Основи здоров’я Тренінг 3.Наука спілкування. Клас 2

Description
1. Клас 2. Тренінг 3. Наука спілкування 2. Знайомство Назвіть своє ім’я та розкажіть, на яку тему…

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Art & Photos

Publish on:

Views: 6 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Клас 2. Тренінг 3. Наука спілкування
 • 2. Знайомство Назвіть своє ім’я та розкажіть, на яку тему ви любите спілкуватися. Наприклад: «Менезвати Катя. Я люблюговорити з друзямипро музику».
 • 3. Щотаке спілкування? • Спілкування–це обмін повідомленнями. • Людиспілкуються задопомогоюсліві без них.
 • 4. Вправа «Вчимосярозрізняти способи спілкування» ВиконайтеЗавдання1 у Роздатковихматеріалах.
 • 5. Виконайте Завдання 2 у Роздаткових матеріалах. Вправа «Вчимосярозрізняти способи спілкування»
 • 6. Виконати Завдання 3 у Роздаткових матеріалах. Вправа «Вчимосярозрізняти способи спілкування»
 • 7. Покажіть пантомімою: • «Можна спитати?» • «Живіт болить» • «Погано чути» • «Неприємне на дотик» • «Ой, гаряче!» • «Який приємний запах!»
 • 8. Інформаційне повідомлення Щире і нещире спілкування
 • 9. Перегляд мультфільму «Колобок» http://autta.org.ua/ua/materials/material/Kolobok11111/
 • 10. Запитання для обговорення: • Що говорила Лисичка, коли зустріла Колобка? • А про що вона думала насправді (зверніть увагу на її жести,голос)? • Що видавало справжні наміри Лисички – її голос чи мова тіла? • Чому Колобок не втік від Лисички?
 • 11. Що таке комплімент? Комплімент – це приємні, добрі слова, які піднімають настрій, підбадьорюють людину, виражають наше дружнє ставлення до неї.
 • 12. Типи компліментів За щоможналюдямробити компліменти? • За зовнішній вигляд: мені подобається твоя сорочка, гарна зачіска. • За гарну роботу: ти гарно намалювала картину, добре граєшу футбол. • За допомогу комусь: дякую, що допоміг мені зробити домашнє завдання. • За хорошіособистісні якості: ти дуже хороша людина. • За речі,які тобі подобаються: в тебе дуже класна іграшка.
 • 13. Як правильно зробити комплімент 1. Спочатку подумай, що саме ти хочеш сказатилюдині. 2. Підійди до неї і посміхнися. 3. Скажи свій комплімент щиримголосом.
 • 14. Слова, якіможна використовувати длякомпліментів: • Мені подобається… • Мені подобається як ти… • У тебе так добре виходить… • Дякую за… • Ти дійсно…
 • 15. Як відповідати на компліменти? • Усміхнися і скажи: «Дякую!». • Зроби комплімент у відповідь.
 • 16. Якщо тобі хтось зробив комплімент, а ти з ним непогоджуєшся? Подякуйубудь-якомувипадку.
 • 17. Демонстрація діалогу
 • 18. Гра «Комплімент» 1) Якщо ви витягли картку з щасливим смайликом, то зачитайте комплімент щирим голосом, а якщо з похмурим – нещирим. 2) Інші діти мають вгадати, який це комплімент – щирий чи нещирий.
 • 19. Висновки • Спілкування – це обмін думками, новинами, враженнями, повідомленнями. • Люди спілкуються не лише за допомогою слів, а й слів – за допомогою мімікита жестів. • Щирі компліменти дуже важливі у спілкуванні.
 • 20. Домашнєзавдання Виконай Завдання 5 у Роздаткових матеріалах (запиши своє ім’я у рамочці і попроси друга або друзів написати компліменти).
 • 21. Завершальнавправа «Компліменти» • Учні по черзі кидають м'яч іншим учасникам наприклад, зі словами: «Мені подобається в тобі те,що ти…». • По завершенні вправи всі дякують один одномуза щирісловаоплесками.
 • Related Search
  Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks