ХАРКІВСЬКИЙ НАПРЯМОК. 5:20 7:20 ФОП Калуженов 7:36 - PDF

Description
рейса Маршрут прямуваня Час відправлення з автостанції Час прибуття в кінцевий пункт Дні виконання платформи Перевізник Марка автобуса ХАРКІВСЬКИЙ НАПРЯМОК 12П, Херсон - :10 7:00 Судак - із Чонгара

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Small Business & Entrepreneurship

Publish on:

Views: 18 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
рейса Маршрут прямуваня Час відправлення з автостанції Час прибуття в кінцевий пункт Дні виконання платформи Перевізник Марка автобуса ХАРКІВСЬКИЙ НАПРЯМОК 12П, Херсон - :10 7:00 Судак - із Чонгара ПП Ікарус-авто , ВАТ АТП 1627 :20 7:20 ФОП Калуженов Ікарус 20, 26, 186ЕК Красноград - :2 7:2 Фенікс сетра, неоплан, ман, рута 1790ЕК 1790Ф Сахновщина - :36 7:36 по суботах Східавтотранс Плюс , БАЗ А , 789П Одеса - :0 7:3 Престиж Авто фірма Ікарус , 160Ф Зачепилівка - 6:00 8:33 Івеко Авто-Ові 130 Новоселівка - 6:1 8:10 Івеко 827 Миколаїв - 6:20 7: Гаджиев , 188ЕК Красноград - 6: 9:0 Фенікс сетра, неоплан, ман, рута ХАРКІВСЬКИЙ НАПРЯМОК 166Ф Зачепилівка - 7: 10:23 Авто-Ові 162Ф 7:6 10:23 по неділях 21 8:00 9: АТП-11231 БАЗ 763 Полтава - 8:2 10:2 ФОП Струков Отокар 89 8: 10:20 АТП Іван, БАЗ 138 9:20 11:20 ТДВ Автопромінь Іван, - Спринтер :00 12:00 ТДВ Дніпропетровське АТП-11228 , Еталон 1 Дніпродзержинськ - 10:3 12:3 192ЕК Красноград - 11: 13: Фенікс сетра, неоплан, ман 91 11:0 13:3 АТП Сетра, ХАРКІВСЬКИЙ НАПРЯМОК 13мн Москва 12:1 6:10 АТП ФОП Осипа, 31 12:30 1:1 АТП , Богдан 783С Кам янка- Дніпрвська - 12: 1: Авто-Ові АТП-12309 Еталон, 19ЕК Красноград - 13:2 1:3 п ятниця, неділя Фенікс Сетра, 10, 10П Кривий Ріг - 13: 1: ПАТ Північтранс , 803С Карлівка - 1:01 16:0 пт., нд. ДП Фаркоп Еталон, ЛАЗ 30П, 30 Нікополь - 1:1 16:10 Авто - Ові , Фольксваген 179ЕК Сахновщина - 1:26 16:26 п ятниця, неділя Східавтотранс Плюс , БАЗ А079, фольцваген 168Ф Зачепилівка - 1: 16:3 по неділях Авто-Ові ХАРКІВСЬКИЙ НАПРЯМОК 297 1:0 16: 170 Зачепилівка - 1:0 18:0 Авто-Ові 196ЕК Красноград - 16:2 18:3 по неділях Фенікс , Рута , 62П Сахновшина - Нова Каховка - 16:27 18:27 ФОП Кулінський 16: 18: компанія Югтранс , АТП-1606 Фолксваген, Ікарус, Даф, Бора, Короса, Ікарус 168 Бердянськ - 17:10 19:10 понеділка та середи ФОП Дунаєв, АТП-1102 , 262 Жовті Води - 17: 19:3 102, 102П Кривий Ріг - 18:0 20:0 ПП Ікарус-Авто ,, Ікарус 20, :00 20: АТП-11231 БАЗ 780 Миколаїв - 19:20 21:00 Авто-Ові 12 21:20 23:10 фірма Ікарус Даф,, КИЇВСЬКИЙ НАПРЯМОК 71С, 710 Бердянськ - Київ 0:30 7: ФОП Гончар, ПрАТ Маріуполь АВТО ВАНХОЛ, ДАФ, Бора, Кегичівка - Полтава 8:8 10:0 ПП Східавтотранс Плюс Шаолінь 6 Мелітополь - Миргород 12:20 16:0 ПП ЛЮГ 76 - Полтава 1:30 16:00 ФОП Струков Отокар 12А Полтава 18:10 20:00 ФОП Литвин 80С - Карлівка 20:29 21:20 пт.,нд. ДП Фаркоп 17 Красноармійськ - Київ ЛАЗ 699, Еталон 23:0 6:20 Шеріф Тур ДОНЕЦЬКИЙ НАПРЯМОК 18 Київ - Красноармійськ 0: :1 6 Шеріф Тур ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАПРЯМОК 828С - Миколаїв 0:1 8:2 Гаджиев , 61, 61П - Нова Каховка 8:3 18:30 компанія Югтранс , АТП-1606 , Даф, Бора, Короса, Ікарус 101, ПП Ікарус-Авто 101П - Кривий Ріг 9:2 1:0 7,, Ікарус 29П, 29 - Нікополь 10:20 16:1 Авто-Ові , Фольксваген Миколаїв 10:0 21:00 Авто-Ові 11С 261 Полтава - Дніпропетровськ - Жовті Води ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАПРЯМОК 11:10 13:0 ФОП Литвин 11:2 17:00, БАЗ Даймлер, 116, Дніпропетровськ 12:3 1:30 фірма Ікарус Даф, 103, 103П - Кривий Ріг 13:3 19:30 ПАТ Північтранс , 11 1:1 17:0 фірма Ікарус Даф, 90 1:3 17:08 АТП Іван, БАЗ 137 1:30 18:30 ТДВ Автопромінь , - 22 Дніпропетровськ 1:0 18:0 АТП-11231 БАЗ :20 18:0 АТП Сетра : 19:0 ТДВ Дніпропетровське АТП-11228 790, 790П - Одеса 17:2 7:00 Престижавто , Люкс-Темпо , 13 - Дніпродзержинськ 17:3 21: Дніпропетровськ 19:3 21: АТП , Богдан ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАПРЯМОК Дніпропетровськ 21:10 23: 7 11, 11П - Херсон 22:0 7: ПП Ікарус авто , ВАТ АТП 1627 Ікарус 20, 21, 21П - Каховка 23:0 9:0 ЮГТРАНС , АТП 1606 Ікарус 20, Вольво, ЗАПОРІЗЬКИЙ НАПРЯМОК Бердянськ 10: 19:3 ФОП Дунаєв, АТП-1102 , Миргород- Мелітополь 12:00 18:0 ПП ЛЮГ Кам янка - дніпровська 13:0 20:2 Авто-Ові АТП-12309 Еталон, Судак до Чонгара 1: 1:00 ФОП Калуженов ЗАПОРІЗЬКИЙ НАПРЯМОК 7130, 713С Київ - Бердянськ 23:0 7:10 6 ФОП Гончар, ПрАТ Маріуполь АВТО ВАН ХУЛ, ДАФ, Бора, ЗАЧЕПИЛІВСЬКИЙ НАПРЯМОК 1260 Красноград - Зачепилівка 10:0 12:30 п ятниця, субота, неділя 160Ф 13:2 1:1 - Зачепилівка 16Ф 1:3 16: Новоселівка 17:8 19:30 Авто-Ові 167Ф 19:10 20:00 неділя - Зачепилівка :38 21:3 САХНОВЩИНСЬКИЙ НАПРЯМОК :33 11:38 ФОП Кулінський Фольксваген Ікарус, Сетра 1789ЕК - Сахновщина 1:0 16:07 6, БАЗ А Ф по суботах 766 Полтава - Кегичівка 1:37 16:27 Східавтотранс Плюс Фольксваген Шаолін,БАЗ 1793ЕК - Сахновщина 19:17 20:19 6, БАЗ А079, рейса Маршрут Час відправлення Дні виконання платформи Перевізник Березівка 0:30* 1:00 10:00 пт., сб., нд. «Фенікс» 9002 Садове 0:30* 10: С Зачепилівка Леб яже ч/з 10:30 ФОП Висоцький 9139 Кобзівка :30 10:0 сб., нд Миколо- Камишувате через Первомайське 06:00* 12:00 3 Фенікс 900С 900 Мартинівка через Добреньку 06:00* 9:00 пт., сб., нд. 900С 13: Вільховий Ріг через Добреньку 9: пт., сб., нд. «Фенікс» Зачепилівка 9:0 12: 17:1 Щоденно «Авто-Ові» 3831 Кегичівка** через Софіївку 10: п ятн, неділя ПП «Східавтотранс Плюс» 07:00* 9011 Берестовенька 11:00 17: Петрівка 17:20 0:30* «Фенікс» 9012 Тишенківка 10:0 16:00 6: Піщанка 12:00* 3 17: * - по вівторках рейси виконуються в звичайному режимі ** - в останню п ятницю місяця рейси виконуються в звичайному режимі
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks