kolumban Laborvezetők: 1. Dr. Kolumbán Géza, PPKE-ITK - PDF

Description
Állománynév: advanced com 01kov05.pdf Irodalom: Előadó jegyzetei: kolumban/advanced com/ 1. KORSZERŰ RÁDIÓS ADATÁTVITELI ESZKÖZÖK Előadó: Dr. Kolumbán Géza

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment

Publish on:

Views: 203 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Állománynév: advanced com 01kov05.pdf Irodalom: Előadó jegyzetei: kolumban/advanced com/ 1. KORSZERŰ RÁDIÓS ADATÁTVITELI ESZKÖZÖK Előadó: Dr. Kolumbán Géza kolumban Laborvezetők: 1. Dr. Kolumbán Géza, PPKE-ITK kolumban/ 2. Krébesz Tamás, BME-MIT krebesz/ advanced com 01kov05.pdf: 1. oldal KÖVETELMÉNYEK: Laborgyakorlatokon a részvétel kötelező 2 db 45 perces zárthelyi előre bejelentett időpontban Mindkét ZH eredményének 40% felett kell lennie Vizsgajegybe egyenként 20%-os súlyozással számítanak bele 4 db házi feladat (Assignment) megoldása és beadása Pótzárthelyi: utolsó oktatási héten, órarendi időponton kívül Egész éves anyagból Szóbelivel kiegészített írásbeli vizsga A vizsga 60%-os súlyozással lesz figyelembe véve advanced com 01kov05.pdf: 2. oldal A TANTÁRGY LEHETSÉGES ABSZOLVÁLÁSA: 1. Hagyományos eljárás: 2 ZH, egyenként 20%-os súlyozással Kötelező részvétel a két laborgyakorlaton 4 db házi feladat beadása Szóbeli vizsga 60%-os súlyozással 2. Continuous evaluation: Mindkét ZH-n 70%-nál jobb eredmény elérése A házi feladatok kiértékelése során 70%-nál jobb eredmény elérése Egy valóságos problémára, működő megoldást Mini Projekt elvégzése Utolsó héten 15 perces, bemutatóval egybekötött előadás tartása Az elvégzett munkáról egy írásos beszámoló beadása advanced com 01kov05.pdf: 3. oldal Tantárgy honlapja: Jelszóval védett, kolumban/advanced com/ Előadás jegyzetekkel kapcsolatos megjegyzések: Az állománynevekből a fejezetadatok visszakereshetők: advanced com 01kov02.pdf PDF formátum, ahol (1 1): egy fólia egy A4-es oldalon (4 1): négy fólia egy A4-es oldalon advanced com 01kov05.pdf: 4. oldal MINI PROJEKTEK HARDVER ESZKÖZEI TRF6900 Evaluation Modul, Texas Instruments USRP-2 HW Unit, National Instruments MINI PROJEKTEK SZOFTVER ESZKÖZE LabVIEW, National Instruments advanced com 01kov05.pdf: 5. oldal TRF6900A, Texas, SoC FSK moduláció: Bit 0 átvitele: f 1 Bit 1 átvitele: f 2 Moduláló adatfolyam DDS-be vezetve: Átviendő bitfolyam: TX DATA Vevő: Szuperheterodin, FM diszkriminátorral advanced com 01kov05.pdf: 6. oldal TRF6900A IC-t vezérlő soros kódszavak A-Word (Programming of DDS_0) MSB LSB DDS Frequency Setting for Mode0 (DDS_0 [21:0]) ADDR B-Word (Programming of DDS_1) MSB LSB DDS Frequency Setting for Mode1 (DDS_1 [21:0]) ADDR C-Word (Control Register for PLL, Data Slicer and Mode1 Settings) MSB LSB PLL X X Mode1 Control Register [12:0] APLL NPLL MM SLCTL PLL VCO PA SLC LPF SW RSSI LIM IF MIX LNAM ADDR A2 A1 A0 P1 P0 L1 L0 D-Word (Control Register for Modulation and Mode0 Settings) MSB LSB Modulation Register [20:13] Mode0 Control Register [12:0] DEV PLL VCO PA SLC LPF SW RSSI LIM IF MIX LNAM ADDR DV7 DV6 DV5 DV4 DV3 DV2 DV1 DV0 P1 P0 L1 L0 advanced com 01kov05.pdf: 7. oldal Az USRP-2 HW eszköz blokk diagramja Fő komponensek: Alaplap. Tartalma: DACs, ADCs, FPGA Cserélhető RF öcsi panel. Tartalma: valamennyi analóg RF áramkör RF sáváteresztő jel rekonstruálása Rx1 Tx1 Rx2 RF Switch Tx Amp PLL VCO π 2 π 2 40 MHz 40 MHz 40 MHz DAC 400 MS/s DAC 400 MS/s ADC 100 MS/s Up sample Up sample Down sample Rx Control Tx Control GigaBit Ethernet x(t) + cos(ω ct) sin(ω ct) x I (t) x Q (t) Komplex burkoló kinyerése 2 x I(t) RF Switch LNA Drive Amp ADC Down sample x(t) cos(ω ct) PLL VCO 40 MHz 100 MS/s Main board -2 x Q(t) sin(ω ct) Vedd észre: Az USRP az OSI modell szerinti fizikai (PHY) réteget valósítja meg advanced com 01kov05.pdf: 8. oldal OKTATÁSI CÉLKITŰZÉS 1. A vezetéknélküli/rádiós adatátvitel elmélete és gyakorlata 2. A szoftver definiált (Software Defined Electronics, SDE) elmélete és gyakorlata 3. Az OSI-BR szerinti adatátvitel szervezése 4. Implementálási gyakorlat szerzése a laborgyakorlat ill. Mini Projekt során advanced com 01kov05.pdf: 9. oldal IRODALMAK ÉS REFERENCIÁK: [1] S. Haykin, Communication Systems, 4 th ed., John Wiley & Sons, [2] B. Razavi, RF Microelectronics, Prentice Hall, [3] J. A. Gutiérrez, E. H. Callaway and R. L. Barrett, Low-Rate Wireless Personal Area Networks, IEEE Press, [4] K. Siwiak and D. McKeown, Ultra-Wideband Technology, John Wiley & Sons, Chichester, UK, [5] IEEE Working Group-ok honlapjai: advanced com 01kov05.pdf: 10. oldal CONTENTS: 1. Theory of and basic concepts in application of Wireless Local Area (WLAN) and Wireless Personal Area (WPAN) Networks 1.1 Typical WLAN and WPAN applications Sensor networks, smart dust, manufacturing lines and other embedded systems, home automation and networking 1.2 Channel conditions in indoor and mobile radio communications 1.3 Ideas imported from computer science: Layered structure, packet communication and encapsulation 1.4 Constraints of CMOS implementation 1.5 Theory of WLAN and WPAN data communication systems Modulation and demodulation, intersymbol-interference, modulation schemes with constant envelope, effect of nonlinearity, spectrum of transmitted signal, eye diagram and spread spectrum techniques 1.6 LabVIEW simulation of a BPSK data communication system advanced com 01kov05.pdf: 11. oldal 2. Implementation issues and performance testing 2.1 Lowpass representation of bandpass signals and systems Complex envelope, lowpass equivalent of bandpass signals and systems 2.2 Receiver architectures Superheterodyne, image-reject, low-if and zero-if receivers. Digital-IF and subsampling receiver configurations 2.3 Transmitter architectures Direct-conversion and heterodyne transmitters 2.4 Antennas 2.5 Special techniques used in WLAN and WPAN applications to reduce power consumption and complexity 2.6 Transceiver performance testing Emission mask and unwanted emission, selectivity, third-order intercept point, 1-dB compression point, receiver blocking, sensitivity, dynamic range, intersymbol interference advanced com 01kov05.pdf: 12. oldal 3. Low-Rate Wireless Personal Area Network (LR-WPAN), the IEEE Standard Structure of IEEE Standard Technical overview of IEEE Standard Parts of IEEE Standard Physical (PHY) layer Medium Access Control (MAC) layer 3.4 Relationship between IEEE Standard and ZigBee Alliance Application of IEEE Standard : The ZigBee Alliance Networking issues advanced com 01kov05.pdf: 13. oldal 4. Application oriented issues 4.1 Calculation of the link budget 5. Laboratory experiments: TRF6900 Evaluation Modul and NI USRP-2 Modul advanced com 01kov05.pdf: 14. oldal
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks