Æxlunarfæri karla. x x - PDF

Description
ÆXLUNARKERFIÐ NÁT 103 Æxlunarfæri karla x x x x x x x x x x 2 Æxlunarfæri kvenna x x x x x x x x 3 Æxlunarfæri karla Þvagblaðra Lífbein Sáðrás Þvagpípa (skorin) Sáðblaðra Sáðrás Blöðruhálskirtill Klumbukirtill

Please download to get full document.

View again

of 45
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Internet & Web

Publish on:

Views: 132 | Pages: 45

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ÆXLUNARKERFIÐ NÁT 103 Æxlunarfæri karla x x x x x x x x x x 2 Æxlunarfæri kvenna x x x x x x x x 3 Æxlunarfæri karla Þvagblaðra Lífbein Sáðrás Þvagpípa (skorin) Sáðblaðra Sáðrás Blöðruhálskirtill Klumbukirtill Þvagrás Typpi Endaþarmur Eistnalyppa Eista Pungur 4 þvagpípa þvagblaðra sáðblaðra blöðruhálskirtill klumbukirtill sáðrás þvagrás 5 Stækkaður blöðruhálskirtill ureter urinary bladder prostate gland bulbourethral gland enlarged prostate narrowed urethra BPH penis urethra external urethral orifice 6 a. b. Umskurður 7 Æxlunarfæri kvenna legháls Eggjaleiðari Eggjastokkur Leg Þvagblaðra Legháls Lífbein Þvagrás Leggöng Snípur Innri skapabarmar Endaþarmur Ytri skapabarmar 8 9 Ytri kynfæri kvenna snípur þvagrás leggöng ytri skapabarmar innri skapabarmar spöngin endaþarmur 10 KVK KK leg ristill nýra þvagpípa þvagblaðra ristill blöðruhálskirtill lífbein leggöng þvagrás þvagrás typpi 11 Tíðahringurinn GnRH Magn hormóna Eggjastokkar: FSH LH egglos Heiladingull Eggjastokkar Eggbú þroskast Þroskað eggbú Gulbú Gulbú rýrnar Legslímhúð Days eggbúsfasi egglos gulbúsfasi Eggjastokkar Magn hormóna Leg: estrógen prógesterón egglos blæðingar Legslímhúð Days Blæðingar Mynd 13 Frjóvgun Smámennið Sáðfruma 14 Tvíburar Eineggja tvíburar Tvíeggja tvíburar Síamstvíburar: 15 Fósturþroskun fyrir bólfestu í legi 2. Frjóvgun oocyte nucleus spermnucls Eggfruma Okfruma 1. Egglos 2-cell stage eggjastokkur eggjaleiðari 4-cell stage 3. Klofununar skiptingar 8-cell stage 4. Myndun kímblöðru 5. Bólfesta 16 Fósturvísir 17 Upphaf fósturþroskunar og fósturlögin þrjú Útlag Miðlag Innlag 18 Fóstur við upphaf 5. viku brain optic vesicle pharyngeal pouch heart liver tail limb bud umbilical vessel b. gastrointestinal tract limb bud 19 Fósturhimnur fóstur æðabelgur líknarbelgur þvagbelgur naflastrengur gulubelgur fylgja (legkaka) 20 Fyrstu þrír mánuðirnir... 21 Fósturþroskun Fetal development (Ath. +2 vikur...): Inside pregnancy weeks 1-9: Inside pregnancy weeks 15-20: Inside pregnancy weeks 28-37: 22 3-4 mánaða fóstur 12. vika: Innri líffæri mynduð og komin á sinn stað, fóstrið komið með mannsmynd. 10 cm, hreyfir sig. 23 Ómskoðun Greining litningafrávika 24 Fylgjan og blóðrás fósturs ductus arteriosus (becomes ligamentum arteriosum) aortic arch pulmonary artery superior vena cava foramen ovale (becomes fossa ovalis) right atrium inferior vena cava pulmonary veins pulmonary trunk left atrium left ventricle right ventricle abdominal aorta ductus venosus (becomes ligamentum venosum) common iliac artery umbilical arteries (become medial umbilical ligaments) umbilical vein (becomes ligamentum teres) internal iliac artery umbilical vein takes O 2 -high blood to placenta chorionic villi placenta umbilical vein umbilical arteries take O 2 -low blood to placenta umbilical arteries Decreasing blood oxygen level a. b. maternal blood vessels 25 Please note that due to differing operating systems, some animations will not appear until the presentation is viewed in Presentation Mode (Slide Show view). You may see blank slides in the Normal or Slide Sorter views. All animations will appear after viewing in Presentation Mode and playing each animation. Most animations will require the latest version of the Flash Player, which is available at 26 27 28 Breytingar á líkama konunnar 29 30 31 32 Lágsæt fylgja Fyrirsæt fylgja 33 Barnið skorðar sig... 34 Fæðing 35 Þrjú stig fæðingar lífbein þvagblaðra þvagrás fylgja leggöng legháls endaþarmur a. 9 mánaða gamalt fóstur b. Fyrsta stig fæðingar hríðir: Legháls víkkar fylgja leg naflastrengur 36 c. Annað stig fæðingar - rembingshríðir d. Þriðja stig fæðingar fæðing fylgjunnar Keisaraskurður 37 Legið jafnar sig 38 Brjóstagjöf mjólkurgangar mjólkurkirtlar 39 Getnaðarvarnir Legið jafnar sig 40 41 42 Tæknifrjóvgun og glasafrjóvgun 43 Vissir þú? Sumir kynsjúkdómar fylgja þeim sem smitast alla ævi. Þetta á við kynsjúkdóma sem orsakast af veirum eins og HIV, kynfæravörtur og kynfæraáblástur. Aðra kynsjúkdóma getur maður fengið aftur og aftur. Það myndast ekki ónæmi gegn þeim þótt maður hafi áður fengið meðferð við þeim. Að vera með einn kynsjúkdóm getur auðveldað smit á öðrum kynsjúkdómum. Það er því hægt að hafa fleiri en einn kynsjúkdóm samtímis. Sumir kynsjúkdómar geta smitað fóstur á meðgöngu eða barn í fæðingu. Álíka margir karlar og konur fá kynsjúkdóma. Bæklingur um kynsjúkdóma: 44 Kynsjúkdómar -nemendakynningar Klamydía Lekandi Kynfæraáblástur Kynfæravörtur HIV og alnæmi Lifrarbólga B Sárasótt Flatlús og kláðamaur Yfirlit hvernig er sjúkdómurinn? Hvernig smitast sjúkdómurinn? Er sjúkdómurinn algengur? Hvernig er hægt að koma í veg fyrir smit? Er sjúkdómurinn hættulegur? Hver eru einkennin? Hvenær koma einkenni í ljós? Hvernig er sjúkdómurinn meðhöndlaður? 45
Related Search
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x