הנחיות למילוי טופס בקשה לקבלת קצבה חודשית מפוליסת ביטוח חיים

Description
‫הנחיות למילוי טופס קבלת קצבה מפוליסת ביטוח חיים‪:‬‬ ‫מסמך זה מהווה ריכוז עיקרי…

Please download to get full document.

View again

of 1
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 20 | Pages: 1

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
‫הנחיות למילוי טופס קבלת קצבה מפוליסת ביטוח חיים‪:‬‬ ‫מסמך זה מהווה ריכוז עיקרי התנאים‪ .‬התנאים המלאים והמחייבים מפורטים בתנאי הפוליסה‪.‬‬ ‫מילוי נכון של הטפסים וצירוף כל המסמכים הנדרשים יסייע לנו לשלם לך את הקצבה החודשית במועדה‪.‬‬ ‫מבוטח‪/‬ת נכבד‪/‬ה‪ ,‬אנו שמחים לברכך בהגיעך לגיל זכאות לקבלת הקצבה‪.‬‬ ‫בכדי לממש את תשלום הקצבה החודשית‪ ,‬ברצוננו להפנות את תשומת ליבך למידע הבא שיסייע לך בעת מילוי הטופס‪:‬‬ ‫המסלולים האפשריים לקבלת הקצבה‪:‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫סטטוס (תחילת‬ ‫מרב קצבה (תחילת‬ ‫עדיף קצבה (תחילת‬ ‫סוג ביטוח גמלא ב' (תחילת‬ ‫ביטוח החל מ‪-‬‬ ‫ביטוח ‪50/2550-‬‬ ‫ביטוח עד ‪)50/2550‬‬ ‫ביטוח עד ‪)50/2550‬‬ ‫‪)50/2550‬‬ ‫‪)02/2551‬‬ ‫מסלול קצבה‬ ‫‪ 040‬תשלומים‬ ‫‪ /80‬תשלומים מובטחים‬ ‫‪ /00‬תשלומים‬ ‫עפ י סכום הקצבה‬ ‫‪ .0‬מסלול ברירת מחדל (הקצבה‬ ‫מובטחים‬ ‫מובטחים‬ ‫הנקוב בדף פרטי‬ ‫משולמת כל עוד המבוטח בחיים)‬ ‫הביטוח‬ ‫‪ .2‬במות בר‪-‬הגמלא השלמה ל‪60 -‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫תשלומי קצבה (הקצבה משולמת‬ ‫כל עוד המבוטח בחיים)‬ ‫‪ .1‬במות בר‪-‬הגמלא‪ ,‬ישולם סכום‬ ‫ח פ בשווי ‪ 02‬קצבאות יסודיות‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫(הקצבה משולמת כל עוד המבוטח‬ ‫בחיים)‬ ‫‪ .0‬ללא הבטחת מינימום תשלומים‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫(הקצבה משולמת כל עוד המבוטח‬ ‫בחיים)‬ ‫‪‬‬ ‫‪ .0‬המשך תשלומים לאלמן‪1‬נה לכל‬ ‫אינו אפשרי לבחירה‬ ‫ימי חייו‪1‬ה (הקצבה משולמת כל‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫במידה והמבוטחת‬ ‫עוד המבוטח בחיים)‬ ‫היא אישה‬ ‫‪ ./‬קצבה יסודית (מסלול ברירת מחדל) ‪ -‬הקצבה תשולם לכל ימי חייך עם הבטחה לתקופת מינימום בהתאם לתנאי הפוליסה כלהלן‪( :‬במקרה‬ ‫פטירה‪ ,‬המוטבים זכאים לקבל את יתרת התשלומים)‪.‬‬ ‫‪ /./‬גובה קצבה עפ י סכום הקצבה הנקוב בדף פרטי הביטוח‪ :‬בפוליסות מסוג גמלא ב' שהופקו עד ‪.021000/‬‬ ‫‪ /.0‬הבטחת ‪ /00‬קצבאות מינימום‪ :‬בפוליסות מסוג עדיף קצבה שהופקו עד ‪.021000/‬‬ ‫‪ /.3‬הבטחת ‪ /80‬קצבאות מינימום‪ :‬בפוליסות מסוג מרב קצבה שהופקו החל מ‪ 061000/-‬ועד ‪./010003‬‬ ‫‪ /.4‬הבטחת ‪ 040‬קצבאות מינימום‪ :‬בפוליסות מסוג סטטוס שהופקו החל מ‪.0/10004-‬‬ ‫‪ .0‬הבטחת מינימום תשלומים בשונה מקצבה יסודית ‪ -‬הקצבה תשולם לכל ימי חייך‪ ,‬כאשר באופציה זו מובטחים מספר מינימלי של קצבאות‬ ‫חודשיות‪ ,‬על פי בחירתך‪ .‬במקרה פטירה‪ ,‬המוטבים זכאים לקבל את יתרת התשלומים עד תום תקופת ההבטחה‪.‬‬ ‫‪ .3‬תשלום חד‪-‬פעמי במקרה מוות לאחר תחילת תשלומי קצבה‪ -‬הקצבה תשולם לכל ימי חייך‪ ,‬ובמקרה פטירה‪ ,‬לאחר תחילת תשלום הקצבה‪,‬‬ ‫תשלם החברה למוטב סכום חד‪-‬פעמי השווה ל‪ 02-‬קצבאות‪.‬‬ ‫‪ .4‬ללא הבטחת מינימום תשלומים ‪ -‬הקצבה תשולם לכל ימי חייך‪ ,‬ובמקרה פטירה‪ ,‬לאחר התחלת תשלומי הקצבה ייפסקו התשלומים ולא‬ ‫ישולמו תשלומים למוטבים‪.‬‬ ‫‪ .2‬המשך תשלומים לאלמן‪1‬נה לכל ימי חייו‪1‬ה ‪ -‬הקצבה תשולם לכל ימי חייך‪ ,‬ובמקרה פטירה‪ ,‬תשולם לבן‪1‬בת הזוג לכל ימי חייו‪1‬ה קצבה‪,‬‬ ‫בהתאם לאחוז הקצבה שנקבע על ידך מראש‪.‬‬ ‫שים לב ‪ -‬ביצוע תשלום הקצבה בהתאם למסלול שבחרת יתאפשר בהנחה שהמסלול מופיע בתנאי הפוליסה שבבעלותך‪ ,‬אחרת טופס הבקשה‬ ‫יוחזר למילוי מחדש‪.‬‬ ‫ב‪ .‬קצבת מינימום‪:‬‬ ‫כאשר הקצבה המחושבת תהיה נמוכה מ‪ 2%-‬משכר המינימום‪ ,‬ישולם סכום חד‪-‬פעמי‪ ,‬וזאת במקום תשלום הקצבה החודשית (מחייב קבלת‬ ‫אישור ממס הכנסה על שיעור ניכוי המס בגין ההיוון)‪.‬‬ ‫ג‪ .‬מס הכנסה‪:‬‬ ‫תשלום קצבה מחויב בתשלום מס הכנסה‪ .‬עליך להחזיר אלינו את טופס ‪ /0/‬כשהוא מלא וחתום על ידך‪ .‬במקרה שאין מדובר בהכנסה יחידה‬ ‫יש לצרף גם אישור לניכוי מפקיד שומה‪.‬‬ ‫שים לב ‪ -‬במידה ולא יועברו הנחיות מפקיד שומה‪ ,‬שיעור המס בגין הקצבה יהיה עפ י שיעור המס המקסימאלי‪.‬‬ ‫ד‪ .‬טפסים נדרשים‪*( :‬טפסי חובה)‬ ‫‪ .*/‬טופס בקשה לקבלת קצבה חודשית מפוליסת ביטוח חיים – על מנת להתחיל ולקבל קצבה חודשית מהחברה יש‬ ‫למלא את הטופס המצ ב‪ ,‬ולהגישו לחברת הביטוח‪.‬‬ ‫‪ .*0‬צילום תעודת זהות ‪ -‬במידה ומסלול הקצבה שנבחר הינו מסלול מס' ‪ 2‬חובה לצרף גם צילום של בן‪1‬בת הזוג‪.‬‬ ‫‪ .*3‬צילום המחאה מבוטלת‪1‬אישור מהבנק – להפקדת התשלום החודשי‪ ,‬לאימות פרטי הבנק‪.‬‬ ‫‪ .*4‬טופס ‪ – /0/‬בקשה למתן הקלות במס ולעריכת תאומי מס הכנסה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור פקיד השומה – לגבי גובה מס ההכנסה שיש לנכות מתשלום הקצבה‪ ,‬בעת הצורך‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור מתאים מביטוח לאומי – במידה והינך זכאי לפטור מביטוח לאומי או לתשלום מס מופחת‪.‬‬ ‫לשירותך בכל עת‪ ,‬אגף ביטוח חיים‬ ‫‪03100/6-0037‬‬
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks