Internationell patentbevakning. Rapport. Ansvarig informationsspecialist:åsa Fohlin. Diarienr:Bevakning Sökdatum: Er ref:exempelrapport - PDF

Description
Internationell patentbevakning Rapport Ansvarig informationsspecialist:åsa Fohlin Diarienr:Bevakning Sökdatum: Er ref:exempelrapport Din lots bland världens patent. Box 5055, Stockholm Tel

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment & Humor

Publish on:

Views: 146 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Internationell patentbevakning Rapport Ansvarig informationsspecialist:åsa Fohlin Diarienr:Bevakning Sökdatum: Er ref:exempelrapport Din lots bland världens patent. Box 5055, Stockholm Tel , Fax E-post: Information om tjänsten Internationell Patentbevakning Med hjälp av en Internationell patentbevakning följer du lätt med vad som händer inom ditt teknikområde eller vad dina konkurrenter gör. För din patentbevakning har vi använt Derwents databas WPI (World Patents Index) som källa. WPI räknas till en av de absolut främsta patentdatabaserna, med en omfattande internationell täckning och med alla sammandrag översatta till engelska. Rapporten består av en tabell med periodens nypublicerade patentdokument hämtade ur din sökprofil. I tabellen finns länkar till bibliografiska data, samt till patentskriften. I enstaka fall kan det förekomma att PRV inte har hunnit få tillgång till den nypublicerade skriften. I sådant fall ber vi dig återkomma vid senare tillfälle för komplettering. Vi kan dock inte garantera att PRV får full täckning av patentdokumentationen. PRV InterPat tar på sig att hålla sökprofilen uppdaterad vid förändringar i IPC-klasslistan. Däremot behöver vi information från er för att uppdatera förändrad företagsinformation som t ex namnbyte eller företagsfusioner. Tilläggstjänster För att du ska få ut så mycket som möjligt av din bevakning erbjuder vi följande tilläggstjänster: Omvärldsanalys vi presenterar resultatet överskådligt med hjälp av tabeller och diagram OCR-inläsning vi ger resultatet sökfunktionalitet Konsultation vi utvärderar resultatet utifrån dina kriterier 2(22) Ref Publiceringsnummer Titel Sökande Bild 1/11 CN [+0] Light pen, has illumination lamp arranged on rear cover, where rear cover is connected with power source line or power supply wire, and switch is connected with dry battery through inner wall of upper cover HALIMUYAK A 2/11 CN [+0] Light music pen for student, has switch connected with small bulbs, power supply provided with MPEG-1 audio Layer 3 player that is provided with display screen, where display screen is provided with two key-presses YU J 3/11 CN [+0] Photo-electric pen for improving student vision, has power supply part provided with cylinder and cover, and connector whose end is connected with signature pen body and another end is connected with outer thread screw LIU X 3(22) Ref Publiceringsnummer Titel Sökande Bild 4/11 CN [+0] Acousto-optic ball-point pen, has circuit control board connected with loudspeaker, and metal wire whose lower end is buckled with metal sheet, where metal sheet is connected with circuit control board HUANG F 5/11 CN [+0] Luminous tumbler pen, has luminous pen cap whose bottom part is provided with pen main body and balance weight block, where outer surface of pen main body is coated with luminous layer SONG Q 6/11 CN [+0] Moonlight pen, has power supply arranged in pen rod, where switch, light emitting device and power supply are connected with each other through conducting wire and light emitting device is closely fixed to tip part of pen rod YU X 4(22) Ref Publiceringsnummer Titel Sökande Bild 7/11 CN [+0] Multi-functional illuminating pen, has switch connected with button battery, pen pole whose lower end is provided with pen cap, and cylindrical recess matched with two bulbs, where pen cap is provided with cylindrical bump AFFILIATED NON GOVERNMENTAL SCHOOL SHANG 8/11 CN [+0] Emergent ball-point pen, has ball pen body fixed with lighting bulb that is connected with battery, and switch whose tail part is connected with electric wire, where electric wire is connected with lighting bulb LI J 9/11 CN [+0] Multifunctional pen, has pen core fixed with pen tube, currency detecting lamp connected with pen container, outer surface provided with pen hanger and direction key, and pen cap sleeved on lower half part of pen container LIN X 5(22) Ref Publiceringsnummer Titel Sökande Bild 10/11 TWM [+0] Presentation watch CHEN Q [Figur saknas] 11/11 KR [+1] Radiation solidity coating apparatus for use in writing instrument i.e. ballpoint pen, has lighting device including outer tube and rotary cap, and protrusion moved up and down and installed inside outer tube for rotating rotary cap DONG A TEACHING MATERIALS CO LTD 6(22) Vi strävar efter att utföra alla uppdrag noggrant och fullständigt, men på grund av den stora mängden information kan vi inte ge några garantier för att resultatet är komplett. Varje beställning av uppdrag hos PRV InterPat är sekretessbelagd och detsamma gäller resultatet. Sekretessbestämmelserna tar stöd av kap. i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Handlingarna lämnas aldrig ut till någon annan än uppdragsgivaren och kan inte heller åberopas som nyhetshinder mot en senare ansökan. Observera att insänt material, även modeller, behålles av PRV. Databasutdrag: All rights reserved. No part of this database may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, or stored in any retrieval system of any nature, without the prior written permission of Thomson Reuters, (C) /11 (C) WPI / THOMSON Accession Number 2013-D17679 [20] Application Data CN U Priority Data CN U Title Inventor Name Applicant Name Light pen, has illumination lamp arranged on rear cover, where rear cover is connected with power source line or power supply wire, and switch is connected with dry battery through inner wall of upper cover HALIMUYAK A (HALI-I) HALIMUYAK A Publication Numbers CN U U DW IPC - Advanced level - Invention Abstract B43K29/10; F21V23/04; F21V33/00 NOVELTY : The pen has a rear cover arrange at a top end of a pen holder and equipped with a lighting system, where the lighting system has a dry battery, a power supply wire, a switch and an illumination lamp. The dry battery is arranged in a battery slot of the rear cover. The switch is placed on an outer wall of the rear cover. The lamp is arranged on the rear cover. The rear cover is connected with a power source line or power supply wire. The switch is connected with the dry battery through an inner wall of an upper cover. USE : Light pen. ADVANTAGE : The pen is simple in structure and convenient to use. 7(22) 8(22) 2/11 (C) WPI / THOMSON Accession Number 2013-D05432 [20] Application Data CN Priority Data CN Title Inventor Name Applicant Name Light music pen for student, has switch connected with small bulbs, power supply provided with MPEG-1 audio Layer 3 player that is provided with display screen, where display screen is provided with two key-presses YU J (YUJJ-I) YU J Publication Numbers CN A DW IPC - Advanced level - Invention Abstract B43K29/00; B43K29/10 NOVELTY : The pen has a pen body (1) connected with a lower part of a pen point (2). The pen point is provided with a row of small bulbs (3). The pen body is provided with a power supply (4) that is provided with a switch (5). The switch is connected with the small bulbs. The power supply is provided with an MPEG-1 audio Layer 3 (MP3)player (6) that is provided with a display screen (7). The display screen is provided with two key-presses (8). USE : Light music pen for a student. ADVANTAGE : The pen is convenient to use, aesthetic in appearance and small in size, and illuminates during dark. DESCRIPTION OF DRAWINGS : The drawing shows a side view of a light music pen. 1 : Pen body 2 : Pen point 3 : Small bulbs 4 : Power supply 5 : Switch 6 : MPEG-1 audio Layer 3 player 7 : Display screen 8 : Key-presses 9(22) 10(22) 3/11 (C) WPI / THOMSON Accession Number 2013-E03327 [21] Application Data CN U Priority Data CN U Title Applicant Name Photo-electric pen for improving student vision, has power supply part provided with cylinder and cover, and connector whose end is connected with signature pen body and another end is connected with outer thread screw (LIUX-I) LIU X Publication Numbers CN U U DW IPC - Advanced level - Invention Abstract B43K29/10 NOVELTY : The pen has a power supply part provided with a hollow cylinder and a cover. An inner space of the hollow cylinder is provided with a section button battery. A top end of the hollow cylinder is provided with a power supply switch. A screw joint is made of metal. A sign pen part is provided with a sign pen cap and a signature pen body. An end of a diode connector is connected with the signature pen body. Another end of the diode connector is connected with an outer thread screw. USE : Photo-electric pen for improving student vision. ADVANTAGE : The pen is simple in structure and convenient to use, and has wide application range. 11(22) 4/11 (C) WPI / THOMSON Accession Number 2013-D63400 [21] Application Data CN U Priority Data CN U Title Inventor Name Applicant Name Acousto-optic ball-point pen, has circuit control board connected with loudspeaker, and metal wire whose lower end is buckled with metal sheet, where metal sheet is connected with circuit control board HUANG F (HUAN-I) HUANG F Publication Numbers CN U U DW IPC - Advanced level - Invention Abstract B43K29/00; B43K29/10 NOVELTY : The pen has a pen body provided with a lower cover. The lower cover is fixed with an upper cover by a hinge. The upper cover is provided with a circuit control board. The circuit control board is connected with a power supply wire and a loudspeaker. A hinge sheet is wound with a metal wire. A lower end of the metal wire is buckled with a metal sheet. The metal sheet is connected with the circuit control board. USE : Acousto-optic ball-point pen. ADVANTAGE : The pen is comfort to use. 12(22) 5/11 (C) WPI / THOMSON Accession Number 2013-D63397 [21] Application Data CN U Priority Data CN U Title Inventor Name Applicant Name Luminous tumbler pen, has luminous pen cap whose bottom part is provided with pen main body and balance weight block, where outer surface of pen main body is coated with luminous layer SONG Q (SONG-I) SONG Q Publication Numbers CN U U DW IPC - Advanced level - Invention Abstract B43K29/10 NOVELTY : The pen has a luminous pen cap whose bottom part is provided with a pen main body and a balance weight block. An outer surface of the pen main body is coated with a luminous layer. The luminous pen cap is provided with a groove. USE : Luminous tumbler pen. ADVANTAGE : The pen occupies less space. 13(22) 6/11 (C) WPI / THOMSON Accession Number 2013-D63396 [21] Application Data CN U Priority Data CN U Title Inventor Name Applicant Name Moonlight pen, has power supply arranged in pen rod, where switch, light emitting device and power supply are connected with each other through conducting wire and light emitting device is closely fixed to tip part of pen rod YU X (YUXX-I) YU X Publication Numbers CN U U DW IPC - Advanced level - Invention Abstract B43K29/10; F21V33/00 NOVELTY : The pen has a tip cover made of a transparent material. A pen body is provided with a power supply and a light emitting device. The light emitting device is closely fixed to a tip part of a pen rod and connected to two poles of the power supply. The power supply is arranged in the pen rod. A switch, the light emitting device and the power supply are connected with each other through a conducting wire. The switch is arranged on a pen-holder. An LED is arranged on a pen core. The tip cover is integrated with the pen rod. USE : Moonlight pen. ADVANTAGE : The pen can be normally written in a dark environment. 14(22) 7/11 (C) WPI / THOMSON Accession Number 2013-D63395 [21] Application Data CN U Priority Data CN U Title Inventor Name Applicant Name Multi-functional illuminating pen, has switch connected with button battery, pen pole whose lower end is provided with pen cap, and cylindrical recess matched with two bulbs, where pen cap is provided with cylindrical bump MU J; WU J (AFFI-N) AFFILIATED NON GOVERNMENTAL SCHOOL SHANG Publication Numbers CN U U DW IPC - Advanced level - Invention Abstract B43K29/10 NOVELTY : The pen has a pen cap provided with a cylindrical bump. A light box of a pen pipe is provided with a hollow cylinder. An inner part of the hollow cylinder is provided with a button battery. A side wall of the hollow cylinder is provided with a bulb and a switch. A lower bottom surface is provided with another bulb. The latter bulb is connected with the light box. A pen body is provided with a cylindrical pen rod. A lower end of a pen pole is provided with the pen cap. A cylindrical recess is matched with the bulbs. The switch is connected with the button battery. USE : Multi-functional illuminating pen. ADVANTAGE : The pen realizes function of a torch and a portable table lamp in convenient and practical manners. 15(22) 16(22) 8/11 (C) WPI / THOMSON Accession Number 2013-D63394 [21] Application Data CN U Priority Data CN U Title Inventor Name Applicant Name Emergent ball-point pen, has ball pen body fixed with lighting bulb that is connected with battery, and switch whose tail part is connected with electric wire, where electric wire is connected with lighting bulb LI J (LIJJ-I) LI J Publication Numbers CN U U DW IPC - Advanced level - Invention Abstract B43K29/10 NOVELTY : The pen has a main body provided with a ball pen body, a lighting bulb, an electric wire, a battery and a switch. The ball pen body is fixed with the lighting bulb. The lighting bulb is connected with the battery. A tail part of the switch is connected with the electric wire. The electric wire is connected with the lighting bulb. USE : Emergent ball-point pen. ADVANTAGE : The pen adopts the switch to be turned on so as to improve writing function during night time. 17(22) 9/11 (C) WPI / THOMSON Accession Number 2013-C88022 [19] Application Data CN U Priority Data CN U Title Inventor Name Applicant Name Multifunctional pen, has pen core fixed with pen tube, currency detecting lamp connected with pen container, outer surface provided with pen hanger and direction key, and pen cap sleeved on lower half part of pen container LIN X (LINX-I) LIN X Publication Numbers CN U U DW IPC - Advanced level - Invention Abstract B43K29/00; B43K29/10 NOVELTY : The pen has a cylindrical-shaped pen cylinder whose upper end is provided with a shadow-less lamp and a currency detecting lamp. The currency detecting lamp is connected with a pen container that is arranged at a storage battery. The storage battery is fixed with an outer surface that is arranged at an upper part of a touch switch. A pen core is fixed with a pen tube. Upper and lower end faces of the pen cap are provided with an infrared (IR) emitting device. The outer surface is provided with a pen hanger and a direction key. The pen cap is sleeved on a lower half part of the pen container. USE : Multifunctional pen. ADVANTAGE : The pen improves multimedia teaching efficiency. The pen has simple structure, convenient usage and better practicability. 18(22) 19(22) 10/11 (C) WPI / THOMSON Accession Number 2013-D46037 [19] Application Data TW U Priority Data TW U Title Inventor Name Applicant Name Presentation watch CHEN Q; YE Z; ZENG Y (CHEN-I) CHEN Q (YEZZ-I) YE Z (ZENG-I) ZENG Y Publication Numbers TWM439850U U DW IPC - Advanced level - Invention B43K29/10; G06F3/033 [Figur saknas] 20(22) 11/11 (C) WPI / THOMSON Accession Number 2009-Q30661 [72] Application Data KR U ; [Previous Publ KR U U ] Priority Data KR U Title Inventor Name Applicant Name Radiation solidity coating apparatus for use in writing instrument i.e. ballpoint pen, has lighting device including outer tube and rotary cap, and protrusion moved up and down and installed inside outer tube for rotating rotary cap KIM H; KIM H J (DONG-N) DONG A TEACHING MATERIALS CO LTD Publication Numbers KR U U DW KR Y Y DW IPC - Advanced level - Invention Abstract B43K29/00; B43K29/10 NOVELTY : The apparatus has a lighting device irradiating light to a heart wood and moved by a moving screw. The lighting device includes an outer tube, a rotary cap, a guide screw, and the moving screw. A transparent material is located in a solid body for transmitting light. The guide screw is installed with the rotary cap, and a protrusion is combined with another protrusion of the guide screw. The latter protrusion is moved up and down and installed inside the outer tube for rotating the rotary cap. A switch is installed in a rear part of the moving screw. USE : Radiation solidity coating apparatus for use in a writing instrument i.e. ballpoint pen. Can also be used for a marker, a colored pencil and a crayon. ADVANTAGE : The light is exactly irradiated through the heart wood. The apparatus is convenient to use and simple in structure. The apparatus can be manufactured at low cost. The apparatus is utilized as a flashlight and an electric lamp during night time and in dark space. DESCRIPTION OF DRAWINGS : The drawing shows an exploded perspective view of a radiation solidity coating apparatus. 21(22) v 22(22)
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x