Anna Campbell - Odvažni Vojvoda

Description
Penelope Thorne u stanju je učiniti sve, pa i odbiti prošnju vojvode od Sedgemoora, na užas svoje okoline. No, to nije sve - Penelope poznaje Camdena Rothermerea od djetinjstva i zna da je on može odvesti samo u skandal. Camden jednostavno ne može vjerovati da je Penelope odbila njegovu prosidbu, a tračevi se umnožavaju njezinim odlaskom na kontinent. Ipak, spas dolazi s neočekivane strane - posljednja želja njezinog brata koji leži na samrti tjera Camdena na još jednu potragu za ženom koju je konačno prebolio. Ali, je li ju uistinu uspio preboljeti? Žele li se časno vratiti u London, moraju se pretvarati da su se na putu vjenčali. Zato moraju glumiti poljupce i pretvarati se da dijele postelju… No kako spriječiti da varka postane život, a žudnja osjećaj koji prevladava?

Please download to get full document.

View again

of 305
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 165 | Pages: 305

Extension: PDF | Download: 17

Share
Transcript
     Naslov Odvažni vojvoda   Autorica  Anna Campbell Naslov izvornika What a Duke Dares Copyright © 2014 by Anna Campbell   Copyright za hrvatsko izdanje © Senior net, 2017.   Nakladnik Senior net j.d.o.o., Zagreb 2017.   Biblioteka Naklada Neptun   Edicija Nove zvijezde povijesnih ljubavnih romana   Glavna urednica Zrinka Budak   Urednik  Damir Klemenčić   Lektorica Vera Križanić   Oblikovanje naslovnice Tomislav Klemenčić   DTP Senior net j.d.o.o.   Tisak Tiskara Zelina      O DVAŽNI  V  OJVODA    S engleskog prevele  Andrea Holi Zrinka Budak NAKLADA NEPTUN  Prolog Sve mlade dame sanjaju da će ih zaprositi nasljednik vojvodske titule. Pogotovo ako je taj nasljednik bogat, ugledan, pri zdravoj pameti, i još dovoljno mlad da ima sve zube. Sve mlade dame osim, očito, Penelope Thorne.   Stojeći usred očeve knjiţnice, Camden Rothermere, markiz od Pembridgea, promatrao je djevojku koju je poznavao još otkad je  bila u kolijevci i pitao se gdje li je, dovraga, pogriješio. Uspravio se i prisilio na smiješak, pokušavajući prebroditi neugodnu tišinu   koja je zavladala među njima. K vragu. Nikad mu nije bilo neugodno u društvu Pen Thorne. Sve do sada. Sve dok nije izgovorio te sudbonosne riječi.  Sve do sada, kad su umjesto da sjaje od sreće zato što će se udati za njega, njezine oči buntovnički zaiskrile, a to nikad nije  slutilo na dobro. „Zašto?“  Nije ga to ona ovog popodneva prvi put pitala. Osjećao se glupo što nije uspio smisliti odgovarajući odgovor. Ule tio je u ovu situaciju kao diletant. I sam je bio kriv za to. Poznavajući Pen, kao što ju je on poznavao, trebao je pripremiti opseţan  popis razloga za njihov brak prije nego što je pokrenuo tu temu.    A u ovom trenutku je poţelio da je nikada nije ni pokren uo. No sada je bilo prekasno za uzmak, ili prekasno da spasi barem malo samopoštovanja u ovom vraški neugodnom susretu.  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks