Návod k obsluze Návod na obsluhu Instruction book Gebrauchsanleitung Гарантийный паспорт Instrukcja obsługi Notice d utilisation - PDF

Description
Návod k obsluze Návod na obsluhu Instruction book Gebrauchsanleitung Гарантийный паспорт Instrukcja obsługi Notice d utilisation ČESKY

Please download to get full document.

View again

of 74
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 273 | Pages: 74

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Návod k obsluze Návod na obsluhu Instruction book Gebrauchsanleitung Гарантийный паспорт Instrukcja obsługi Notice d utilisation ČESKY SLOVENSKY ENGLISH DEUTCH РУССКИЙ POLSKI FRANÇAIS Obsah: Úvod Základní názvosloví jízdního kola Prvních 150 km Proč záběh a proč zrovna 150 km? Co tedy sledovat při záběhu? Jak s kolem jezdit během záběhu? Nářadí, bez kterého se neobejdete ČESKY Základní pokyny Montážní pokyny Utahovací momenty pro díly jízdních kol Instalace předního kola Instalace řídítek Instalace sedla Instalace karbonové sedlovky Instalace brzdových lanek Seřízení brzd Instalace pedálu Práce přehazovačky a přesmykače Přesmykač Přehazovačka Přenastavení lanka Seřízení ložisek Pedály Dětská kola Mazání Garance všeobecné zásady Poskytnutí záruky v jednotlivých konkrétních případech Důležitá upozornění Záruční list Všeobecné zásady Podmínky záruky Nárok ze záruky zaniká ČESKY Vážený zákazníku, společnost BIKE FUN INTERNATIONAL Vám děkuje za zakoupení jejího výrobku jízdního kola, které je osazeno kvalitními komponenty renomovaných firem. Horské kolo je uzpůsobeno pro jízdu v terénu a pokud není vybaveno blatníky a osvětlením, není určeno k běžnému provozu po pozemních komunikacích. Kola horská a kola trekkingová (city bike), která jsou vybavena blatníky a osvětlením, jsou určena pro provoz po pozemních komunikacích. Kolo je možno používat pouze k účelu, pro který bylo vyrobeno. Pro další údržbu kola Vám poslouží tento návod, který obsahuje rovněž záruční list a podmínky garance. Společnost BIKE FUN INTERNATIONAL, výrobce Vašeho nového kola, Vám přeje mnoho krásných a bezpečných kilometrů. BIKE FUN INTERNATIONAL s.r.o. Areál Tatry 1445/ Kopřivnice tel.: fax: Všeobecné varování Cyklistika může být hazardní dokonce i při největší opatrnosti. Nezbytná je proto důkladná údržba kola, jelikož snižuje riziko úrazu. Tento manuál obsahuje mnoho varování a výstrah týkajících se následků zanedbané údržby nebo pravidelné technické kontroly Vašeho kola. Mnohá z těchto varování a výstrah říkají: Můžeš ztratit kontrolu a upadnout. Jelikož výsledkem každého takového pádu může být vážné zranění nebo dokonce i smrt, toto varování by nemělo být nikdy opomíjeno. Při jízdě na kole doporučujeme používat ochrannou přilbu schváleného typu. 4 ZÁKLADNÍ NÁZVOSLOVÍ JÍZDNÍHO KOLA - HORSKÉ KOLO sedlovka sedlo rám řídítka podsedlový šroub brzdová páka přesmykač řadicí páčky zadní brzda představec paprsek hlavové složení pastorky (na zadním náboji) přední vidlice přehazovačka přední náboj ráfek přední brzda plášť řetěz pedál klika s převodníky (na ose středového složení) Poznámka: Vybavení jízdního kola se mění dle kategorie! ČESKY 5 podsedlový šroub ZÁKLADNÍ NÁZVOSLOVÍ JÍZDNÍHO KOLA - MĚSTSKÉ KOLO ochrana šatů odpružená sedlovka sedlo zámek rám nosič popruhy zadní světlo blatník ráfek plášť paprsek pastorky (na zadním náboji) kryt řetězu klika s převodníky (na ose středového složení) pedál ČESKY řídítka řadicí páčky brzdové páčky stavitelný představec přední světlo odpružená vidlice válečková brzda přední náboj 6 V - brzdy zadní světlo blatník plášť ráfek paprsek přehazovačka popruhy nosič ZÁKLADNÍ NÁZVOSLOVÍ JÍZDNÍHO KOLA - TREKKINGOVÉ KOLO odpružená sedlovka sedlo rám madlo podsedlový šroub zámek stojan kryt řetězu klika s převodníky (na ose středového složení) pedál klika řídítka brzdové páčky stavitelný představec přední světlo V - brzdy odpružená vidlice ČESKY 7 JEDNOTLIVÉ KATEGORIE KOL A JEJICH POUŽITÍ: ČESKY Dětská kola EN14765: všechna dětská kola do velikosti 20 jsou určena pro použití na hřištích a uzavřených plochách a to pouze pod dozorem rodičů, nebo zodpovědné osoby. Doporučené zatížení kol velikost 20 do 30 kg; velikost 24 do 45 kg. MTB kola EN14766: jsou určena pro sportovní jízdu v terénu. Doporučené zatížení je do 100 kg. Treková a městská kola EN14764: jsou určena pro provoz na pozemních komunikacích a lehkém terénu se zaměřením na turistiku a volný čas. Doporučené zatížení je do 120 kg včetně zavazadla. Pokud je hmotnost jezdce včetně zavazadla vyšší kontaktujte vašeho prodejce, který, je-li to nezbytné, provede úpravy a seřízení. PRVNÍCH 150 km Prvních 150 km lze definovat jako zahřívací kolo, ve kterém je život cyklisty naplňován emocemi a pestrými zážitky z nového sportu, ale na straně druhé je testována provozní spolehlivost a životnost kola. PROČ ZÁBĚH A PROČ ZROVNA 150 km? Trocha teorie nikoho nezabije. Každá věc během svého provozu ctí jistý zákon týkající se počtu závad v závislosti na délce jejího užívání. Mechanizmy se více méně poslušně chovají podle celkem přiléhavě nazvané vanové křivky výskytu poruch, která má tři zásadně odlišná provozní období. Na počátku poměrně prudce počty závad klesají, pak přijde dlouhý úsek s jejich rovnoměrným nízkým výskytem a nakonec se začnou poruchy zase objevovat stále častěji. První etapou je právě záběh, druhou lze označit jako optimální dobu provozu. Dlouhodobý provoz s minimálními poruchami je pak odměnou za naši starostlivost a údržbu. Na provozní dobu zvýšeného dohledu vyjádřenou cifrou 150 km je třeba pohlížet jako na dobu vhodnou k provedení první garanční prohlídky určenou na základě servisních zkušeností. Vychází se i z předpokladu, že dražší, více provozně zatěžovaná kola budou pečlivěji majiteli sledována. Nevykládejte si ale termín první záruční opravy jako den, kdy se na vaše kolo poprvé někdo podívá. Mohl by vám totiž také rovnou některé díly, například kliky nebo řízení, vyměnit za nové a to na váš účet. Zanedbanou údržbu totiž nepokrývá ani celoživotní záruka. CO TEDY SLEDOVAT PŘI ZÁBĚHU I když je kolo správně předprovozně seřízeno, výrobní technologie dílů i jejich montáž vyžadují určitý provozní čas ke stabilizaci správné funkce. Obecně vše, co se hýbe a točí, si potřebuje nalézt a vyhladit svoji dráhu a vše na pevno mechanicky spojené si musí vzájemně sednout a vytvořit potřebné styčné plochy. Ohlazením drsností styčných povrchů dojde ke vzniku vůlí u točivých nebo kluzných uložení a u pevných spojů k jejich uvolnění. Co to znamená? Pedály mohou jít zpočátku ztuha, ale za čas mají znatelnou vůli. Stejně tak sedlovka, se kterou se jen obtížně nastavovala výška sedadla. U drahých dílů s broušenými drahami je tento problém většinou jednorázově doseřízením vyřešen. Naopak součástky s lisovanými, často nekruhovými a málo tvrdými plochami pro kuličky se obtížně seřizují a dosažení stavu dlouhodobě optimálního nastavení je u nich někdy prakticky nemožné. Jednotlivá ostře sledovaná místa, jejichž zanedbaná údržba může mít výrazný vliv i z hlediska bezpečného provozu: Doporučení: pokud dojde provozem k poškození dílů nebo součástek jízdního kola, neprodleně je vyměňte!!! Používejte výhradně originální náhradní díly zakoupené u autorizovaných prodejců!!! Doporučujeme Vaše kolo nechat v pravidelných intervalech alespoň jednou ročně zkontrolovat v autorizovaných servisních dílnách! V případě nehody důrazně doporučujeme nechat si kolo odborně zkontrolovat v autorizovaném servisu. 8 1. spojení klik s hřídelem - dotažením šroubu/matice v ose klíčem zkontrolujte spojení klik s hřídelem zpočátku před každou jízdou, později občas, ale vždy, když se ze středového složení ozývají pravidelné zvuky nebo je podezření na vznik vůle. Na vůli vzniklou nedostatečným utahováním šroubu kliky (vzniká deformace čtyřhranu kliky) v ose se nevztahuje nárok na reklamaci či výměnu. 2. dotažení pedálů v klikách - nejenom po první jízdě se jistě vyplatí klíčem č. 15 zkontrolovat, zda čela os dostatečně sedí na ploše klik. Na nedotažené pedály v klikách a následné vymačkání (poničení) závitu v klikách se nevztahuje nárok na reklamaci či výměnu. 3. hlavové složení - před každou jízdou se přesvědčte o dotažení pojistné matice řízení a zjistěte poklepnutím předního kola, zda nevznikla vůle v uložení, která by postupně mohla misky řízení zcela znehodnotit. Na nedotažení a následné poničení hlavového složení se nevztahuje nárok na reklamaci či výměnu. hlavové složení integrované - před každou jízdou se přesvědčte o dotažení imbusového šroubu umístěného nahoře hlavového složení a poklepáním předního kola zjistíte, zda nevznikla vůle v uložení, která by postupně mohla misky řízení zcela znehodnotit. Na nedotažení a následné poničení hlavového složení se nevztahuje nárok na reklamaci či výměnu. 4. šrouby představce - občas je dobré přitáhnout vřeteno představce a zejména šroub objímky točící se řídítka jsou pro jízdu velmi nebezpečná. 5. brzdy - před každou jízdou zmáčkněte obě brzdové páky a pohledem zkontrolujte, zda jsou přední i zadní brzdové botky vůči ráfku správně nastaveny dále viz. Základní pokyny. ČESKY JAK S KOLEM JEZDIT BĚHEM ZÁBĚHU? Citlivěji a vnímavěji, než s kolem již zajetým. Z počátku jezděte pomaleji, vyhýbejte se extrémním sjezdům v náročném terénu. Ten si můžete dovolit, až překonáte nejistotu a získáte zručnost v řízení svého nového kola. Rozhodně se vyplatí v prvních kilometrech sbírat zkušenosti, sledovat kolo a následně seřídit a dotáhnout vše, co se povolí. Tak nářadí vždy s sebou, rozum do hrsti a hlavně s citem! Doladěním seřizovacího šroubu přehazovačky, většinou o půl až jednu otáčku, lze obnovit tichý chod. U přesmykače se seřízení provede stavěcím šroubem na řazení, ale někdy je příčinou příliš nebo zase málo napjaté lanko a tah je potřeba upravit. Stává se také, že nevhodná poloha vodítka přidrhává o řetěz nebo dokonce sníží schopnosti řazení. Přesmykač musí být rovnoběžně s převodníky a ve správné výšce. Seřízení je podmínkou funkce nutnou, nikoliv postačující. Není-li v pořádku řetěz, nemůže ani pohon dobře chodit. Tuhý článek znamená snížení průchodnosti řetězu vodítkem, jeho špatný náběh na zuby pastorků a zejména na těch nejmenších se pak projeví střílením nebo přeskakováním. Stejně tak suchý řetěz ztěžuje svým mechanickým odporem jízdu a podstatně zpomaluje proces řazení. Pro mazání používejte raději řídké oleje s teflonem a vysokou schopností zavzlínat dovnitř (např. GT 85) nebo speciální mazadla na řetězy (Castrol). Klasické strojní oleje jsou sice podstatně levnější, ale řetěz se musí s nimi doslova prolít, přebytečný olej s povrchu utřít a přesto zabránit vzniku šmíru je prakticky nemožné. Řetězu se vyplácí věnovat pozornost od počátku až do konce jeho technického života. Když totiž propásnete čas vhodný k výměně, je téměř jisté, že budete měnit také kazetu a možná i převodníky. (To se ale určitě během prvních 150 km nestane). A nezapomeňte pokud budete z jakéhokoli důvodu rozpojovat řetěz že každé jiné místo než černý čep je pro to vhodné. Černé spojovací čepy mají totiž větší průměr než ostatní a jejich protlačením ven se zvětší otvor v článku natolik, že zde další zatažení čepu nemá naději na spolehlivé fungování a je velmi pravděpodobné, že se řetěz tady zase rozpojí. Černé čepy používejte zásadně ke spojování, při rozpojení se jim vždy vyhněte. 9 ČESKY NÁŘADÍ, BEZ KTERÉHO SE NEOBEJDETE imbusové klíče 8, 6, 5, 4, 3, 2 stranové klíče 15, 10 (2x), 9, 8 stranové klíče tenké 17, 14, 13 klíče na hlav. slož. 40, 36, 34 (2x podle potřebného rozměru) křížový šroubovák jemnější a větší sadu na opravu duší montážní páky hustilka Rozšířené vybavení navíc nýtovač řetězu HG stahováky nebo speciální klíče na kazety stahovák na kliky (s příslušným stran. klíčem) uzavřený maticový klíč 14(15) mm přípravek na uvolnění pastorků 2x (biče) centrovací vidlice centrovací klíč měrky na opotřebení řetězu a pastorků. Mnohé servisní práce a opravy vyžadují odborné znalosti a nářadí. Nikdy nezačínejte s jakoukoli úpravou na kole, pokud máte sebemenší pochybnosti o Vašich schopnostech k dokončení opravy. Nedůkladný servis může ohrozit Váš život či zdraví nebo způsobit škodu na Vašem kole či třetím osobám. ZÁKLADNÍ POKYNY Přední vidlice: Ohnuté nebo poškozené vidlice by měly být vyměněny, nikdy je neopravujte. Přední kolo: Kolo musí být usazeno v přední vidlici a řádně dotaženo pojistnými maticemi. Náboj je utěsněn proti vlhkosti a nečistotám, ale měl by se opakovaně prohlížet zejména po jízdě náročným terénem (náročným terénem se v celém tomto manuálu rozumí terén prašný, blátivý, s výmoly apod). Kolo se musí při ručním protočení volně otáčet s velmi malým třením nebo vůlí. Jízda se špatně nastavenými rychloupínáky může zapříčinit viklání nebo uvolnění kola, což může poškodit kolo a způsobit vážné zranění nebo smrt. Což může ohrozit Váš život, zdraví, nebo způsobit škodu na Vašem kole či třetím osobám. Proto je nezbytné: 1) Požádat svého prodejce, aby Vám pomohl s přesnými postupy, jak bezpečně upevnit a odmontovat kola. 2) Porozumět a uplatňovat správné techniky upínání kola rychloupínáky. 3) Před každou jízdou ověřit, že kolo je bezpečně upevněné. Odstranění nebo poškození rychloupínacího mechanismu je velmi nebezpečné a může způsobit neplatnost záruky a vést k vážným zraněním nebo smrti. Nesprávné nastavení rychloupínacího mechanismu může zapříčinit viklání nebo uvolnění kola, což může vést k vážným zraněním nebo smrti. 4) Před každou jízdou ověřit, že ráfek není nadmíru opotřeben, což může ohrozit Váš život či zdraví nebo způsobit škodu na Vašem kole či třetím osobám. 10 Zadní kolo: Kolo musí být usazeno v zadní vidlici a řádně dotaženo pojistnými maticemi. Náboj je utěsněn proti vlhkosti a nečistotám, ale nezapomeňte jej opakovaně prohlížet zejména po jízdě náročným terénem. Kolo se musí při ručním protočení volně otáčet s velmi malým třením nebo vůlí. Jízda se špatně nastavenými (nedotaženými) rychloupínáky může zapříčinit viklání nebo uvolnění kola, což může ohrozit Váš život či zdraví nebo způsobit škodu na Vašem kole či třetím osobám. Proto je nezbytné: 1) Požádat svého prodejce, aby Vám pomohl s přesnými postupy a ukázkou, jak bezpečně upevnit a odmontovat kola. 2) Porozumět a uplatňovat správné techniky upínání kola rychloupínáky. 3) Před každou jízdou ověřit, že kolo je bezpečně upevněné. Odstranění nebo poškození rychloupínacího mechanismu může zapříčinit viklání nebo uvolnění kola, což může ohrozit Váš život či zdraví nebo způsobit škodu na Vašem kole či třetím osobám. ČESKY Ráfek: Ráfky udržujte nepoškozené a správně vycentrované. Pravidelně kontrolujte jejich stav a stav jejich opotřebení. Stav opotřebení a) Safety systém při opotřebení ráfku indikuje hloubka podélné linky na brzdové ploše. V případě, že její hloubka je minimální, ráfek nepoužívejte a požádejte Vašeho prodejce o výměnu. b) RDA systém opotřebení či poškození ráfku je indikováno barevnou tekutinou vytékající z dutin ráfku. V tomto případě ráfek nepoužívejte a požádejte Vašeho prodejce o výměnu. Středové složení: Středové složení prohlížejte pravidelně a vždy po jízdě v náročném terénu. Hřídel se musí volně otáčet bez stranové vůle. Jistící kroužek musí být dotažen a ložiska dobře namazaná. Řídítka: Maximálně je přizpůsobte vlastnímu pohodlí a dotáhněte dostatečně všechny šrouby představce v místě průchodu řídítka představcem. Označení minimálního vytažení zasunutí nesmí být viditelné nad hlavovým složením. Poškození rukojetí řídítek může zapřičinit ztrátu kontroly a pád. Vysazená rukojeť řídítek může ohrozit Váš život či zdraví nebo způsobit škodu na Vašem kole či třetím osobám. Doporučujeme šrouby k připevnění řídítek dotahovat momentem 7Nm. Pokud jsou Vaše řídítka osazená nástavci řídítek (rohy), doporučujeme je dotahovat momentem 7 Nm. Přehazovačka a přesmykač: Udržujte je správně nastavené. Přeřazujte jen pokud šlapete a při jízdě do kopce se snažte odlehčit nohy při řazení (zmenšit napětí v řetězu), vyhněte se nárazu na zadní přehazovačku. Pokud máte špatně nastavenou přehazovačku nebo přesmykač, nikdy nepřehazujte na nejmenší nebo největší ozubené kolo. Může dojít k zablokování řetězu a následné ztrátě kontroly a pádu. Převodovka zapouzdřená v náboji zadního kola: Městská kola mívají obvykle převodovku zapouzdřenou v náboji zadního kola. 11 ČESKY Řetěz: Měřte opakovaně natažení a vyměňte jej, je-li to nutné (přibližně po ujetí 1000 km). Často jej mažte a čistěte řídkým olejem, přebytečné mazivo setřete hadříkem. Životnost řetězu může být různá podle značky řetězu a podle provozních podmínek. Doporučujme vyměnit řetěz ve specializovaných servisech. U jednorychlostních kol je nutné dodržet dostatečné napnutí řetězu. Pokud dojde k povolení, je nutné opětovné napnutí. Řetěz napněte povolením matice zadního kola a tahem kola směrem ven řetěz napnete. Nakonec matice zadního kola dotáhněte. Městská kola jsou obvykle vybavena celokrytem řetězu. Tento kryt chrání řetěz před blátem a dešťovou vodou a jezdce před mastnotou z řetězu). Pravidelně kontrolujte napnutí řetězu. Otevřete kryt řetězu a zkontrolujte napnutí. Pokud zatlačíte na řetěz (mezi předním a zadním řetězovým kolem) a ten se posune (směrem nahoru nebo dolů) o přibližně 10 mm, je jeho napnutí optimální. Pokud se řetěz posune o více než 10 mm, jeho vypnutí je příliš malé a je potřeba řetěz více napnout. Povolte zadní šrouby a posuňte kolo směrem dozadu. Po tomto seřízení šrouby opět utáhněte. Trekkingová kola mají většinou otevřený kryt řetězu, který chrání jezdce před mastným řetězem. Pneumatiky: Pneumatiky udržujte natlakovány na správnou hodnotu, která bývá uvedena na boku pláště. Používejte ruční nebo nožní hustilku. Zkontrolujte, zda jsou pneumatiky řádně uloženy v ráfku. Nikdy nepřehušťujte pneumatiku. Nadměrným tlakem může pneumatika přečnívat z ráfku a zapříčinit poškození kola a zranění jezdce nebo okolních chodců či přihlížejících. Nikdy nepoužívejte vzduchové hadice na čerpacích stanicích k nafoukání Vašeho kola. Kliky a pedály: Pedály příležitostně promazejte, zejména po jízdě v náročném terénu. Nepokoušejte se narovnat případné ohnutí klik nebo převodníku. Po první jízdě dotáhněte klikové šrouby, zkontrolujte šrouby převodníku a pedálové hřídele. Nikdy nepokračujte v jízdě, pokud se uvolní klika (čtyřhr
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x