Exposició autoritzada per la R.S.C.E. i Generalitat de Catalunya Exposición autorizada por la R.S.C.E. y Generalitat de Catalunya CATÁLEG/CATÁLOGO - PDF

Description
83 EXPOSICIÓN INTERNACIONAL CANINA DE MARTORELL 2014 EXPOSICIÓ INTERNACIONAL CANINA DE MARTORELL y 12 de enero de 2014 / 11 i 12 de gener de 2014 Autoriza Autoritza Patrocina Organiza Organitza

Please download to get full document.

View again

of 143
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Automotive

Publish on:

Views: 114 | Pages: 143

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
83 EXPOSICIÓN INTERNACIONAL CANINA DE MARTORELL 2014 EXPOSICIÓ INTERNACIONAL CANINA DE MARTORELL y 12 de enero de 2014 / 11 i 12 de gener de 2014 Autoriza Autoritza Patrocina Organiza Organitza * ASSO CI A CIÓ CANINA * AJUNTAMENT DE MARTORELL U N IÓ CI N ÒF I L A DE CATALU N YA Saluda de l alcalde per la 83 edició de l Exposició Internacional Canina L Exposició Internacional Canina s ha convertit en una cita esperada del calendari anual d activitats de Martorell. És un punt de trobada ineludible per als representants del sector i els experts, però també per a totes aquelles persones que gaudeixen de la companyia dels animals alhora que és un esdeveniment magnífic perquè tothom s hi acosti i aprengui el valor de les societats que estimen i respecten els animals. Aquesta Exposició Internacional que organitza l Associació Canina Unió Cinòfila de Catalunya arriba enguany a la 83 edició. És una fita extraordinària. És un exemple de perseverança exemplar que cal reconèixer a totes les persones que hi ha al darrera, que no han estalviat esforç treballant-hi amb constància i encert. Animo a tothom a participar-hi, a acostar-se al recinte firal de Ca n Oliveras per gaudir d una exposició que serveix per comprendre el valor de la convivència responsable amb els animals. Salvador Esteve i Figueras Alcalde de Martorell 83 Exposició Internacional Canina 83 Exposición Internacional Canina BARCELONA 2014 Exposició autoritzada per la R.S.C.E. i Generalitat de Catalunya Exposición autorizada por la R.S.C.E. y Generalitat de Catalunya MARTORELL Posant en competició el C.A.C.I.B. de la F.C.I. i el C.A.C. de la R. S. C. E. Poniendo en competición el C.A.C.I.B. de la F.C.I. y el C.A.C. de la R. S. C. E. RECINTE FIRAL CA N OLIVERAS 11 i 12 de Gener de y 12 de Enero de 2014 CATÁLEG/CATÁLOGO ORGANITZA / ORGANIZA: ASSOCIACIÓ CANINA UNIÓ CINÒFILA DE CATALUNYA PATROCINAN: EXC. AYUNTAMIENTO DE MARTORELL ARION Direcció i Administració de l Exposició / Dirección y Administración de la Exposición ASSOCIACIÓ CANINA UNIÓ CINÒFILA DE CATALUNYA C/ Galileu, 340, 3 er, 2ª * BARCELONA Telf.: Fax: * * 3 COMITÉ D HONOR DE LA EXPOSICIÓ COMITÉ DE HONOR DE LA EXPOSICIÓN Ilmo. Sr. Alcalde de Martorell D. SALVADOR ESTEVE I FIGUERAS La Real Sociedad Canina de España, és afiliada a la Federació Cinológica Internacional, de la que forma part com a organisme federat desde l any La Real Sociedad Canina de España, está afiliada a la Federación Cinológica Internacional, de la que forma parte como organismo federado desde el año L ASSOCIACIÓ CANINA UNIÓ CINÒFILA DE CATALUNYA És afiliada a la/está afiliada a la REAL SOCIEDAD CANINA DE ESPAÑA 4 COMITÉ DE LA ASSOCIACIÓ CANINA UNIÓ CINÒFILA DE CATALUNYA PRESIDENT/PRESIDENTE: VICEPRESIDENT/VICEPRESIDENTE: SECRETARI/SECRETARIO: VICESECRETARI/VICESECRETARIO: TESORER/TESORERO: VOCALS/VOCALES: Dña. Maite Gonzalbo Lorenzo D. Manuel Bertrand Verges Dña. Mª José Chamorro Moral Dña. Ana Isabel García Ruiz Dña. Francisca Sans Ripoll Dña. Mercedes Ercilla González D. Alex Palacín Cabañas D. Juan Pedro Guerra Guerra D. Francesc Sánchez Rodríguez Dña. Vanessa Moyano Gonzalves COMISSIÓ EXECUTIVA DE L EXPOSICIÓ/COMISIÓN EJECUTIVA DE LA EXPOSICIÓN PRESIDENT/PRESIDENTE: VOCALS/VOCALES: Dña. Maite Gonzalbo Lorenzo Dña. Ana Isabel García Ruiz Dra. Alexandra Paul COMISSIÓ D ADMISSIÓ I CLASSIFICACÍO / COMISIÓN DE ADMISIÓN Y CLASIFICACIÓN El Comité de la Associació Canina Unió Cinófila de Catalunya COMISSARI GENERAL/COMISARIO GENERAL Dña. Maite Gonzalbo Lorenzo WEBMASTER D. Juan Carlos Rosas Morao COORDINACIÓ INFRAESTRUCTURES/COORDINACIÓN INFRAESTRUCTURAS Dña. Angela Plaza Romero D. Carlos García Rossell COMUNICACIONS/COMUNICACIONES D. Alex Palacín SERVEI SANITARI VETERINARI/SERVICIO SANITARIO VETERINARIO Dra. Alexandra Paul DELEGAT DE LA R.S.C.E. / DELEGADO DE LA R.S.C.E. El designado por la R.S.C.E. 5 RELACIÓ DE JUTGES RELACIÓN DE JUECES DISSABTE 11/SÁBADO 11 GRUPO I D. Rui Oliveira (P)...Razas Españolas D. Adrián Argente (E)...Resto del Grupo GRUPO III D. Francisco Moreno (E)...American Staffordshire Terrier D. Ricardo Gómez (E)...Bull Terriers y Staffordshire Bull Terrier Mr. Cristian Stefanescu (RU)...Resto del Grupo GRUPO V Dña. Gabriela Veiga (P)...Chow Chow Mr. Cristian Stefanescu (RU)...Resto del Grupo GRUPO VII D. Rui Oliveira (P)...Completo GRUPO X Dña. Gabriela Veiga (P)...Completo FINALES GRUPO I...D. Adrián Argente (E) GRUPO III...Mr. Cristian Stefanescu (RU) GRUPO V...Mr. Cristian Stefanescu (RU) GRUPO VII...D. Rui Oliveira (P) GRUPO X...Dña. Gabriela Veiga (P) MEJORES CACHORROS Gº I, III, V, VII, y X...Los mismos jueces que en los adultos MEJOR PAREJA SÁBADO...D. Ricardo Gómez (E MEJOR GRUPO CRIA SÁBADO...D. Ricardo Gómez (E MEJOR JOVEN SÁBADO...D. Rui Oliveira (P) MEJOR BABY SÁBADO...D. Francisco Moreno (E) 6 RELACIÓ DE JUTGES RELACIÓN DE JUECES DIUMENGE 12 / DOMINGO 12 GRUPO II D. Francisco Moreno (E)...Pinschers, Shar Pei, Cane Corso, Boxer y Terranova D. Julio Such (E)...Dobermann, Bulldog Inglés, Bullmastiff, Rottweiler y Dogo Alemán D. Adrián Argente (E)...Razas Españolas (Dogo Canario - Especial) D. Ricardo Gómez (E)...Resto del Grupo GRUPO IV D. Adrián Argente (E)...Completo GRUPO VI Mr. Cristian Stefanescu (RU)...Completo GRUPO VIII D. Rui Oliveira (P)...Completo GRUPO IX Dña. Gabriela Veiga (P)...Caniches, Perro Crestado Chino, Shih Tzu, Bulldog Francés y Carlino Mr. Cristian Stefanescu (RU)...Resto del Grupo FINALES GRUPO II...D. Francisco Moreno (E) GRUPO IV...D. Adrián Argente (E) GRUPO VI...Mr. Cristian Stefanescu (RU) GRUPO VIII...D. Rui Oliveira (P) GRUPO IX...Dña. Gabriela Veiga (P) MEJOR PAREJA DOMINGO...D. Ricardo Gómez (E) MEJOR GRUPO CRIA DOMINGO...D. Ricardo Gómez (E) MEJOR JOVEN DOMINGO...D. Rui Oliveira (P) MEJOR BABY DOMINGO...Dña. Gabriela Veiga (P) B.I.S. CACHORRO...D. Adrián Argente (E) B.I.S. RAZAS ESPAÑOLAS...D. Adrián Argente (E) B.I.S. ABSOLUTO...Mr. Cristian Stefanescu (RU) 7 COMISSARIS DE RING/COMISARIOS DE RING TINA CASTRILLO VICENTE GASCÓ ALEJANDRA GARCIA MERINO DAVID MESA DANIEL DURAN ESTHER LOPEZ ISA RODRIGUEZ JUANMA MORATO ENRIQUETA HERBERT JOSEP M PORTO ALEJANDRO HUELIN ALBERTO PITARC DANI MARTI YOLANDA CALANCHA JOSEP SALA TICO LES CONDICIONS PER L OBTENCIÓ DEL TÍTÓL «CAMPIONAT D ESPANYA» SON LAS SEGÜENTS: 1º a) 4 CAC s, un d ells a l Exposició Internacional de Madrid i 1 EXCEL-LENT, a Classe Campions, Classe Treball, Classe Oberta o Classe Intermedia a l Exposició Monográfica del seu Club de Raça, en cas de ser-hi o a una altra Exposició Internacional de Madrid. b) 4 CAC s, un d ells a l Exposició Monográfica del seu Club de Raça, o a una Exposició Internacional de Madrid, 1 EXCEL-LENT, a Classe Campions, Classe Treball, Classe Oberta o Classe Intermedia a una altra Exposició Internacional de Madrid. 2º Punts concedits per 3 jutges diferents 3º Un gos no obté el Títol de Campió fins que aquest sigui homologat pel Comité de Direcció de la R.S.C.E.. CONDICIONES PARA LA OBTENCIÓN DEL CAMPEONATO EN ESPAÑA DE BELLEZA DE LA R.S.C.E. 1º a) 4 C.A.C. s, uno de ellos en la Exposición Internacional de Madrid, y 1 Excelente, en Clase de Campeones, Clase Trabajo, Clase Abierta ó Clase Intermedia, en la exposición monográfica de su club de raza, si lo hubiere, ó en otra Exposición Internacional de Madrid. b) 4 C.A.C. s, uno de ellos en la exposición monográfica de su club de raza, ó en una Exposición Internacional de Madrid, y 1 Excelente, en Clase de Campeones, Clase Trabajo, Clase Abierta ó Clase Intermedia, en otra Exposición Internacional de Madrid. 2º Puntos concedidos por 3 jueces diferentes 3º Un perro no obtiene el Título de Campeón en tanto no es homologado por el Comité de Dirección de la R.S.C.E.. 8 TROFEUS / TROFEOS L ASSOCIACIÓ CANINA UNIÓ CINÒFILA DE CATALUNYA AGRAEIX LA COL.LABORACIÓ DESINTERESSADA DELS SEGÜENTS CRIADORS AMB LA DONACIÓ DELS TROFEUS AL: LA ASSOCIACIÓ CANINA UNIÓ CINÓFILA DE CATALUNYA AGRADECE LA COLABORACIÓN DESINTERESADA DE LOS SIGUIENTES CRIADORES CON LA DONACIÓN DE LOS TROFEOS AL: MILLOR GOS DE L EXPOSICIÓ A.C.U.C.C. 2º MILLOR GOS DE L EXPOSICIÓ A.C.U.C.C. 3º MILLOR GOS DE L EXPOSICIÓ A.C.U.C.C. MILLOR RAÇAS ESPANYOLES REAL SOCIEDAD CANINA DE ESPAÑA 2º MILLOR RAÇAS ESPANYOLES A.C.U.C.C. 3º MILLOR RAÇAS ESPANYOLES A.C.U.C.C. MILLOR JOVE DE L EXPOSICIÓ A.C.U.C.C. 2º MILLOR JOVE DE L EXPOSICIÓ A.C.U.C.C. 3º MILLOR JOVE DE L EXPOSICIÓ A.C.U.C.C. MILLOR CADELL DE L EXPOSICIÓ A.C.U.C.C. 2º MILLOR CADELL DE L EXPOSICIÓ A.C.U.C.C. 3º MILLOR CADELL DE L EXPOSICIÓ A.C.U.C.C. MILLOR PARELLE MILLOR GRUP DE CRIANÇA MILLOR GRUP I MILLOR GRUP II MILLOR GRUP III MILLOR GRUP IV MILLOR GRUP V MILLOR GRUP VI MILLOR GRUP VII MILLOR GRUP VIII MILLOR GRUP IX MILLOR GRUP X MILLOR CADELLS GRUP I MILLOR CADELLS GRUP II MILLOR CADELLS GRUP III MILLOR CADELLS GRUP IV MILLOR CADELLS GRUP V MILLOR CADELLS GRUP VI MILLOR CADELLS GRUP VII MILLOR CADELLS GRUP VIII MILLOR CADELLS GRUP IX MILLOR CADELLS GRUP X RESTA DELS TROFEUS A.C.U.C.C. A.C.U.C.C. A.C.U.C.C. A.C.U.C.C. A.C.U.C.C. A.C.U.C.C. A.C.U.C.C. A.C.U.C.C. A.C.U.C.C. A.C.U.C.C. TROFEO - TERESA MOREU A.C.U.C.C. A.C.U.C.C. A.C.U.C.C. A.C.U.C.C. A.C.U.C.C. A.C.U.C.C. A.C.U.C.C. A.C.U.C.C. A.C.U.C.C. A.C.U.C.C. A.C.U.C.C. A.C.U.C.C. A.C.U.C.C. MEJORES DE GRUPO EN ADULTOS Y CACHORROS DISEÑADOS POR LEXIS DOMENECH OCHOTOREVA 9 CAMPIONAT DE CATALUNYA - NORMATIVA - CAMPIÓ DE CATALUNYA PODRAN OPTAR AL TÍTOL ELS EXEMPLARS MAJORS DE 15 MESOS QUE PARTICIPIN EN LA CLASSE INTERMÈDIA, OBERTA, TREBALL O CAMPIONS, SEGONS UNA DE LES SEGÜENTS MODALITATS: - 6 PUNTS EN 1 ANY - 10 PUNTS EN 2 ANYS CONSECUTIUS. OBTENCIÓ DE PUNTS (EN EL CAS AL QUE S'OBTINGUI MES D UNA DE LES SEGÜENTS QUALIFICACIONS EN UNA EXPOSICIÓ (P. EX. CAC I CACIB) PUNTUARAN ÚNICAMENT ELS PUNTS CORRESPONENTS A LA QUALIFICACIÓ SUPERIOR): - EXC 1º EN CONCURS PUNTUABLE 1 PUNT - CAC EN EXPOSICIÓ NACIONAL O INTERNACIONAL 1 PUNT - RAPPEL DE CAC EN EXPOSICIÓ NACIONAL 1 PUNT - CACIB EN EXPOSICIÓ INTERNACIONAL 2 PUNT NOMÉS PUNTUARAN LES EXPOSICIONS ORGANITZADES PER L A.C.U.C.C.. NOTA: SERÀ REQUISIT IMPRESCINDIBLE EL COMPLIMENT DELS SEGÜENTS APARTATS: A- OBTENCIÓ D UN CAC I UN RAPPEL DE CAC O UN CACIB B- OBTENCIÓ D UN EXCEL LENT A UNA EXPOSICIÓ INTERNACIONAL (NO ES COMPTABILITZARÀ COM A PUNT). JOVE CAMPIÓ DE CATALUNYA PODRAN OPTAR AL TÍTOL ELS EXEMPLARS ENTRE 5 I 24 MESOS QUE PARTICIPIN EN CLASSE BABY, CADELL, JOVE I INTERMÈDIA. HAURAN D'OBTENIR 6 PUNTS A UN ANY, SEGONS LA SEGÜENT LLISTA: - A CLASSE JOVE I INTERMÈDIA: EXC 1º EN CONCURS PUNTUABLE, EXPOSICIÓ NACIONAL, INTERNACIONAL - EN CLASSE BABY S I CADELLS: MOLT BO 1º EN CONCURS PUNTUABLE, EXPOSICIÓ NACIONAL I INTERNACIONAL 1 PUNT 1 PUNT UN MÍNIM DE 2 PUNTS DEURAN SER GUANYAT EN EXPOSICIONS NACIONALS O INTERNACIONALS. NOMÉS PUNTUARAN LES EXPOSICIONS ORGANITZADES PER L A.C.U.C.C.. NOTA: ELS EXEMPLARS INSCRITS A CLASSE INTERMÈDIA QUE OBTINGUIN LA QUALIFICACIÓ DE CAC OPTARAN A VALIDAR EL PUNT PER UN I NOMÉS UN DELS CAMPIONATS (ADULTS O JOVES). DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER L HOMOLOGACIÓ DEL TÍTOL A PRESENTAR ABANS DEL DIA 31 DE DESEMBRE DE L ANY EN CURS: - AQUELLS PROPIETARIS QUE OPTEN AL CAMPIONAT DE CATALUNYA DEUEN SER SOCIS DE L ASSOCIACIÓ CANINA UNIÓ CINÒFILA DE CATALUNYA I ESTAR AL CORRENT DE PAGAMENT. - FOTOCÒPIA DEL PEDIGREE O JUSTIFICANT D INSCRIPCIÓ EN EL L.O.E./R.R.C. A NOM DELS PROPIETARIS SOL LICITANTS DE L'HOMOLOGACIÓ DEL TÍTOL. - FOTOCÒPIA DE LES CARTILLES DE QUALIFICACIÓ. - AQUESTA DOCUMENTACIÓ ES DEURÀ ENVIAR PER CORREU POSTAL O ENTREGAR EN LES OFICINES, NO ES DARÀ PER REBUDA MITJANÇANT ES RECORDA LA OBLIGATORIETAT DE PRESENTAR-SE AMB L EXEMPLAR PER RECOLLIR EL TÍTOL EN L EXPOSICIÓ INTERNACIONAL DE GIRONA 10 CAMPEONATO DE CATALUÑA - NORMATIVA - CAMPEÓN DE CATALUÑA PODRÁN OPTAR AL TÍTULO LOS EJEMPLARES MAYORES DE 15 MESES QUE PARTICIPEN EN CLASE INTERMEDIA, ABIERTA, TRABAJO O CAMPEONES, SEGÚN UNA DE LAS SIGUIENTES MODALIDADES: - 6 PUNTOS EN 1 AÑO - 10 PUNTOS EN 2 AÑOS CONSECUTIVOS. OBTENCIÓN DE PUNTOS (EN CASO DE QUE SE OBTENGA MÁS DE UNA DE LAS SIGUIENTES CALIFICACIONES EN UNA EXPOSICIÓN (P. EJ. CAC Y CACIB) PUNTUARÁN ÚNICAMENTE LOS PUNTOS CORRESPONDIENTES A LA CALIFICACIÓN SUPERIOR): - EXC 1º EN CONCURSO PUNTUABLE 1 PUNTO - CAC EN EXPOSICIÓN NACIONAL O INTERNACIONAL 1 PUNTO - RAPPEL DE CAC EN EXPOSICIÓN NACIONAL 1 PUNTO - CACIB EN EXPOSICIÓN INTERNACIONAL 2 PUNTO SOLO PUNTUARAN LAS EXPOSICIONES ORGANIZADAS POR LA A.C.U.C.C. NOTA: ES REQUISITO IMPRESCINDIBLE EL CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES APARTADOS: A- OBTENCIÓN DE UN CAC O UN RAPPEL DE CAC O UN CACIB B- OBTENCIÓN DE UN EXCELENTE EN UNA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL (NO SE CONTABILIZARÁ COMO PUNTO). JOVEN CAMPEÓN DE CATALUÑA PODRÁN OPTAR AL TÍTULO LOS EJEMPLARES ENTRE 5 Y 24 MESES QUE PARTICIPEN EN CLASE BABY, CACHO- RRO, JOVEN E INTERMEDIA. DEBERÁN OBTENERSE 6 PUNTOS EN UN AÑO SEGÚN LA SIGUIENTE LISTA: - EN CLASE JÓVENES E INTERMEDIA: EXC 1º EN CONCURSO PUNTUABLE, EXPOSICIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL - EN CLASE CACHORROS Y BABY S MUY BUENO 1º EN CONCURSO PUNTUBLE, EXPOSICIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 1 PUNTO 1 PUNTO UN MINIMO DE 2 PUNTOS DEBERAN SER GANADOS EN EXPOSICIÓN NACIONAL O INTERNACIONAL. SOLO PUNTUARAN LAS EXPOSICIONES ORGANIZADAS POR LA A.C.U.C.C. NOTA: LOS EJEMPLARES INSCRITOS EN CLASE INTERMEDIA QUE OBTENGAN LA CALIFICACIÓN DE CAC PODRÁN OPTAR A VALIDAR EL PUNTO PARA UNO Y SÓLO UNO DE LOS DOS CAMPEONATOS (ADULTOS O JÓVENES). DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA HOMOLOGACIÓN DEL TÍTULO, A PRESENTAR ANTES DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO: - AQUELLOS PROPIETARIOS QUE OPTEN AL CAMPEONATO DE CATALUÑA DEBEN SER SOCIOS DE LA ASSOCIACIÓ CANINA UNIÓ CINÒFILA DE CATALUNYA Y ESTAR AL CORRIENTE DE PAGO - FOTOCOPIA DEL PEDIGREE O JUSTIFICANTE DE INSCRIPCIÓN EN EL L.O.E./R.R.C., A NOMBRE DE LOS PROPIETARIOS SOLICITANTES DE LA HOMOLOGACIÓN DEL TÍTULO. - FOTOCOPIA DE LAS CARTULINAS DE CALIFICACIÓN. - ESTA DOCUMENTACIÓN SE DEBERA ENVIAR POR CORREO POSTAL O ENTREGAR EN LAS OFICINAS, NO SE DARÁ POR RECIBIDA POR . SE RECUEDA LA OBLIGATORIEDAD DE PRESENTARSE CON EL EJEMPLAR PARA RECOGER EL TITULO EN LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE GIRONA. 11 NORMES GENERALS Exposició de Campionat per a totes les Races, que es regirá pel Reglament de Exposicions de la Real Sociedad Canina de España, posant en competició el C.A.C.I.B. de la F.C.I. i el C.A.C. Nacional. La inspecció veterinaria, que es obligatoria i indispensable per a tots els exemplars, s haura de passar en el mateix recinte de l exposició. Els exemplars que no hagin pasat la inspecció veterinaria no podrán concursar. L entrega de catáleg serà per expositor i no per el nombre d exemplars inscrits. Els exemplars propietat d expositors vinguts del extranger inscrits en Llibres d orígens extrangers reconeguts per la F.C.I. i la Real Sociedad Canina de España haurán d acompanyar amb la fulla d inscripció fotocopia del «pedigrée» original. Tot l exemplar que hagi obtingut la qüalificació de MILLOR DE RAÇA (Cadells i Adults) hi no sigui present a la final del grup corresponent, será desqüalificat. Igualment tot exemplar que hagi obtingut la qüalificació necessaria per la gran final de Cadells, Raçes Espanyoles, Parellas, Grups de Críança, i Millor Gos de l Exposició i no sigui present a la mateixa, també serà desqüalificat. Tots els exemplars extrangers propietat de expositors espanyols i que competeixin a la Clase de Joves, Oberta o Campions haurán d estar inscrits al L.O.E. Les reclamacions pel que fa a la Exposició s haurán de fer mitjançant escrit dirigit a la Comissió Executiva. Mai s admitirán reclamacions transcòrreguts vuit díes desde la data de clausura de l Exposició. RAÇAS ESPANYOLAS Tot gos de Raça Espanyola que no compleixi la normativa vigent no podrá accedir a la presentació en Concurssos i Exposicions de Gossos. Art. 45. La Comissió Executiva de l Exposició desginará els jutges, i es reserva el dret de fer alteracions a la llista publicada, tot allò sota autorització de la Real Sociedad Canina de España. NORMAS GENERALES Exposición de Campeonato para todas las Razas, que se regirá por el Reglamento de Exposiciones de la Real Sociedad Canina de España, poniendo en competición el C.A.C.I.B. de la F.C.I. y el C.A.C. Nacional. La insepección veterinaria, que es obligatoria e indispensable para todos los ejemplares, deberá pasarse en el mismo recinto de la Exposición. Los ejemplares que no hayan pasado la inspección veterinaria no podrán concursar. La entrega de catálogo será por expositor y no por el número de ejemplares inscritos. Los ejemplares propiedad de expositores venidos del extranjero inscritos en Libros de Orígenes extranjeros reconocidos por la F.C.I. y esta Real Sociedad Canina de España deberán acompañar con la hoja de inscripción fotocopia del «pedigrée» original. Todo ejemplar que haya obtenido la calificacion de MEJOR DE RAZA (Cachorros y Adultos) y no esté presente en la final del grupo correspondiente, será descalificado. Igualmente todo ejemplar que haya obtenido la calificación necesaria para la gran final de Cachorros, Razas Españolas, Parejas, Grupo de Cría, y Mejor Perro de la Exposición y no esté presente en la misma, será también descalificado. Todos los ejemplares extranjeros propiedad de expositores españoles y que compitan en Clase de Jóvenes, Abierta o Campeones deberán estar inscritos en el L.O.E. Las reclamaciones concernientes a la exposición deberá hacerse mediante escrito dirigido a la Comisión Ejecutiva. En ningún caso se admitirán reclamaciones transcurridos ocho días desde la fecha de clausura de la Exposición. RAZAS ESPAÑOLAS Todo perro de Raza Española que no cumpla la normativa vigente no podrá acceder a la presentación en Concursos y Exposiciones Caninas. Art. 45. La Comisión Ejecutiva de la Exposición desginará los jueces, y se reserva el derecho de hacer alteraciones en la lista publicada, todo ello bajo autorización de la Real Sociedad Canina de España. 12 CLASSES I LA SEVA DEFINICIÓ ADMITIDES CLASES Y SU DEFINICIÓN ADMITIDAS a) CLASSE DE CAMPIONS (C. CH.): Per els exemplars que tinguin el titól de Campeón de España o d un país extranjer reconegut por la F.C.I. i la Real Sociedad Canina de España. Els propietaris haurán d acompanyar fotocopia del Títól de Campió. Aquest exemplars sols optarán al CACIB. b) CLASSE OBERTA (C. A.): Per als exemplars majors de QUINZE MESOS (voluntariament), ó DIVUIT MESOS (obligatoriament). Poden inscriure s els que siguin Campions d altres països i vulguin optar al títol de Campeón de España. c) CLASSE TREBALL (C. T.): Per als exemplars majors de QUINZE MESOS ó DIVUIT MESOS sotmesos a aquest epígraf i que tinguin el carnet de treball, i hagin fet, en Gossos d utilitat, una Proba R.C.I.* amb la qualificació de MOL BÓ, com a mínim, i en Gossos de Caça haber-hi obtingut la qualificació de MOLT BÓ en una Proba Oficial. En ambdós casos la qualificació deurá figurar a la cartilla de qualificació. d) CLASSE INTERMEDIA (C. I.): Per aquells exemplars que tinguin més de QUINZE MESOS i menys de VINT i QUATRE a la data d obertura de l exposició. e) CLASSE JOVES (C. J.): Per aquells exemplars que tinguin més de NOU MESOS i menys de QUIN- ZE (voluntariament), ó DIVUIT (obligatoriament) a la data d obertura de l exposició. f) CLASSE CADELLS (C.C.): Per aquells exemplars que tinguin més de CINC MESOS i menys de NOU. g) CLASSE BABYS (C.B.): Per aquells exemplars que tinguin més de 3 MESOS i menys de 5 MESOS. h) CLASSE DE PARELLA (C. P.): Per a mascle i femella de la mateixa raça i del mateix propietari, presentats per una sola persona. Per poder participar en aquesta Classe ambdós exemplars han d estar inscrits individualment en
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x