auditiv,olfactiv,gustativ

Description
Analizatorul auditiv o Permite integrarea organismului in mediul de viață: - Depistarea surselor de hrană și a pericolelor - Orientarea în spațiu și stabilirea unor relații interumane o Organul de simț - urechea o Stimul: unde sonore (frecventa sunetului 10-20000 cicli/s) o Urechea: externă, medie, internă URECHEA EXTERNĂ  Pavilionul (formă de pâlnie – are rol în a capta undele)  Conductul auditiv extern – are rolul de a transmite undele către urechea medie  La capătul urechii externe – timp

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 14 | Pages: 3

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Analizatorul auditiv  o Permite integrarea organismului in mediul de viață:- Depistarea surselor de hrană și a pericolelor- Orientarea în spațiu și stabilirea unor relații interumane o Organul de simț - urechea o Stimul: unde sonore (frecventa sunetului 10-20000 cicli/s) o Urechea: externă, medie, internă URECHEA EXTERNĂ  Pavilionul (formă de pâlnie – are rol în a capta undele)  Conductul auditiv extern – are rolul de a transmite undele cătreurechea medie  La capătul urechii externe – timpanul = membrană elastică, detextură firoasă, grosime aproximativ 0,1 mm, funcționează ca unrezonator. URECHEA MEDIE  În regiunea temporală – într-o cavitate a osului temporal, plină cu aerla presiune atmosferică  Legătura între urechea medie, nas și faringe se realizează prinintermediul trompei lui Eustachio  Nicovala, scărița, ciocănelele – au rolul de a amplifica sunetele slabeși de a le diminua pe cele puternice URECHEA INTERNĂ  Labirintul osos (vestibulul osos, cohleea osoasă, canalelesemicirculare osoase, melcul osos)  Labirintul membranos (se află în cel osos – uticula, vestibululmembranos, sacula, canelele semicirculare membranoase, melculmembranos)  La nivelul melcului membranos – organul spiralat CORTI – organulreceptor al auzului SEGMENTUL DE CONDUCERE  I protoneuronul – organizat în organul spiral CORTI  II deutoneuronul – la nivel bulbar și pontin  III în coprii geniculați mediali din metatalamus SEGMENTUL CENTRAL   CORTEX – la nivelul lobului temporal superior - exista și arii deasociație secundare localizate la niv. cortexului – lezarea acestor ariide asociație fără lezarea ariilor primare permite auzul cuvintelor darnu și înțelegerea acestora Analizatorul gustativ  o Simțul gustativ = simț chimic; are rolul de a aprecia calitatea alimentelorși de a declanșa secreții digestive SEGMENTUL RECEPTOR  Localizat la nivelul papilelor gustative (au diferite forme și dimensiuni:papile filiforme și fungiforme)  Papilele sunt prezente pe suprafața limbii, bolta palatină, faringe,amigdale, epiglotă  Mugurii gustativi sunt niște formațiuni ovoide, celule receptoare (alungite,prezintă pol apical – cili; pol bazal – terminații nervoase senzoriale) SEGMENTUL DE CONDUCERE  Fibrele nervoase care provin din 2/3 din partea anterioară a limbiiconstituie ramura de tip facial; restul de 1/3 constituie ramura de tipglosofaringian;  De la ceilalți muguri – ramura nervului vag  Fibrele acestor 3 nervi se unesc la nivelul bulbului (II neuron); la nivelultalamusului (III neuron) SEGMENTUL CENTRAL  Proiecția fibrelor se realizează la nivelul girusului posterior central o Cele 4 gusturi de bază: acru – pe margini, amar – baza limbii, dulce –vârful limbii, sărat – partea anterioară a feței dorsale o Bolta palatină – percepe gustul amar acid o Faringele si epiglota – toate gusturile fundamentale  Analizatorul olfactiv  o Simț chimic; are rolul de a aprecia calitatea unui aliment, declanșasenzația digestivă, prezența în aer a substanțelor nocive. o Stimulul – substanțe odorante SEGMENTUL RECEPTOR  Nasul, fosele nazale  La nivelul mucoasei nazale există o zonă specială numită mucoasaolfactiva 2-3 cm pătraț o Celule de susținere (epiteliale) o Celule receptoare – neuronii bipolari fusiformi, dendritele suntscurte, groase și prezintă în partea anterioară o umflătură numităbuton olfactiv SEGMENTUL DE CONDUCERE  I neuron se regăsește la nivelul neuronilor bipolari o Axonul = nervul olfactiv care ajunge până la nivelul bulbului olfactivunde face sinapsă cu celulele mitrale  II neuron – axonul celui de-al II-lea neuron formează tracturile olfactive SEGMENTUL CENTRAL  Cortex – girul hipocampicOmul diferențiază între 2000 și 4000 de mirosuri diferite.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks