Metode statistice în managementul calității-Proiect Danone

Description
proiect

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 7 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Metode statistice în managementul calităii ț Proiect  Istoric: Povestea Danone începe în Barcelona, Spania, când visul lui Isaac Carasso prinde contur odată cu crearea i vânzarea primului iaurt Danone. ș Interesat de lucrarile lui Elie Metcni!o , care demonstrase tiini ic #ene iciile iaurtului ș ț  pentru sănătate cu $% ani înainte, i îngrozit de numărul mare de copii su erinzi de in ecii ș ț intestinale, Carasso decide să producă iaurt cu #acterii lactice de la Institutul Pasteur. &a acel moment nu e'istau anti#iotice pentru tratarea acestor in ecii. ț (iind în căutarea unui nume pentru iaurtul destinat copiilor, Isaac Carasso se gândete ș imediat la numele de alint al iului său Daniel ) Danon în spaniolă.i ast el iau natere primele iaurturi Danone care erau vândute la acea vreme în armacii Ș ș i erau recomandate de Colegiul Medicilor din Barcelona. ș Scopul visului lui Carasso a ost de la #un început îm#unătăirea stării de sănătate a ț oamenilor. *n spatele realizării acestui vis s+au a lat de+a lungul anilor mii de #ar#ai i de emei ț ș i ideea a două personalităi e'traordinare Daniel Carasso, iul său, care i+a continuat căutarea, i ș ț ș -ntoine i#oud. i cum toate proiectele de succes necesită timp, visul lor s+a dezvoltat treptat, Ș încet, dar sigur. Parcursul de la o idee la o companie de succes   Ciar dacă iaurtul Danone a ost vândut pentru prima data în $/$/, de a#ia zece ani mai târziu, în 1929 , Daniel Carasso în iinează Societatea Pariziană a Iaurtului Danone în (rana. ț ț *ntre 1937-1940 , Danone lansează primul iaurt cu ructe ) Dan0 ) de pe piaă. *n ț   1958 , Danone semnează primul acord cu Carles 1ervais pentru distri#uia de produse lactate proaspete în ț toată (rana. ț &a începutul anilor 1970 , BSN  îi scim#ă punctul strategic de la producerea de ș containere la alimente i aciziionează Evian, 2ronen#ourg i Bledina. *n acelai timp, Danone ș ț ș ș lansează primul desert ) Danette.  *n 1996 , -ntoine i#oud trans eră conducerea iului său, (ranc! i#oud, care începe un  proces strategic de reorganizare care ace compania să crească prin aciziii i să îi e'tindă cota ț ș ș de piaă. *n acelai an, se descide Danone omânia, ilială a 1rupului Danone, prin ț ș aciziionarea unei oste a#rici de lactate din Bucureti, iar în ț ș   1999 , compania trimite în magazine primul lot de iaurt a#ricat în omânia. *n 2001 , în mai puin de un an i 3umătate de la ț ș descidere, Danone omânia devine lider de piaă. ț *n 2009 , 1rupul Danone aniversează /% ani, iar Danone omânia împline4te $5 ani4ori. Prima produc6ie Danone în omânia a cele#rat $% ani4ori în 7%%/.*n prezent, 1rupul Danone este lider mondial pe segmentul de produse lactate proaspete, în timp ce Danone omânia produce zilnic peste $ milion de iaurturi, unul din două iaurturi cumpărate de consumatorii români purtând marca Danone.8otul a început de la visul a doi oameni ) Daniel Carasso i -ntoine i#oud ) doi ș antreprenori pasionai i cu viziune, care i+au dorit să creeze o companie în care să a#rice ț ș ș  produse care să îm#unătăească starea de sănătate a oamenilor. Misiunea Danone a rămas până în ț ziua de astăzi să aducă sănătate prin alimente unui număr cât mai mare de oameni. Descrierea produsului: Danone este marca de iaurt cea mai cumpărată din omânia, o erind variante rănitoare 4i gustoase de iaurt natural, de #aut, cu ructe, dar 4i iaurt dietetic, cu %9 grasime. 1ama cuprinde de asemenea Sana Danone 4i &apte Bătut Danone.:n paar de iaurt din lapte de calitate în iecare zi reprezintă o sursă valoroasă de  proteine, calciu 4i ermen6i lactici activi i e important pentru o alimentaie ecili#rată. ș ț Prin marea sa diversitate, 1ama Danone se adresează tuturor mem#rilor amiliei, ie ei copii, tineri, persoane active sau vârstnice. cti!ia Iaurtul -ctivia cu din gama Danone con6ine vitamina B; care contri#uie la unc6ionarea normala a sistemului imunitar.-tât în varianta cu ructe cât 4i în cea ără, -ctivia este un aliat al imunită6ii pentru întreaga amilie.Iaurtul -ctivia de la Danone este ideal pentru micul de3un, consumul sau iind recomandat în cadrul unei alimenta6ii ecili#rate 4i diversi icate 4i al unui stil de via6ă activ.  tilitatea produsului: Dacă s+ar elimina  actorii de risc corespunzători modului de viaă ț , între care i cei legai ș ț de regimul alimentar, apro'imativ <%9 din cazurile de #oli cardiace, de accidente vasculare cere#rale i de dia#et de tip II, precum i =%9 din tipurile de cancer ș ș ar putea i evitate, menionează o recomandare a Comisiei Europene>. -st el de ci re vor#esc de la sine despre cât ț de importante sunt alegerile alimentare pe care le acem zi de zi.Con orm studiilor de specialitate, iaurtul este plasat în categoria alimentelor sănătoase, alături de legume i de ructe, pentru că are un coninut semni icativ de nutrieni eseniali pentru organism ș ț ț ț i o valoare calorică mică. ș &a el ca laptele din care este ăcut, iaurtul este o sursă valoroasă de #i$erale  ?în  principal calciu@, conine grăsimi pe #ază de ț   aci%i &rai cu la$' scurt ș , glucide speci ice ? lacto%( @i unele ș   !ita#i$e . Iaurtul 3oacă un rol important în dezvoltarea i meninerea esuturilor ș ț ț ?musculatura, organe vitale@, deoarece este o sursă de protei$e  cu valoare nutritivă înaltă, care asigură organismului toi cei 9 a#i$oaci%i ese$iali) ț ț  Este ast el un aliment valoros, atât prin nutrienii eseniali pe care îi conine, cât i prin proporia în care acetia se găsesc în iaurt. ț ț ț ș ț ș A meniune specială se cuvine #acteriilor lactice, tocmai cele care au ermentat laptele, ț trans ormându+l în iaurt acestea a3ung în *lora i$testi$al( , contri#uind la unciile multiple pe ț care aceasta le are în organism. *n plus, #acteriile lactice din iaurt consumă o parte din lactoza din lapte i îm#unătăesc digestia lactozei, la persoanele care au o tolerană mai redusă la aceasta. ș ț ț De regulă, ast el de persoane nu pot consuma lapte, dar se împacă #ine cu iaurtul, i, în acest ș mod, îi pot completa aportul zilnic necesar de calciu. ș Datorită acestor #ene icii, iaurtul poate i uor integrat în orice dietă, adaptată oricăror nevoi ș nutriionale sau patologii, la orice vârstă. De alt el, iaurtul este prima recomandare a pediatrilor ț  pentru diversi icarea alimentaiei #e#eluilor. ț ș Pentru un aport optim de calciu, ar tre#ui să consumăm zilnic minim %% ml de lapte sau altă com#ina6ie de produse lactate, cum ar i o cană de lapte ?cca 7% ml@, 7% g de iaurt i % g ș de #rânză sau ca4caval. &a vârsta adolescen6ei 4i după % de ani, nevoile de calciu sunt încă 4i mai mari, iind necesar consumul zilnic al unui litru de lapte sau ecivalentului în alte produse lactate.   *n concluzie, consumul zilnic de iaurt contri#uie la asigurarea unei alimenta6ii sănătoase 4i ecili#rate, în toate etapele vie6ii.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x