Lee Child - Dvanaest Znakova

Description
..

Please download to get full document.

View again

of 356
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 226 | Pages: 356

Extension: PDF | Download: 8

Share
Transcript
    1    LEE CHILD DVANAEST ZNAKOVA Preveo s engleskoga: Neven Dužanec  Zagreb, 2017. 2    Za moje šogorice Leslie i Sally.   Dvije žene pune šarma i dobrote.   3    1 POGLAVLJE B ombaše samoubojice lako je uočiti. Pokazuju mnoge znakove koji ih odaju. Uglavnom zato što su napeti. Po definiciji to rade prvi put.   Izraelska protuobavještajna služba napisala je priručnik na tu tematiku. U njemu su navedeni znakovi koje valja tražiti. Na temelju pragmatičkog promatranja i psiholoških uvida sastavili su popis biheviorističkih pokazatelja. Za popis sam saznao od satnika izraelske vojske prije 20 godina. Kleo se u njega. A kleo sam se i ja tijekom tri tjedna koja sam proveo s njim, na posebnom zadatku u Izraelu, ponajviše u Jeruzalemu i na Zapadnoj obali, ali katkad i u Libanonu, katkad i u Siriji ili Jordanu, u autobusima, trgovinama i prepunim pločnicima. Oči su mi neprestano bile u pokretu, a u sebi sam ponavljao točke s popisa.   Dvadeset godina poslije još se sjećam popisa. A oči su mi i dalje u pokretu. Iz navike. Od druge skupine suradnika naučio sam drugu mantru: Nemoj gledati, vidi. Nemoj slušati, čuj. Što si svjesniji okoline, dulje ćeš preživjeti.    Ako je osumnjičeni muškarac, popis ima dvanaest točaka, a ako  je riječ o ženi, samo jedanaest. Razlika je svježe obrijana brada. Muški bombaši samoubojice briju bradu. To   im pomaže da se   uklope i izgledaju manje sumnjivo. Rezultat je bijeda koža u donjoj polovici lica. Dugo nije bila izložena suncu.    Ali nije me zanimalo brijanje brade.   Razmatrao sam popis od jedanaest točaka.   Sumnjiva osoba bila je žena.    Vozio sam se podzemnom željeznicom u New Yorku. Na liniji broj 6, po Aveniji Lexington, na sjever, u dva sata u noći. Ušao sam na postaji u Ulici Bleecker, u vagon u kojem je bilo samo petero ljudi. Vagoni podzemne željeznice doimaju se skučeni kada su puni, ali kada su prazni, čine se golemi, pusti i samotni. Noću se svjetlo u njima čini jarkijim iako je jednako onome danju. U podzemlju nema drugog svjetla. Sjedio sam raširen na sjedala za dvoje preko puta stražnjih vrata. Svih ostalih pet putnika sjedili su između mene i drugog kraja vagona, na dugim klupama, sjedili su bočno, gledajući pred sebe, troje s lijeve i dvoje s desne strane, pa sam ih vidio iz profila.   Broj vagona bio je 7622. Jednom sam se vozio osam stanica na liniji 6 sjedeći pokraj luđaka koji je govorio o vagonu entuzijazmom 4
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x