Aceasta Este o Rețetă Extraordinară de Preparare a Cărnii

Description
Culinarie, recete alese

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 7 | Pages: 25

Extension: PDF | Download: 1

Share
Transcript
  Aceasta este o reț etă extraordinară de preparare a cărnii. Foarte rapidă, deosebit de simplă, dar incredibil de gustoasă ! Doriț i să prepara ț i o mâncare rapidă, gustoasă ș i fără mari bătăi de cap? Echipa Bucătarul.tv vă oferă o reț etă minunată, care este gata în mai pu ț in de o oră. Carnea “pentru lene ș i” se prepară foarte simplu ș i u ș or din ingrediente la îndemână, es te absolut delicioasă, săț ioasă ș i suculentă. Oricine poate prepara acest fel de mâncare ș i se va sim ț i sătul toată iua. !acă dori ț i să vă potoli ț i rapid pofta de mâncare, atunci încerca ț i această re ț etă   CARNE PENTRU LENEȘ # INGREDIENTE ã 5 ! de car e tocată ã # cea$ă %o$ț ional$ ã # borca &ic de ciu$erci &ari ate feliate ã '('5 ! de caș caval tare ã # felie de $)i e albă vec*e ã # ! de &aio e+ă ã 5 $a*ar de la$te %$uteț i înlocui cu apă$ ã sare, $i$er ș i condimente după gust MOD DE PREPARARE #- &uiaț i felia de pâine %cu grosimea de & cm$ în lapte sau în apă ș i strânge ț i'o u ș or. 'A&estecaț i pâinea cu carnea tocată. .Adău!aț i ceapa cu răț ată ș i tăiată %op ț ional$. (stfel umplutura va fi mai suculentă. /Daț i masa ob ț inută prin ma ș ina de tocat. 5Adău!aț i sare, piper ș i condimente. (mesteca ț i. 0Pu eț i masa de carne într'o formă de copt, unsă cu ulei, distribui ț i'o uniform ș i unge ț i'o deasupra cu &aio e+ă1A$oi aș ea ț i ciupercile uniform. 2Presăraț i deasupra ca ș cavalul dat prin răătoare mare. 3Pu eț i budinca în cuptorul preîncălit la )*+ de grade timp de +'-+ de minute. ări ț i temperatura la &++ de grade cu )- minute înainte de a fi gata ș i coa ceț i până se va rumeni ca ș cavalul. #Porț iona ț i carnea pentru lene ș i ș i servi ț i'o cu legume proaspete ș i verdea ț ă, garnitură de ore sau cartofi   Cel mai delicios fcat preparat în stil turcesc 4 a 6 7 dră!it c*iar ș i de copii 4 Distribuie şi prietenilor tăi! Îţi mulţumim! :) Ec*i$a Bucătarul.tv vă oferă o reț etă e/celentă de preparare a ficatului în stil turcesc. 0nainte de  pră1ire, ficatul se marineaă după o re ț etă asiatică, astfel devine fraged ș i când este servit, acesta se tope ș te în gură. 2icatul în stil turcesc se combină ideal cu o garnit ură de ore+ Nu e+itaț i să prepara ț i acest produs sănătos ș i gustos, care este foarte benefic pentru organismul nostru INGREDIENTE ã # 8! de 6cat %de orice ti$9 ã . ce$e ã 5(0 căț ei de usturoi ã '(. li !uri de a&ido ã .(/ li !uri de $astă de roș ii ã '(. li !uri de &iere ã 5(1 &l de ulei ã 1(2 li !uri de sos de soia ã # li !ură de boia ã # li !ură de sare MOD DE PREPARARE #Tăiaț i ficatul în felii, înveli ț i'le cu folie alimentară ș i bate ț i'le pu ț in. 'A$oi tăiaț i feliile în fâ ș ii. .Pu eț i ficatul într'un bol. /Presăraț i ficatul cu amidon, adăuga ț i sarea ș i boiaua. 5:drobiț i usturoiul, adăuga ț i uleiul, amesteca ț i ș i lăsa ț i ficatul să stea timp de &+ de minute. 0Pre$araț i sosul3 amesteca ț i sosul de soia, pasta de ro ș ii ș i mierea. 1Tur aț i 5 $a*ar de a$ă clocotită, a&estecaț i bine, ca să se diolve mierea. 2;icatul s(a &ari at ș i îl pute ț i prepara. 3Pu eț i o lingură de ulei în tigaie, a ș ea ț i ficatul ș i pră1i ț i'l pe toate păr  ț ile. #Adău!aț i ceapa tăiată semi'rondele ș i înăbu ș i ț i timp de -'4 m i ute##Tur aț i deasupra sosul, amesteca ț i, acoperi ț i tigaia cu capac ș i înăbu ș i ț i timp de 4')+ minute la foc mediu. #';icatul este !ata <erviț i'l cu o garnitură de ore    Tartă delicioasă cu car e = o &) care $erfectă $e tru $r) +4 Distribuie şi prietenilor tăi! Îţi mulţumim! :) >Tarta cu car e? este reț eta ideală atunci când vă este foa&e ș i dori ț i să prepara ț i ceva rapid, foarteu ș or ș i gustos. (ceastă tartă se prepară din ingrediente la îndemână, pe care orice gospodină le are în  bucătăria sa. (luatul se prepară pe baă de iaurt ș i maioneă, este un aluat lichid, care se toa r ă 7 for&ă, se aș eaă umplutura ș i se pune deasupra restul aluatului 5 foarte simplu, fără mari bătăi de cap. (ceastă re ț etă este nemaipomenită, fiindcă o pute ț i prepara cu orice fel de umplutură3 dulce, carne sau legume, o re ț etă versatilă, delicioasă,  săț ioasă, accesibilă ș i cu un reultat e/celent. 6ă recomandăm cu mare drag re ț eta INGREDIENTE ã #(@ $a*ar de făi ă ã # $a*ar de iaurt ã # $a*ar de &aio e+ă ã . ouă ã # li !uriț ă de praf de copt ã o $ri+ă de sare ã .(/ ! car e tocată $e tru u&$lutură ã o cea$ă tăiată &ăru t ș i călită în ulei ã sare ș i piper după gust Notă: e+i Măsurarea ingredientelor MOD DE PREPARARE #A&estecaț i iaurtul cu praful de copt ș i pune ț i masa deoparte, cerne ț i făina ș i sarea. 'A&estecaț i maionea ș i ouăle, bate ț i bine până ve ț i ob ț ine o masă omogenă. .Adău!aț i o parte din făină în amestecul de maioneă ș i apoi o parte de iaurt, adăuga ț i alternat iv toată &aio e+a ș i făina, amesteca ț i bine. /- căl+iț i cuptorul la &++ de grade, pune ț i 1umătate din aluat în formă, a ș ea ț i deasupra umplutura de carne tocată amestecată cu o ceapă pu ț in călită, condimenta ț i cu sare ș i piper, apoi turna ț i aluatul rămas ș i  decoraț i frumos. 7ute ț i folosi ș i altă umplutură3 cartofi piure, brână, ouă fierte cu ceapă verde. 5Coaceț i tarta la cuptor timp de apro/imativ + de minute până va fi gata    To$ 2 trucuri etre& de utile atu ci c) d coaceț i în folie de aluminiu 4 Distribuie şi prietenilor tăi! Îţi mulţumim! :) ;olia de alu&i iu este u ul di accesorii, care se !ăseș te în fiecare bucătărie. 0n aceasta sunt coapte o mul ț ime de produse, precum carnea, pe ș tele, pasărea sau legumele. !atorită acestui accesoriu, pute ț idiversifica nu numai cinele în familie, dar ș i pi c icurile, călătoriile la ț ară, vânătoarea sau pescuitul 5 ce poate fi mai bun decât un pe ș te proaspăt prins, copt pe cărbune la un foc de tabără sau la grill. - ca&$i !, folia de alu&i iu $oate 6 folosită $e $ost de veselă, sau $e tru de$o+itareaali&e telor Datorită 7 veliș ului de folie de aluminiu carnea nu intră în contact direct cu focul ș i nu se arde, iar carnea se prepară în suc propriu. 0nsă, e/istă o serie de trucuri, fără de care car ea !ătită  7 folie de alu&i iu u va 6 at)t de !ustoasă ș i suculentă. #CBT TP TREUE CFAPTG CARNEA H  Ti&$ul &ediu de coacere a căr ii 7 folie de alu&i iu este de #5(. de &i ute, la te&$eratura de #3('IC La &icș orarea temperaturii timpul de coacere se măre ș te, ceea ce diminueaă riscul de uscare a cărnii. ' CE <E CFACE H
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x