INOGEN ONE®G2

Description
PORTABEL SYRGASKONCENTRATOR INOGEN ONE®G2 UTGÅVA 1/2015 Inogen One®G2 är en bärbar syrgaskoncentrator utformad för att ge frihet för den aktive…

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 2

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
PORTABEL SYRGASKONCENTRATOR INOGEN ONE®G2 UTGÅVA 1/2015 Inogen One®G2 är en bärbar syrgaskoncentrator utformad för att ge frihet för den aktive syrgasanvändaren. OBEROENDE Det är vad syrgaspatienter verkligen blir genom att använda Inogen One®G2. Både hemma eller på språng så ger Inogen One®G2 patienter och användare möjlighet att vara rörlig, spontan och oberoende. Patienterna kan ge sig av på ett ögonblick, utan att behöva titta på klockan eller gissa hur länge syrgasen kommer att räcka. INOGEN ONE®G2 TEKNISK DATA Storlek: 27,4×10,1×24,1cm Vikt: 3,2 kg Ljud: 38 dbA 12-cells batteri: 2 till 4 timmar 24-cells batteri: 4 till 8 timmar Syrgaskoncentrator: 90% -3% / +6% vid alla inställningar Conserver: Nattaktiverad Triggertryck: 0,12 cm H2O Hela Bolus levereras: inom 500 millisekunder Antal inställningar: 5 Data Log: 1 år / USB eller RF Garanti: 3 år* *Se Inogen One® G3 Limited Warranty Statement för fullständig garantiinformationn PORTABELT SYRGASSYSTEM G2 systemet innehåller en koncentrator, en bärbarväska, universell strömförsörjning, ett batteri, näskateter och en vagn. Tillval av 8 timmars batteri finns tillgängligt. EXEMPEL PÅ BOLUS Bärväska+Vagn Inogen G2 Bolus,ml Flow Setting 10 BPM 15 BPM 20 BPM 25 BPM ml/min 1 210 21 14 11 8 12-cells batteri 24-cells batteri 2 420 42 28 21 17 3 630 63 42 32 25 4 840 84 56 42 34 5 1050 105 70 53 42 6 1260 126 84 63 50 BPM: Breaths Per Minute (andetag per minut) Batteriladdare Art. Nr. Beskrivning 14111311 Inogen One ® G2 12 System med 12-cells batteri 14111331 Inogen One ® G2 System med 24-cells batteri TILLBEHÖR/RESERVDELAR Art. Nr. Beskrivning Art. Nr. 735100000936. Edition 1/2015. Alterations are subject to change without notice. 10082015kk © 2015 14111312 G2 Uppladdningsbart 12-cells batteri 14111313 G2 Uppladdningsbart 24-cells batteri 14111314 G2 Extern batteriladdare 14111315 G2 Universell strömförsörjning 14111316 G2 Bärväska 14111317 G2 Vagn 14111318 G2 Partikelfilter: 2 stycken 14111319 G2 A/C supply cord only no pol 14111320 G2 Ingångskapel för bil (cig. port) 14111322 G2 Kabelsäkring för bilkabel 14111324 Inogen One G2 ryggsäck 14111326 Inogen One filterkit 14111327 Inogen One utgångsfilter 14111328 Inogen One skiftnyckel för utgångfilter 14111338 Inogen AC strömförsörjning 14111339 Inogen G2 DC strömförsörjning GCE Norden AB Källvattengatan 9, Box 21044, SE-200 21 Malmö Telephone: +46 (0) 40 38 83 00, Fax: +46 (0) 40 38 83 53 www.gcegroup.com
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks