Д І Т Е Й ЛИПЕНЬ-СЕРПЕНЬ 1982 Ч. 7-8 ( ) - PDF

Description
Д І Т Е Й ЛИПЕНЬ-СЕРПЕНЬ 1982 Ч. 7-8 ( ) ПЛАСТОВЕ ДОБРЕ ДІЛО ДИТЯЧИЙ ФЕСТИВАЛЬ НА СОЮЗІВЦІ Дорогі читачі! Заходами Відділу Братської Діяльносте, який діє під керівництвом пані Марти Кордуби при

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Reports

Publish on:

Views: 31 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Д І Т Е Й ЛИПЕНЬ-СЕРПЕНЬ 1982 Ч. 7-8 ( ) ПЛАСТОВЕ ДОБРЕ ДІЛО ДИТЯЧИЙ ФЕСТИВАЛЬ НА СОЮЗІВЦІ Дорогі читачі! Заходами Відділу Братської Діяльносте, який діє під керівництвом пані Марти Кордуби при Українському Народному Союзі, відбудеться від 1-го до 7-го серпня ц.р. Дитячий Фестиваль на Союзівці . До участи у Фестивалі запрошується всіх українських дітей в віці від 5-го до 14-го року життя. Ціллю Фестивалю є дати дітям нагоду і змогу проявити себе в різних ділянках мистецької самодіяльности. В програмі Фестивалю буде: виставка картин, різьби та Інших мистецьких експонатів, виконаних дітьми; розвагові імпрези й висвітлювання фільмів для дітей; низка самодіяльних виступів дітей; читання літературних дитячих спроб. Літературні спроби можуть бути писані українською або англійською моьами. Вибрані жюрі мистецькі експонати І літературні спроби будуть показані й читані під час Імпрез на СОЮЗІВЦІ , а потім поміщені в Веселці . Старші особи, які зацікавлені Фестивалем і бажали б допомогти в його організуванні чи переведенні, повинні зголоситися до УНС Відділ Братської Дінльности. Вказаним є, щоб діти-учасники Фестивалю надсипали разом із експонатами і літературними спробами свої підписані фото. Дитячі праці слати на адресу: Ukrainian National Association, Dept. of Fraternal Activity, 30 Montgomery St., Jersey City, N.J Поможіть новакові знайти дорогу на гору. ШАРАДА Перша частина сливки половина, Квітка червона друга частина. Цілість повзає поволі В лісі, в полі. Б. Д. РОЗГАДКИ ЗАГАДОК З ЧЧ. ВЕСЕЛКИ ЗА ТРАВЕНЬ- ЧЕРВЕНЬ 1982 p.: ЯКІ РОДИ ГОРОДОВИНИ? Буряк, салата, капуста, огірок. ЯКІ ЦЕ ДЕРЕВА? Дуб, сосна. ЯКІ ЦЕ СТВОРІННЯ? а)корова. б)лилик (кажан). в)гадюка, вуж. г)слимак. ґ)птах. ЩО ЦЕ? Олівець. ШАРАДА: Виноград. журндд ДЛЯ ДІТЕЙ кожного віку ЩО ЦЕ І ХТО Патик гнучкий. Шнурок тонкий, Г ось батіг! З нього загадка для всіх: У воді батіг вмочив. Над водою мовчки сів, В воду очі він вліпив? ЦЕ? А й додаток ще на сміх: Цілий день отак сидів І нічого не! в. д. з кольоровими ілюстраціями виходить кожного місяця у Видавництві Свобода заходами Українського Народного Союзу. Редаґує Колегія. Річна передплата становить у 3CA 8.00 дол. у інших країнах рівновартність цієї суми. Для членів УНС 5.00 дол. Ціна окремого числа 75 центів. Ціна подвійного числа 1.00 дол. THE RAINBOW VESELKA Обкладинка роботи Марти Гулей-Леґецкіс Published monthly, except May to August Bi monthly at Jersey City, New Jersey Montgomery Street Jersey City, New Jersey Subscription $8.00 per year, UNA members $5.0Q per year. Entered as Second Class at Jersey City, N. J. Ілюстрація на обкладинці: Едвард Козак Лісові друзі Роман ЗАВАДОВИЧ Ілюстрація Юрія КОЗАКА ДО ТАБОРУ СВИРИДКО ї Д Е. Гей, чи знають друзі та сусіди, Що до табору Свиридко їде? Та й набрав же виряду Свиридко! Із-під нього ледве хлопця видко: Коц, матрац, наплечник, дві валізи Під вагою вже не йде, а лізе... Під пахою ще й книжки таскає, Мудрість же вагу велику має. То й не дивно, що упрів, бідняга, Піт кап-кап, а горло сушить спрага... То закрекче, то зідхне Свиридко: Де ж той табір, чом його не видко? Вибігла з нори хвостата мишка: Мож : в тебе, хлопче, хліба кришка? Всі бо знають в полі та в діброві, Що найкращий хлібчик таборовий. Жабка-квачка вилізла з болота: Заспіваймо, хлопче, як охота! Я співачка славна, оперова йди до мене вчитись, я готова! Здаля зайчик лапкою махає: Я спортовець, хто мене не знає? В перегони побіжім, юначе, Покажім, хто далі й вище скаче! Постривайте! каже їм Свиридко. Як влаштуюсь у шатрі я швидко То до вас я прийду у гостину, Мишці дам не кришку, а хлібину. І з тобою, жабко, заспіваю, І з тобою, зайку, пострибаю!.. А тепер бувайте всі здорові, Ждіть у гості, друзі таборові! Пояснення-слоеничок: Вага тягар (weight, load); спрага thirst; кректати to groan; таскати щось тяжке нести. З В Україні, на Поділлі, є село Млинивці, а за селом, на горбку, стояв колись давно вітровий млин. Мельником у тому вітряку був Панько, а помічником-наймитом Прокіп. От, послухайте що сталося одного дня коло цього вітряка. Панько пробудився рано-пораненьку і побачив, що крила вітряка не крутяться, а млин не меле. А як млин не меле, нема прибутку. Нема вітру! сказав невдоволений Панько. Треба піти збудити Прокопа, щоб розкрутив крила. Мельник відчинив двері комірки, де завжди спав Прокіп, і побачив, що Прокопа нема. Він ще вчора звечора кудись повіявся, навіть постелі не розстелив. Хто ж покрутить крила? бурмотів Панько. А покрутити крила то була нелегка робота, і старшуватому Панькові вже не була під силу. Став він розглядатись, чи нема де на дорозі молодшого чоловіка. Дивиться, а в його дворі під вербою спить парубчак. От, він напевно розкрутить вітряка? подумав Панько. Підійшов Панько до парубчака, штовхнув його раз і другий ногою та й каже: Гей ти, ледарю! Вже сонце сходить, а ти ще спиш? Ходи но до мене і розкрутиш мого вітряка. Парубчак проснувся і почувши, чого мельник хоче, сказав: Як хочете доброго наймита, то покличте мого брата, Західнього Вітра. В мене нема сили крутити крила... По тих словах парубійко обернувся на другий бік і знов заснув. Що воно за диво! здивувався мельник. Казав, що має брата, Західнього Вітра. Може і він вітер? Та не було часу розмишляти, бо на дорозі з'явився інший парубок. Видно було по вигляді, що був здоровий і міцний. Ходи до мене, розкрути вітряка і заробиш собі на обід! сказав мельник. Я тепер на відпустці! відповів парубок. Наш вітровий батько сказав, що я не мушу нічого робити. Я хочу спати! Ось ляжу я тут під вербою біля мого Південного Вітра. По тих словах парубок ліг коло сонного брата і заснув. Ось воно як! міркував Панько. Оцей перший парубчак Південний Вітер. А цей другий його брат, певно Західній Вітер. Один у другого вдався обидва до роботи ліниві. І Панько вже сам хотів піти розкрутити крила, як побачив на полі третього парубка. Парубче, гукнув Панько. Чи не міг би ти розкрутити мого вітряка? Я втомлений, відбув далеку дорогу аж з Півночі, відповів парубок. Я хочу відпочити. Ось сплять мої брати, висплюся коло них. Зараз ліг і захропів. Це, мабуть, Північний Вітер, подумав Панько. Але ось бачу: іде дорогою ще один парубок. Чи не буде це Східній Вітер, легкий і швидкий? Той напевно мені поможе: І він гукнув: Чи не міг би ти, парубче, розкрутити мені вітряка? Перед мною ще далека дорога: з України аж до Франції. Я не можу витратити сили, відповів Східній Вітер. Я мушу виспатися! Позіхнув, ліг коло своїх братів і заснув. Мельник махнув безнадійно рукою, мовляв, усі вони ледарі і не хочуть працювати. Він знайшов невеликого камінця і кинув його на Південного Вітра, а сам сховався за кущика. Південний Вітер пробудився і крикнув до Західнього брата, що спав поруч. Чого ти мене штовхаєш, спати мені не даєш? І штовхнув ліктем Західнього вітра так сильно, що той схопився, мов обпарений. Обидва брати почали сваритися, а далі стали битися. А як вони билися, то в повітрі зробився такий шум, аж крила вітряка почали крутитися і млин почав молоти. Врешті обидва брати знемоглися і знов заснули. Тоді Панько знов узяв камінця і кинув у Північного Вітра. Той пробудився, глянув на Східнього Вітра і штовхнув його кулаком. Східній Вітер без надуми відплатив братові здоровим штовхом. Обидва брати стали дужатися, обкладаючи себе взаємно кулаками. Врешті і ці брати знемоглися та й позасипали. Панько придивлявся крізь листя і сміявся. Ні, сказав собі, я таки не дам їм спати! А тоді узяв чотири камінці і кинув на кожного з вітрів. Брати схопилися і вже не знали, хто кого зачепив. Стали битися одні з одними без розбору, їм замало було кулаків, вони відломлювали з дерев гілляки і громили ними кожного, що попався під РУку. Знялася така буря, якої ще люди на Поділлі не бачили. Буря поламала всі крила вітряка, а з маленької хати зірвала дах і завалила комин. Мельник хотів утекти до пивниці під хатою, але ним так закрутило, що він і не зчувся, як опинився на верху вітряка. І раптом, як бійка розпалилася понад міру, закричав Східній Вітер: Гей, схаменіться! Та ж ми рідні брати! Чи ж годиться так обкладатися кулаками і молотити один другого? Вітри опустили руки і похнюпилися. їм стало соромно. Тоді обізвався Південний Вітер. Якби навіть один брат- другого нехотячи у сні штовхнув, то чи треба здійняти таку веремію, як ми здійняли? І брати стали один одного перепрошувати, обіймати і цілувати. А тоді стали прощатися, бо кожний ішов ув іншу країну. Врешті вони розійшлися. На подвір'ї млина стало тихо. На землі лежали поламані крила вітряка, відламані гілляки дерев і завалена покрівля мельникової хати. А Панько сидячи на латі покрівлі, журливо говорив сам з собою. Що ж доброго ти, Паньку, зробив? Чи треба тобі закрутити таку бучу між рідними братами? Тепер клич майстрів, хай ладнають твою хату і млин! Опрацював М. М. Поясненн я-с повничок: наймит слуга (hireling); прибуток profit; повіятися помандрувати; постеля bed; крило (вітряка) sail-arm; не під силу to mucr for; парубчак, парубок guy, lad; злість malicious; штовхнути to push; ледар idler; здоровий тут: великий на зріст; відпустка holiday, furlough; мов опарений тут: раптом, нагло (suddenly); знемогтися утомитися; дужатися to wrestle; без розбору without distinction; схаменутися то collect oneself; похнюпитися to hang one's head; покрівля roof; веремія буча (row); понад міру excessively; лата перекладина, що підтримує на даху крокви (rafters); покрутити, розкрутити to set in motion. Катерина ПЕРЕЛІСИ A КУЛЬБАБИ Вчора травка зеленіла, А кульбабок не було... А сьогодні - гляньте, скільки їх, жовтеньких, розцвіло! Ах, які вони м'якенькі, Як притулиш до щоки! Зробим ми ланцюг великий І на голови вінки! Кульбаба cheek. blowball, dandelion; щока РОДОВІД (Скоромовка) Кульбаба мала бабу. Із баб кульбаб кульбабу, І пракупьбабу бабу. Що мала також бабу, А баба пракульбаби Була пра-пра-прабаба Всім бабиним кульбабам. Така була кульбаба Сама кульбабам баба! (З Лиса Микити ) Мартин і Марта КОЛ Ілюстрація Звновія ОНИШКЕВИЧА СТРАХІТЛИВІ Був день 3-го липня. Осипко поспішав через подвір'я до бабуні й уявляв собі, яка вона буде здивована і вдоволена, коли довідається про новину. Бабуню, ви вдома? закликав хлопець, увійшовши до кухні. Я прийшов побачити вас. Я нагорі і прибираю. Здоров, Осипку! Зараз зійду вниз. Скинь шапку і читай трішки. Вуйко Бенні приніс нову книжку. Вона в їдальні. Зараз прийду! Осипко так нетерпеливо дожидав приходу бабуні, що насилу кинув оком на книжку вуйка Бенні, Популярнй механік . Скажи мені тепер, як маєшся? спитала бабуня, сідаючи на плетений із лози кошик на білизну. Чи ти їв уже? Коло мене все гаразд, бабуню!.. Знаєте, що? Завтра йдемо до цирку. Мій татко дістав кілька квитків із протипожежної сторожі і сказав, що можете піти з нами, якщо бажаєте. Добре якщо твій татко так справді сказав. В цирку багато звірят, бабуню дві зебри, верблюд, навіть струс. Ми бачили їх сьогодні вранці, як парадували в напрямі Площі Леґіонерів. Гаразд! Буде нам весело. Бабуня стала перебирати речі в кошику на білизну: Осипку, тут був листоноша і приніс три листи. Читай, читай, синку, що в них написано. Один для вуйка Бенні з крамниці, де працює. Другий теж для вуйка Бенні, але без зворотної адреси. А ця листівка для вас, бабуню. Покажи, чи це письмо Стефки? Як кажеш, Осипку? Так, це з Філядельфії. А що там написано? Читай! Вона пише: Дорога Мамо! Джов має тепер кілька вихідних днів. Можливо, що побачимо Вас на кінець тижня, 4-го липня. Почуваємося добре і сподіваємося, що з вами все гаразд. Здоровлю, Стефка . Можливо що підемо всі до цирку, як
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks