nástupu: Iné výhody: Firemný mobilný telefón, automobil. Informácie o výberovom konaní: Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: , informácie ohľadom osobného pohovoru Vám poskytneme telefonicky na čísle Každý uchádzač musí zaslať pred osobným pohovorom do svoj profesný životopis s dôkladným popisom praxe, servis motocyklových motorov nutný (uvedenie predchádzajúcich zamestnávateľov, dĺžky pracovného pomeru, popisu práce a telefonického kontaktu na každého uvedeného zamestnávateľa). Životopis zasielať buď poštou na našu adresu spoločnosti alebo om na Všetkých záujemcov budeme kontaktovať telefonicky a na základe životopisu ich pozveme na osobný pohovor. V prípade nášho záujmu, prijmeme vhodného ucházdača aj pred termínom , t.j. ihneď!, ref. č.: 55/2009. Kontakt: Suchodolinská 40, Dr. Ján Kniš, Automechanik pre motocykle značky BMW Spoločnosť: TEMPUS GROUP a.s. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Diagnostika porúch, oprava motocyklov, montáž a servis doplnkov, kontrola technického stavu motocyklov. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: stredoškolské bez maturity, vodičský preukaz B, C, Prax v diagnostike porúch a opravách motocyklov je podmienkou, chuť pracovať a zodpovedný prístup k práci. Termín nástupu: Ihneď. Iné výhody: Príjemný kolektív a dobre vybavené pracovné prostredie, práca v stabilnej spoločnosti, odmeňovanie úmerne kvalite a množstvu vykonanej práce. Ponúkaný plat (brutto): Základný plat + odmena podľa výkonu opráv. Informácie o výberovom konaní: V prípade, že spĺňate všetky uvedené požiadavky a máte záujem zúčastniť sa výberového konania na uvedenú pozíciu, pošlite, prosím, čo najskôr svoj štruktúrovaný životopis do predmetu správy zadajte, prosím, názov pozície., kontaktovaní a následne zaradení do výberového konania budú len tí uchádzači, ktorí najlepšie spĺňajú uvedené požiadavky., spolu so životopisom nám zašlite aj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov: V zmysle Zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov dávam svoj súhlas na spracovanie, správu a archiváciu mojich osobných údajov na dobu na dobu jedného roka v spoločnosti Tempus Group a.s., Železiarenská 49, pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie.. Kontakt: Zeleziarenska 49 Kosice, Ing. Renáta Ditteová - personálny riaditeľ Tempus Group, a.s., 0917/ Kvalitár, kontrola kvality Malacky Spoločnosť: Müller - Die lila Logistik Slovakia s. r. o. Náplň práce: vykonávanie nepravidelnej kontroly pri príjme a vývoze dielov, plechové výlisky, fyzické blokovanie materiálu (označovanie a narábanie s chybným materiálom), zapisovanie blokovaných dielov, zodpovednosť za sklad pozastavených dielov, vykonávanie produktových a skladových auditov, realizovanie šrotovacích akcií poškodeného materiálu, vykonávanie vstupnej kontroly. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: základné vzdelanie, stredoškolské bez maturity, stredoškolské s maturitou, MS Excel - pokročilý, MS Outlook - pokročilý, MS Word - pokročilý, Výhodou pre uchádzača je: znalosť cudzieho jazyka, skúsenosti s programom ako MFG, pracovné skúsenosti v automobilovom priemysle v oblasti Logistika. Termín nástupu: Iné výhody: Zabezpečená doprava Ako zvýšiť šance pri hľadaní práce? Vytvorte si vlastný životopis na stránke a spoločnosti vás ľahšie nájdu. z a do práce., príspevok zo sociálneho fondu., príspevok zamestnávateľa na poistenie. Ponúkaný plat (brutto): Informácia na osobnom pohovore. Informácie o výberovom konaní: Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: , Žiadame uchádzačov, ktorí vyhovujú naším požiadavkám, aby nás nekontaktovali telefonicky, alebo aby priamo zasielali svoje životopisy na doleuvedenú ovú adresu., vyhovujúcich uchádzačov budeme kontaktovať telefonicky, ostatným vopred ďakujeme za prejavený záujem. Kontakt: Továrenská 13 Malacky, Zuzana Pikulíková, 034/ , fax: 034/ Kontrolór kvality Senec, Trnava Spoločnosť: MAEC Slovakia, s.r.o. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Vizuálna kontrola súčiastok, meranie a prepracovanie dielov, triedenie a značenie dielov, vedenie denného hlásena. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: technické, stredoškolské bez maturity, stredoškolské s maturitou, vodičský preukaz B, MS Word - základy, Internet ( , www) - základy, MS Excel - základy, Anglický alebo francúzsky jazyk výhodou, dôslednosť a spoľahlivosť pri práci, manuálna zručnosť a dobrý zrak, mobilnosť, ochota pracovať nadčasy, soboty, nočné podľa potreby. Termín nástupu: Ihneď. Informácie o výberovom konaní: Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: , zasielať štrukturovaný životopis na uvedenú mailovú adresu spolu so žiadosťou., do predmetu: Kontrolór kvality, kontaktovaní budú iba uchádzači, ktorí najlepšie spĺňajú naše požiadavky. Kontakt: Závodská cesta 10 Žilina, Zuzana Tkáčová, Technik opráv autobusov Spoločnosť: TURANCAR - Viliam Turan Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Starostlivosť o náhradné diely, objednávanie a príjem vozidiel do opravy, komunikácia s Tureckým partnerom/angličtina /, komunikácia so zákazníkmi a odovzdávanie vozidiel z opravy. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: stredoškolské s maturitou, vodičský preukaz B, anglický jazyk - aktívne, skladové hospodárstvo - pokročilý, fakturácia - základy, pokladňa - základy, MS PowerPoint - pokročilý, MS Excel - pokročilý, MS Word - pokročilý, Internet ( , www) - pokročilý, Používateľ MS Windows - pokročilý. Termín nástupu: Ponúkaný plat (brutto): EUR/mesiac. Informácie o výberovom konaní: Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: , Žiadosťi posielajte om a lebo faxom. Zasielajte profesný životopis. Jazykové znalosti. Prax v odbore nie je podmienkou. Kontakt: Železničiarska 13, Jan Michalec, , fax: Kontrolór kvality Senec Spoločnosť: RINDER SK s.r.o. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Kontrola prichádzajúcich výrobkov do skladu. Vytváranie vzorovej palety. Vytváranie a dopĺňanie databázy. Komunikácia s materskou fi rmou v NJ. Hlavný pracovný pomer. Požiadavky: stredoškolské s maturitou, vysokoškolské I. stupňa (bakalárske), anglický jazyk - mierne pokročilý alebo nemecký jazyk - aktívne, MS Word - pokročilý, MS Excel - pokročilý. Termín nástupu: Ihneď
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x