Ināra Žukovska Abreviēšana kā vārddarināšanas paņēmiens laikrakstā Diena - PDF

Description
Nr. Vārds, uzvārds izglītības iestāde zin.vadītājs nosaukums nozare HUMANITĀRĀS ZINĀTNES Latgales reģiona Zinātniski pētniecisko darbu konference ir/ nav izvirzīts uz konferenci Kristīne

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Marketing

Publish on:

Views: 392 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Nr. Vārds, uzvārds izglītības iestāde zin.vadītājs nosaukums nozare HUMANITĀRĀS ZINĀTNES Latgales reģiona Zinātniski pētniecisko darbu konference ir/ nav izvirzīts uz konferenci Kristīne Gaiziņa Preiļu 2.vsk. 2 Arianda Jonāne Žanna Ļebedeviča Latviešu valoda - moderna valoda Latviešu valodniecība Ināra Žukovska Abreviēšana kā vārddarināšanas paņēmiens laikrakstā Diena Latviešu valodniecība 3 Jolanta Loseva Riebiņu vsk. Žanna Ļebedeviča Personvārdi manā skolā Latviešu valodniecība 4 Gunārs Paipals Daugavpils 3.vsk. Tamāra Platkova Pozitīvisms Imanta Ziedoņa epifānijās un moderno epifāniju instalācija Latviešu literatūras zinātne un vēsture 5 Vineta Kažemāka Preiļu 2.vsk. Žanna Ļebedeviča Aspazija un viņas loma Raiņa dzīvē Latviešu literatūras zinātne un vēsture 6 Toms Skrinda Ināra Žukovska Latvieša tēls jaunākajā latviešu literatūrā Latviešu literatūras zinātne un vēsture 7 Aleksandra Koblenca Inga Sokolova Vientulība kā lirikas varoņa sevis apjaušanas iespēja E.Raupa dzejoļu krājumā putn Latviešu literatūras zinātne un vēsture 8 Ilze Smirnova Daugavpils 12.vsk. Lidija Znotiņa Feminisma problēmu atklāsme dažādu laika posmu latviešu literatūrā Latviešu literatūras zinātne un vēsture 9 Eduards Iļjins, Dmitrijs Belko PIKC Daugavpils tehnikums Liene Briede Interneta valodai raksturīgās iezīmes interneta rakstu un tvītu analīze (Characteristics of internet language analysis of online articles and tweets) un vēsture (angļu) 10 Linda Piterāne Daugavpils 3.vsk. Ilona Derjugina A Conflict between Knowledge and Ignorance in Ray Bradbury's works Fahrenheit 451, The Pedestrian and Bright Phoenix un vēsture (angļu) 11 Evita Kairiša Dagdas vsk. Snežana Smirnova Horoskopu ietekme uz cilvēka dzīvi un vēsture (angļu) 12 Artūrs Vozgiļevičs Ināra Kuharonoka The comparative analysis of the English language in Shakespeare's sonnets and modern standard English un vēsture (angļu) 13 Renārs Dortāns Inese Barkovska Deviations from literary norm in the Internet language un vēsture (angļu) 14 Alfrēds Lapkovskis Daugavpils 10.vsk. Gaļina Afonasenko The Development of Commander Strathmore s Character (Dan Brown Digital Fortress ) un vēsture (angļu) 15 Beatrise Kazarina Svetlana Veļigura Palpability of Time in Robert Hass s Poem Collection Time and Materials: Poems un vēsture (angļu) 16 Aleksandra Arhipova Daugavpils 9.vsk. Ludmila Čirkste Vienaldzība Albēra Kamī romānā L'etranger ( Svešinieks ) un mūsdienīgajā dzīvē un vēsture (franču) 17 Jeļena Drugoveiko Daugavpils 9.vsk. Ludmila Čirkste Galveno Margaritas Dirasas noveles Moderato Cantobile personāžu pārdzīvojumu aktualitāte un vēsture (franču) 18 Liene Nitiša Olga Osipova Lexikalische Parallelen im Deutschen und Lettischen un vēsture (vācu) 19 Santa Zariņa Olga Osipova Veränderungen in der deutschen Gegenwartssprache: Kurzwörter in den aktuellsten Video-Themen im Internetportal dw.de un vēsture (vācu) 20 Kristīne Umbraško Renāte Malnace Der Gebrauch der Zusammensetzungen in dem Top Thema im Portal dw.de un vēsture (vācu) Diāna Nikiforova 21 Preiļu 2.vsk. Nataļja Kondratjeva SMS īsziņu valoda Karina Beļajeva 22 Preiļu 2.vsk. Nataļja Kondratjeva Vārdi - parazīti krievu valodā 23 Marta Rjabčenko Valentīna Prokofjeva Образ бабушки в русской и латышской литературе 21 века на примере анализа текстов Н.Абгарян Манюня и М.Залите Pieci pirksti 24 Oksana Grigorjeva Valentīna Prokofjeva Образ маски в русской поэзии веков 25 Santa Vārna Valentīna Prokofjeva Выражение чувств радости и печали в русских фразеологизмах 26 Ņikita Ziļs Daugavpils Centra vsk. Nataļja Kožanova Номинация главного героя в романе Сергея Носова Фигурные скобки 27 Stīvens Dins Dudovs Ināra Kudrjavceva Pavla Žaguna mākslinieciskās pasaules dzejas ciklā «MÜTTER-AKKORD» pamattēli Evita Daugule, Valērija 28 Klopova Ināra Kudrjavceva Literārais teksts un multiplikācijas filmas teksts (Fedota, Marusjas, Cara, Ģenerāļa tēlu analīze, pamatojoties uz L.Stebljanko multiplikācijas filmas Stāsts par streļķi Fedotu un L.Filatova pasakas teātrim teksta Stāsts par streļķi Fedotu 29 Andrejs Holopovs Riebiņu vsk. Inna Kabare История староверов поселка Риебини в именах и названиях 30 Līna Kuzņecova Daugavpils 13.vsk. Valentīna Titoka Семантическое поле «музыка» в малой прозе Шукшина В.М. 31 Jeļena Dmitrijeva, Vladislava Gilute Daugavpils 9.vsk. Anželika Baranovska Философия любви и прощения через призму системы персонажей произведения М.Самарского Любовь или невыдуманная история 32 Diāna Koroševska Ezernieku vsk. Staņislava Bondareva Dagdas novada folkloras kopas Akmiņeica darbība ( ) Kulturoloģija 33 Adriāna Komule Ināra Žukovska Kino valoda Jura Kursieša spēlfilmā Modris Kulturoloģija 34 Laura Šidlovska Aiga Hudobčenoka s audzēkņi: skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieki Kulturoloģija 35 Ieva Jokste Krāslavas Valsts Inga Skerškāne Krāslavas svētā Ludviga Romas katoļu baznīcas centrālā altāra altārgleznojumu salīdzinājums Kulturoloģija 36 Marta Pastare Daugavpils 12.vsk. Lidija Znotiņa Komponisti un dzejnieki - Dziesmu svētku repertuāra veidotāji Kulturoloģija 37 Ilze Egle, Laura Neiceniece 38 Arvils Zelčs 39 Rainelda Zondaka Preiļu Valsts Anita Lazdāne Vācu un latviešu brīnumpasaku salīdzinājums Kulturoloģija Viļakas Valsts Jānis Laicāns Fotogrāfijas kā amata vēsture un attīstība Viļakā Kulturoloģija Viļakas Valsts Lilita Šaicāne Viļakas novada Susāju pagasta viensētu stāsti Kulturoloģija 40 Marija Kaļiņina Maltas vsk. Sandra Štekele Metāla kalumi kā viens no būtiskākajiem jūgendstila dekoratīvajiem elementiem Lūznavas muižas ēkā Kulturoloģija 41 Diāna Berovska Riebiņu vsk. Silvija Avotiņa Pirtis un pirts tradīcijas Riebiņos Kulturoloģija Laura Višķere, Viola Lapa Rēzeknes Katoļu vsk. Lita Klepere Poētikas elementi Ingas Ābeles lugā un spēlfilmā Tumšie brieži Kulturoloģija Anna Borovika, Sofija Aleksejeva Rēzeknes 6.vsk. Ināra Pavro Second hand popularitāte Rēzeknē Kulturoloģija 44 Kristīna Rutkovska Daugavpils 3.vsk. Daiga Vasiļjeva Skolas forma Daugavpilī Mākslas zinātne 45 Angelina Germanoviča Ilūkstes 1.vsk. Lonija Pupiņa Mode un apģērba izvēles paradumi Ilūkstes novada iedzīvotājiem Mākslas zinātne 46 Anna Mateja Krāslavas Valsts DABASZINĀTNES 47 Imants Romans Inga Skerškāne Vizuālā reklāma Mākslas zinātne Rēzeknes valsts poļu Taisija Strode Saules aktivitātes iedarbība uz Latgales reģiona iedzīvotājiem Astronomijā 48 Evita Kroiča Viļānu vsk. Zigrīda Litvinova Kaņepju audzēšana un izmantošanas iespējas Bioloģija 49 Tatjana Mikulova, Ilze Vidžupe Dagdas vsk. Anna Krilova Cietes daudzuma atkarība no augsnes struktūras Bioloģija 50 Tatjana Lukjanska Zemgales vsk. Jadviga Bobkova Rūsganā vakarsikspārņa (Nyctalus noctula Schreber) īpatņu pārvietošana no vecas remontējamas mājas bēniņiem uz mākslīgi izgatavotām mājiņām augļu dārzā Bioloģija 51 Evelīna Pivrika 52 Aigars Sudniks 53 Liliāna Ilgača 54 Valērijs Dudeničs Valērijs Dudeničs Valērijs Dudeničs Kristīne Cibuļska, Veslana Smiļgina Daugavpils 10.vsk. Gaļina Koreņeva 55 Kristīne Jevsejeva Gaisa piesārņojuma zonu izmaiņu novērtēšana no līdz gadam Daugavpils pilsētas teritorijā, izmantojot lihenoindikācijas metodi Invazīvā zivju suga Rotans (Percottus glehmi Dub) Daugavpils novada Ļubastes un Trikartas ezeros Latvijas invazīvā Amūras rotana (Perccottus glehni Dubowski, 1877) parazītofauna Daugavpils novada ūdenstilpnēs Bioloģija Bioloģija Bioloģija Priežu audžu tīkllapsenes ietekme uz Daugavpils Stropu meža veselības stāvokli Bioloģija Daugavpils Centra vsk. Monika Skutele Kartupeļu audzēšanas paņēmieni un attīstības īpatnības Bioloģija 56 Ņikita Orehs 57 Anastasija Azarova, Jevgēnijs Korotkovs, Kristina Šustova 58 Vaclavs Koržeņevskis Daugavpils Centra vsk. Daugavpils Centra vsk. Tatjana Baranovska, Marina Kanādas elodejas (Elodea canadensis (Michx,1803) šūnu fizioloģisko Savicka procesu izmaiņas atkarībā no nātrija hlorīda koncentrācijas ūdenī Bioloģija Tatjana Baranovska Ingūna Kostenko Daugavpils cietokšņa ziemojošo sikspārņu koloniju izpēte un mītņu temperatūras monitorings Bioloģija Amūras rotāna (Perccottus glenii) apkārtējas vides ietekme uz DNS globālo metilēšanas līmeni Bioloģija 59 Aivars Dunskis Krāslavas Valsts Līvija Malahovska Ķērpju sugas un veidi atkarībā no koku sugas un vecuma Bioloģija 60 Laura Gribuste Daugavpils 12.vsk. Iveta Leiskina Meža susuru (DRYOMYS NITEDULA) barības bāze Bioloģija 61 Agita Igaune Kārsavas vsk. Valentīna Tuče Tomātu audzēšana Bioloģija 62 Edgars Tarvids Rēzeknes 2.vsk. Ilona Obidennikova Kukaiņu krāsu redze Bioloģija 63 Ārija Ignatjeva Rēzeknes 3.vsk. Maruta Ladusāne Vārāmās sāls ietekme uz dzīvo organismu šūnām Bioloģija 64 Kristaps Isoda Ilūkstes 1.vsk. Pēteris Kalvāns Bezvadu maršrutētāja veiktspēja un drošība Fizika 65 Edgars Volčenoks Dagdas vsk. Valdis Orols Biopiedevas karburatora dzinēju degvielai Fizika 66 Patrīcija Tamane 67 Kamila Ščerbakova 68 Veronika Rižija 69 Ingars Sjanita Krāslavas Valsts Valentīns Jerockis, 70 Valērija Verdiņa Daugavpils 13.vsk. Marina Pilace Marina Pilace Marina Pilace Augu izmantošana elektroenerģijas iegūšanai Leidenfrosta efekta pētīšana Fraktāļu struktūru veidošanās fizikālos procesos Fizika Fizika Fizika Harijs Misjuns Audio signālu pārvēršana gaismas mūzikā Fizika Jurijs Kostjukevičs ZnO/ Cu 2 O heterostruktūru iegūšana un ozpētīšana Fizika Rēzeknes valsts poļu 71 Valentīns Bodžs Taisija Strode Mākslīgo gaismas avotu apgaismojuma intensitātes un spektra izpēte Fizika 72 Jūlija Terentjeva Daugavpils 9.vsk. Aļona Ivanova Skaņas viļņi un to novērošana Fizika 73 74 Aleksandrs Lončs,Elīna Zaļūksne Rēzeknes Valsts 1. Vēsma Poplavska Uzskates materiālu printēšana mācību procesam ar 3D printeri Informātika Diāna Semjonova, Laura Daniļeviča Dagdas vsk. Anna Krilova Blogu veidošana Informātika 75 Aiva Staņēviča Krāslavas Valsts 76 Iļja Smirnovs Austrumlatvijas tehnoloģiju vsk. Harijs Misjuns Dabaszinību tīmekļa vietnes eksakti.lv izveide Informātika Sanita Šalkovska 77 Valērija Gondaruka Daugavpils 9.vsk. Natālija Dzjumane 78 Intelektuālās aplikācijas izstrāe ar C#WINDOWS FORMS operētājsistēmai ANDROID Informātika Laika apstākļu prognozes veidošana ar laika (dinamiso) rindu modeļu palīdzību Informātika Iļja Ivanovs, Valentins Vlass Daugavpils 9.vsk. Natālija Dzjumane Drošība internetā Informātika 79 Renarts Kirejevs Rēzeknes Valsts 1. Vēsma Poplavska Spēļu konsoles izveide mājās Inženierzinātnes 80 Kaspars Bebrišs Daugavpils 12.vsk. Iveta Meškovska Tiltu maketi no mājsaimniecībā izmantojamajiem materiāliem Inženierzinātnes 81 Rūdolfs Čeirs 82 Laima Ūbelīte, Edgars Ivanovs Austrumlatvijas tehnoloģiju vsk. L.Rancānes Makašānu Amatu vsk. Diāna Lavrinoviča, Ēriks Garmolis, 83 Nikolajs Trifonovs Daugavpils 13.vsk. Sanita Šalkovska, Harijs Misjuns Drošības sistēma ar GSM SIM900 moduli un ARDUINO UNO Inženierzinātnes Oxana Skrytnik, Jānis Babris Aleksejs Maskaļovs, 84 Romualds Petrovs Daugavpils 13.vsk. Jurijs Kostjukevičs 85 Kokapstrādes moderno tehnoloģiju iespējas tradicionālās koka apbūves detaļu izgatavošana Inženierzinātnes Jurijs Kostjukevičs Gudrais sols Inženierzinātnes Daudzfunkcionālas meteostacijas izgatavošana Inženierzinātnes Armands Ostrovskis, Elvis Sinijs Rēzeknes 5.vsk. Inese Reksne Ko darīt ar nolietotām riepām? Inženierzinātnes 86 Dainis Sondors Rēzeknes valsts poļu Taisija Strode Čiekuri - izejviela siltumizolācijas materiāla izveidei Inženierzinātnes 87 Ksenija Kokina Daugavpils 3.vsk. Andrejs Zaičenko Diētiskais saldinātājs aspartāms- labums vai kaitīgums Ķīmija 88 Ludmila Beļajeva Preiļu 2.vsk. Jeļena Saulīte Metālu korozija Ķīmija 89 Santa Prikule Preiļu 2.vsk. Jeļena Saulīte Vakcīnas Ķīmija 90 Savēlijs Ņukša 91 Sandija Pudule 92 Aleksandra Tulovska Samanta Gabrāne, Karina Šneidere Loreta Lisenoka, Emīlija Zaščerinska Rēzeknes Valsts 1. Harijs Misjuns Alumīnija mijiedarbība Ķīmija Krāslavas Valsts Irina Fjodorova Irina Fjodorova Irina Halatina Seno monētu attīrīšanas metodes Luminola sintēze Ķīmija Ķīmija Luminofora 3-N-alilaminobenzantrona spektroskopiskā analīze Ķīmija Harijs Misjuns Akvareļkrāsu iegūšana no skolēnam pieejamajiem augiem un vielām Ķīmija Mairis Iesalnieks, Santa Kokina Līvānu 1.vsk. Sandra Ziemele Ko iesākt ar tukšām stikla pudelēm un stiklu kopumā? Ķīmija 96 Viktorija Maslobojeva Tiskādu vsk. Valentīna Beļajeva Mazgāšanās līdzekļu ietekme uz bioloģiskiem objektiem Ķīmija 97 Anastasija Krasnopjorova Tiskādu vsk. Valentīna Beļajeva Kokakola - kaitīgs vai veselīgs gāzētais dzēriens Ķīmija 98 Vita Pudāne Rudzātu vsk Ita Leišavniece, Reina Ambarova Jolanta Ļubka- Tarasova Kalcija jonu klātbūtne jogurtos Ķīmija Balvu Valsts Valentīna Pužule Taukskābes pārtikas produktos Ķīmija Viktorija Siņicina, Kristīne Voronova Rēzeknes 3.vsk. Maruta Ladusāne Enerģētisko dzērienu analīze un to ietekme uz dzīvajiem organismiem Ķīmija 101 Rita Zuboviča Krāslavas Valsts Harijs Misjuns Galvaniskais elements no sadzīvē pieejamajiem materiāliem Ķīmija 102 Vjačeslavs Petrovs Preiļu 2.vsk. Tatjana Svetlova Pierādījuma uzdevumi valsts pārbaudes darbos Matemātika 103 Krista Pogurecka, Andželika Seļivanova Rēzeknes Valsts Diāna Iļjučonoka Rēzeknes Valsts Juris Virskuļs, Normunds Cukmačs Rēzeknes Valsts 1. Ļubova Mitrošenko Spēļu komplekts no L-veida trimino saliekamas saules gadskārtu zīmes Matemātika Ļubova Mitrošenko Eilera funkcijas pielietojums zvaigžņveida n-stūru unikursīvo formu noteikšanā Matemātika Ļubova Mitrošenko Lodē ievilktu regulāro daudzskaldņu sakarības Matemātika 106 Loreta Ieva Dārzniece Ezernieku vsk. Broņislava Andžāne Maģisko astoņstūru laukumi Matemātika 107 Olita Brenča Ezernieku vsk. Broņislava Andžāne Figūru veidošana no heksamondiem Matemātika 108 Dagnija Vaišļa Ezernieku vsk. Broņislava Andžāne Slēgtas lauztas līnijas ar uzdotu krustpunktu skaitu Matemātika 109 Santa Petrinčika, Agnese Višņevska Krāslavas Valsts 110 Jānis Jermakovs Rēzeknes Valsts Raivis Ostapko 112 Elīna Plikusova 113 Anna Juškeviča Minimālie polimino, kuru izliektā čaula ir n-stūris Matemātika Jeļena Pikuma Viendobuma un divdobuma hiperboloīdi Matemātika Svetlana Proščinko Konstrukcijas uzdevumi Matemātika Svetlana Proščinko Uzskatāmā topoloģija Matemātika Marija Popova, Darja Melehova Rēzeknes 6.vsk. Rita Karzinina Maģiskie skaitļi un to ietekme uz cilvēka dzīvi Matemātika 114 Alīna Kruglova Viļānu vsk. Felicija Leščinska Skolēnu liekā svara problēmas iespējamība Viļānu vidusskolā Veselības zinātne 115 Evita Skrauce Viļānu vsk. Elizabete Birule Alkohola ietekme uz jauniešu organismu Veselības zinātne 116 Natālija Novičenko Daugavpils 3.vsk. Larisa Koroševska, Sergejs Zabarovskis Cilvēka krāsu redzes sliekšņa noteikšana Veselības zinātne 117 Iveta Dioka Ilūkstes 1.vsk. Inese Kokina Radioloģisko izmeklējumu nozīme Veselības zinātne 118 Agate Gailāne Rēzeknes Valsts Evita Dzervinika Rēzeknes Valsts 1. Rita Kļaviņa Zobu pastu sastāvā esošo vielu iedarbība uz mutes dobuma baktērijām Veselības zinātne Velta Dzervinika Rēzeknes Valsts 1.s pusaudžu statiskais līdzsvars fizisko aktivitāšu kontekstā Veselības zinātne 120 Elīna Krūmiņa Dagdas vsk. Anna Krilova Medus un tā produktu izmantošana kosmētikā un ārstniecībā Veselības zinātne 121 Inese Raciņa Valērijs Dudeničs Fiziskā aktivitāte un ķermeņa kompozīcija jaunietēm vecumā no 16 līdz 18 un sievietēm no 35 līdz 60 gadiem Veselības zinātne 122 Iluta Jureviča Valērijs Dudeničs Anoreksija un bulīmija jauniešu vidū 123 Marina Trubicina Daugavpils 12.vsk. Iveta Leiskina TUVREDZĪBAS IZPLATĪBA UN TĀS CĒLOŅI DAUGAVPILS 12.VIDUSSKOLAS KLAŠU SKOLĒNU VIDŪ 124 Deivids Dvinskis 125 Jūlija Ivanovska Veselības zinātne Veselības zinātne Viļakas Valsts Līga Leitena Ielu vingrošanas attīstība Viļakā Veselības zinātne Rēzeknes valsts poļu Ināra Kārkliņa Hronotipu ietekme uz skolēnu mācību procesu Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā Veselības zinātne 126 Eva Valpētere Ilūkstes 1.vsk. Iveta Midere Stājas traucējumi Ilūkstes 1.vidusskolā Veselības zinātne 127 Zanda Šoldre Preiļu 2.vsk. 128 Ļevs Batmanovs 129 Iveta Gornika, Laura Muskare Krāslavas Valsts 130 Antons Maksimovs Rēzeknes Valsts 1. Nadežda Kovalenko Rīcība ekstremālās situācijās Valērijs Dudeničs Skoliozes izplatība s vidusskolēnu vidū Veselības zinātne Veselības zinātne Līvija Malahovska Rokas un plaukstas muskuļu spēks, tā nozīme Veselības zinātne Harijs Misjuns Labākā tautsaimniecības produkta un tehnoloģijas noteikšana biogāzes iegūšanai Latvijā Vides zinātne 131 Ērika Bužinska Daugavpils 12.vsk. Santa Rutkovska Degradēto teritoriju izpēte Daugavpils pilsētā Vides zinātne 132 Elvīra Jančevska, Olita Geiba 133 Ieva Jurjāne 134 Patrīcija Benislavska 135 Rolands Smirnovs 136 Andrejs Hrolovičs Krāslavas Varavīksnes vsk. Jeva Bojarčuka Ķērpji - gaisa kvalitātes bioindikatori. Vides zinātne Balvu Valsts Rēzeknes valsts poļu Valentīna Pužule Ināra Kārkliņa Alīna Aņisimova Alīna Aņisimova Dāsnās Usnejas Usnea Florida biotopa izpēte Ziemeļlatgalē Vides zinātne Antropogēno faktoru ietekme uz kļavu un bērzu sulu sastāvu un kvalitāti Rēzeknes novada Verēmu pagasta Tūmužos Vides zinātne Daugavpils novada Līksnas pagasta lauku apdzīvojuma raksturojums Daugavpils parki un skvēri laika griežos Zemes zinātnes (arī ekonomiskā ģeogrāfija) Zemes zinātnes (arī ekonomiskā ģeogrāfija) 137 Eva Kucina Daugavpils 12.vsk. Santa Rutkovska Dzelzceļš kā svešzemju augu sugu izplatīšanās avots Daugavpils pilsētā Zemes zinātnes (arī ekonomiskā ģeogrāfija) 138 Anastasija Podlužnaja Daugavpils 3.vsk. Ināra Jasvina Eksotiski vietvārdi Latvijas toponīmikā Zemes zinātnes (arī ekonomiskā ģeogrāfija) Germanis Puriņš, 139 Maksims Zabetčuks Viktors Kudrjavskis Daugavpils dzelzceļa mezgla ietekme uz gruntsūdeņu kvalitāti 140 Samanta Nalivaiko Kārsavas vsk. Vija Zelča SOCIĀLĀS ZINĀTNES Mājas termometra rādījumu atbilstība meteorologu prognozētajām temperatūrām Zemes zinātnes (arī ekonomiskā ģeogrāfija) Zemes zinātnes (arī ekonomiskā ģeogrāfija) 141 Viktorija Grigorjeva Preiļu 2.vsk. Alla Andrejeva Kredīti Ekonomika 142 Iļja Mitrofanovs 143 Milāna Kovaļevska, Darja Turčenko Marina Pilace Tatjana Alika Spīdveja kluba Lokomotīve un Bērnu Futbola Centra Daugavpils mārketinga vides analīze 2015.gadā Ekonomika Daugavpils jauniešu informētības līmenis jautājumos, kas saistīti ar komercdarbības uzsākšanas atbalsta programmām Latvijā Ekonomika 144 Marina Skačkova Riebiņu vsk. Alla Solovjova SMU darbības JAL programmas ietvaros Ekonomika 145 Natālija Svjatoha Riebiņu vsk. Sandra Eiduka Maksājumi internetā un to drošība Ekonomika 146
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x