ГЕОГРАФІЯ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ Зошит для узагальнення знань 7 клас - PDF

Description
М.І. Пугач ГЕОГРАФІЯ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ Зошит для узагальнення знань 7 клас Видання шосте, перероблене і доповнене Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з географії

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Leadership & Management

Publish on:

Views: 404 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 3

Share
Transcript
М.І. Пугач ГЕОГРАФІЯ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ Зошит для узагальнення знань 7 клас Видання шосте, перероблене і доповнене Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з географії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА БОГДАН БКК 65.0я7 УДК 9. П88 Рецензенти: методист ХОІППО Галкін Д.В. вчитель географії НВО 8 м. Хмельницького Мала І.Л. вчитель географії середньої загальноосвітньої школи 5 м. Хмельницького Савка Н.І. Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з географії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист від р.../-г-9 ) П88 Пугач М.І. Географія материків і океанів: Зошит для узагальнення знань. 7 клас. 6-е вид., переробл. і доповн. Тернопіль: Навчальна книга Богдан, с. ISBN Пропонований посібник укладено згідно з чинною програмою курсу географії для -річної школи та вимог Міністерства освіти і науки України щодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів. Структура посібника така, що до кожної з шести рекомендованих для уроків узагальнення тем виділено: основний обсяг знань і вмінь, що їх повинен набути учень на кожному рівні навчальних досягнень; тестові завдання (за типологією завдань для зовнішнього оцінювання) для перевірки досягнень учнів з географії (початковий і середній рівні); теоретичні питання, які вимагають уміння робити зіставлення та висновки; комплексні питання, що дають змогу учневі проявити творчі здібності (достатній і високий рівні); місця для виконання завдань при проведенні оцінювання; загальна шкала навчальних досягнень учня Сходинки навчальних досягнень. Для учнів 7 х класів, учителів географії, батьків. БКК 65.0я7 УДК 9. Охороняється законом про авторське право. Жодна частина цього видання не може бути відтворена в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва. ISBN Навчальна книга Богдан, 05 Передмова Мета посібника допомогти учням та вчителям географії у підготовці до уроків узагальнення у 7 класі загальноосвітніх навчальних закладів. Посібник укладено відповідно до вимог чинної програми з географії, затвердженої Міністерством освіти і науки України. Він дає змогу здійснювати ефективну перевірку рівня опанування учнями програмового матеріалу. До кожної теми подано перелік основних вимог до знань, умінь і навичок учнів після вивчення ними відповідної теми Основний обсяг знань і вмінь. Посібник містить завдання чотирьох рівнів складності (за типологією завдань для зовнішнього оцінювання): Завдання першого рівня складності (початкового) це тести і завдання для перевірки знань з географії, що вимагають однозначної відповіді на запитання. Завдання другого рівня складності (середнього) це тести і зав дання для перевірки знань з географії, що вимагають неоднознач ної відповіді на запитання. Завдання третього рівня складності (достатнього) вимагають глибоких знань з географії, умінь робити зіставлення та деякі висновки. Завдання четвертого рівня складності (високого) це комплексні питання, які дають змогу учневі проявити творчі здібності, висловити власні думки, переконливо аргументувати особисту життєву позицію. Критерії оцінювання: І. Початковий питання (по 0,75 бала). Максимальна кількість балів. ІІ. Середній питання (по балу). Максимальна кількість балів. ІІІ. Достатній питання (по,5 бала). Максимальна кількість балів. ІV. Високий питання ( бали). Усього балів. Сходинки навчальних досягнень Оцінка в балах теми Дата проведення Рухаючись сходинками навчальних досягнень, ви, любі друзі, стаєте на шлях пошуку, пізнання, самоствердження. Бажаємо вам цікавої та щасливої подорожі у чарівний світ географії. Ваші успіхи сприятимуть процвітанню та збагаченню нашої України і тішитимуть учителів та батьків. Долайте сходинки і прагніть якомога вищого рівня! Основний обсяг знань та вмінь Тема. Вступ. Закономірності формування природи материків і океанів площу Землі та форму Землі, материки і океани як об єкти вивчення регіональної географії, материки, частини світу; океани, різні види карт; геологічні ери: архейська, протерозойська, палеозойська, мезозойська, кайнозойська; наслідки переміщення літосферних плит; платформи і області складчастості, основні і перехідні кліматичні пояси; форми рельєфу на материках і в океанах, платформи і області складчастості, повітряні і водні маси, типи клімату, теплі і холодні течії, природні. наводити приклади різних джерел інформації про материки та океани; добових і річних ритмів як наслідків осьового обертання та орбітального руху Землі; порівнювати площі материків та океанів, карти за масштабом та просторовим охопленням; наслідки добового і річного рухів Землі; властивості водних і повітряних мас; пояснювати вплив форми Землі та її рухів на природу материків й океанів; розрізняти в атласах: карти за змістом; показувати на карті материки, частини світу, океани, екватор, тропіки і полярні кола, літосферні плити, райони поширення пасатів, мусонів, західних вітрів помірних широт і східних полярних вітрів, кліматичні пояси, найбільші теплі та холодні поверхневі течії, природні зони; характеризувати осьове обертання та орбітальний рух Землі; оцінювати значення для людини географічних знань про материки та океани. Тема. Африка характерні риси географічного положення та природи Африки; основні етапи дослідження материка, головні форми рельєфу і корисні копалини, особливості клімату й розміщення кліматичних поясів Африки, основні річкові басейни та озера, зональні та азоальні природні комплекси Африки, загальні риси населення, основні екологічні проблеми материка. показувати на карті об єкти географічної номенклатури: миси Рас-Енгела, Агульяс, Альмаді, Рас- Гафун; моря Середземне, Червоне; затоки Гвінейську, Аденську; протоки Мозамбікську, Ґібралтарську та Баб-ель-Мандебську; острів Мадагаскар; півострів Сомалі; гори Атлас, Драконові, Капські; вулкан Кіліманджаро; Ефіопське нагір я та нагір я Тібесті; Східноафриканське плоскогір я; річки Ніл, Конго (Заїр), Ніґер, Замбезі, Оранжеву; озера Вікторію, Танганьїку, Ньяса, Чад; водоспад Вікторію; пустелі Сахару, Наміб; напівпустелю Калахарі; добирати карти відповідно до змісту навчального завдання; робити висновки про спільні та відмінні риси природи та господарства окремих регіонів Африки, про своєрідність і неповторність природи материка. Тема. Австралія, Південна Америка особливості фізико-географічного положення Австралії та Південної Америки; основні відомості про відкриття та дослідження материків; основні типи клімату материків, їхню роль у розподілі вод суходолу; органічний світ материків, особливості заселення, зв язки Австралійського Союзу з Україною. показувати на карті розташування об єктів географічної номенклатури Австралії: миси Йорк, Південно-Східний, Стіп-Пойнт, Байрон; моря Коралове, Тасманове, Арафурське; затоки Карпентарію, Велику Австралійську; острови Тасманію, Нову Зеландію, Нову Гвінею, Великий Бар єрний риф; півострів Кейп-Йорк; Західно-Австралійське плоскогір я; Центральну низовину; гори Великий Вододільний хребет (г. Косцюшко); річки Муррей, Дарлінг, озеро Ейр; пустелі Вікторію, Велику Піщану пустелю; показувати на карті розташування об єктів географічної номенклатури Південної Америки: миси Гальїнас, Фроуерд, Кабу-Бранку, Паріньяс, Горн; Карибське море; затоку Ла-Плата; протоки Магелланову, Дрейка; острови Вогняну Землю, Фолклендські; низовини Амазонську, Орінокську, Ла-Платську; плоскогір я Бразильське, Гвіанське; гори Анди (г. Аконкагуа); вулкан Котопахі; річки Амазонку, Парану, Оріноко; водоспади Анхель, Ігуасу; озера Маракайбо, Тітікаку; пустелю Атакаму. добирати карти відповідно до змісту навчального завдання; показувати на карті зазначені в програмі географічні об єкти; робити висновки про спільні та відмінні риси природи і господарства окремих регіонів материків, про причини своєрідності й унікальності органічного світу. Тема. Тема 5. Євразія особливості географічного положення та історію дослідження Євразії; основні риси рельєфу та закономірності розміщення корисних копалин, чинники формування клімату, кліматичні пояси й області материка, типи річок за їх живленням і режимом, закономірності розміщення природних зон Євразії; населення материка. особливості географічного положення та історію дослідження Євразії; основні риси рельєфу та закономірності розміщення корисних копалин, чинники формування клімату, кліматичні пояси й області материка, типи річок за їх живленням і режимом, закономірності розміщення природних зон Євразії; населення материка. показувати на карті об єкти географічної номенклатури: миси Рока, Дежньова, Челюскін, Піай; моря Північне, Балтійське, Середземне, Чорне, Азовське, Баренцове, Східносибірське, Жовте, Японське, Охотське, Берінгове, Східно-Китайське, Південно- Китайське, Аравійське; затоки Біскайську, Бенгальську, Аденську, Перську, Сіамську, Ботнічну; протоки Дарданелли, Босфор, Ла-Манш, Гібралтарську, Зондську, Малаккську, Берингову, Лаперуза; острови Велику Британію, Ірландію, Сицилію, Шпіцберген, Нову Землю, Сахалін, Японські, Великі Зондські (Калімантан, Суматра, Ява), Малі Зондські, Філіппінські; півострови Скандинавський, Піренейський, Апеннінський, Балканський, Кримський, Таймир, Чукотський, Камчатку, Корею, Індокитай, Малакку, Індостан, Аравійський; гори Альпи, Піренеї, Апенніни, Карпати, Кримські, Скандинавські, Уральські, Кавказ, Тянь-Шань, Гімалаї (г. Джомолунгма); рівнини Східноєвропейську, Велику Китайську, Західносибірську; низовини Прикаспійську, Індо-Ґанґську, Месопотамську, Середньоруську височину; плоскогір я Середньосибірське, Декан; нагір я Тибет, Іранське; вулкани Геклу, Етну, Везувій, Ключевську Сопку, Фудзіяму, Кракатау; пустелі Каракуми, Гобі, Руб-ель-Халі; річки Рейн, Ельбу, Дунай, Дніпро, Дністер, Волгу, Об, Єнісей, Лену, Амур, Хуанхе, Янцзи, Меконг, Ганґ, Інд, Євфрат, Тигр; озера Женевське, Ладозьке, Каспійське море, Аральське море, Байкал, Балхаш, Мертве море; визначати за картою фізико-географічне положення і розміри материка; пояснювати особливості природи материка, окремих його територій та їхні причини; встановлювати за картами та іншими джерелами знань основні закономірності розміщення природних зон Євразії і населення материка. Тема 6. Антарктида. Північна Америка основні етапи дослідження Антарктиди, сучасні дослідження українців в Антарктиді, причини утворення суцільного покривного зледеніння, вплив льодовикового покриву на природу материка; вплив фізико-географічного положення материка і південних частин океанів на його природу; характерні риси природи Антарктиди та Антарктики; особливості географічного положення та історію відкриття Північної Америки, основні риси рельєфу материка, типи клімату Північної Америки, особливості розміщення природних зон материка, населення Північної Америки, його сучасний склад; зв язки Північної Америки з Україною. користуватися тематичними картами під час вивчення природи; виявляти на карті фізико-географічне положення материка; показувати на ка
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks