Ендавмент у вищій освіті: світова практика і українське сьогодення - PDF

Description
Проект «Популярна економіка: ціна держави» ( 34) 20 листопада 2015 року Костянтин Рябков Валерія Покідіна Ендавмент у вищій освіті: світова практика і українське сьогодення Передові та найуспішніші світові

Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment & Humor

Publish on:

Views: 42 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Проект «Популярна економіка: ціна держави» ( 34) 20 листопада 2015 року Костянтин Рябков Валерія Покідіна Ендавмент у вищій освіті: світова практика і українське сьогодення Передові та найуспішніші світові університети не булі б такими, якщо б не втілювали найефективніші та найоптимальніші практики фінасування своєї освітянської та наукової діяльності. Явище ендавменту є достатньо поширеним у розвинених країнах Західної Європи та Північної Америки і полягає в наданні вищим навчальним закладам додаткових коштів з метою забезпечення їхньої фінансової стабільності. Ендавмент університету, незалежно від форми власності це загальний безстроковий фонд, який складається переважно з донорських благодійних внесків та цінних паперів, прибуток від яких розподіляється і використовується університетом згідно з його академічними потребами. Надання стипендій для абітурієнтів із малозабезпечених сімей, спонсорування досліджень і інновацій, додаткові видатки на охорону здоров'я, публічні послуги та спортивні заходи це лише неповний список напрямків використання прибутків, згенерованих ендавмент-фондами. Досвід українських вищіх навчальних закладів у формуванні ендавментфондів ще недостатньо великий, щоб говорити про суттєві зміни у структурі фінансування. Щоб зрозуміти, які чинники впливають на розвиток ендавменту в Україні і що треба зробити задля впровадження світових фінансових практик у систему вітчизняної вищої освіти, треба більш детально проаналізувати сучасні умови інвестування в університети, на що і спрямована дана аналітична стаття. 1 Що таке «ендавмент» Явище ендавменту маловідоме в Україні, тоді як у світі, особливо в США і країнах ЄС, за останні 500 років сформувалася культура, яка забезпечує значну частку прибутку як державних, так і приватних вищих навчальних закладів, а також інших типів організацій. У вузькому сенсі, ендавмент-фонд це сума коштів або цінних паперів у безстроковому фонді, який створюється на основі благодійних внесків від донорів. Ендавмент-фонд це сума коштів або цінних паперів у безстроковому фонді, який створюється на основі благодійних внесків від донорів. Особливістю такого фонду є те, що набувач благодійної допомоги має право на використання процентів або дивідендів, нарахованих на основну суму пожертви, при цьому набувач не має права витрачати основну суму ендавменту без згоди благодійника. З більш загальної точки зору, ендавмент це акт або процес надання благодійницької допомоги з метою забезпечення фінансової стабільності установи в майбутньому. Характерною рисою більшості фондів є те, що надані донорами кошти організації-реципієнти інвестують, використовуючи прибутки для задоволення потреб організації. Ця форма пожертвувань, з одного боку, гарантує донорам, що їхні кошти приноситимуть користь упродовж усього терміну існування організації; з іншого дає змогу організації будувати плани на майбутнє, маючи «подушку безпеки на чорний день». Перші згадки про ендавмент датовані 176 роком нашої ери й пов язані з іменем римського імператора Марка Аврелія. Та оформилося це явище вже в Англії у 1502 році. Саме тоді графиня Маргарет Бофорт створила перший ендавмент в університетах Оксфорд та Кембридж для залучення нових професорів. Сучасного ж вигляду це явище набуло лише у ХХ сторіччі як відповідь на соціальну, економічну та політичну нестабільність у світі. Федеральна рада з питань освіти США визначає такі основні завдання ендавменту 1 : Забезпечення стабільності. Прибутки університетів та коледжів коливаються через зміни в платі за навчання, розмір пожертв та дотацій з боку держави. Незважаючи на те, що інвестиційний дохід від ендавментів також залежить від багатьох факторів таких як стан фінансового ринку та обраної інвестиційної стратегії, більшість університетів дотримується певних правил щодо використання цього прибутку для більш-менш сталого надходження коштів. Ця стабільність є запорукою того, що внутрішні проекти чи програми університету в майбутньому будуть реалізовані, а також забезпечать такі напрямки, як оновлення устаткування та іншого майна університету тощо. Забезпечення більшої гнучкості в питаннях фінансування. Через нестабільну економіко-політичну ситуацію у світі значна кількість університетів суттєво збільшила витрати на допомогу студентам. Тому саме ендавменти надають можливість швидше й точніше реагувати на зміни в демографічній ситуації, доходах громадян та соціальному статусі студентів, що стає особливо важливим в умовах значного скорочення державних витрат на вищу освіту. У цьому сенсі ендавмент є надзвичайно важливим фактором, адже завдяки структурі та особливостям фонду він забезпечує фінансову гнучкість протягом довгого проміжку часу. 1 American Council on Education, Understanding College and University Endowments, One Dupont Circle NW, Washington, DC Ендавмент в університетах: світові приклади Хоч у сучасному вигляді це явище і з явилось у Британії, сьогодні культура ендавменту найбільш поширена у Сполучених Штатах. Для порівняння нижче наведено дані щодо розміру університетських ендавмент-фондів у провідних країнах світу. Перший приклад США. У цій країні явище ендавменту дістало небувалого розмаху: капіталізація 89 найбільших ендавментів американських університетів перевищує 381 млрд дол. США 2, з яких майже чверть належить чотирьом найбільшим навчальним закладам. Мал. 1. Рейтинг десяти найбільших університетів США за розміром ендавменту Капіталізація 89 найбільших ендавментів американських університетів перевищує 381 млрд дол. США, з яких майже чверть належить чотирьом найбільшим навчальним Ендавмент (млрд дол. США) Джерело: National Association of College and University Business Officers 4. Незважаючи на те, що переважна більшість заможних університетів у Сполучених Штатах це приватні заклади, два державних виші все ж посіли місця в десятці найзаможніших Мічиганський університет (University of Michigan) та Система університету Техасу (University of Texas System). Серед невеликих вишів в Америці існують декілька тенденцій. По-перше, це невеликі школи з дуже великими фондами. Наприклад, коледжі на кшталт Помона (Pomona), Сварсмор 3 Susannah Snider, US News, Universities With the Largest Financial Endowments, 2015 [сайт] 2 NACUBO, U.S. and Canadian Institutions Listed by Fiscal Year (FY) 2014 Endowment Market Value, February NACUBO, U.S. and Canadian Institutions Listed by Fiscal Year (FY) 2014 Endowment Market Value, February 2015 [сайт] Commonfund_Study_of_Endowments/Public_NCSE_Tables.html 3 (Swarthmore) або Амерст (Amherst) мають приблизно 2000 студентів і близько 2.2 млрд дол. США в ендамент-фонді, який генерує близько 40 тисяч дол. США інвестиційного доходу на одного студента щороку. Ця сума повністю покриває витрати на забезпечення навчального процесу, та школи не зменшують плату за навчання, адже це може призвести до втрати репутації університетських програм. З усіх коледжів та університетів у США лише 16% мають ендавмент більший за 50 млн дол. США, а значна частка не має його взагалі. З іншого боку, станом на 2012 рік 53% усіх приватних коледжів та університетів мали ендавмент менший, ніж 10 млн дол. США 5. Кожен з шести найбільших університетів США має більший ендавмент, ніж всі канадські виші разом. Та незважаючи на нерівномірність розподілу коштів між університетами в США, у цій державі стан університетських ендавментфондів на голову вищий у порівнянні з іншими розвиненими країнами світу. Наприклад: кожен з шести найбільших університетів США має більший ендавмент, ніж всі канадські виші разом. Так, фонд Гарварда (Harvard University) втричі більший за сукупність усіх канадських фондів, а одна з найбільших пожертв у фонд Гарварда 400 млн дол. США 6, більша за весь фонд університету Йорка (York University, Канада). У Канаді найбільший ендавмент-фонд має Торонтський університет (University of Toronto), що складає приблизно 2 млрд дол. США, а сукупний розмір трьох наступних у рейтингу університетських фондів дорівнює приблизно 3.5 млрд дол. США. За межами цих чотирьох вишів накопичені суми значно менші. До того ж 5 American Council on Education, Understanding College and University Endowments, One Dupont Circle NW, Washington, DC Harvard gazette, Harvard receives its largest gift, June 3, [сайт] у Канаді тільки двадцять університетів мають фонд, більший за 100 млн дол. США. Отже ці двадцять ВНЗ генерують трохи більше 4 млн дол. США інвестиційного доходу щороку, тобто по 200 дол. США на одного студента за умови, що в середньому в цих закладах навчаються студентів. Нижче наведено рейтинг найбільших університетів за розміром ендавменту в Канаді (млрд дол. США). Мал. 2. Рейтинг найбільших університетів Канади за розміром ендавменту Ендавмент (млрд дол. США) Джерело: National Association of College and University Business Officers. Ситуація в інших країнах ще менш приваблива. Так, лише три найбільші виші Австралії мають на рахунку більше 1 млрд дол. США. Найбільший ендавмент-фонд у Японії станом на початок 2015 року належить Осакському університету (Osaka University) та складає приблизно 2.3 млрд дол. США. Серед європейських вишів більш-менш значний фонд мають Технічний університет Цюріха (ETH Zurich), якому належить приблизно 400 млн дол. США, та Центрально-Європейський університет у Будапешті (Central European University) з розміром фонду приблизно в 1 млрд дол. США, переважно завдяки основному спонсору Джорджу Соросу. У Британії лише дві навчальні установи мають значні ендавмент-фонди це 4 Оксфорд (University of Oxford) та Кембридж (University of Cambridge). До списку університетів зі значним розміром ендавментфонду належить й Національний університет Сінгапуру (NUS). Нижче наведено рейтинг найбільших університетів за межами Сполучених Штатів за розміром ендавменту (млрд дол. США). Мал. 3. Рейтинг найбільших університетів за межами Сполучених Штатів Америки за розміром ендавменту Джерело: TheBestSchools.org Ендавмент (млрд дол. США) Управління ендавментом: залучення коштів, мотивація, використання Основну частину внесків ендавмент-фондів університетів складають одноразові пожертви великої суми грошей від осіб або корпорацій, але шляхи залучення коштів значно різняться залежно від форми власності, розміру фонду тощо. З одного боку, значна частка державних вишів у США не має сталої традиції та системи 7 The 100 Richest Universities: Their Generosity and Commitment to Research, August 6, 2015 [сайт] наповнення ендавмент-фонду 8, хоча зараз ця тенденція змінюється. Основним засобом накопичення ресурсів на рахунку фонду для таких установ є так звані «кампанії із залучення коштів», які проводяться щороку й поповнюють основні фонди університету, серед яких ендавмент-фонди. Під час таких акцій особлива увага приділяється невеликим донорам і тим, хто не має змоги внести значну суму під час кампанії, але планує робити значні пожертви в майбутньому. Більшість коштів надходить завдяки іміджу, репутації та бізнес-стосункам навчального закладу, що розвивалися протягом десятиріч. З іншого боку, найбільші приватні й державні університети мають значну підтримку спонсорів завдяки «пасивному» підходу, адже більшість коштів надходить завдяки іміджу, репутації та бізнес-стосункам навчального закладу, що розвивалися протягом десятиріч. Незалежно від розмірів ендавменту існують декілька можливостей для донорів допомогти університету: благодійник може створити окремий іменний фонд з метою фінансування певного напрямку, програми чи стипендії або внести кошти на рахунок у загальний фонд закладу.
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x