BRATISLAVA V KULTÚRE BRATISLAVA IN KULTUR BRATISLAVA IN CULTURE BRATISLAVA KULTUR- UND INFORMATIONSZENTRUM - PDF

Description
BRATISLAVSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ STREDISKO BRATISLAVA KULTUR- UND INFORMATIONSZENTRUM BRATISLAVA CULTURAL AND INFORMATION CENTRE Country bál BRATISLAVSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ STREDISKO (BKIS) Bratislava

Please download to get full document.

View again

of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Environment

Publish on:

Views: 67 | Pages: 28

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
BRATISLAVSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ STREDISKO BRATISLAVA KULTUR- UND INFORMATIONSZENTRUM BRATISLAVA CULTURAL AND INFORMATION CENTRE Country bál BRATISLAVSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ STREDISKO (BKIS) Bratislava Kultur - und Informationszentrum Bratislava Cultural and Information Centre Nábr. arm. gen. L. Svobodu 3, Bratislava, , Výber z podujatí Auswahl aus den Veranstaltungen Selection from events: MIKULÁŠSKA PLAVBA ANJELOV A ČER- TOV Vyhliadková plavba tzv. bratislavským okruhom pre rodiny s deťmi Osobný prístav loď Žilina NIKOLAUSSCHIFFFAHRT MIT ENGELN UND TEUFELN Schifffahrt auf der Donau für Familien mit Kindern Personenhafen Schiff Žilina ST. NICHOLAS CRUISE WITH ANGELS AND DEVILS Cruise on the Danube for families with children Passenger port Ship Žilina Diabolské husle Jana Berkyho Mrenicu BRATISLAVA JAZZ CLUB 11 The Hermit and The Ferryman Oskar Rozsa & Luboš Priehradník a hostia Divadlo Astorka, Nám. SNP 33 Theater Astorka Theatre Astorka COUNTRY NOC Areál PKO (BKIS) COUNTRY-NACHT Räume des Kultur- und Erholungsparks (PKO) COUNTRY NIGHT Rooms of the Cultural and recreation park (PKO) VIANOČNÉ POPOLUDNIE PRE SENIO- ROV Účinkujú Diabolské husle Jána Berkyho Mrenicu Estrádna hala PKO, vstup bezplatný BBD, Mikulasske čaro WEIHNACHTSNACHMITTAG FÜR SENIOREN Mitwirkenden: Die Teufelsgeigen - Ján Berky Mrenicas Orchester Estradensaal des PKO, Eintritt frei CHRISTMAS AFTERNOON FOR SENIORS Performers: The Diabolic Violins - Ján Berky Mrenica s orchestra Estrade Hall of the PKO, entrance free Do Bis Till VIANOCE V MESTE 2006 Pestrá škála programov v znamení blížiacich sa vianočných sviatkov Hlavné námestie, Bratislava WEIHNACHTEN IN DER STADT 2006 Reiches Programmangebot im Zeichen der bevorstehenden Weihnachtsfeiertage Hauptplatz, Bratislava CHRISTMAS IN THE CITY 2006 Varied program offer under the sign of the upcoming Christmas holidays Main Square, Bratislava DIVADLO THEATER THEATRE BRATISLAVSKÉ BÁBKOVÉ DIVADLO Puppentheater Bratislava Bratislava Puppet Theatre Dunajská 36, Bratislava, :00 ČAROVNÁ FLAUTA W. A. Mozart Rodinné predstavenie pre deti aj dospelých v nemeckom jazyku DIE ZAUBERFLÖTE Familienvorstellung in deutscher Sprache THE MAGIC FLUTE Family performance in German :00, 14:30 06., 07., 08., 10., : :00, 14:00 14., : :00, 14:30 MIKULÁŠSKE ČARO Lenka Tomešová Tri príbehy tri podoby mikulášskej legendy (pre deti od 3 rokov) NIKOLAUSZAUBER Drei Geschichten drei Gestaltungen der Nikolauslegende (für Kinder ab 3 Jahren) ST. NICHOLAS MAGIC Three stories three versions of St. Nicholas legend (for children above 3) SOĽ NAD ZLATO Kamil Žiška Príbeh zo zlatého fondu slovenských rozprávok v novom spracovaní (pre deti od 4 rokov). Predstavenie v anglickom jazyku SALZ ÜBER GOLD Slowakisches Märchen in einer neuen Einstudierung (für Kinder ab 4 Jahren), in englischer Sprache SALT OVER GOLD Slovak fairy tale in a new arrangement (for children above 4), in English DIVADLO ARÉNA Theater Aréna Theatre Aréna Viedenská cesta 10, Bratislava :00, 15:00 Premiéra Premiere première ČERVENÁ ČIAPOČKA Rozprávka Autor, réžia Autor, Regie Author, direction: Tom Ciller ROTKÄPPCHEN Märchen LITTLE RED RIDING HOOD Fairy tale :00 BOH JE DJ Divadelná reality show GOTT IST EIN DJ Theater-Reality-Show GOD IS A DJ Theatre reality show :00 KOOPERATIVA JAZZ Matúš Jakabčic a jeho hostia Matúš Jakabčic und seine Gäste Matúš Jakabčic and his guests : :00, 19:00 ROCKY HORROR SHOW Kultový muzikál Weltberühmtes Musical World-famous musical :00 DR. GUSTÁV HUSÁK Väzeň prezidentov, prezident väznov Ein Gefangener der Präsidenten ein Präsident der Gefangenen A prisoner of presidents a president of prisoners :00 SLOVAK STREET SESSION Umenie ulice - adrenalínová show Die Kunst der Straße - Adrenalinshow Street Art Adrenaline show DIVADLO LUDUS Kreatívne centrum mladých Theater LUDUS Kreatives Jugendzentrum Theatre LUDUS Creative youth centre Nábr. arm. gen. L. Svobodu 3, Bratislava , 47 DIVADLO THEATER THEATRE Aréna, Rocky horor show Ludus, Malá čarodejnica SND, GUnaGU, Tančiareň Telenovela :00 MALÁ ČARODEJNICA Jana Synková KLEINE ZAUBERIN LITTLE WITCH :00 (NE)MÁM RÁD II. P. Kuba, J. Letenay, Ľ. Jariabka ICH HABE (NICHT) GERN II. I (DON T) LIKE II :00 ČIARA, ALEBO KAŽDÝ CHCE BYŤ PRVÝ Israel Horovitz DIE LINIE ODER JEDER WILL DER ERSTE SEIN THE LINE OR EVERYBODY WANTS TO BE THE FIRST :00, 17:00 AKO PRINC MARTIN NEVESTU HĽADAL M. Žák, M. Fechter WIE DER PRINZ EINE BRAUT SUCHTE HOW THE PRINC LOOKED FOR A BRIDE :30 VYŠLA HVIEZDA NAD BETLEHEMOM Radek Bachratý Hlavné námestie, Bratislava DER STERN VON BEThLEHEM IST AUFGEGANGEN Hauptplatz, Bratislava THE BEThLEHEM STAR CAME UP Main Square, Bratislava :00 SKAZA AKADÉMIE VIED PROF. MACHUĽ- KU Juraj Bindzár DIE ZERSTÖRUNG DER AKADEMIE DER WISSEN- SCHAFTEN VON PROF. MACHULKA THE DESTRUCTION OF PROF. MACHULKA S ACADEMY OF SCIENCES VYŠLA HVIEZDA NAD BETLEHEMOM 11:00 Slovenská národná galéria 15:00 Malá sála PKO 17:30 Hlavné námestie DER STERN VON BEThLEHEM IST AUFGEGANGEN 11:00 Slowakische Nationalgalerie 15:00 Kleiner Saal des PKO 17:30 Hauptplatz THE BEThLEHEM STAR CAME UP 11 a.m. Slovak National Gallery 3 p.m. Small Hall of the PKO 5.30 p.m. Main Square GUnaGU Divadlo F7 Theater F7 Theatre F7 Františkánske námestie 7, Bratislava , :30 MODELKY Karol Vosátko Kultová inscenácia divadla GUnaGU MODELLE Kult-Inszenierung des Theaters GUnaGU MODELS Cult production of the GUnaGU Theatre :30 ENGLISH IS EASY, CSABA IS DEAD Karol Vosátko, Viliam Klimáček & kol. Brutálna komédia o slovenskej mafii Brutale Komödie über die slowakische Mafia Brutal comedy about the Slovak Mafia 11., 12., 20., :30 TELENOVELA Karol Vosátko Čierna komédia o novozbohatlíkoch TELENOVELLE Schwarze Komödie über Neureichen TELENOVEL Black comedy about the new rich :30 CIROSTRATUS OPERA V BOEINGU Slavo Solovič Pôvodná opera pre sláčikové kvinteto a sample CIROSTRATUS OPER IM BOEING Original Oper für Streichquintett und Sampels CIROSTRATUS OPERA IN THE BOEING Original opera for string quintet and sampels :30 DĚFČÁTKO Oľga Belešová Improvizovaná komédia o živote siedmich žien, hraných jedinou herečkou MÄDELCHEN Improvisierte Komödie über das Leben sieben Frauen, gespielt von einer Schauspielerin LITTLE GIRL Improvisational comedy about the life of seven women, played by a single actress :30 BIG BASTARD BEAT BAND VIANOČNÝ KONCERT Weihnachtskonzert Christmas concert 18., :30 ZÁVISLÁCI (Som bilbord) Viliam Klimáček Divadelná hra o víťazoch aj obetiach súčasných módnych trendov DIE ABHÄNGIGEN (Ich bin ein Bilboard) Theaterspiel über Sieger und Opfer der heutigen Modetrends THE ADDICTED (I m a bilboard) Play about winners and victims of the contemporary fashion trends Pokladňa divadla otvorená: po št 17:00 19:30 Theaterkasse: Mo Do 17:00 19:30 Ticket office: Mon Thu 5 p.m p.m. NOVÁ SCÉNA Neue Szene New Scene Živnostenská 1, Bratislava, Scéna Bühne Scene: Kollárovo nám. 1, Bratislava, (pokladňa) 04., 05., 06., 18., 19., 20., 21., 28., :00 NEBERTE NÁM PRINCEZNÚ Pôvodný slovenský kultový muzikál NEHMEN SIE UNS DIE PRINZESSIN NICHT WEG Original slowakisches Musical DON T TAKE US THE PRINCESS AWAY Original Slovak musical 12., 13., :00 NA SKLE MAĽOVANÉ Muzikál o ľudovom hrdinovi Jurajovi Jánošíkovi AUF GLAS GEMALT Musical über den Volkshelden Juraj Jánošík PAINTED ON THE GLASS Musical about the folk hero Juraj Jánošík 14., 16., : :00 HELLO, DOLLY! Thornton Wilder Muzikál Musical Musical Slovenské národné divadlo SND Slowakisches Nationaltheater SNT Slovak National Theatre SNT Opera SND Oper des SNT SNT Opera Gorkého 2, Bratislava, , Balet SND Ballett des SNT SNT Ballet Gorkého 2, Bratislava, , Činohra SND Schauspiel des SNT SNT Drama Gorkého 17, Bratislava, , OPERA SND Oper des SNT SNT Opera Historická budova SND Historisches Gebäude des SNT SNT historical building Hviezdoslavove nám., Bratislava :00 ALCINA Georg Friedrich Händel J. Kyzlink P. Nôtová, D. Hamarová, A. Kučerová, D. Šlepkovská, M. Pavlovič :00 TURANDOT Giacomo Puccini O. Lenárd S. Munteanu, M. Malagnini 48 DIVADLO THEATER THEATRE NS, Na skle maľované SND, Alcina SND, Tančiareň Korzár :00 OPERNÝ KONCERT Účinkuje zbor Opery SND OPERNKONZERT Opernchor des SNT OPERA CONCERT Opera Choir of the SNT :00 SEDLIACKA ČESŤ CAVALLERIA RUSTICANA Pietro Mascagni O. Lenárd S. Munteanu, S. Larin, S. Tolstov KOMEDIANTI PAGLIACCI Ruggiero Leoncavallo O. Lenárd I. Jan, K. Šilhavíková, M. Babjak :00 MACBETH Giuseppe Verdi D. Štefánek Z. Vongrey, Ľ. Rybárska, M. Lehotský, P. Mikuláš :00 NABUCCO Giuseppe Verdi P. Selecký M. Babjak, J. Galla, Ľ. Rybárska, D. Hamarová :00 CARMEN Georges Bizet D. Štefánek J. Fogašová, K. Šilhavíková, S. Larin, S. Tolstov :00 Premiéra Premiere première :00 Premiéra Premiere première :00 MARTIN A SLNKO Tibor Frešo Opera pre deti v dvoch dejstvách v slovenskom jazyku MARTIN UND DIE SONNE Kinderoper in zwei Akten in slowakischer Sprache MARTIN AND THE SUN Opera for children in two acts in Slovak :00 LUCIA DI LAMMERMOOR Gaetano Donizetti P. Selecký D. Jenis, J. Bernáthová, J. Kundlák, P. Mikuláš :00 MAŠKARNÝ BÁL (GUSTÁV III.) UN BALLO IN MASCHERA (GUSTAVE III.) Giuseppe Verdi P. Selecký M. Lehotský, J. Ďurčo, I. Matyášová, P. Nôtová, J. Sapara-Fischerová :00 ČAROVNÁ FLAUTA DIE ZAUBERFLÖTE THE MAGIC FLUTE Wolfgang Amadeus Mozart R. Štúr J. Galla, P. Oswald, J. Bernáthová, A. Kohútková, J. Ďurčo :00 FIGAROVA SVADBA LE NOZZE DI FIGARO Wolfgang Amadeus Mozart J. Kyzlink J. Ďurčo, Y. Tannenbergerová, K. Šilhavíková, M. Malachovský, D. Hamarová :00 NABUCCO Giuseppe Verdi R. Štúr S. Tolstov, P. Mikuláš, L. Larinová, J. Sapara-Fischerová :00 EUGEN ONEGIN Piotr Iľjič Čajkovskij P. Selecký A. Kohútková, T. Kružliaková, J. Ďurčo, T. Juhás, J. Galla :00 RUSALKA NIXE THE WATER-NYMPH Antonín Dvořák D. Štefánek I. Matyášová, J. Kundlák, K. Varkondová, P. Mikuláš, M. Beňačková :00 LA TRAVIATA Giuseppe Verdi R. Štúr A. Kohútková, J. Kundlák, J. Ďurčo :00 BOHÉMA LA BOHÉME Giacomo Puccini P. Selecký M. Lehotský, K. Račić Derner, S. Tolstov, P. Remenár, M. Malachovský :00 SILVESTROVSKÝ KONCERT SILVESTERKONZERT SYLVESTER CONCERT 19:00 VESELÁ VDOVA DIE LUSTIGE WITWE THE MERRY WIDOW Franz Lehár P. Selecký J. Galla, J. Bernáthová, P. Dvorský, A. Kohútková, Ľ. Ludha Január 2007 Januar 2007 January :00 CARMEN :00 NÁPOJ LÁSKY L ELISIR D AMORE 05., :00 AIDA :00 LUCIA DI LAMMERMOOR :00 RIGOLETTO :00 SEDLIACKA ČESŤ CAVALLERIA RUSTI- CANA KOMEDIANTI PAGLIACCI :00 VESELÁ VDOVA DIE LUSTIGE WITWE THE MERRY WIDOW :00 MAŠKARNÝ BÁL UN BALLO IN MAS- CHERA :00 RUSALKA NIXE THE WATER NYMPH :00 DON CARLOS :00 EUGEN ONEGIN :00 FIGAROVA SVADBA LE NOZZE DI FIGA- RO :00 BOHÉMA LA BOHÉME :00 MARTIN A SLNKO MARTIN UND DIE SONNE MARTIN AND THE SUN BALET SND Ballett des SNT SNT Ballet Historická budova SND Historisches Gebäude des SNT SNT historical building Hviezdoslavove nám., Bratislava :00 SPIACA KRÁSAVICA LA BELLE AU BOIS DORMANT Piotr I. Čajkovskij Marius Petipa :00, 17:00 12., 21., :00 LUSKÁČIK DER NUSSKNACKER THE NUTCRACKER Piotr I. Čajkovskij Vasilij I. Vajnonen Január 2007 Januar 2007 January :00 SYLFIDA LA SyLPHIDE :00 LUSKÁČIK DER NUSSKNACKER THE NUTCRACKER 49 DIVADLO THEATER THEATRE SND, Maškarný bál SND, Dohodneme sa veď sme svoji SND, Stategie a rozmary :00 KORZÁR LE CORSAIRE :00 LABUTIE JAZERO SCHWANENSEE SWANLAKE :00 SPARTAKUS Činohra SND Schauspiel des SNT SNT Drama Divadlo P. O. Hviezdoslava P. O. Hviezdoslav-Theater Laurinská 20, Bratislava : :00 STRATÉGIE A ROZMARY STRATEGIEN UND MAROTTEN STRATEGIES AND CAPRICES Pierre de Marivaux 02., :00 IDEÁLNY MANŽEL EIN IDEALER GATTE AN IDEAL HUSBAND Oscar Wilde 06., 26., :00 TAK SA NA MŇA PRILEPILA EIN KLOTZ AM BEIN CAT AMONG THE PIGEONS Georges Feydeau :00 O MYŠIACH A ĽUĎOCH VON MÄUSEN UND MENSCHEN OF MICE AND MEN John Steinbeck 08., :00 POPOL A VÁŠEŇ EMBERS EMBERS Christopher Hampton 09., :00 TANČIAREŇ TANZSAAL DANCE HALL Martin Huba, Martin Porubjak :00 HYPERMARKET Viliam Klimáček :00 CHROBÁK V HLAVE DER FLOH IM OHR A FLEA IN HER EAR Georges Feydeau :00 CYRANO Z BERGERACU CYRANO DE BERGERAC Edmond Rostand :00 TROJKRÁĽOVÝ VEČER ALEBO ČO LEN CHCETE DREIKÖNIGSABEND ODER WAS IHR WOLLT TWELFTH NIGHT OR WHAT YOU WANT William Shakespeare :00 CUDZIA ŽENA A MUŽ POD POSTEĽOU FREMDE FRAU UND FREMDER MANN UNTER DEM BETT STRANGE WIFE AND A MAN UNDER THE BED Fiodor Michajlovič Dostojevskij :00 ČERTICE KRACH IN CHIOGGIA THE CHIOGGIAN SGRABBLES Carlo Goldoni :00 ŽENSKÝ ZÁKON DAS FRAUENGESETZ THE WOMEN S LAW Jozef Gregor Tajovský MALÁ SCÉNA SND Kleine Bühne des SNT SNT Small Scene Dostojevského rad 7, Bratislava Verejná generálka öffentliche Generalprobe public dress rehearsal Predpremiéra Vorpremiere preview :00 Premiéra Premiere première 09., 13., :00 VYKÚPENIE Neil LaBute Drsno-smiešny príbeh lásky utajených milencov, ktorým 11. september 2001 dal šancu zbaviť sa minulosti a začať odznova Réžia Regie Direction: Vladimír Strnisko Účinkujú Darsteller Performers: Tomáš Maštalír, Ingrid Timková DIE ERLÖSUNG Tragikomische Liebesgeschichte eines heimlichen Liebespaares, das nach dem 11. September 2001 von neuem anfangen kann THE REDEMPTION Tragicomical love story of secret lovers, who can make a new start in life after the September 11, :00 CHVÁLA BLÁZNOVSTVA ALEBO ELLING A KJELL BJARNE IN PRAISE OF MADNESS OR ELLING AND KJELL BJARNE Ingvar Ambjornsen, Axel Hellstenius, Petter Nass :00 SEKRETÁRKY SEKRETÄRINNEN THE SECRETAIRES Franz Wittenbrink 06., :00 DOHODNEME SA, VEĎ SME SVOJI BANKROT BANCROT Alexander Nikolajevič Ostrovskij 07., 14., :00 VALČÍK NÁHODY DER WALZER DES ZUFALLS THE COINCIDENCE WALTZ Victor Haïm 08., : :00 POSLEDNÁ CIGARA DIE LETZTE ZIGARRE THE LAST CIGAR Bengt Ahlfors :00 KATARÍNA Leonid Andrejev :00 RIADITELIA DIE DIREKTOREN THE DIRECTORS Daniel Besse :00 IGNORANT A ŠIALENEC DER IGNORANT UND DER WAHNSINNIGE IGNORANT AND A FOOL Thomas Bernhard :00 ALE, ALE, PANI PLUKOVNÍKOVÁ! DIE ASCHE UND AKVAVIT THE ASHES AND AKVAVIT Bengt Ahlfors :00 MANON LESCAUT Vítězslav Nezval :00 MAČKA NA HORÚCEJ PLECHOVEJ STRE- CHE DIE KATZE AUF DEM HEISSEN BLECHDACH THE CAT ON A HOT TIN ROOF Tennessee Williams :00 KRAJČÍRKY L ATELIER Jean-Claude Grumberg Vstupenky: Opera a Balet SND: Pokladňa: Komenského nám.: Po Pia 8:00 17:30, So 9:00 13:00 (Euro SK) Historická budova SND: pol hodiny pred začiatkom predstavení (Euro SK) Karten: Oper und Ballett des SNT: Theaterkasse: Komenského nám.: Mo Fr 8:00 50 Divadlo THEATER THEATRE SND, Sekretárky Studio12, Oktagon Wustenrot, Don Quijote 17:30 Uhr, Sa 9:00 13:00 Uhr (Euro SK), Historisches Gebäude des SNT: eine halbe Stunde vor dem Vorstellungsbeginn Tickets: SNT Opera and Ballet: Ticket office: Komenského nám.: Mon Fri 8:00 17:30, Sat: 9:00 13:00 (Euro SK), SNT historical building: half an hour before the beginning of the performance Činohra SND: Pokladňa: Komenského nám.: Po Pia 8:00-12:00, So 9:00 13:00, Divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinská 20: Po Pia 12:00-18:00, , kl. 284, kl. 20 Schauspiel des SNT: Theaterkasse: Komenského nám.: Mo - Fr 8:00-12:00 Uhr, Sa 9:00 13:00 Uhr, P. O. Hviezdoslav-Theater, Laurinská 20: Mo Fr 12:00 18:00 Uhr, , kl. 284, kl. 20 SNT Drama: Ticket office: Komenského nám.: Mon - Fri 8:00-12:00, Sat 9:00 13:00, P. O. Hviezdoslav Theatre, Laurinská 20: Mon Fri 12:00-18:00, , kl. 284, kl. 20 ŠTÚDIO 12 Jakubovo nám. 12, Bratislava , :00 TIKÁ TIKÁ POLITIKA Hosťujúce predstavenie: Alfréd ve dvoře Praha Predstavenie, ktoré zábavnou formou odhaľuje chránené tajomstvá politického života. Je zvukovou kompozíciou, v ktorej sa mieša slovný humor, nonsens, voiceband, hovor a spev. Réžia Regie Direction: Jiří Adámek DIE POLITIK TICKT UND TICKT Gastvorstellung: Alfréd ve dvoře Praha Auf eine unterhaltsame Weise entdeckt die Vorstellung die Geheimnisse der Politik. Eine Mischung aus Humor, Nonsens, Voiceband, Gespräch und Gesang. THE POLITICS TICKS AND TICKS Guest performance: Alfréd ve dvoře Praha The performance discloses the secrets of politics in a funny way. A mixture of humour, nonsens, voiceband, talk and singing :00 OKTAGON Divadlo bez domova Nový divadelný projekt predajcov a predajkýň časopisu Nota bene a sociálnych pracovníkov Réžia Regie Direction: Patrik Krebs Neues Theaterprojekt der VerkäuferInnen der Zeitschrift Nota bene und der Sozialarbeiter New theatre project of the street vendors of the magazine Nota bene and social workers :00 Svetová premiéra Weltpremiere world première G. APOLLLINAIRE: CASANOVA Divadelný súbor Gong, Bratislava Hra v preklade Vladimíra Jančeka (hlavného predstaviteľa nového prúdu slovenského tzv. veselého básnictva) ponúka nový typ textu a spôsob herectva, charakteristické pre komediálne herectvo commedie dell arte. Predstavenie pre divákov od 15 rokov Réžia a dramaturgia Regie und Dramaturgie Direction and dramaturgy: Peter Nagy Theaterensemble Gong, Bratislava Ein Schauspiel in Übersetzung von Vladimír Janček (Hauptvertreter der neuen Strömung der sog. lustigen Dichtkunst in der Slowakei), neue Text- und Schauspielart, charakteristisch für Commedie dell Arte (ab 15 Jahren) Theatre group Gong, Bratislava A play translated by Vladimír Janček (leading personality of the new stream of the so called happy poetry in Slovakia), new way of text writing and acting, typical for Commedie dell Arte (above 15) :00 SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ Predstavenie pre deti na motívy rozprávky H. Ch. Andersena vo francúzskom jazyku Réžia Regie Direction: Clélia Colonna DIE SCHNEEKÖNIGIN Kindervorstellung nach den Motiven des Märchens von H. Ch. Andersen, in französischer Sprache THE SNOW QUEEN A play for children inspired by H. Ch. Andresen s fairy tale, in French :00 JURGOVA HANA Hra súčasnej spisovateľky, dramatičky a scenáristky Hany Naglik reflektuje problémy súčasnej rodiny Réžia Regie Direction: Alena Lelková Ein Schauspiel der zeitgenössischen Schriftstellerin, Dramatikerin und Szenaristin Hana Naglik, das die Probleme der heutigen Familie reflektiert A play by Hana Naglik, a contemporary female writer, dramatist and scriptwriter, which reflects the problems of modern family Celý program Ganzes Programm Whole program: TEÁTRO WÜSTENROT Istropolis, Trnavské mýto 1, Bratislava , , 06., :00 DON QUIJOTE Najslávnejší rytiersky román všetkých čias v podobe flamenco-muzikálu. Strhujúca hudba, piesne a tance očami Sancha Panzu Účinkujú Darsteller Performers: Los Remedios, Stano Dančiak, Tuli Vojtek Réžia Regie Direction: Pavol Uher Choreografia Choreographie Choreography: Ramón Martinez (ESP) Der berühmteste Ritterroman aller Zeiten als Flamenco-Musical. Hinreißende Musik, Lieder und Tänze mit Augen von Sancho Panza The most famous chivalrous novel of all times as a flamenco-musical. Beautiful music, songs, dances through the eyes of Sancho Panza :00 ARTHUR WATKYN: CO V DETEKTÍVCE NEBYLO Detektívna komédia odohrávajúca sa v pochmúrnom prostredí neďaleko Londýna Účinkujú Darsteller Performers: Petr Nárožný, Václav Vydra, Martin Sochor, Ota Sládek, Jana Boušková Jana Švandová Réžia Regie Direction: Pavel Háša ARTHUR WATKYN: WAS IM KRIMI FEHLTE Krimikomödie aus der düsteren Gegend um London ARTHUR WATKYN: WHAT WAS MISSING IN THE DETECTIVE FILM Detective comedy taking place in the dark London environs :00 HIGH LIFE Brilantná muzikálová šou plná humoru, tanca a hitov Brillante Musical-Show voll von Humor, Tanz und Hits Brilliant musical show full of humour, dancing and hits :00 MNÍŠKY 2 MILIONÁRKY Najúspešnejší muzikál na Slovensku v hlavnej úlohe s Magdou Paveleko
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x