PLYNOVÝ ATMOSFÉRICKÝ KOTOL ATTACK MAXIMUS RZT, RZK, RT, RK, RST, RSK PLUS - PDF

Description
PLYNOVÝ ATMOSFÉRICKÝ KOTOL ATTACK MAXIMUS RZT, RZK, RT, RK, RST, RSK PLUS W W W. A T T A C K. S K O spoločnosti ATTACK, s.r.o. yy Najvýznamnejší slovenský výrobca tepelnej techniky s čisto slovenským kapitálom

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Press Releases

Publish on:

Views: 119 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 1

Share
Transcript
PLYNOVÝ ATMOSFÉRICKÝ KOTOL ATTACK MAXIMUS RZT, RZK, RT, RK, RST, RSK PLUS W W W. A T T A C K. S K O spoločnosti ATTACK, s.r.o. yy Najvýznamnejší slovenský výrobca tepelnej techniky s čisto slovenským kapitálom a s jedným majiteľom yy Na trhu je už 17 rokov a za toto obdobie sa presadila vo viac ako 46 krajinách sveta yy Najširší sortiment výrobkov na tuhé palivo, pelety resp. biomasu, zemný plyn a LPG-propán fólio výrobkov a v každej skupine je široká možnosť výberu ako v modifikáciách, tak vo výkonoch. produkty: Produktové portfólio firmy ATTACK, s.r.o. sa vyznačuje širokým sortimentom výrobkov ATTACK, ktoré je rozlíšené podľa typu daného produktu, výkonu a druhu paliva zemný plyn, LPG-propán, tuhé palivo alebo pelety resp. biomasa. V súčasnosti ma spoločnosť ATTACK, s.r.o. najširšie produktové port- yy 2 rady splyňovacích kotlov ATTACK DP a ATTACK DPXy 32 modelov yy Peletizačné kotly, peletizačné horáky 4 modely yy Peletizačné interiérové krby (teplovzdušné aj teplovodné)y 30 modelov yy Liatinové kotly na tuhé palivo a pelety 22 modelov yy Akumulačné nádrže 74 modelov yy Solárna technika 18 solárnych zostáv yy Plynové nástenné kondenzačné kotly 6 modelov yy Plynové nástenné atmosférické kotly 6 modelov yy Plynové stacionárne liatinové kotly 92 modelov yy Zásobníky TÚV (priamo aj nepriamo ohrievané) 4 modely yy Nástenné elektrokotly 4 modely yy Radiátory 855 modelov yy a Iné príslušenstvo a náhradné diely 32 modelov OCENENIA CERTIFIKÁTY Hlavným cieľom a filozofiou spoločnosti ATTACK, s.r.o. je vyvíjať špičkové výrobky s najvyššou kvalitou, funkčnosťou a dizajnom, ktoré dosahujú najvyššiu účinnosť spaľovania s ohľadom na životné prostredie pri zachovaní priaznivej ceny. Produktové portfólio Spoločnosť ATTACK, s.r.o. je držiteľom certifikátu kvality ISO 9001: yy pre návrh a vývoj kotlov, yy pre výrobu kotlov, yy servis zariadení a kotlov Spoločnosť ATTACK, s.r.o. sa snaží o to, aby každý jej výrobok patril vo svojej triede k tým najlepším. Najvýstižnejšie o tom svedčí aj množstvo ocenení z medzinárodných výstav doma i v zahraničí, ktoré udeľuje viacčlenná komisia z odborných kruhov, a ktorými sa môžu pochváliť takmer všetky skupiny vyrábaných výrobkov. 2 Všetky výrobky ATTACK sú kvalitné prémiové produkty vyrobené najmodernejšou technológiou na základe najnovšieho výskumu. Výrobky majú certifikáty CE, TÜV, GOST od renomovaných skúšobní vo svete. VÝSKUM A VÝVOJ Spoločnosť ATTACK, s.r.o. má vlastné výskumné a vývojové centrum. Pri vývoji sa kladú priority na vývoj sofistikovaných a inovátorskych produktov vysokej kvality, ktoré dokážu obstáť v konkurenčnom boji na európskych ale aj svetových trhoch. Všetky výrobky ATTACK sú navrhované a vyvíjané v súlade s príslušnými normami, špecifikáciami, právnymi a ostatnými predpismi. Výber komponentov do výrobkov ATTACK podlieha najprísnejším kritériám a môžu byť použité jedine spoľahlivé a dlhoročnou prevádzkou overené komponenty a materiály od renomovaných dodávateľov. Pri vývoji ATTACK, s.r.o. nekooperuje s inými výrobcami, ale snaží sa byť vždy o krok vpredu pred konkurenciou. Výrobný závod ATTACK Montáž stacionárnych a nástenných kotlov Spoločnosť ATTACK, s.r.o. vyrába výrobky vo vlastných výrobných halách s členením výroby na kotly na biomasu liatinové a oceľové, nástenné plynové kotly a stacionárne liatinové kotly. Výroba kotlov na biomasu Spoločnosť ATTACK, s.r.o. disponuje najnovšou a najmodernejšou technológiou pre výrobu kotlov (zváracie robotizované pracoviská, laserové pracoviská,...) čo v mnohých oblastiach prevyšuje súčasný európsky štandard a podstatne zvyšuje kvalitu a životnosť finálnych výrobkov. Technológia výroby kotlov na biomasu Na kvalitu výrobkov ATTACK sú kladené najvyššie požiadavky. Kotly sú vyrábané so špeciálneho kotlového plechu. PREČO SI VYBRAŤ SPOLOČNOSŤ ATTACK? Za 17 rokov svojej existencie vyrobila spoločnosť viac ako výrobkov Výrobky ATTACK sú vyrobené najmodernejšími výrobnými technológiami Inovatívne riešenia Produkty majú vynikajúce spotrebiteľské a emisné hodnoty Kompletná technická podpora Špičkové výrobky s najvyššou kvalitou, funkčnosťou a dizajnom Zákazníci a partneri majú možnosť zaškolenia kdekoľvek na svete Široký sortiment výrobkov na biomasu, plyn a solárna technika od jedného výrobcu EXPORTNÉ AKTIVITY Exportné aktivity ATTACK, s.r.o. sú rozvinuté vo viac než 46tich krajinách sveta a ich počet stále narastá. V súčasnosti spoločnosť exportuje výrobky do všetkých krajín EÚ, Ruska, USA, Kanady a na Nový Zéland. Najväčší záujem v zahraničí je o moderné drevosplyňujúce a peletizačné kotly, ktoré sú v súčasnosti veľmi žiadané v Európe a na americkom kontinente, ale aj o stacionárne plynové kotly, ktoré spoločnosť spoľahlivo reprezentujú až na ďalekej Sibíri. V rôznych krajinách je dopyt po rôznych produktoch. Ku každému zákazníkovi preto pristupuje ATTACK, s.r.o. osobitne, aby vedela uspokojiť konkrétne požiadavky a tak rozšíriť rady =Export našich spokojných zákazníkov. Vďaka širokej ponuke produktov sa spoločnosti ATTACK, s.r.o. darí uspokojiť naozaj každého. 3 nástenné KOTLY ATTACK MAXIMUS PLUS Nová rada luxusných nástenných kotlov ATTACK MAXIMUS Plus je výsledkom dlhodobého výskumu spoločnosti ATTACK, s.r.o. na základe dlhoročných skúseností zo zahraničných trhov. yy Elegantný kompaktný design, yy najmodernejšie integrované technológie, yy mikroprocesorové riadenie a auto diagnostika, yy spoľahlivá automatická prevádzka, plynulá regulácia výkonu, yy intuitívne užívatelské ovládanie, ekvitermická regulácia, yy nízka spotreba paliva, yy vysoká účinnosť a dlhodobá ekologická prevádzka, to všetko sú vlastnosti, pre ktoré si plynové nástenné kotly ATTACK MAXIMUS získavajú zákazníkov po celom svete. Ucelená ponuka kotlov ATTACK prináša optimálne riešenie pre každú aplikáciu s garanciou jednoduchej inštalácie a kvalitného autorizovaného servisu. POPIS INTEGROVANÝCH FUNKCIÍ MIKROPROCESOROVÁ ELEKTRONIKA Všetky ponúkané kotly ATTACK sú vybavené elektronickou riadiacou doskou s moderným mikroprocesorom používajúcim PID moduláciu výkonu, autodiagnostiku a optimalizáciu prevádzkových stavov, detekciu a indikáciu chybových hlásení pre garanciu bezpečnej a ekonomickej prevádzky. Funkcia ECO/COMFORT Aktivácia funkcie COMFORT výrazne zvyšuje užívateľský komfort prípravy TÚV. PROTIMRAZOVÁ OCHRANA Pokiaľ teplota v kotle klesne pod 6 C dôjde k zapáleniu horáku a je zapnuté čerpadlo. Tím sa zariadenie chráni proti poškodeniu vplyvom mrazu. Funkcia je aktívna len pokiaľ je kotol pripojený na plyn a je pod el. prúdom. ANTI-LEGIONELLA funkcia Legionella je pre TÚV typická forma znečistenia spôsobené baktériami, ktoré sú obzvlášť nebezpečné ľudskému zdraviu. Túto baktériu ničí ohriatie vody na teplotu vyššiu ako 60 C. Kotly ATTACK najmenej raz za týždeň umožňujú nahriatie vody v zásobníku TÚV na 65 C, bez ohľadu na užívateľské nastavenie termostatu TÚV. ANTI-BLOKAČNÁ OCHRANA FUNKCIE čerpadla Pokiaľ nedôjde v priebehu 24 hodín k zapnutiu čerpadla, automatika kotla ho zapne vždy na približne 5 sekúnd, aby nedošlo k jeho zablokovaniu usadenými nečistotami (napr. v letnom období či behom dlhodobej nečinnosti). BEZPEČNOSTNÉ PRVKY yy Samoodvzdušňovací ventil yy Manostat yy Tlakový snímač yy 9 bar poistný ventil (RZT-K) 4 yy Automatický bypass yy Poistný ventil 3 bar yy Havarijný a spalinový termostat yy 2 l expanzná nádoba TÚV (model RZT-K) 820 mm ATTACK MAXIMUS RZT, RZK PLUS Nástenný kotol ATTACK MAXIMUS RZT, RZK Plus s moderným dizajnom, vybavený pokrokovou technológiou, so zvýšenou spoľahlivosťou a kvalitou konštrukcie. Kotly ATTACK MAXIMUS RZT, RZK Plus sú určené na vykurovanie ÚK a produkciu TÚV so zabudovaným 60 litrovým nerezovým zásobníkom s vysokým stupňom účinnosti výmenníka a veľmi nízkymi emisiami, využívajúci zemný plyn (G20) alebo propán (G31), vybavený a riadený moderným ovládacím mikroprocesorovým systémom. Teleso kotla RZT, RZK Plus sa skladá z medeného výmenníka s povrchovou silikónovou úpravou, z nerezového 12 ramenného horáka, vybaveného elektronickým zapaľovaním s ionizačnou kontrolou plameňa a z modulačného plynového ventilu. Prednosti y závesný kombinovaný plynový kotol pre ÚK a prípravu TÚV y medenný výmenník s ochranou proti zanášaniu y plynulá elektronická modulácia výkonu y 60 litrový nerezový zásobník y mikroprocesorové riadenie y 8 litrová expanzná nádoba y čerpadlo ÚK y systém prípravy TÚV ECO/COMFORT y inteligentná regulácia OpenTherm y ochrana proti zamrznutiu, ochrana proti zablokovaniu čerpadla y prehľadný digitálny displej y autodiagnostika y ekvitermická regulácia y automatický bypass technické parametre Vstup ÚK G3/4 Pripoj. plynu G3/4 Výstup ÚK G3/4 Výstup TÚV G3/4 Vstup TÚV G3/4 Parameter Jednotka RZT Plus RZK Plus Max. / min. tepelný výkon ÚK kw 24 / 7,2 23,5 / 7 Max. / min. tepelný výkon TÚV kw 24 / 7,2 23,5 / 7 Tlak plynu napájania G20 mbar 20 Tlak plynu napájania G31 mbar 37 Trieda účinnosti podľa smernice 92/42 EHS ««Trieda emisií NO X 3 Maximálna účinnosť kotla % Objem vody v kotle v TÚV l 60 Prietok TÚV Δt 30 C l/10 min 180 Prietok TÚV Δt 30 C l/hod 750 Napätie elektrickej siete V / Hz ~ 230 / 50 Elektrický príkon W Elektrický príkon pri produkcii TÚV W Hmotnosť prázdneho kotla kg Pripojenie na odťah spalín 100/60; 80/125 m 5; 10 Pripojenie kotla na komín mm 131 Rozmery (Š x V x H) mm 600 x 820 x 440 NÁSTENNÝ KOTOL ATTACK MAXIMUS so zabudovaným 60 litr. zásobníkom TÚV mm Popis 1. Tlačidlo na zníženie nastavenej teploty úžitkovej vody 2. Tlačidlo na zvýšenie nastavenej teploty úžitkovej vody 3. Tlačidlo na zníženie 4. Tlačidlo na zvýšenie 5. Displej LCD 6. Tlačidlo prepínania režimu Leto / Zima 7. Tlačidlo prepínania režimu Economy / Comfort 8. Tlačidlo obnovenia nastavenia / naplnenia zariadenia 9. Tlačidlo zapnutia / vypnutia spotrebiča 10. Tlačidlo ponuky Riadená teplota 440 mm 5 700 mm ATTACK MAXIMUS rst, rsk plus Nástenný kotol ATTACK MAXIMUS RST, RSK Plus s moderným dizajnom, vybavený pokrokovou technológiou, so zvýšenou spoľahlivosťou a kvalitou konštrukcie. Kotly ATTACK MAXIMUS RST, RSK Plus sú určené na vykurovanie ÚK a produkciu TÚV s prietokovým ohrevom s vysokým stupňom účinnosti a veľmi nízkymi emisiami, využívajúci zemný plyn (G20) alebo propán (G31), vybavený a riadený moderným ovládacím mikroprocesorovým systémom. Teleso kotla RST, RSK Plus sa skladá z medeného výmenníka s povrchovou silikónovou úpravou, z nerezového 11 ramenného horáka, vybaveného elektronickým zapaľovaním s ionizačnou kontrolou plameňa a z modulačného plynového ventilu. Prednosti y závesný kombinovaný plynový kotol pre ÚK a prípravu TÚV v bitermickom výmenníku y medenný výmenník s ochranou proti zanášaniu y plynulá elektronická modulácia y výkonu y mikroprocesorové riadenie y 7 litrová expanzná nádoba y čerpadlo ÚK y systém prípravy TÚV ECO/COMFORT y inteligentná regulácia OpenTherm y ochrana proti zamrznutiu, y ochrana proti zablokovaniu čerpadla y prehľadný digitálny displej technické parametre Výstup ÚK G3/4 Výstup TÚV G3/4 Pripoj. plynu G3/4 Vstup TÚV G3/4 Vstup ÚK G3/4 Parameter Jednotka RST Plus RSK Plus Max. / min. tepelný výkon ÚK kw 24 / 7,2 23,5 / 7 Max. / min. tepelný výkon TÚV kw 24 / 7,2 23,5 / 7 Tlak plynu napájania G20 mbar 20 Tlak plynu napájania G31 mbar 37 Trieda účinnosti podľa smernice 92/42 EHS ««Trieda emisií NO X 3 Maximálna účinnosť kotla % Objem vody v kotle v TÚV l 0,3 Prietok TÚV Δt 25 C l/min 13,7 Prietok TÚV Δt 30 C l/min 11,4 Napätie elektrickej siete V / Hz ~ 230 / 50 Elektrický príkon W Elektrický príkon pri produkcii TÚV W Hmotnosť prázdneho kotla kg Pripojenie na odťah spalín 100/60; 80/125 m 5; 10 Pripojenie kotla na komín mm 131 Rozmery (Š x V x H) mm 400 x 700 x 260 NÁSTENNÝ KOTOL ATTACK MAXIMUS s prietokovým ohrevom TÚV mm mm POPIS 1. Tlačidlo na zníženie nastavenej teploty úžitkovej vody 2. Tlačidlo na zvýšenie nastavenej teploty úžitkovej vody 3. Tlačidlo na zníženie 4. Tlačidlo na zvýšenie 5. Displej LCD 6. Tlačidlo prepínania režimu Leto/Zima 7. Tlačidlo prepínania režimu Economy/Comfort 8. Symbol teplá užitková voda 9. Ohrev TÚV v činnosti 10. Letný režim v činnosti 11. Multifunkčný režim v činnosti (bliká pri funkcii ochrana výmenníka) 12. Eco (Economy) režim v činnosti 13. Vykurovanie v činnosti 14. Symbol vykurovania 15. Horák v činnosti a aktuálny výkon (bliká pri funkcii ochrana plameňa) 6 700 mm ATTACK MAXIMUS rt, rk plus Nástenný kotol ATTACK MAXIMUS RT, RK Plus s moderným dizajnom, vybavený pokrokovou technológiou, so zvýšenou spoľahlivosťou a kvalitou konštrukcie. Kotly ATTACK MAXIMUS RT, RK Plus sú určené na vykurovanie ÚK s vysokým stupňom účinnosti a veľmi nízkymi emisiami, využívajúci zemný plyn (G20) alebo propán (G31), vybavený a riadený moderným ovládacím mikroprocesorovým systémom. Teleso kotla RT, RK Plus sa skladá z medeného výmenníka s povrchovou silikónovou úpravou, z nerezového 11 ramenného horáka, vybaveného elektronickým zapaľovaním s ionizačnou kontrolou plameňa a z modulačného plynového ventilu. Ku kotlu RT, RK Plus je možné pripojiť externý zásobník teplej úžitkovej vody (doplnkový). PREDNOSTI y závesný plynový kotol pre prípravu ÚK a TÚV y monotermický medený výmenník s ochranou proti zanášaniu y plynulá elektronická modulácia výkonu y autodiagnostika y mikroprocesorové riadenie y 8 litrová expanzná nádoba y čerpadlo ÚK, automatický bypass y ochrana proti zamrznutiu, ochrana proti zablokovaniu čerpadla y inteligentná regulácia OpenTherm, y LCD displej y inteligentná sériová ekvitermická regulácia y prehľadný digitálny displej y systém prípravy TÚV ECO/COMFORT y tri hviezdičky účinnosti podľa 92/42 EEC (pre model turbo) y príprava na pripojenie solárneho zariadenia pre ohrev TÚV technické parametre Výstup ÚK G3/4 Výstup ÚK G3/4 pre zásobník TÚV Vstup ÚK G3/4 pre zásobník TÚV Pripoj. plynu G3/4 Vstup ÚK G3/4 Parameter Jednotka RT Plus RK Plus Max. / min. tepelný výkon ÚK kw 24 / 7,2 23,5 / 7 Tlak plynu napájania G20 mbar 20 Tlak plynu napájania G31 mbar 37 Trieda účinnosti podľa smernice 92/42 EHS ««Trieda emisií NO X 3 Maximálna účinnosť kotla % Prietok TÚV Δt 30 C l/10 min Prietok TÚV Δt 30 C l/hod Napätie elektrickej siete V / Hz ~ 230 / 50 Elektrický príkon W Hmotnosť prázdneho kotla kg Pripojenie na odťah spalín 100/60; 80/125 m 5; 10 Pripojenie kotla na komín mm 131 Rozmery (Š x V x H) mm 450 x 700 x 330 NÁSTENNÝ KOTOL ATTACK MAXIMUS s možnosťou pripojenia zásobníka TÚV mm Popis 1. Tlačidlo na zníženie nastavenej teploty úžitkovej vody 2. Tlačidlo na zvýšenie nastavenej teploty úžitkovej vody 3. Tlačidlo na zníženie 4. Tlačidlo na zvýšenie 5. Displej LCD 6. Tlačidlo prepínania režimu Leto / Zima 7. Tlačidlo prepínania režimu Economy / Comfort 8. Tlačidlo obnovenia nastavenia / naplnenia zariadenia 9. Tlačidlo zapnutia / vypnutia spotrebiča 10. Tlačidlo ponuky Riadená teplota 330 mm 7 ATTACK, s.r.o. Dielenská Kružná Vrútky SLOVAKIA Tel: Fax: Web: 013 Výrobca ATTACK s.r.o. si vyhradzuje právo technických zmien výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia. ATTACK, s.r.o. producer reserves the right to change technical parameters and dimensions of boilers without previous warning. Der Hersteller ATTACK, s.r.o. behält sich das Recht der technischen Veräderungen an Produkten ohne eine vorige Warnung. Изготовитель АТТАСК оставляет за собой право изменения технических параметров и размеров котла без предыдующего предупреждения. Le producteur ATTACK Sàrl. réserve le droit des modifications techniques sans l avertissement précédent. Productor ATTACK, s.r.o. reserva el derecho de cambios técnicos sin advertencia anterior. ATTACK, s.r.o. 04/2013
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x