Obsah. Asistent krizového řízení v krizovém štábu obce 1 Adamec Vilém, Maléřová Lenka - PDF

Description
Obsah Asistent krizového řízení v krizovém štábu obce 1 Adamec Vilém, Maléřová Lenka Vliv aplikace vodního proudu na tepelné podmínky ve FOK Zbiroh 5 Balner Dalibor, Hora Jan, Strakošová Eva Odstupové

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Recruiting & HR

Publish on:

Views: 245 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Obsah Asistent krizového řízení v krizovém štábu obce 1 Adamec Vilém, Maléřová Lenka Vliv aplikace vodního proudu na tepelné podmínky ve FOK Zbiroh 5 Balner Dalibor, Hora Jan, Strakošová Eva Odstupové vzdáleností a vliv jejich velikosti na ekonomiku investičního procesu stavby 12 Bojda Tomáš, Thomitzek Adam, Ondruch Jan Fire Resistance Testing of Glazed Building Elements 15 Borowy Andrzej Využití vysokotlaké diferenční snímací kalorimetrie (HP-DSC) při popisu chování pevných látek a materiálů při zahřívání 18 Bursíková Petra, Buřičová Hana, Suchý Ondřej Požiarovosť v Ruskej federácii za obdobie Coneva Iveta Posouzení šíření kouře v koridorech s využitím modelu požáru 26 Cvejn Tomáš, Pokorný Jiří Požární bezpečnost objektů věznic 29 Česelská Tereza Velkorozměrová požární zkouška v Rýmařově 31 Česelská Tereza, Filipi Bohdan Flash-Point Prediction for Binary Mixtures of Alcohols 35 Dolníček Petr, Skřínský Jan, Lukešová Petra, Skřínská Mária, Marek Jan, Bartlová Ivana Study of Flow Characteristic of in-line Foam Concentrate Inducers Used in Fire Protection 39 Drzymała Tomasz, Gałaj Jerzy, Binio Joanna Nové poznatky v oblasti zkoušení dřevěných konstrukcí 45 Dufková Magdaléna, Kuklík Petr, Rada Václav Modelovanie ekonomických škôd pri požiaroch v Žilinskom kraji 48 Dvorský Ján, Klučka Jozef Statistické úvahy k normovaným metodám verifikace zkušebních aparatur pro stanovení PTCH 52 Dvořák Otto Interakce elektrického pole s plameny 55 Dvořák Otto, Staněk Jan, Koller Jan, Hrzina Pavel Some Comments on Explosion Parameters and Inert Effect on the Explosion Limits of the Flammable Gases and Liquids 60 Flasińska Paulina Investigation of the Influence of Nozzle Inclination Angle and Output on the Size of Sprinkling Area and Intensity of the Spray 64 Gałaj Jerzy, Bąk Sławomir Komplexná metodika hodnotenia protipožiarnych zásahov v mestských sídliskách 70 Gašpercová Stanislava, Polorecká Mária, Kozák Peter Spôsoby a možnosti efektívnej prípravy krízových štábov 74 Grega Matúš, Andrassy Vladimír Dispersion Conditions of Combustible Dusts for Determination of Minimum Ignition Energy (MIE) 79 Havelková Jana, Lepík Petr Bezpečnost a ekonomika provozu stabilních hasicích zařízení 83 Hošek Zdeněk Přístup EU, NATO k ochraně obyvatelstva 87 Chalupa Jiří Nové poznatky při odběru vzorků akcelerantů z požářiště 88 Charvátová Vlasta, Růžička Milan Využitie monitora Ambassador 1x6 (2x6) pri hasení veľkoobjemovej nádrže ropy 93 Chromek Ivan Zhodnocení účinnosti NV č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv 97 Chudová Dana, Mitrenga Karel Modelování tepelné degradace pevných materiálů z hlediska reakční kinetiky 101 Ira Jiří, Hasalová Lucie, Jahoda Milan Hmotnostní úbytek těkavých kapalin při hoření - experiment a modelování 105 Jahoda Milan, Hasalová Lucie, Roučková Eva Evaluation of Fire Appliances on Renault Midlum Chassis with Brigades of Fire and Rescue Service of the Zlin Region 108 Jánošík Ladislav Protipožární obklad sloupů sádrokartonem nebo nástřikem protipožární omítkou Knauf Vermiplaster 112 Janoušek Radek Thermogravimetric Analysis of Chosen Species of Wood which are Used for Floor 114 Jaskółowski Wademar, Chmielewska - Łukaszek Aneta Hodnocení parametrů mobilních protipovodňových systémů 116 Ježková Pavlína, Chmelíková Karolína Zásahový tablet pro výjezdová vozidla HZS 120 Jirouš David, Procházka Boris Tlakové lahve v podmínkách požáru ve vnitřním prostoru 123 Karl Jan, Hora Jan Zkušební vysokotlaké laboratoře pro stanovení PTCH za technologických podmínek 128 Karl Jan, Ševčík Libor, Suchý Ondřej Efektivnost vzdělávání v oblasti bezpečnosti 131 Klaban Vladimír Provedení analýzy zranitelnosti lokality na úrovni obce s rozšířenou působností ve vazbě na stanovení souborů indikátorů místní soběstačnosti 135 Klaban Vladimír, Stošek Pavel Tepelná stabilita grafen-oxidu a jeho vybraných derivátů 137 Klouda Karel, Friedrichová Romana, Lach Karel, Zemanová Eva Fire Spread on Walls with ETICS 148 Kolbrecki Andrzej Význam simulační podpory krizových štábů obcí s rozšířenou působností 151 Kovářík František Požárně bezpečnostní zařízení, vztah k ceně objektu 155 Kratochvíl Václav, Kratochvíl Michal, Navarová Šárka Bezpečnost a ekonomika provozování požárních vodovodů 163 Kročová Šárka Retention Time during Fire Suppression in the Enclosure by Inert Gases 167 Kubica Przemysław, Wnęk Waldemar, Boroń Sylwia Šíření plamene po fasádě - výsledky zkoušek na vzorcích středního a velkého rozměru, funkce požárních bariér 170 Kubů Marcela Ověření návrhu nuceného odvodu kouře a tepla sportovní haly 172 Kučera Petr, Dvorská Hana The Role of Games in the Contemporary World and Their Impact on the Development of Computer Simulators Designated for Training Rescue Services 177 Kukfisz Sławomir, Ptak Szymon Protivýbuchová prevence a průmyslové pojištění - povinnosti, zkušenosti a poznatky z praxe 181 Kulich Martin, Volejníček Oldřich, Šebek Jakub Omítky a nástřiky z požárního hlediska 185 Kupilík Václav Vyhodnocení průběh objektové evakuace při evakuačním cvičení 190 Kutilová Kristýna, Kučera Petr, Šíma Stanislav Vliv rozviřovacího tlaku na maximální výbuchové parametry prachu 195 Lepík Petr, Havelková Jana, Serafín Jiří Zásady navrhování budov odolných na účinky venkovního výbuchu 199 Makovička Daniel, Makovička Daniel Hodnotenie rizika chemických látok používaných na hasenie 203 Marková Iveta Vzájemné závislosti v oblasti kritické infrastruktury 207 Markuci Jiří, Řehák David Projekt Zabezpečení přípravy lektorů dalšího vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech v Moravskoslezském kraji 211 Martínek Bohumír Požáry osobních automobilů způsobené filtry pevných částic aneb souboj ekologie, ekonomiky a bezpečnosti 213 Michut Petr Porovnanie niektorých druhov sadrokartónových dosiek z hľadiska úbytku na hmotnosti po vystavení účinku plameňa 217 Mitrenga Patrik, Michalovič Roman Stanovení požárně-technických charakteristik na vybraných zařízeních 220 Mokoš Ladislav, Lepík Petr, Serafín Jiří Technické zabezpečenie hasenia lesných požiarov v sťažených terénnych podmienkach 224 Monoši Mikuláš, Kapusniak Jaroslav Rýchlosť rozvoja požiaru z pohľadu noriem požiarnej bezpečnosti 228 Mózer Vladimír Stanovenie dolnej medze výbušnosti drevných prachov čerešne a borovice vo výbuchovej komore VK Mračková Eva Výpočtové metódy na stanovenie dolnej medze výbušnosti uhľovodíkových plynov 237 Mračková Eva Hodnotenie nebezpečenstiev pri dopravných nehodách vozidiel na alternatívny pohon 241 Mulica Adrián, Bradáčová Isabela Efektivní průběžné vzdělávání jako nástroj k ekonomickému výkonu SPD 246 Nejtek Pavel Experimentální měření povrchových teplot v současné době používaných žárovek 250 Nejtková Miroslava Historical development of requirements according to Norm STN and ETICS (External Contact Thermal Insulation System) in Slovak Republic 255 Olbřímek Juraj, Leitnerová Soňa, Tkáč Ján, Jankovič Dušan Aplikácia vyhodnocovacích programov pri úniku chemických nebezpečných látok v SR 258 Orinčák Michal Model hodnotenia ekonomickej efektívnosti protipožiarnych opatrení 264 Panáková Jaroslava, Klučka Jozef, Mózer Vladimír Zpracování statistických údajů využitelných pro požárně inženýrské aplikace 267 Pokorný Jiří, Nanek Martin, Pliska Martin, Šlachta Zdeněk System for 3D Mapping the Fire Scene 270 Półka Marzena, Kukfisz Bożena, Kotulek Grzegorz, Starzynski Eligiusz, Baranowski Dariusz, Osciłowska Barbara Akceschopný krizový plán pro obce s rozšířenou působností 272 Procházka Jan, Procházková Dana Výsledky analýzy havárií s kyselinou dusičnou v České republice 277 Procházka Zdenko, Procházková Dana Plány řízení rizik pro veřejné i soukromé subjekty 282 Procházková Dana Postup skúšania dverí proti prieniku dymu a výpočet prieniku dymu 291 Reháková Martina, Olbřímek Juraj Vzdělávání v krizovém řízení 295 Richter Rostislav Zajištění vnějších zdrojů požární vody v Libereckém kraji 298 Rosina Martin, Vízner Jaroslav, Zmrhal Ondřej Aplikovatelnost stávajících průřezových kritérií na oblast teplárenství 302 Rostek Petr, Novotný Petr Odběr a úpravy pevných vzorků z požárů pro účely hodnocení toxického zatížení prostředí vlivem požárů 306 Růžička Milan, Hovorka Martin Cvičení krizového štábu ORP s využitím počítačové simulace 311 Řezáč David Odborná příprava hasičů HZS Libereckého kraje se zaměřením na psychologii a zvládání stresu 315 Schneiderová Martina, Baláž Pavel Zkvalitnění služeb na úseku požární prevence - požární prevence je řešení, které se každému vyplatí 318 Skalská Květoslava a kolektiv Bis(2-ethylhexyl) Sulfosuccinate Sodium as a Referencewhen Evaluatingthe Wetting Ability Ofthe Foam-Formingconcentrate 320 Sobolewski Mirosław, Gancarczyk Dominika, Jakubiec Jakub Tepelná degradace znečištěné vrchní vrstvy zásahového oděvu 325 Strakošová Eva, Dudáček Aleš, Filipi Bohdan Ekonomika protipožárních opatření na kulturních památkách 329 Svoboda Petr, Polatová Eva Výběr metod vhodných k posuzování spolehlivosti lidského činitele 333 Syručková Martina Burning Behavior of a Passenger Car 337 Szajewska Anna Study on Burning Behaviour of Soil Cover 339 Szajewska Anna Vývoj hasiva na bázi metakaolínu 343 Ševčík Libor, Karl Jan, Růžička Milan, Suchý Ondřej Využití kouřové komory podle ČSN EN ISO pro stanovení požadavků na vlastnosti materiálů používaných na drážních vozidlech 346 Ševčík Libor, Růžička Milan, Suchý Ondřej Poznatky ze zkoušek přenosu elektrického náboje přes vodní proud 349 Trčka Martin, Thomitzek Adam, Ondruch Jan, Baudišová Barbora, Raška Zdeněk Únik zemního plynu a tvorba výbušné směsi v uzavřeném prostoru 352 Tulach Aleš, Mynarz Miroslav, Kozubková Milada Analýza šíření plynného NH 3 ze zimního stadionu v případě malého a velkého havarijního úniku nástroji CFD 393 Zavila Ondřej, Bojko Marian, Kozubková Milada, Danihelka Pavel, Maléřová Lenka Tepelný komfort a limity použitelnosti zásahového oděvu při ochraně proti tepelným účinkům na hasiče při zásahu v uzavřeném prostoru 398 Žižka Jan, Dudáček Aleš, Bernatíková Šárka, Strakošová Eva Kształcenie specjalistów na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku 357 Urbanek Andrzej, Rogowski Krzysztof, Zaorski Maciej Vybrané požiarno - technické charakteristiky horľavých priemyselných prachov 365 Vandlíčková Miroslava Účinnosť požiarno - technických zariadení 368 Vandlíčková Miroslava Práškové barvy a jejich hořlavost v procesu lakování 371 Veličková Eva, Štroch Petr, Velička Richard Studie modelu doby služby v jednotkách HZS ČR v návaznosti na směrnici 2003/88/ES 375 Volf Oldřich Numerická simulácia vplyvu ventilácie na šírenie dymu počas požiaru v podzemnej garáži 379 Weisenpacher Peter, Halada Ladislav, Glasa Ján, Valášek Lukáš Accidents with Ammonia Uncontrolled Release - Water Curtain Efficiency 385 Węsierski Tomasz, Majder-Łopatka Małgorzata, Salomonowicz Zdzisław, Ciuka Małgorzata, Łukaszek-Chmielewska Aneta Examination of the Impact of the Ventilation of Room on the Response Time of Fire Detectors 387 Wnęk Waldemar, Boroń Sylwia, Kubica Przemysław, Kasperowicz Grzegorz, Marszałek Bogusław Protection of Building against Dust Explosion by Means of Venting 391 Woliński Marek POŽÁRNÍ OCHRANA 2014 Modelovanie ekonomických škôd pri požiaroch v Žilinskom kraji Modelling of the Amount of Economic Losses Causes by Fires in the Region of Žilina Ing. Ján Dvorský doc. Ing. Jozef Klučka, PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta špeciálneho inžinierstva Ul. 1. mája 32, Žilina, Slovenská republika Abstrakt Požiar spôsobuje škody, ktoré možno členiť na priame a nepriame, resp. ekonomické a mimoekonomické. Modelovanie škôd ako dôsledok požiarov a analýza príčin ich vzniku má význam pre obyvateľstvo, hasičský a záchranný zbor ako aj pre formulovanie stratégie zvyšovania bezpečnosti obyvateľstva. Odhad škôd a počtu požiarov umožňuje v rámci riešenia otázok požiarnej bezpečnosti pripraviť opatrenia - v prevencii ako aj reakcii na požiar. Článok je zameraný na prepojenie kvantitatívnych metód a manažmentu požiarnej bezpečnosti. Kľúčové slová Požiar, ekonomické škody, modelovanie, pravdepodobnostné. Abstract Fire causes losses that can be categorized as direct and indirect, resp. economic and non-economic. Modelling of losses as a consequence of fires and analysis of their causes are important for the public, Fire and Rescue Corps as well as to formulate strategies to enhance the safety of the public. Estimated costs of the losses and the number of fires enable in addressing questions of fire safety measures preparation- prevention and response to fire. The paper is focused on interconnection of quantitative methods and management of the fire safety. Keywords Fire, economic losses, modelling, probability distribution. Úvod Požiar je nebezpečenstvo, ktoré do určitej miery ovplyvňuje človeka, obec, mesto, štát a spoločnosť. Priame škody a ich výška ako dôsledok požiaru je jedným z najdôležitejších poznatkov, ktorý má celospoločenský charakter. [2] Určenie pravdepodobnosti vzniku požiaru, dôsledkom ktorého bude extrémna škoda je predmetom predkladaného článku. Na splnenie tohto cieľa je potrebné zistiť model pravdepodobnostného rozdelenia, ktorý popisuje naše dáta. Na tento účel je potrebné odhadnúť parametre pravdepodobnostných rozdelení a testovaním potvrdiť alebo vyvrátiť tvrdenie, že škody pochádzajú s nami zvolených spojitých rozdelení. 1 Základné štatistické charakteristiky priamych škôd spôsobených pri požiari v Žilinskom kraji za obdobie Počet požiarov, výška priamych škôd, príčina vzniku požiaru, počet zranených a usmrtených osôb ako aj skúmanie ich dôsledkov na obyvateľstvo je dôležité nielen pre jednotlivé mestá, kraje, štáty ale aj pre koncepciu a stratégiu zvyšovania bezpečnosti. [4] Priame škody spôsobené požiarmi a ich modelovanie je jedna z najdôležitejších charakteristík. V tab. 1 sú uvedené priame škody podľa príčin ich vzniku za sledované obdobie. Priamych škody spôsobené požiarom sme upravili podľa príčiny ich vzniku a o infláciu v jednotlivých rokoch (P): 1. úmysel; 2. deti a chorobomyseľné osoby; 3. nedbalosť a neopatrnosť dospelých; 4. porucha, nevyhovujúci stav vykurovacích telies; 5. prevádzkovo-technické poruchy; 6. samovznietenie; 7. výbuchy s následným požiarom; 8. ďalšie sledované príčiny; 9. neobjasnené dôvody vzniku požiaru. Tab. 1 Priame škody spôsobené pri požiaroch podľa ich príčin v Žilinskom kraji [ ] P Pozn.: zdroj vlastné dáta získané po internej komunikácií s Krajským riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru v Žiline. Tab. 2 Základné štatistické charakteristiky výšky priamych škôd Počet 99 Priemer Štandart. Odchýlka 1,69467E6 Variačný koef. 228,582 % Minimum 84,0 Maximum 1,26242E7 Rozsah 1,26242E7 Dolný kvartil 54729,0 Horný kvartil Šikmosť 22,7758 Špicatosť 71,0954 Ostrava září POŽÁRNÍ OCHRANA 2014 Z tab. 2 pozorujeme, že priemerná priama škoda je eur. Minimálna priama škoda je 84 eur a maximálna priama škoda je eur. Variačný koeficient z výberového súboru má hodnotu 228,582 %, čo naznačuje, že v Žilinskom kraji sa vyskytlo niekoľko požiarov, ktoré mali extrémne vysoké škody. Pokiaľ koeficienty šikmosti a špicatosti sa nachádzajú v intervale -2; 2 , tak potom je predpoklad, že škody pochádzajú z normálneho rozdelenia. Z hodnoty koeficientu špicatosti - 71,0954 a hodnoty koeficientu šikmosti - 22,7758 vyplýva, že modelované škody nepochádzajú z normálneho rozdelenia. Z kladných hodnôt týchto charakteristík, akými sú koeficienty šikmosti a špicatosti predpokladáme, že pravdepodobnostné, ktoré bude dobre popisovať priame škody bude pravostranne zošikmené. [8] Váhu tohto tvrdenie nám zvyšuje aj histogram výšky priamych škôd na obr. 1. Obr. 1 Histogram priamych škôd Na obr. 2 môžeme pozorovať maximálnu a minimálnu hodnotu, medián, dolný a horný kvartil priamych škôd v jednotlivých rokoch sledovaného obdobia. [3] V Krabicovom diagrame sa nachádzajú extrémne škody spôsobené požiarom a to najmä v rokoch 2005, 2007 a Pozorujeme, že malý počet vysokých škôd má veľký percentuálny podiel na celkovej výške priamych škôd za sledované obdobie. A naopak v krabicovom diagrame sa nachádza veľký počet požiarov, ktorých percentuálny podiel na celkových priamych škodách je malý. Z tejto analýzy vyplýva, že ako vhodný pravdepodobnostný model, ktorý dobre popisuje naše dáta budú spojité rozdelenia pravdepodobnosti, ktoré sú typicky využívané pri modelovaní najmä v neživotnom poistení a zaistení. Sledované obdobie Pocet požiarov Výška priamych škôd v mil.eur Výška priamych škôd v mil. eur Obr. 2 Krabicový diagram priamych škôd 2 Návrh, odhad parametrov a testovanie pravdepodobnostného modelu Na základe poznatkov získaných zo základných štatistických charakteristík predpokladáme, že vhodným modelom škôd pri požiaroch môže byť niektoré pravdepodobnostné, ktoré je pravostranne zošikmené. [6] Medzi základné pravostranné rozdelenia patria spojité rozdelenia ako Paretovo, exponenciálne, gamma a Weibullovo, ktorých charakteristiky nachádzame v publikáciách [1] a [7]. Pocet požiarov 80 Distribution Exponential Gamma Pareto 60 Weibull ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Výška priamych škôd v mil.eur Obr. 3 Histogram priamych škôd a modely spojitých pravdepodobnostných rozdelení Po prvotnom návrhu pravdepodobnostných rozdelení, ktoré by mohli popisovať škody je potrebné odhadnúť parametre týchto rozdelení. Medzi základné metódy odhadov parametrov pravdepodobnostných rozdelení patria: metóda kvantilov; metóda momentov a metóda maximálnej vierohodnosti. Odhad parametrov pomocou metódy maximálnej vierohodnosti je síce numericky náročný avšak je asymptoticky neskreslený, asymptoticky výdatný, konzistentný a invariantný. Metóda maximálnej vierohodnosti poskytuje vďaka týmto vlastnostiam najpresnejšie odhady parametrov a tým najväčší význam pre prax. Odhadnuté parametre pravostranne zošikmených rozdelení sa nachádzajú v tab. 3. Tab. 3 Odhad parametrov vybratých pravdepodobnostných rozdelení Exponenciálne Gamma Testovaním parametrov pomocou testami dobrej zhody si overíme hypotézu na základe ktorej určíme, či výšky škôd spôsobené požiarom v Žilinskom kraji spĺňajú alebo nespĺňajú jednotlivé pravdepodobnostné modely. Tab. 4 Testy dobrej zhody Pareto Weibull λ = α = 0, α = 0, ϒ = 0, β = 6,0239E-7 β = 84,0 c = , Exponenciálne χ 2 - Test Gamma Paretovo Weibullovo χ 2 61, , ,303 11,303 D.f P-hodnota 0, , ,0 0, Exponenciálne Kolmogorov-Smirnov Test Gamma Paretovo Weibullovo DPLUS 0, , , , DMINUS 0, , , , DN 0, , , , P-hodnot
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x