PDF Dreptul procedural fiscal: Trateaza legislatia in vigoare pana la data de 1 mai 2009 (Romanian Edition) Full Book

Description
DONWLOAD PDF PDF Dreptul procedural fiscal: Trateaza legislatia in vigoare pana la data de 1 mai 2009 (Romanian Edition) Full Book PDF DONWLOAD NOW http://bit.ly/2nVdcXO Sistemul finantelor publice este strans legat de conceptia politica, economico-financiara si de modul de organizare a unei tari. De aceea vom incerca sa descriem contextul in care au aparut si a evoluat legislatia fiscala in Romania. Un pas important in sistematizarea legislatiei fiscale a fost facut in luna decembrie 2003, cand sub presiunea comunitatii oamenilor de afaceri si a Uniunii Europene au fost adoptate cele doua coduri: Codul fiscal adoptat prin Legea nr. 571 din 19 decembrie si Codul de procedura fiscala adoptat prin Ordonanta Guvernului nr. 92 din 29 decembrie 2003. In anii 2004 - 2009 cele doua coduri au fost modificate si completate de mai multe ori, republicate si iarasi modificate. Art. 3 alin. 1 din Codul de procedura fiscala prevede ca prezentul cod se modifica si se completeaza numai prin lege, promovata de regula, cu 6 luni inainte de data intrarii in vigoare a acesteia. Alin. 2 al aceluiasi articol precizeaza ca orice modificare sau completare la prezentul cod intra in vigoare cu incepere din prima zi a anului urmator celui in care a fost adoptata prin lege. Dispozitiile mentionate mai sus, au rolul de a aduce la cunostinta contribuabililor modificarile suferite de Codul de procedura fiscala intr-o perioada de timp rezonabila pentru a putea sa le aplice corect. Completarile si modificarile celor doua acte normative fundamentale au anulat cel mai mare avantaj al codificarii dreptului financiar si fiscal: acela de a avea intre copertile unei singure carti normele juridice fundamentale ale acestei ramuri juridice, anulandu-se astfel principalul castig al edictarii celor doua coduri. In opinia noastra, cele doua coduri precum si legislatia fiscala secundara care a suferit si sufera modificari de la o zi la alta, ar trebui republicate cu toate modificarile aduse pana acum sau, eventual modificate si ar trebui pastrate in aceasta forma pentru o perioada de cel putin 4 ani spre a semnaliza comunitatii oamenilor de afaceri romani si straini hotararea de a pune in practica un sistem fiscal transparent si consecvent principiilor care stau la temelia celor doua acte normative mentionate. Ne alaturam opiniei si consideram ca adoptarea Codului fiscal si a Codului de procedura fiscala constituie un pas important in procesul de aparitie a unor noi ramuri de drept si anume: dreptul fiscal si dreptul procedural fiscal. Procedura fiscala este definita in literatura de specialitate ca ansamblul de acte si operatiuni in urma caruia se incaseaza efectiv impozitele si taxele la bugetul de stat sau la bugetele unitatilor administrativ teritoriale.

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 35 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. PDF Dreptul procedural fiscal: Trateaza legislatia in vigoare pana la data de 1 mai 2009 (Romanian Edition) Full Book
 • 2. Book details Author : Nadia Cerasela Dariescu Pages : 234 pages Publisher : Editura Lumen 2013-06-21 Language : Romanian ISBN-10 : 9731661433 ISBN-13 : 9789731661438
 • 3. Description this book Sistemul finantelor publice este strans legat de conceptia politica, economico- financiara si de modul de organizare a unei tari. De aceea vom incerca sa descriem contextul in care au aparut si a evoluat legislatia fiscala in Romania. Un pas important in sistematizarea legislatiei fiscale a fost facut in luna decembrie 2003, cand sub presiunea comunitatii oamenilor de afaceri si a Uniunii Europene au fost adoptate cele doua coduri: Codul fiscal adoptat prin Legea nr. 571 din 19 decembrie si Codul de procedura fiscala adoptat prin Ordonanta Guvernului nr. 92 din 29 decembrie 2003. In anii 2004 - 2009 cele doua coduri au fost modificate si completate de mai multe ori, republicate si iarasi modificate. Art. 3 alin. 1 din Codul de procedura fiscala prevede ca prezentul cod se modifica si se completeaza numai prin lege, promovata de regula, cu 6 luni inainte de data intrarii in vigoare a acesteia. Alin. 2 al aceluiasi articol precizeaza ca orice modificare sau completare la prezentul cod intra in vigoare cu incepere din prima zi a anului urmator celui in care a fost adoptata prin lege. Dispozitiile mentionate mai sus, au rolul de a aduce la cunostinta contribuabililor modificarile suferite de Codul de procedura fiscala intr-o perioada de timp rezonabila pentru a putea sa le aplice
 • 4. corect. Completarile si modificarile celor doua acte normative fundamentale au anulat cel mai mare avantaj al codificarii dreptului financiar si fiscal: acela de a avea intre copertile unei singure carti normele juridice fundamentale ale acestei ramuri juridice, anulandu-se astfel principalul castig al edictarii celor doua coduri. In opinia noastra, cele doua coduri precum si legislatia fiscala secundara care a suferit si sufera modificari de la o zi la alta, ar trebui republicate cu toate modificarile aduse pana acum sau, eventual modificate si ar trebui pastrate in aceasta forma pentru o perioada de cel putin 4 ani spre a semnaliza comunitatii oamenilor de afaceri romani si straini hotararea de a pune in practica un sistem fiscal transparent si consecvent principiilor care stau la temelia celor doua acte normative mentionate. Ne alaturam opiniei si consideram ca adoptarea Codului fiscal si a Codului de procedura fiscala constituie un pas important in procesul de aparitie a unor noi ramuri de drept si anume: dreptul fiscal si dreptul procedural fiscal. Procedura fiscala este definita in literatura de specialitate ca ansamblul de acte si operatiuni in urma caruia se incaseaza efectiv impozitele si taxele la bugetul de stat sau la bugetele unitatilor administrativ teritoriale.FULL PDF PDF Dreptul procedural fiscal: Trateaza legislatia in vigoare pana la data de 1 mai 2009 (Romanian Edition) Full Book Read Online DONWLOAD NOW http://bit.ly/2nVdcXO Sistemul finantelor publice este strans legat de conceptia politica, economico-financiara si de modul de organizare a unei tari. De aceea vom incerca sa descriem contextul in care au aparut si a evoluat legislatia fiscala in Romania. Un pas important in sistematizarea legislatiei fiscale a fost facut in luna decembrie 2003, cand sub presiunea comunitatii oamenilor de afaceri si a Uniunii Europene au fost adoptate cele doua coduri: Codul fiscal adoptat prin Legea nr. 571 din 19 decembrie si Codul de procedura fiscala adoptat prin Ordonanta Guvernului nr. 92 din 29 decembrie 2003. In anii 2004 - 2009 cele doua coduri au fost modificate si completate de mai multe ori, republicate si iarasi modificate. Art. 3 alin. 1 din Codul de procedura fiscala prevede ca prezentul cod se modifica si se completeaza numai prin lege, promovata de regula, cu 6 luni inainte de data intrarii in vigoare a acesteia. Alin. 2 al aceluiasi articol precizeaza ca orice modificare sau completare la prezentul cod intra in vigoare cu incepere din prima zi a anului urmator celui in care a fost adoptata prin lege. Dispozitiile mentionate mai sus, au rolul de a aduce la cunostinta contribuabililor modificarile suferite de Codul de procedura fiscala intr-o perioada de timp rezonabila pentru a putea sa le aplice corect. Completarile si modificarile celor doua acte normative fundamentale au anulat cel mai mare avantaj al codificarii dreptului financiar si fiscal: acela de a avea intre copertile unei singure carti normele juridice fundamentale ale acestei ramuri juridice, anulandu-se astfel principalul castig al edictarii celor doua coduri. In opinia noastra, cele doua coduri precum si legislatia fiscala secundara care a suferit si sufera modificari de la o zi la alta, ar trebui republicate cu toate modificarile aduse pana acum sau, eventual modificate si ar trebui pastrate in aceasta forma pentru o perioada de cel putin 4 ani spre a semnaliza comunitatii oamenilor de afaceri romani si straini hotararea de a pune in practica un sistem fiscal transparent si consecvent principiilor care stau la temelia celor doua acte normative mentionate. Ne alaturam opiniei si consideram ca adoptarea Codului fiscal si a Codului de procedura fiscala constituie un pas important in procesul de aparitie a unor noi ramuri de drept si anume: dreptul fiscal si dreptul procedural fiscal. Procedura fiscala este definita in literatura de specialitate ca ansamblul de acte si operatiuni in urma caruia se incaseaza efectiv impozitele si taxele la bugetul de stat sau la bugetele unitatilor administrativ teritoriale.
 • 5. If you want to download this book, click link in the last page
 • 6. Clik here to Download this book PDF Dreptul procedural fiscal: Trateaza legislatia in vigoare pana la data de 1 mai 2009 (Romanian Edition) Full Book (Nadia Cerasela Dariescu ) Click this link : http://bit.ly/2nVdcXO if you want to download this book OR
 • Related Search
  Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x