Metode Interactive Ioana

Description
Sarcini online M1.1 Aplicaţie online: După studiul suportului de curs, listati cel puţin cinci metode active potrivite pentru clasa/grupa, utilizate la clasă/grupă şi temele abordate prin aceste metode 1.CIORCHINELE Aplicatii practice: ,,ANUL ,,Cunoasterea mediului Se stabileste cate anotimpuri are un an, cate luni are fiecare anotimp. Copiii numara de la unu la patru impartindu-se in 4 grupuri, fiecare grup reprezentand un anotimp. Fiecare grup deseneaza elemente specifice unei luni din anotim

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 2

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Sarcini online M1.1 1.CIORCHINELE  Aplicatii practice: ,, ANUL  ,,Cunoasterea mediului  Se stabileste cate anotimpuri are un an, cate luni are fiecare anotimp. Copiii numara de la unu la patru impartindu-se in 4 grupuri, fiecaregrup reprezentand un anotimp. Fiecare grup deseneaza elemente specifice unei luni din anotimpul pe care il reprezinta, apoi aranjeaza desenele in ordinea corespunzatoare. 2.BRAINSTORMING-UL  Aplicatii practice: Intrbari adresate la diferite activitati-Ce s-ar intampla daca nu ar ploua niciodata!-Ce s-ar intampla daca nu ar e ista alfabetul! -Ce drepturi credeti ca au copiii!-Cum putem sa ajutam pasarile iarna! Evaluarea ideilor: #upa ce educatoarea asculta toate ideile, impreuna cu copiii stabileste raspunsul la intrebarea formulata.$valuarea nu este obligatorie, pot fi acceptate toate ideile, iar in diferite activitati ele pot fi confirmate sau infirmate .3.METOA !ALARIILOR GANITOARE  Aplicatie practica la grupa –Educarea limbajului  S#u$i%a Ro&ie' ()ove&%irea #o)iilor!alaria al*a  %reda pe scurt te tul povestirii. !alaria al*a&%ra (  o caracterizeaza pe Scufita &osie in comparatie cu lupulvesela, prietenoasa, dar neascultatoare, in timp ce lupul este rau, lacom, siret, prefacut. 'rata ce se intampla cand un copil nu asculta sfaturile  parintilor. A)li#a+ie o,li,e:  #up( studiul suportului de curs, listati cel pu)in cinci metode active potrivite  pentru clasa*grupa, utilizate la clas(*grup( +i temele abordate prin aceste metode   !alaria ro&ie  %arata cum Scufita &osie isi iubea mama si bunica iubeste florile si natura, isi e prima compasiunea fata de bunica, bucuria  pentru vanator si suparaea fata de lup. !alaria ,eara - critica atitudinea Scufitei &osii, care trebuia sa asculte sfaturile mamei, trbuia sa ajunga la bunicuta bolnava. Considera ca nu trebuia sa aiba incredere in lup si nu trebuia sa dea informatii despre intentiile ei. !alaria verde  %acorda variante Scufitei &osii daca dorea sa ofere flori bunicii trebuia sa ceara mamei sa cumpere un bucet de flori daca dorea sa culeaga flori trebuia sa-i ceara mamei sa o insoteasca in padure lupul o putea ajuta sa culeaga flori mai repede pentru bunicuta. !alaria al*e,a  %gasaste alt final te tului. Scufita &osie putea sa nu stea de vorba cu lupul  lupul putea sa-i arate drumul cel mai scurt spre casa  bunicutei animalele din padure o sfatuiesc pe Scufita &osie sa nu asculte de lup etc. .METOA R.A.I  Aplicatie: Te/a : i, %ai,ele )adurii'  Intrebari si raspunsuri –exemplificari -Cine traieste in padure! %   Animalele salbatice traiesc in padure. -Cine ingrijeste padurea! %   Padurarul are grija de copaci si de animale. -Ce animale traiesc in padurile noastre! %   Lupul, ursul, vulpea , veverita, ariciul, iepurasul etc. - Cine impusca animalele! %  Vanatorul atunci cand are voie. -Cine face aerul curat in padure! %   Pomii si plantele. -Core sunt semnele toamnei in padure! %  Cad frunzele, unele pasari  pleaca, animalele isi fac adapost pentru iarna 0.HARTA CONCE!TUALA  Aplicarea la grupa:  ,, Co)a#ul Se poate lucra individual sau in grupuri. n copil deseneaza un copac in mijlocul colii si prin sageti duse spre margine, deseneaza tot ce stie despreacesta. Fiecare copil contribuie prin cunostintele pe care le are.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x