Грамадскі інавацыйны форум

Description
Канцэпцыя "Грамадскага інавацыйнага форума" распрацаваная ГА "Цэнтр "Трэці сектар" была прапанаваная 22 кастрычніка 2014 г. для ўключэння ў Стратэгію ўстойлівага развіцця Гродзенскай вобласці на перыяд да 2030 г.

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Government & Nonprofit

Publish on:

Views: 170 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. ГРАМАДСКАЕ АБ’ЯДНАННЕ «ЦЭНТР «ТРЭЦІ СЕКТАР», Г. ГРОДНА (3SEKTAR.BY) ПРАГРАМА «УНІВЕРСІТЭТ ЗАЛАТОГА ВЕКУ» (UZV.BY) Прапанова для канцэпцыі Стратэгіі ўстойлівага сацыяльна- эканамічнага развіцця Гродзенскай вобласці на перыяд да 2030г. Пілотная праграма “Грамадскі інавацыйны форум Гродзеншчыны” Гродна, 22.10.2014 г.
 • 2. Кароткае сацыяльна-эканамічнае абгрунтаванне  Грамадскія арганізацыі ва ўсім свеце з’яўляюцца каштоўным рэсурсам, які садзейнічае вырашэнню важных сацыяльных і іншых пытанняў жыцця грамадства, працаўладкаванню насельніцтва і прыцягненню інвестыцый, уключэнню грамадзян у грамадска-карысную дзейнасць.  На сённяшні час на тэрыторыі вобласці зарэгістравана каля 400 грамадскіх арганізацый. Гэта ў пяць разоў менш, чым на тэрыторыі суседнега Падляшскага ваяводства Польшчы.  Пры гэтым ступень удзелу грамадскіх арганізацый рэгіёну ў вырашэнні важных сацыяльна-эканамічных пытанняў і прыняцці рашэнняў, якія тычацца развіцця рэгіёну, узаемадзеяння з дзяржаўнымі, камерцыйнымі, акадэмічнымі арганізыцыямі, застаецца нізкай.
 • 3. Мэта програмы: умацаванне грамадзянскай супольнасці і яе ўзаемадзеяння з дзяржаўнымі, камерцыйнымі, акадэмічнымі арганізацыямі для ўстойлівага сацыяльна-эканамічнага развіцця Гродзенскай вобласці і павышэння якасці жыцця жыхароў рэгіёну.
 • 4. Ключавыя элементы праграмы:  Стварэнне Грамадскіх Радаў пры мясцовых органах улады з ліку прадстаўнікоў мясцовых грамадскіх арганізацый.  Стварэнне пастаянна дзеючага “Грамадскага інавацыйнага Форуму Гродзеншчыны”, які накіраваны на выяўленне і рэалізацыю на тэрыторыі рэгіёну інавацыйных ідэй, накіраваных на паляпшэнне якасці жыцця насельніцтва, умацаванне сацыяльна- эканамічнага і культурнага патэнцыялу рэгіёну.
 • 5. Ключавыя элементы праграмы:  Ажыццяўленне грамадскага кантролю за рэалізацыяй стратэгіі ўстойлівага развіцця рэгіёну;  Распрацоўка і ўкараненне адукацыйных і іншых праграм, якія накіраваны на ўцягванне моладзі і іншых мэтавых груп у грамадска-карысную дзейнасць, рэалізацыю іх правоў і інтарэсаў;
 • 6. Ключавыя элементы праграмы:  Правядзенне раз у два гады Форуму грамадскіх ініцыятыў Гродзеншчыны;  Павышэнне кваліфікацыі сябраў і персаналу грамадскіх арганізацый вобласці ў сферы кіравання праектамі (у тым ліку транспамежнымі праектамі);
 • 7. Ключавыя элементы праграмы:  Стварэнне “Адкрытай Школы мясцовай супольнасці”, якая накіравана на павышэнне кваліфікацыі грамадскіх актывістаў, прадстаўнікоў мясцовых уладаў у сферы планавання развіцця мясцовых супольнасцяў, вырашэнне важных мясцовых праблем;  Актыўнае выкарыстанне механізмаў дзяржаўнага сацыяльнага заказу для ўключэння грамадскіх арганізацый у рашэнне важных сацыяльна- эканамічных і культурных пытанняў жыццядзейнасці рэгіёна.
 • 8. Збіраем дадатковыя прапановы да нашай канцэпцыі! Шаноўныя сябры і калегі! Калі ў вас ёсць прапановы адносна таго, якія яшчэ дзеянні па развіцці грамадзянскай супольнасці на Гарадзеншчыне можна ўключыць у Стратэгію ўстойлівага развіцця вобласці да 2030 г. – калі ласка, дасылайце іх да 30 лістапада 2014 г. па адрасе: 3sektar@gmail.com
 • Related Search
  Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks