Основи здоров’я Тренінг 5. Друзі з особливими потребами. Клас 2

Description
1. Клас2. Тренінг 5. Друзі зособливими потребами 2. Знайомство По черзі назвіть своє ім'я і…

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Art & Photos

Publish on:

Views: 73 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Клас2. Тренінг 5. Друзі зособливими потребами
 • 2. Знайомство По черзі назвіть своє ім'я і скажіть, чим ви любите займатися разомздрузями. Наприклад: «Привіт!Мене звати Наталка. Разом зі своєю подругоюОксаною ялюблюрозмовлятипро все насвіті іплестибраслетикизбісера».
 • 3. Переглядвідео http://autta.org.ua/ua/materials/material/Podarok/
 • 4. Обговореннявідео: • Що робив хлопчик на початку відеоролика? • Якийу нього був настрій? • Як видумаєте,чому? • Якийподарунок зробила йому мама? • Якийнастрій був у цуценяти? • Чиобмежувалайого фізична вада? • Чого навчивсяхлопчику свого нового друга?
 • 5. Вправа «Аналізуємо ставлення» Прочитайте оповідання Любові Савченко (Завдання 1 у Роздаткових матеріалах). Запитаннядляобговорення: • Як поставилисядіти до нового хлопчика удворі? • Чому вони так робили? • Щовідчуває людина, коли її дражнять? • Чому хлопці вирішили подружитися з Олегом? • Як вони це зробили? • Чому всідіти удворі змінили ставлення до хлопчика?
 • 6. Видатні постаті, які мали вади здоров'я
 • 7. Людвіг ван Бетховен Видатний німецький композитор написав свої найкращі музичні твори, коли втратив слух.
 • 8. Франклін Делано Рузвельт 32-й президент США, переобраний 4 рази, через хворобу був прикутий до інвалідного візка.
 • 9. Марія Примаченко (Приймаченко) Відома українська художниця має важку недугу (захворіла ще в дитинстві, ходила, спираючись на милиці). Автор всесвітньо відомих картин з яскравими квітами і фантастичними тваринами.
 • 10. Картини Марії Приймаченко
 • 11. Леся Українка Через туберкульоз кісток, невиліковний на той час, терпіла болі та написала багато відомих творів.
 • 12. Спортсмени Паралімпійських ігор досягають значних результатів і стають чемпіонами
 • 13. Висновки • Поруч з нами живуть люди з особливими потребами. • Люди з особливими потребами заслуговують на повагу і підтримку з боку оточуючих. • Як і всі інші діти, вони хочуть спілкуватися і мати друзів. • Кожен з вас може зробити такій дитині щось приємне, наповнити її життя турботою і любов'ю.
 • 14. Вправа«Серце друга»
 • Related Search
  Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks