Τουρκία Δημοψήφισμα ή η ν

Description
Τουρκία: ∆ηµοψήφισµα ή η νοµιµοποίηση του αθέµιτου; Τελικά το τζίνι, που δηµιουργήθηκε µε χίλιους κόπους, δεν µπαίνει πίσω στο µπουκάλι του. ∆εν καταφέρνουν να το βάλουν οι δηµιουργοί του που δεν υπολόγισαν καλά τις καταστάσεις στις οποίες θα ζούσε

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Cardiology

Publish on:

Views: 13 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  Τουρκία : ∆ηµοψήφισµα   ή   η    νοµιµοποίηση   του   αθέµιτου ; Τελικά   το   τζίνι  , που   δηµιουργήθηκε    µε    χίλιους    κόπους   , δεν    µπαίνει   πίσω   στο    µπουκάλι   του .  ∆εν   καταφέρνουν   να   το    βάλουν   οι   δηµιουργοί    του   που   δεν   υπολόγισαν   καλά   τις    καταστάσεις    στις    οποίες    θα   ζούσε   το   δηµιούργηµά   τους  .   Του   Μουράτ   Ισσί 1   Η   Τουρκία   ανακοίνωσε   επισήµως   την   παύση   των   επιχειρήσεών   της   στα   συριακά   εδάφη , αλλά   ακολουθώντας   τη   µακρά   ιστορική   παράδοσή   της   συνεχίζει   τις   ανεπίσηµες   και   αθέµιτες   εµπλοκές   της   κατά   των   κουρδικών   διεκδικήσεων   στη   Συρία . Το   πρώτο   ερώτηµα   που   θα   πρέπει    να   απαντηθεί   δεν   είναι   τόσο   το   πού   θα   1   ∆ιδάκτορας   Ιστορίας , ΚΕΝΙ  / Κέντρο    Έρευνας    Νεότερης   Ιστορίας   του   Παντείου   Πανεπιστηµίου . Το   κείµενο   δηµοσιεύτηκε   στο  http://pass-world.gr/tourkia-dimopsifisma-h-h-nomimopoihsi-tou-athemitou/    οδηγηθεί   η   Τουρκία   µετά   από   την   αναγκαστική   ανακοίνωση   παύσης   των   επιχειρήσεων , αλλά   το   γιατί   πραγµατοποιείται   αυτή   τη   συγκεκριµένη   στιγµή   µια   τέτοια   ανακοίνωση .   Πρώτον , η   συριακή   πολιτική   της   Τουρκίας    ναυάγησε   και   ο   µεγαλύτερος   φόβος   των   τουρκικών   διοικητικών   δυνάµεων   παίρνει   πια   σάρκα   και   οστά . Το   πολιτικά   αδικηµένο   έθνος   της   Μέσης   Ανατολής , το   κουρδικό   έθνος , θεσµοποιεί   τα   στρατιωτικά   και   πολιτικά   αποκτηµένα   εδάφη   του   στη   βόρεια   Συρία . Οι   τουρκικές   δυνάµεις , παρά   τις   εντατικές   προσπάθειές   τους , δεν   κατάφεραν    να   εµποδίσουν   µια   πιθανή  « διεθνή   αναγνώριση » των   κουρδικών   πολιτικών   θεσµών , πριν   την  « ανακήρυξη » ενός   προεδρικού   κοινοβουλευτικού   καθεστώς   της   Τουρκίας . Η   επίσηµη   ανακοίνωση   του   τερµατισµού   της   Επέµβασης   Ασπίδας   του   Ευφράτη   θα   σηµάνει   και   τον   κατακερµατισµό   της   τουρκιστικής   ιδέας   Κόκκινης   Μηλιάς .  Αν   οι   τουρανιστικές    ιδέες    ξεκίνησαν    µε   τα   γραπτά   του    Ναµίκ     Κεµάλ  , στο   δεύτερο    µισό   του  19 ου   αιώνα  , και   αναπτύχθηκαν    µε   τις    ιδέες    του   Ζιγιά    Γκοκάλπ    περί     µίας    ουτοπικής    τουρκικής    πατρίδας   , τότε   αναµφίβολα    µπορούµε   να   ισχυριστούµε   ότι   τα  150  χρόνια   τουρκιστικών  , τουρανιστικών   ιδεών   θάφτηκαν   στα   ερηµωµένα   κουρδικά   εδάφη   της     Συρίας    και   του   νότου   του    Νοτίου    Κουρδιστάν . ∆εύτερον ,   έφτασε   πια   η   ηµεροµηνία   λήξεως   της   εχθρικής , απειλητικής   και   µη   συνεργάσιµης   τουρκικής   εξωτερικής   πολιτικής   κατά   των   προγραµµάτων   υπέρ   δυνάµεων   στην   περιοχή . Επαληθεύεται   ξανά   η   αφρικανική   λαϊκή   παροιµία   ότι   όταν    χτυπιούνται   οι   ελέφαντες   , καταπατιούνται   τα    µυρµήγκια . Οι   συνεχείς   αλλαγές   ρόλου   της   Τουρκίας   έναντι   σηµαντικών   γεωπολιτικών   παικτών  ( από   τις   εχθρικές , ταπεινωτικές   και   προσβλητικές   δηλώσεις   απέναντι   στο   Ισραήλ  , τη   Συρία , το   Ιράν , την   Υεµένη , τη   Ρωσία , την   Αρµενία , µέχρι   τη   µεταγενέστερη   στάση   απέναντι   σε   ολόκληρη   την   Ευρώπη   και   τις   ΗΠΑ ), καθιστούν   πολύ   δύσκολο   για   την   ίδια    να   βρει   υποστηρικτή   και   συνεργάτη . Γίνεται , πλέον , κατανοητό   από   την   ευρύτερη   διεθνή   κοινή   γνώµη   ότι   η   Τουρκία , σαν   ένας   ζωντανός   οργανισµός , συµπεριφέρεται   παράλογα   λόγω   της   κουρδικής   φοβίας   της . Θα   πρέπει , ωστόσο ,  να   αναγνωρίσουµε   ότι   η   Τουρκία   του   Ερντογάν   διαβάζει   σωστά   τα   γεγονότα , αλλά   συµπεριφέρεται   λάθος   απέναντι   σε   αυτά : α ) Εάν   ακολουθούσε   τον   δρόµο   του   εκδηµοκρατισµού , τότε   θα   έπρεπε    να   αναγνωρίσει   τα   πολύ   βασικά   πολιτικά   και   κοινωνικά   δικαιώµατα   των   Κούρδων , δηλαδή   την   ελεύθερη   χρησιµοποίηση   της   µητρικής   γλώσσας   στη   δηµόσια   σφαίρα   αλλά   και   στην   ιδιωτική   ζωή   από   έναν   πληθυσµό   της   τάξης   των   25 εκατοµµυρίων . Η   αναγνώριση   της   γλώσσας   θα   πρέπει    να   ενταχθεί   στην   εκπαίδευση   και   επιπλέον   θα   τεθεί    το   ζήτηµα   της   αυτοδιοίκησης   του   ίδιου   πληθυσµού . Η   Τουρκία   του   Ερντογάν   δεν   θα   διαλέξει   µια   τέτοια   εφιαλτική   για   την   ίδια   πορεία   διότι   την   έζησε   το   διάστηµα  2012-2015. Μέσα   σε  3 χρόνια   χαλαρών   και   ήπιων   πολιτικών , το   φιλοκουρδικό   κόµµα  HDP κατάφερε    να   κερδίσει  80 βουλευτικές   έδρες .  Έτσι , αµέσως   πάρθηκαν   οι   βίαιες   αποφάσεις   στο   Συµβούλιο   Εθνικής   Ασφάλειας , τον   Οκτώβριο   του  2014, και   ακολούθησε   ο   πόλεµος   αµέσως   µετά   τις   βουλευτικές   εκλογές   στις  7 Ιουνίου  2015. β ) Εάν   ακολουθήσει   τον   δρόµο   που   ήδη   έχει   επιλέξει   από   το   Οκτώβριο   του  2014 και    νοµιµοποιήσει   τον   συνασπισµό   του   ΑΚ  P-M Η P , o δρόµος   αυτός   θα   είναι   άκρως   επικίνδυνος   για   όλες   τις   εµπλεκόµενες   δυνάµεις .  Ένα   περίεργο , µονοκοµµατικό   προεδρικό   σύστηµα   δηµιουργεί   µια   περιοχή   εύφορη   για    να   καλλιεργηθεί   ένα   αυταρχικό   σύστηµα . Για   τον   µαθηµένο   κουρδικό   λαό   δεν   θα   αλλάξει   τίποτα , αλλά   για   τους   άλλους   λαούς   της   ευρύτερης   περιοχής   ένα   τέτοιο   ενδεχόµενο   θα   σηµατοδοτήσει   µια   µεγάλη   αλλαγή . ∆ύο   δηµοψηφίσµατα   εξελίσσονται   ταυτόχρονα   στη   Μέση   Ανατολή : το   ένα   στην   Τουρκία   και   το   άλλο   στο    Νότιο   Κουρδιστάν . Χωρίς    να   χαθούµε   στις   λεπτοµέρειες   των   καθηµερινών   εξελίξεων , ας   δούµε   από   κοντά   τα   χαρακτηριστικά   των   δύο   δηµοψηφισµάτων   και   τις   πιθανές   µελλοντικές   εξελίξεις . •   Το   δηµοψήφισµα   της   Τουρκίας   θα   επιχειρήσει    να    νοµιµοποιήσει   τις   παράνοµες   και   αντισυνταγµατικές   πράξεις   του   κράτους   του   Ερντογάν . Το   αθέµιτο   θα   µεταµορφωθεί   σε   θεµιτό   και   θα   αναπαραχθεί   εκ     νέου   το   σύνταγµα   της  12 ης   Σεπτεµβρίου  1980, µε   τις   µεταµοντέρνες   του   έννοιες , όπως   το    νέου   τύπου   τουρκικό   µοντέλο   προεδρικού   συστήµατος . Με   µια   τέτοια   κίνηση , το   ΑΚΡ   και   το   κράτος   του   θα   ολοκληρώσουν   την   ουσιαστική   τους   αποµάκρυνση   από   τις   ιδρυτικές   αρχές , αλλά   όχι   και   από   τις   επιθυµίες   τους . •   Το   δηµοψήφισµα   του   Νότιου   Κουρδιστάν   θα   ανοίξει   τον   Ασκό   του   Αιόλου . Αναµένεται   ότι   µια   συντριπτική   πλειοψηφία   των   Κούρδων   του   Ιράκ   θα   ψηφίσουν   υπέρ   µίας   ανεξάρτητης   χώρας   από   το   κεντρικό   Ιράκ . Η   αναπαράσταση   της   κουρδικής   εθνικής   σηµαίας   στην   πόλη   Κιρκούκ   ( όπως   είχε   πραγµατοποιήσει   κάποτε   η   Τουρκία , µε   µια   πολύ   πετυχηµένη   θεατρική   παράσταση   για   την   πόλη   Αλεξανδρέττα , το  1939) θα   ακολουθήσει   και   στις   άλλες   αµφισβητούµενες   περιοχές   του   Ιράκ    που   είναι   πια   στα   χέρια   των   κούρδων   πεσµεργάδων . Αυτό   σηµαίνει   το   18% των    νέων   εδαφών   του   Νοτίου   Κουρδιστάν   που   απέκτησαν   οι   Κούρδοι , πολεµώντας   κατά   του   Ισλαµικού   Χαλιφάτου , και   µεταξύ   των   εδαφών   αυτών   βρίσκονται   το   Σεγκάλ , το   Μαχµούρ , το   Κιρκούκ  , η   ανατολική   Μουσούλη   κ  . λπ .    Οι   πιθανές   άµεσες   µελλοντικές   εξελίξεις : α ) Ανεξάρτητα   από   τα   αποτελέσµατα   των   δηµοψηφισµάτων , η   επέµβαση   κατά   των   ελεύθερων   περιοχών   των   ανταρτών   του   ΡΚΚ   θα   συνεχιστεί . β ) Οι   κρατούµενοι   και   προφυλακιστέοι  – περίπου   10.000 πολιτικοί   κρατούµενοι – που   συνελήφθησαν   στο   πλαίσιο   των   αστυνοµικών   επεµβάσεων   κατά   των   φιλό - ΡΚΚ   κουρδικών   θεσµών , θα   παραµείνουν   έγκλειστοι   και   οι   δίκες   τους   θα   πάρουν   χρόνο . Επιπλέον , είναι   πιθανόν    να   εµφανιστεί   ένα    νέο   κουρδικό    νόµιµο   κόµµα   στο   δήθεν  « κενό » του   πολιτικού   πεδίου . Το  «  νέο » κόµµα   θα   έχει   µη   φιλική   στάση   απέναντι   στο   ΡΚΚ   και   πιθανότητα   θα   στελεχωθεί   µε   τους   παλιούς   πολιτικούς   από   τα   ευρύτερα   πολιτικά   πεδία   των   φιλό - Μπαρζανί   οργανώσεων   και   των   κούρδων   στελεχών   του   ΑΚΡ . Η   προετοιµασία   µιας   τέτοιας   οργάνωσης   δεν   είναι   καινούργια   και   δεν   πρέπει    να   θεωρούνται   τυχαίες   οι   επεµβάσεις   των   τουρκικών   αστυνοµικών   δυνάµεων   που   συνελάµβαναν   µονάχα   φιλό - ΡΚΚ   στελέχη . γ ) Σε   προηγούµενο   άρθρο   µας , είχαµε   αναφέρει   την   πιθανή   εµφάνιση   της   κουρδικής   ένοπλης   οµάδας   Πεσµεργάδες   Ροζ   στο   Ροζαβά  /  ∆υτικό   Κουρδιστάν   και   το   Μπασούρ  /   Νότιο   Κουρδιστάν . Η   εµφάνιση   τους   πραγµατοποιήθηκε   και   τα   γεγονότα   που   ακολούθησαν   στην   ιστορική   περιοχή   των   Ιεζιδών , Σεγκάλ  /  Ş engal,  ναι   µεν   πρέπει    να   διαβαστούν   µε   την   ευρύτερη   πολιτική   οπτική   γωνία   της   δεύτερης   πολιτικής   πιθανής   εξέλιξης   που   αναφέραµε   µόλις   παραπάνω , αλλά   ταυτόχρονα   είναι   ένα   κοµµάτι   του   παζλ    των   ΗΠΑ   για   την   επέµβαση   στην   πόλης   Ράκα . Η   συγκεκριµένη   ένοπλη   οµάδα    πρόκειται    να   λάβει   µέρος   µαζί   µε   τα   αµερικάνικα   στρατεύµατα   στη   γενικευµένη   επίθεση   κατά   των   Τζιχαντιστών . Το   θέµα   από   µόνο   του   δηµιουργεί   πονοκέφαλο   στην   ηγεσία   των   κουρδικών   στρατιωτικών   µονάδων   της   Συρίας   και   του   ΡΚΚ . δ ) Οι   κουρδικές   δυνάµεις   του   Ροζαβά , βασιζόµενες   στην  reel politik, µε   έξυπνες   διπλωµατικές   κινήσεις   κατάφεραν    να   σταµατήσουν   την   εξάπλωση   των   τουρκικών   στρατιωτικών   δυνάµεων . Οι   παράνοµες   στρατιωτικές   συµµορίες   της   Τουρκίας , στρυµωγµένες   σε   δύο   µονάχα   πόλεις   της   Συρίας , θα   αυξήσουν   τις   εχθρικές   επιθέσεις   τους   στο   καντόνι   Αφρίν   και   ο   τακτικός   στρατός   της   Τουρκίας   πιθανότατα   θα   προσπαθήσει    να   δηµιουργήσει   συνθήκες   εισβολής   από   τα   βόρεια   των   κουρδικών   καντονιών   της   Συρίας . Αν   όχι , αν   δηλαδή   οι   υπερδυνάµεις   που   εµπλέκονται   στην   περιοχή   δεν   επιτρέψουν   κάτι   τέτοιο , τότε   σε   όλο   το   µήκος   των   τούρκο - συριακών   συνόρων   θα   υψωθούν   τείχη .  Έτσι   το   διαχωρισµένο   Κουρδιστάν   µε   τα   τεχνητά   σύνορα , τούτη   τη   φορά   θα   διαχωριστεί   και   µε   τα   πραγµατικά   τείχη .
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks